Categorie: De Graal

 • Nieuwsbrief 11

  Hogere tonen in de Tzolk’in

  Deze maand gingen mijn vrouw en ik in Zwartsluis op bezoek bij Kees Visser en Barbara Roth die zich heel intensief met de Tzolk’in, de heilige Maya-kalender, bezig houden. Barbara suggereerde mij om weer verder te gaan met de dertien tonen van de schepping waarover ik in 2006 een diepgravend boek heb gepubliceerd. In deze nieuwsbrief wil ik wat licht laten schijnen over de hogere tonen elf, twaalf en dertien en wel in relatie tot graancirkels en de Heilige Graal. Daarbij heb ik verrassende dingen ontdekt. Ook ben ik meer te weten gekomen over de missie in mijn leven.

 • In Lalibela op zoek naar de kern

  Wat doen we hier op aarde? En is Nederland wel het gidsland in de wereld? Wat kan Ethiopië ons bieden? Deze vragen spelen door mijn hoofd, nu ik deze zomer verschillende Nederlanders heb ontmoet die herinneringen hebben aan de belegering van de berg Massada door de Romeinen. Alice Hoffman heeft over die belegering een magistrale roman geschreven die De duivenhoudsters heet. Massada is een berg aan de Dode Zee en was het laatste bolwerk van het Joodse verzet tegen de Romeinen. Om uit hun handen te blijven pleegden deze verzetsstrijders massaal zelfmoord. Waarom?

 • De ziel van Magdala spreekt

  Maria Magdalena heeft verschillende boodschappers. Judith Moore is degene die vooral de diepere achtergrond van haar huwelijk met Jeshua belicht. Zelf zegt zij erover: ‘Maria Magdalena spreekt via mij. Ik ben een van haar boodschappers, ik belichaam haar. Er zijn vele belangrijke en machtige boodschappers, ieder van hen werkt met een iets verschillende mythologie. Zij vertelt mij dat deze mythologieën vensters op de grote mysteriën zijn. Wij hoeven niet te beslissen voor de een of voor de andere mythologie. Er zijn vele historische experts op dit gebied, velen zijn van mening dat zij het historisch bewijs hebben voor een of ander feit, maar de waarheid is een mysterie en veel is verloren gegaan toen de oude evangeliën door Rome vernietigd werden.’

 • De dochters van Magdala

  Pas onlangs kwam ik erachter dat er verschillende dochters van Magdala, verschillende Graalprinsessen zijn. Allen vormen een toegang tot de geheimen van Maria Magdalena. Maar niet alle Graalprinsessen bewandelen daarbij dezelfde weg. Er zijn verschillende types en daarmee is het mysterie voor mij zelf alleen maar groter geworden. Op de een of andere manier zijn zij wel verbonden met de heilige bloedlijn die uit Jezus en Maria Magdalena is voortgekomen.

 • Mijn droom voor ons land

  Inspiratie voor de koning en de koningin

  Aangepaste versie, 1 augustus 2014

  Mijn droom voor Nederland is dat dit het eerste land ter wereld is dat in vrijheid beslist volgens liefde, waarheid en integriteit te gaan leven. Wij gaan stappen zetten naar een nieuwe wereld in vrede. Nu wij onze koning vergezeld laten gaan door een koningin, is het tijd om ook op andere gebieden van het maatschappelijk leven de balans te herstellen. De godsdienstvrijheid die we kennen heeft er in belangrijke mate toe bijgedragen dat wetenschap en religie gescheiden zijn geraakt. Maar hoe kunnen we recht doen aan het fenomeen schepping als wij krampachtig proberen gevoel en verstand, wetenschap en spiritualiteit te scheiden? Als God liefde is, willen wij de wetenschap stimuleren niet alleen met het verstand, maar ook met het hart naar de schepping te kijken.

 • De kromme weg naar innerlijke genezing

  Dit (lange) artikel beschrijft de kromme weg die ik heb gevolgd nadat mijn poging om kwantumfysica en Jungiaanse psychologie met elkaar te verenigen inhoudelijk wel, maar maatschappelijk niet was gelukt. Achteraf gezien kwam ik na een diepe crisis meer en meer onder de invloed van de mannelijke en vrouwelijke Christuskracht. Ik leerde ook het twaalfspakige wiel van de Afgezanten van het Licht kennen. Mijn lichaam gaf echter aan dat ik mijn basis in de Jungiaanse psychologie niet mocht verloochenen. Uiteindelijk was het een hele verrassing dat in maart 2011 Maria Magdalena als een wervelwind mijn leven binnenkwam.

 • Kwantumenergie van mededogen

  Af en toe moet je iets bijzonders ondernemen in je leven. Zelf heb ik ooit in het wetenschapshistorisch archief van de Eidgenössische Technische Hochschule (ETH) in Zürich een wiskundig symbool gevonden waarvan ik spoedig ervoer dat het de Heilige Graal was. In de natuurkunde vormt dit symbool het hart van de kwantumfysica. Dat het ook de Heilige Graal was, bleek uit de dromen van theoretisch fysicus Wolfgang Pauli. Die werd zijn leven lang achtervolgd door een energie die ik uiteindelijk als de levenskrachtenergie wist te identificeren. Die energie komt niet in de kwantumfysica voor. Daarom werd Pauli door droomgestalten achtervolgd die hem opdroegen naar een andere fysica uit te zien.

 • Het heilige huwelijk

  Het boek Maria Magdalena. Profetes van het Levende Verbond is gebaseerd op onderzoek dat op 20 december 2012, de laatste dag van de Lange Telling van de Maya’s, werd afgerond. Inmiddels zijn er in het werk van Judith Moore twee transmissies verschenen die nader licht werpen op Maria Magdalena. Eind juli van dit jaar heeft Maria Magdalena via Judith een gedetailleerd overzicht gegeven van haar leven dat te zijner tijd gepubliceerd zal worden. Het blijkt nu dat zij als eenjarig kind in de Sinaï-woestijn was gevonden door een Bedoeïenenstam.

 • Een nieuwe koers

  Dit is het laatste artikel van de oude website. In maart 2009 ben ik begonnen die eerdere website op te bouwen. Ik was een pionier in bewustzijn en had geen idee waar mijn leven heen zou gaan. Inmiddels kondigt zich een grote verandering aan. Vier jaar lang heb ik over allerlei zaken diep nagedacht. Maar nu heb ik ineens een graalverhaal geschreven. Ik heb de moed gehad mijn denken even uit te schakelen en voorrang te verlenen aan de verbeelding.

 • De mist boven Avalon trekt op

  Deze zomer werkte ik samen met Loryn Ka Strong, een vrouw uit Canada die bij de geboorte van haar dochter een bijna-doodervaring kreeg en naar het leven op Aarde terugkeerde om hier de moedercodes te brengen. Ik begon na te denken over de terugkeer van de Godin en vroeg mij af wat mijn eigen rol […]