De Steen van smaragd

Sep 12, 2014 12 min.

Ineens zag ik in Het Labyrint van de Tijd van Ton van der Kroon staan dat farao Echnaton een Steen van Creatie vanuit Ethiopië naar Egypte had meegenomen. Er zouden in het geheel dertien Stenen van Creatie zijn: ‘Een van de Stenen was de groene smaragd met de kennis die later bekend is geworden als de alchemie van Hermes Trismegistus. Ik kreeg de Steen mee om mijn opdracht te vervullen toen het mijn tijd was om terug te keren naar het rijk van mijn vader.’ Nog steeds wachten de Stenen van Creatie op hun ontsluiering. Samen vormen zij de grondstenen van het Nieuwe Jeruzalem.

Ethiopië: de ontbrekende schakel

Aug 20, 2014 11 min.

In een reisverslag van Bianca van Hoorn las ik dat zij de stem van Bob Marley had gehoord. Hij raadde haar aan Ethiopië te bezoeken en hoorde vervolgens zijn nummer ‘Redemption Song’: ‘How long shall they kill our prophets while we stand aside and look? Some say it’s just a part of it. We’ve got to fulfill the book.’ Dat inspireerde mij om mij te verdiepen in de vraag hoe Marley ‘het boek’ tot voleindig dacht te brengen. Dat boek is de bijbel.  Maar zouden ‘zij’ het ooit toestaan ons een boek met de waarheid te geven?

Bob Marley en de Leeuw van Juda

Jul 25, 2014 13 min.

Eindelijk heb ik geprobeerd te achterhalen wat Bob Marley in keizer Haile Selassie van Ethiopië zag en waarom de Leeuw van Juda op de cd Legend staat afgebeeld. In het boek Openbaringen ligt een deel van het antwoord: ‘Ween niet. De Leeuw uit de stam Juda, de wortel van David, Hij heeft overwonnen. Hij mag het boek openen en de zeven zegels verbreken.’ (Apocalyps 5:5) De Zeven Zegels uit de Openbaring van Johannes zijn met de Ark van het Verbond en dus met Ethiopië verbonden.

De ziel van Magdala spreekt

Jul 8, 2014 29 min.

Maria Magdalena heeft verschillende boodschappers. Judith Moore is degene die vooral de diepere achtergrond van haar huwelijk met Jeshua belicht. Zelf zegt zij erover: ‘Maria Magdalena spreekt via mij. Ik ben een van haar boodschappers, ik belichaam haar. Er zijn vele belangrijke en machtige boodschappers, ieder van hen werkt met een iets verschillende mythologie. Zij vertelt mij dat deze mythologieën vensters op de grote mysteriën zijn. Wij hoeven niet te beslissen voor de een of voor de andere mythologie. Er zijn vele historische experts op dit gebied, velen zijn van mening dat zij het historisch bewijs hebben voor een of ander feit, maar de waarheid is een mysterie en veel is verloren gegaan toen de oude evangeliën door Rome vernietigd werden.’

Een vreemdeling in eigen land

May 27, 2014 9 min.

Nu ik het fotoboek Beeld van Nederland van Frans Lemmens doorblader, weet ik vrijwel zeker dat er oppervlakkig gesproken moeilijk aan Nederland een missie kan worden toegeschreven. Er is weinig in ons land dat spectaculair oogt. Onze Gouden Eeuw ligt al een paar eeuwen achter ons. Lemmens is van mening dat er een aantal steekwoorden op ons van toepassing zijn: water, strijd, samenwerking, tolerantie en handel. Handel is een sleutelwoord. We liggen wat dat betreft gunstig aan de monding van drie grote rivieren. Lemmens concludeert: ‘Nederland, een klein strijdbaar land aan de Noordzee.’

Mijn droom voor ons land

May 20, 2014 8 min.

Inspiratie voor de koning en de koningin

Aangepaste versie, 1 augustus 2014

Mijn droom voor Nederland is dat dit het eerste land ter wereld is dat in vrijheid beslist volgens liefde, waarheid en integriteit te gaan leven. Wij gaan stappen zetten naar een nieuwe wereld in vrede. Nu wij onze koning vergezeld laten gaan door een koningin, is het tijd om ook op andere gebieden van het maatschappelijk leven de balans te herstellen. De godsdienstvrijheid die we kennen heeft er in belangrijke mate toe bijgedragen dat wetenschap en religie gescheiden zijn geraakt. Maar hoe kunnen we recht doen aan het fenomeen schepping als wij krampachtig proberen gevoel en verstand, wetenschap en spiritualiteit te scheiden? Als God liefde is, willen wij de wetenschap stimuleren niet alleen met het verstand, maar ook met het hart naar de schepping te kijken.

Christusbewustzijn in Nederland

Apr 21, 2014 11 min.

Wat is de missie van Nederland ten opzichte van de wereld? Langs verschillende wegen heb ik op deze vraag het volgende antwoord gevonden: het doen ontwaken van het Christusbewustzijn. Daarbij spelen graancirkels een belangrijke rol. Op 6 mei 2007 kocht ik het boek De Taal van Graancirkels dat Johan Keijser samen met het medium Judith Moore had geschreven. Ik werd erg door de inhoud getroffen want in de nacht van 9 op 10 mei droomde ik dat het de taak van mijn vrouw Inge en mij was om de jeugd van brood, van geestelijk voedsel te voorzien. Daartoe kwam Judith ’s ochtends vroeg naar mij toe met een mand vol broden. Het opmerkelijke aan de droom was dat ik daarin een echte relatie met haar had. Daarin zou het gaan om de Alfa en Omega, om de Moeder/Vader-energieën van de kosmos. Ik had de term ‘Alfa en Omega’ opgepikt uit De Taal van Graancirkels. De term staat maar op één pagina, zonder enige uitleg.