Nieuwsbrief 33

Feb 24, 2017 9 min.

De symmetrie van natuurkunde en liefde

Fysici in het onderzoeksinstituut CERN bij Genève zijn al een hele tijd bezig de Large Hadron Collider (LHC) op te starten naar een energieniveau dat zo hoog is dat het geheim van schepping in zicht zou moeten komen. Zij hopen dan te achterhalen waaruit de lijm bestaat die de melkwegstelsels bij elkaar houdt. Op 4 juli 2012 hebben zij de ontdekking van het Higgs-deeltje wereldkundig gemaakt. Dat werd het God-deeltje genoemd. Het veld van het Higgs-deeltje is nodig om te verklaren waarom elementaire deeltjes massa hebben.

Wetenschap van liefde

Jun 25, 2016 9 min.

Hoe zit de kosmos in elkaar? En zal het ooit mogelijk zijn een vorm van communicatie met verre sterrenwerelden op te bouwen? Op deze vragen geven de orakels van Maureen B. Roberts uit Australië een antwoord. Vanwege de enorme afstanden in het heelal is er maar één mogelijkheid. Liefde legt de verbinding: ‘Je begrijpt alleen datgene wat je liefhebt, want binnen de grenzeloze sfeer van liefde ben je woordloos één met de geliefde, nooit gescheiden.’

De terugkeer van de Zwarte Madonna

May 11, 2016 9 min.

In november van het vorige jaar vond ik honderd jaar algemene relativiteitstheorie wel genoeg. Op 11 februari van dit jaar werd wereldkundig gemaakt dat er experimenteel zwaartekrachtgolven zijn waargenomen. De theorie van Albert Einstein staat daarmee nog fier overeind en dat betekent dat de grote revolutie in de fysica van de kant van donkere materie dient te komen. Maureen Roberts, de sjamane uit Australië die mij een aantal orakels over de kosmos heeft toegestuurd, is inmiddels met de oplossing van het raadsel van de kosmos over de brug gekomen. Half januari stuurde ze mij een orakel toe waarin werd onthuld dat donkere materie een godin is. Het gaat om de Donkere Moeder die in onze westerse cultuur als de Zwarte Madonna wordt vereerd. Daarmee vielen de puzzelstukjes op z’n plaats.

Bezinning op wetenschap en spiritualiteit

Dec 21, 2015 5 min.

Al heel lang weet ik dat het mijn missie is een weg te openen in de wetenschap die ten dienste van het leven en de menselijke ziel staat. Aanvankelijk wist ik niet beter dan dat deze weg verbonden was met het geheim van het getal. Getallen zijn meer dan instrumenten om mee te rekenen en te meten. Als archetypen stellen zij niveaus van bewustzijn voor met specifieke betekenis. Dankzij het werk van dieptepsychologe Marie-Louise von Franz kon ik op deze wijze tellen van één tot en met vier. Het kwam niet in mij op om het getalarchetype vijf te beschouwen. Pas toen experimenteel fysicus Alex Müller in juni 1993 een voordracht over het getal vijf hield, werden mijn ogen geopend. Vier is het getal van heelheid dat in de Jungiaanse psychologie en in de quantumfysica een centrale rol speelt. Voorbij de vierde dimensie ligt de vijfde dimensie van onvoorwaardelijke liefde en synchroniciteit.

De boodschapper van God

Nov 30, 2015 9 min.

Op mijn achttiende ging ik wis-, natuur- en sterrenkunde studeren. Maar ik ging tevens op zoek naar mijn ziel omdat ik vanwege het vreemde huwelijk van mijn ouders psychisch beschadigd was geraakt. Ik verdiepte mij in de Jungiaanse psychologie en in één nacht kwamen twee personificaties van het onbewuste tot leven: een man met een hoed die een boodschapper van God bleek te zijn en een kat die verbonden was met de grote godin Isis. In het werk van dieptepsychologe Marie-Louise von Franz vond ik het gereedschap om met deze gestalten om te gaan. Ik leefde daarna in twee werelden: die van de wis- en natuurkunde en die van het onbewuste.

