Privacy Policy

Persoonsgegevens die worden verwerkt

H. van Erkelens kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van H. van Erkelens, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan H. van Erkelens verstrekt. H. van Erkelens kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw adresgegevens
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres
  • Uw IP-adres

Waarom H. van Erkelens gegevens nodig heeft

H. van Erkelens verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan H. van Erkelens uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

Hoe lang H. van Erkelens gegevens bewaart

H. van Erkelens bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen met anderen

H. van Erkelens verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van H. van Erkelens worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. H. van Erkelens gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar admin@herbertvanerkelens.nl. H. van Erkelens zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen

H. van Erkelens neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van H. van Erkelens maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door H. van Erkelens verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met H. van Erkelens op via admin@herbertvanerkelens.nl. https://www.herbertvanerkelens.nl is een website van H. van Erkelens. H. van Erkelens is als volgt te bereiken:

Postadres: Suzette Noiretstraat 36, 2033AV Haarlem;
Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel: 34349639;
Telefoon: 023-5331088;
E-mailadres: herbertvanerkelens {at} gmail.com