Categorie: Dieptepsychologie

 • Antwoord aan Jurjen Beumer

  Oorspronkelijk kom ik uit de theoretische natuurkunde. Toen ik dat vak drie maanden had gestudeerd, raakte ik geïnteresseerd in het onbewuste en in dromen. Ik had het gevoel dat er iets niet klopte aan de natuurkunde en ontdekte later aan de hand van de dromen van theoretisch fysicus Wolfgang Pauli dat er nog een hele…

 • De boodschapper van God

  Op mijn achttiende ging ik wis-, natuur- en sterrenkunde studeren. Maar ik ging tevens op zoek naar mijn ziel omdat ik vanwege het vreemde huwelijk van mijn ouders psychisch beschadigd was geraakt. Ik verdiepte mij in de Jungiaanse psychologie en in één nacht kwamen twee personificaties van het onbewuste tot leven: een man met een…

 • Workshop over heelheid en opstanding van de wereld

  Op zaterdagmiddag 20 december 2014 heb ik mijn eigen levensmythe met jullie gedeeld op mijn huisadres, Suzette Noiretstraat 36, 2033 AV Haarlem. Maria Magdalena is degene die mij sinds enige jaren helpt deze mythe te verwezenlijken. Haar levensverhaal vormt daarbij een belangrijke inspiratiebron voor mij. Een half jaar eerder heb ik dit verhaal in het…

 • Wegwijzers naar een magische werkelijkheid

  Om de een of andere reden is mijn artikel ‘Wegwijzers naar een magische werkelijkheid’ van het internet verdwenen. Wat ik mij nog herinner is dat je bij het scheppen van een nieuwe werkelijkheid een eenhoorn nodig had.  Dat had ik begrepen van een graancirkel uit juli 2010 die gericht was op het Witte Paard bij…

 • Nieuwsbrief 11

  Hogere tonen in de Tzolk’in Deze maand gingen mijn vrouw en ik in Zwartsluis op bezoek bij Kees Visser en Barbara Roth die zich heel intensief met de Tzolk’in, de heilige Maya-kalender, bezig houden. Barbara suggereerde mij om weer verder te gaan met de dertien tonen van de schepping waarover ik in 2006 een diepgravend…

 • De Steen van smaragd

  Ineens zag ik in Het Labyrint van de Tijd van Ton van der Kroon staan dat farao Echnaton een Steen van Creatie vanuit Ethiopië naar Egypte had meegenomen. Er zouden in het geheel dertien Stenen van Creatie zijn: ‘Een van de Stenen was de groene smaragd met de kennis die later bekend is geworden als…

 • Het huwelijk van psyche en materie

  Hoe leeft een pionier in bewustzijn? Toen ik nog niet van dat beroep had gehoord, ging ik wis- en natuurkunde studeren. Ik wilde weten hoe de kosmos in elkaar zit. Maar ik ontdekte al snel dat ik het geheim van de kosmos niet langs natuurkundige weg te weten zou kunnen komen. Via het werk van…

 • De kromme weg naar innerlijke genezing

  Dit (lange) artikel beschrijft de kromme weg die ik heb gevolgd nadat mijn poging om kwantumfysica en Jungiaanse psychologie met elkaar te verenigen inhoudelijk wel, maar maatschappelijk niet was gelukt. Achteraf gezien kwam ik na een diepe crisis meer en meer onder de invloed van de mannelijke en vrouwelijke Christuskracht. Ik leerde ook het twaalfspakige…

 • De vreemdeling en het net van Indra

  Uit de briefwisseling tussen Pauli en Jung blijkt dat er een kracht of een energetisch veld in ons en om ons heen bestaat dat voor synchronistische verschijnselen verantwoordelijk is. ‘De licht-donkere vreemdeling’ personifieert dit veld. In een droom van pauli uit november 1948 komt de vreemdeling met donkere haren en een door licht omhuld gezicht…

 • Een kosmos zonder goddelijk doel

  In mijn vorige artikel besprak ik de val van spiegelsymmetrie in de natuurkunde en de reactie hierop in de dromen van theoretisch fysicus Wolfgang Pauli. Veel theoretisch fysici zoeken nog steeds naar een kosmische code of theorie van alles met een hoge graad aan symmetrie. Maar waarom zou je in weerwil van een asymmetrische werkelijkheid…