De quantumwereld

Sep 5, 2015 10 min.

Eindelijk is het zover. De quantumwereld behoort tot de eindexamenstof voor het vak natuurkunde! Ik ben benieuwd hoe mijn bijlesleerlingen dat onderdeel gaan ervaren. In Systematische Natuurkunde is het hoofdstuk 13. Beter kan eigenlijk niet. Alles wat je in de voorafgaande twaalf hoofdstukken hebt geleerd wordt in het laatste hoofdstuk op losse schroeven gezet. Want uiteindelijk blijkt dat natuurkundigen in hun zoektocht naar wat licht en materie zijn op vreemde paradoxen zijn gestuit.

Het huwelijk van psyche en materie

Aug 29, 2014 10 min.

Hoe leeft een pionier in bewustzijn? Toen ik nog niet van dat beroep had gehoord, ging ik wis- en natuurkunde studeren. Ik wilde weten hoe de kosmos in elkaar zit. Maar ik ontdekte al snel dat ik het geheim van de kosmos niet langs natuurkundige weg te weten zou kunnen komen. Via het werk van dieptepsychologe Marie-Louise von Franz begreep ik dat je psyche en materie niet kunt scheiden. Zij vormen een huwelijksband die meer of minder hecht kan zijn. Daarmee begon mijn reis naar de ene wereld waarin psyche en materie niet zoals in de natuurkunde kunstmatig van elkaar gescheiden zijn.

Kwantumenergie van mededogen

Nov 15, 2013 11 min.

Af en toe moet je iets bijzonders ondernemen in je leven. Zelf heb ik ooit in het wetenschapshistorisch archief van de Eidgenössische Technische Hochschule (ETH) in Zürich een wiskundig symbool gevonden waarvan ik spoedig ervoer dat het de Heilige Graal was. In de natuurkunde vormt dit symbool het hart van de kwantumfysica. Dat het ook de Heilige Graal was, bleek uit de dromen van theoretisch fysicus Wolfgang Pauli. Die werd zijn leven lang achtervolgd door een energie die ik uiteindelijk als de levenskrachtenergie wist te identificeren. Die energie komt niet in de kwantumfysica voor. Daarom werd Pauli door droomgestalten achtervolgd die hem opdroegen naar een andere fysica uit te zien.

Schreden op een nieuw pad

Sep 19, 2013 12 min.

Natuurlijk heb ik nooit gedacht dat ik mijn toevlucht tot een sprookje zou nemen om mijn wetenschappelijke loopbaan te kunnen voortzetten. Maar als het onbewuste aangeeft dat liefde de brug vormt tussen wetenschap en spiritualiteit, dan dien je ook de taal aan te passen waarin je melding maakt van de diepere samenhang in de kosmos. Dat heb ik geleerd van Maria Magdalena die vorig jaar via mijn vriend Mario Veen doorgaf dat er een boekje moest komen dat geschreven was vanuit de Graal, niet vanuit mannelijke taal.

Graancirkels en numerologie

Aug 14, 2013 14 min.

Wat zijn graancirkels, waar komen zij vandaan en wat is hun bedoeling en betekenis? Deze vragen worden beantwoord in De Taal van Graancirkels van Judith K. Moore en Johan Keijser. Johan was samen met zijn vrouw Aleida Hendriks in 1999 twee weken in Engeland voor een cursus over de krachten van de Aarde en de kosmos. Toen hadden ze ook een dag lang een bezoek gebracht aan graancirkels. Dat was hun eerste ervaring. Johan schafte een paar boeken over graancirkels aan waaronder Crop Circles Revealed van Judith Moore en Barbara Lamb. Johan en Aleida kwamen in die tijd regelmatig bij een medium waar zij lessen kregen van meesters als Jezus, Maria, Maria Magdalena en Boeddha. Het was Boeddha die Johan suggereerde een boek te schrijven over de kosmische betekenis van graancirkels.