Wegwijzers naar een magische werkelijkheid

Oct 31, 2014 10 min.

Om de een of andere reden is mijn artikel ‘Wegwijzers naar een magische werkelijkheid’ van het internet verdwenen. Wat ik mij nog herinner is dat je bij het scheppen van een nieuwe werkelijkheid een eenhoorn nodig had.  Dat had ik begrepen van een graancirkel uit juli 2010 die gericht was op het Witte Paard bij Alton Barnes in Wiltshire. Judith Moore was met haar gezelschap in deze graancirkel neergestreken op het moment dat ook spiritueel leraar Kiara Windrider aanwezig was. Deze gaf aan Judith toestemming om de boodschappen die hij ter plekke ontving te publiceren. Ze zijn te vinden in ons boek Maria Magdalena. Profetes van het Levende Verbond.

Nieuwsbrief 11

Oct 25, 2014 10 min.

Hogere tonen in de Tzolk’in

Deze maand gingen mijn vrouw en ik in Zwartsluis op bezoek bij Kees Visser en Barbara Roth die zich heel intensief met de Tzolk’in, de heilige Maya-kalender, bezig houden. Barbara suggereerde mij om weer verder te gaan met de dertien tonen van de schepping waarover ik in 2006 een diepgravend boek heb gepubliceerd. In deze nieuwsbrief wil ik wat licht laten schijnen over de hogere tonen elf, twaalf en dertien en wel in relatie tot graancirkels en de Heilige Graal. Daarbij heb ik verrassende dingen ontdekt. Ook ben ik meer te weten gekomen over de missie in mijn leven.

De Steen van smaragd

Sep 12, 2014 12 min.

Ineens zag ik in Het Labyrint van de Tijd van Ton van der Kroon staan dat farao Echnaton een Steen van Creatie vanuit Ethiopië naar Egypte had meegenomen. Er zouden in het geheel dertien Stenen van Creatie zijn: ‘Een van de Stenen was de groene smaragd met de kennis die later bekend is geworden als de alchemie van Hermes Trismegistus. Ik kreeg de Steen mee om mijn opdracht te vervullen toen het mijn tijd was om terug te keren naar het rijk van mijn vader.’ Nog steeds wachten de Stenen van Creatie op hun ontsluiering. Samen vormen zij de grondstenen van het Nieuwe Jeruzalem.

Het huwelijk van psyche en materie

Aug 29, 2014 10 min.

Hoe leeft een pionier in bewustzijn? Toen ik nog niet van dat beroep had gehoord, ging ik wis- en natuurkunde studeren. Ik wilde weten hoe de kosmos in elkaar zit. Maar ik ontdekte al snel dat ik het geheim van de kosmos niet langs natuurkundige weg te weten zou kunnen komen. Via het werk van dieptepsychologe Marie-Louise von Franz begreep ik dat je psyche en materie niet kunt scheiden. Zij vormen een huwelijksband die meer of minder hecht kan zijn. Daarmee begon mijn reis naar de ene wereld waarin psyche en materie niet zoals in de natuurkunde kunstmatig van elkaar gescheiden zijn.

De kromme weg naar innerlijke genezing

Apr 26, 2014 30 min.

Dit (lange) artikel beschrijft de kromme weg die ik heb gevolgd nadat mijn poging om kwantumfysica en Jungiaanse psychologie met elkaar te verenigen inhoudelijk wel, maar maatschappelijk niet was gelukt. Achteraf gezien kwam ik na een diepe crisis meer en meer onder de invloed van de mannelijke en vrouwelijke Christuskracht. Ik leerde ook het twaalfspakige wiel van de Afgezanten van het Licht kennen. Mijn lichaam gaf echter aan dat ik mijn basis in de Jungiaanse psychologie niet mocht verloochenen. Uiteindelijk was het een hele verrassing dat in maart 2011 Maria Magdalena als een wervelwind mijn leven binnenkwam.

De vreemdeling en het net van Indra

Jan 17, 2011 11 min.

