Het potje van kabouter Otje II

Mar 29, 2014 11 min.

 

Dit is het tweede deel van het sprookje over de toverpoeder van kabouter Otje. In dit deel beleeft mijn vader een eng avontuur onder de grond. De illustraties dateren denk ik uit 1944, toen mijn vader net getrouwd was en met mijn moeder aan de Frederikslaan in Heiloo boven de garage van zijn ouders woonde. Het was vanwege de Duitse bezetting een moeilijke tijd, maar mijn ouders hadden ook last van muizen.

Het potje van kabouter Otje I

Mar 29, 2014 10 min.

Inleiding

Mijn vader Jan van Erkelens is een marionettenspeler die samen met Rie de Boer veel voor kinderen in Nederland heeft opgetreden. Volgens dit sprookje woonde hij vroeger aan de rand van het Heilooërbos. Hij was getrouwd met Rieka Habiecht. Maar in zijn verstrooidheid had hij al lang zijn trouwring verloren. Zou Jan de ring nog terugvinden? Als je het antwoord op deze vraag wilt weten, moet je verder lezen in dit sprookje dat ik rond Kerstmis 1987 voor mijn zoon David heb geschreven.

 

Schreden op een nieuw pad

Sep 19, 2013 12 min.

Natuurlijk heb ik nooit gedacht dat ik mijn toevlucht tot een sprookje zou nemen om mijn wetenschappelijke loopbaan te kunnen voortzetten. Maar als het onbewuste aangeeft dat liefde de brug vormt tussen wetenschap en spiritualiteit, dan dien je ook de taal aan te passen waarin je melding maakt van de diepere samenhang in de kosmos. Dat heb ik geleerd van Maria Magdalena die vorig jaar via mijn vriend Mario Veen doorgaf dat er een boekje moest komen dat geschreven was vanuit de Graal, niet vanuit mannelijke taal.

Westafrikaanse orakelkunde

Jan 21, 2013 16 min.

Ik wandelde op een vrijdag de boekhandel De Slegte binnen in de Kalverstraat. Het moet begin juni 1972 zijn geweest. Ik stevende op de kast psychiatrie af. Eén titel viel mij direct op: Zahl und Zeit van Marie-Louise von Franz. Ik haalde het boek te voorschijn en vertaalde voor mijzelf de titelpa­gina: ‘Getal en tijd: psychologische overwe­gingen ten behoeve van een toenadering tussen natuurkunde en dieptepsy­chologie.’ Ik was verbluft. Ik had het gevoel dat dit boek helemaal alleen voor mij had klaar gestaan. Ik kocht het, reisde naar mijn ouderlijk huis om daar het weekend door te brengen en stortte mij in Zahl und Zeit. Wat mij vooral raakte was de uitgebreide aandacht die Von Franz in dit boek aan orakelkunde besteedt. Dat was precies wat ik nodig had. Ik was het spoor in mijn relatie tot het onbewuste kwijtgeraakt en ik was op zoek naar waarheid. Ik wilde niet in een of ander illusieland verdwalen.

De brief van Charlotte Salomon

May 1, 2012 5 min.

Een tot nu toe onbekende brief heeft de belangstelling voor Charlotte Salomon weer doen toenemen. Dertig jaar terug was zij een beroemdheid in Nederland. Haar werk was geschonken aan het Joods Historisch Museum in Amsterdam. Frans Weisz had op grond hiervan een mooie film over haar leven gemaakt die in 1980 uitkwam. En een jaar later verscheen Leven of Theater? Een autobiografisch zangspel in 769 gouaches waarvan ik de Duitse uitgave bezit. Charlotte Salomon was Joods, maakte in Berlijn de opkomst van Hitler mee, vluchtte in 1939 naar Villefranche bij Nice, maar werd in 1943 door de Gestapo opgepakt.

Het wonder van Tsjernobyl

Oct 23, 2011 6 min.

Rond de in april 1986 ontplofte kerncentrale van Tsjernobyl bevindt zich een niemandsland met een straal van 30 km waarbinnen menselijk leven de komende 20.000 jaar sterk wordt afgeraden. Toch zijn vooral oude mensen weer in de dorpjes gaan wonen binnen de radioactief besmette zone. En sinds enige tijd kun je in Tsjernobyl de mis bijwonen in de orthodoxe kerk die door de priester Nikolaj Jakuschin zelf is opgeknapt. De icoon in deze kerk sluit aan bij passage in de Openbaring van Johannes waarbij een aantal engelen bazuinen blazen: ‘En de derde engel blies de bazuin. En er viel een grote ster uit de hemel brandend als een fakkel. En zij viel op een derde deel van de rivieren en op de waterbronnen. De naam van de ster is Alsem. En een derde deel van de wateren werd alsem, en vele mensen stierven van het water, omdat het bitter was geworden.’ (Apokalypse 8:10-11)

De geheime leer van Jezus

Mar 31, 2011 10 min.

In de zomer van 2001 las ik Afgezanten van het licht van vredestroubadour James Twyman. Twyman had in 1994 twaalf verschillende gebeden over vrede op muziek gezet en rond 1995 een oorlogsgebied in voormalig Joegoslavië bezocht. Daar had hij een spirituele groepering ontmoet die in de traditie van de geliefde discipel Johannes leefde en zich inmiddels heeft opgeheven. Zij noemden zich de Afgezanten van het Licht. Zes mannen en zes vrouwen mediteerden voor de wereldvrede rond een twaalfspakig wiel. Twyman aanvaardde de Ene in het Midden van het wiel als zijn leermeester. Hij noemde hem Leermeester.

In memoriam Philip Engelen

Dec 13, 2010 18 min.

Het nieuws is meer dan een half jaar naar mij onderweg geweest. Maar uiteindelijk kwam het mij dan toch ter ore. Philip Engelen, het meest bekend als filmmaker van de IKON, leeft niet meer. Hij is in mei tijdens een vakantie in Griekenland overleden. Philip is een van de mensen aan wie ik veel te danken heb. Toch heeft de kosmos het voor elkaar gekregen dat wij ineens tegenover elkaar stonden. Ik zal zijn lach missen. Wat hebben wij toch veel afgelachen! En wat hebben we het elkaar moeilijk gemaakt.

Dertien niveaus van inwijding

Oct 9, 2010 13 min.

Een samenvatting van _Peace At Last. The after-death experiences_ van Jason Leen met illustraties van William Brooks

Nadat John Lennon op 8 december 1980 was vermoord, ontmoette hij aan het eind van een tunnel van licht als eerste zijn moeder Julia die hem opwachtte: “John, jouw grootste werk moet nog komen. Maar eerst moet je afstand doen van al jouw pijn; jij dient volledig genezen en helemaal in vrede te zijn.” (p. 5)

Het metalen ei van John Lennon

Oct 8, 2010 9 min.

Op 9 oktober 2010 had John Lennon 70 jaar kunnen worden als hij niet op zijn veertigste was vermoord. In Liverpool werd op die dag door zijn zoon Julian het John Lennon Peace Monument onthuld. Wat valt er nog over deze opmerkelijke popmuzikant te zeggen? Volgens de Tzolk’in, de heilige Maya-kalender, werd hij net zoals de andere drie Beatles op een poortdag geboren. Hij heeft veertig jaar en veertig dagen geleefd. Hij werd op 8 december 1980 door een zekere Mark David Chapman vermoord. En volgens Jason Leen wachtte zijn moeder Julia hem aan het eind van een tunnel van licht op met de woorden: “John, jouw grootste werk moet nog komen. Maar eerst moet je afstand doen van al jouw pijn; jij dient volledig genezen en helemaal in vrede te zijn.”