Uit de briefwisseling tussen Pauli en Jung blijkt dat er een kracht of een energetisch veld in ons en om ons heen bestaat dat voor synchronistische verschijnselen verantwoordelijk is. ‘De licht-donkere vreemdeling’ personifieert dit veld. In een droom van pauli uit november 1948 komt de vreemdeling met donkere haren en een door licht omhuld gezicht uit het kolkende water van de Rijn te voorschijn. Eerder heeft een man uit Perzië al in een droom aan Pauli uitgelegd dat de taal van de kwantumfysica ongeschikt is dit krachtenveld waar materie, energie en bewustzijn samenkomen te beschrijven. Pauli ziet een parallel tussen de vreemdeling en de tovenaar Merlijn en bekent aan Jungs secretaresse Aniela Jaffé dat het verlossen van Merlijn uit de vergetelheid de mythe van zijn leven is. Ook Maureen Roberts uit Adelaide leeft met de graalmythe. Maar zij kijkt uit naar een vrouwelijke, op lunair bewustzijn gebaseerde ervaring van de diepere verbondenheid in de kosmos.

Een kosmos zonder goddelijk doel

Jan 17, 2011 9 min.

In mijn vorige artikel besprak ik de val van spiegelsymmetrie in de natuurkunde en de reactie hierop in de dromen van theoretisch fysicus Wolfgang Pauli. Veel theoretisch fysici zoeken nog steeds naar een kosmische code of theorie van alles met een hoge graad aan symmetrie. Maar waarom zou je in weerwil van een asymmetrische werkelijkheid naar herstel van symmetrie willen streven? Opmerkelijk is het boek ‘Een scheurtje in de rand van de schepping’ van de natuurkundige Marcelo Gleiser. Gleiser gaat door eenzelfde proces heen als Pauli. Maar omdat hij niet bekend is met het verschijnsel synchroniciteit en ook niets met het bovennatuurlijke te maken wil hebben, houdt hij uiteindelijk wel een radicale, maar geen hoopgevende visie op leven in de kosmos over.

De val van spiegelsymmetrie

Jan 16, 2011 13 min.

Lange tijd hebben fysici gedacht dat de wereld die je in een spiegel ziet niet te onderscheiden zou zijn van de echte wereld. De kosmos waarin we leven zou spiegelsymmetrisch zijn. Voor levende materie geldt dit echter niet. Ons DNA bestaat uit linksdraaiende aminozuren en rechtsdraaiende suikers. Het leven op aarde koestert asymmetrie. Waarom zou de wereld van elementaire deeltjes dan wel spiegelsymmetrisch zijn? In januari 1957 bleek bij processen van radioactief verval de pariteit of spiegelsymmetrie niet behouden te zijn. Theoretisch fysicus Wolfgang Pauli kreeg daarop twee dromen die aangeven dat er achter de val van pariteit geheimen schuilgaan die nog steeds niet zijn begrepen.

De oversteek naar veiligheid van Victor Mansfield: fysicus en mysticus

Apr 17, 2009 12 min.

Ruim zeventien jaar terug (inmiddels 24 jaar geleden) was Victor Mansfield bij de IKON in beeld als natuurkundige die met de Jungiaanse psychologie in dialoog was. Daarna heeft hij prachtige boeken geschreven over natuurkunde, synchroniciteit en mystiek. Mansfield was als professor voor natuur- en sterrenkunde verbonden aan Colgate University in de staat New York. Hij had een diepe verbinding met het Tibetaans Boeddhisme. Vlak voordat hij aan kanker stierf, kon hij zijn boek over Tibetaans Boeddhisme en moderne fysica aan de Dalai Lama overhandigen tijdens diens bezoek aan Colgate. Het was een laatste hoogtepunt in zijn leven.

EEN NIEUWE VISIE OP DE HERSENEN

Mar 20, 2009 11 min.

Sinds enige tijd werk ik aan een nieuwe visie op onze hersenen. Eind november 2008 ging ik mij onder meer via internet verdiepen in de relatie tussen de linker- en de rechterhersenhelft en ontdekte ik vrij spoedig hoe prachtig alles in elkaar is gezet. Via de linkerhersenhelft zijn we afgestemd op onze cultuur en op de familie waarbinnen we geboren worden. Via de rechterhersenhelft zijn we afgestemd op de Bron waaruit de kosmos en al het leven voortkomt. De linkerhersenhelft spiegelt ons voor dat alles in het kader van lineaire tijd, van verleden, heden en toekomst plaatsvindt. De rechterhersenhelft weet juist helemaal niets van tijd en leeft in het hier en nu. In zekere zin zijn we links mens en rechts God. En dat allemaal in één hersenpan!!!