Categorie: De Graal

 • De vrouwelijke lichtkracht

  Op 22 januari 2020 waren mijn vriendin Irene Vollenhoven en ik bij Agnes van de Beek (van moederaarde.eu) op bezoek om een project rond Maria Magdalena, Ethiopië en de koningin van Sheba op te starten. We gingen in meditatie en Agnes zag een gouden staf voor zich. Vervolgens verscheen een gestalte aan haar die in het oude Egypte bekend stond als Thot, de god van de wijsheid en het schrift. Verder zag zij gouden sterrenstof uit de kosmos neerdwarrelen zodat ik nieuwe sprookjes kon gaan schrijven.

 • De Beker van Vereniging

  Onderstaande boodschap werd door Maria Magdalena aan een groep mensen doorgegeven tijdens een door Judith geleide inwijding in de Graal op zondag 4 oktober 2020 in Harrisburg (Pennsylvania). Het is een zeer bijzondere boodschap gericht aan diegenen die geroepen zijn om het licht van de Heilige Graal in ontvangst te nemen ten behoeve van de genezing van de wereld. Maria Magdalena spreekt: IK BEN Magdala Mahada Yahweh. Ik heilig deze ruimte van licht als een vat van liefde om het vloeibare licht vanuit de Heilige Graal in ieder van jullie de wereld in te laten stromen.

 • De dertiende streng

  Nu ik in de laatste nieuwsbrief zo uitgebreid op Enak-Kee-Na ben ingegaan, ben ik op zoek gegaan naar transmissies van hem die aan mijn aandacht zijn ontsnapt. Enak-Kee-Na is de innerlijke gids van het medium Judith Moore die haar introduceerde tot de Levensboom uit de Kabbala, de joodse mystiek. Het zou haar taak zijn om een nieuwe kabbalistische code naar de aarde te brengen. Deze zou de kabbalistische Levensboom in vuur en vlam kunnen zetten. Dit hele proces heb ik in De spiegel van Magdala en Maria Magdalena. Profetes van het levende verbond uit de doeken gedaan.

 • De terugkeer van de Zwarte Madonna

  In november van het vorige jaar vond ik honderd jaar algemene relativiteitstheorie wel genoeg. Op 11 februari van dit jaar werd wereldkundig gemaakt dat er experimenteel zwaartekrachtgolven zijn waargenomen. De theorie van Albert Einstein staat daarmee nog fier overeind en dat betekent dat de grote revolutie in de fysica van de kant van donkere materie dient te komen. Maureen Roberts, de sjamane uit Australië die mij een aantal orakels over de kosmos heeft toegestuurd, is inmiddels met de oplossing van het raadsel van de kosmos over de brug gekomen. Half januari stuurde ze mij een orakel toe waarin werd onthuld dat donkere materie een godin is. Het gaat om de Donkere Moeder die in onze westerse cultuur als de Zwarte Madonna wordt vereerd. Daarmee vielen de puzzelstukjes op z’n plaats.

 • Antwoord aan Jurjen Beumer

  Oorspronkelijk kom ik uit de theoretische natuurkunde. Toen ik dat vak drie maanden had gestudeerd, raakte ik geïnteresseerd in het onbewuste en in dromen. Ik had het gevoel dat er iets niet klopte aan de natuurkunde en ontdekte later aan de hand van de dromen van theoretisch fysicus Wolfgang Pauli dat er nog een hele wereld voorbij de kwantumfysica ligt. In die wereld spelen liefde en wijsheid een belangrijke rol. Maar je kon die wereld alleen leren kennen door je als natuurkundige op de anima, de vrouwelijke personificatie van het onbewuste, te richten. Daar zaten mijn collega’s niet op te wachten. En zo was vóór mijn 44ste mijn academische carrière voorbij.

 • De Illuminatie van Maria Magdalena

  Het valt niet altijd mee om een apostel van Maria Magdalena te zijn. Nog erger is het om geen apostel van haar te zijn. Geleidelijk aan heb ik mij door de jaren heen een beeld van haar leven gevormd. Daarbij gebruik ik de transmissies van Judith Moore waarin Maria Magdalena zelf aan het woord is. Dan voel ik de emotie die in de woorden schuil gaat. Dankzij de pelgrimages die Judith regelmatig naar Zuid-Frankrijk maakt worden nog steeds nieuwe perspectieven zichtbaar en kan Maria Magdalena zich krachtiger uitdrukken.

 • Bezinning op wetenschap en spiritualiteit

  Al heel lang weet ik dat het mijn missie is een weg te openen in de wetenschap die ten dienste van het leven en de menselijke ziel staat. Aanvankelijk wist ik niet beter dan dat deze weg verbonden was met het geheim van het getal. Getallen zijn meer dan instrumenten om mee te rekenen en te meten. Als archetypen stellen zij niveaus van bewustzijn voor met specifieke betekenis. Dankzij het werk van dieptepsychologe Marie-Louise von Franz kon ik op deze wijze tellen van één tot en met vier. Het kwam niet in mij op om het getalarchetype vijf te beschouwen. Pas toen experimenteel fysicus Alex Müller in juni 1993 een voordracht over het getal vijf hield, werden mijn ogen geopend. Vier is het getal van heelheid dat in de Jungiaanse psychologie en in de quantumfysica een centrale rol speelt. Voorbij de vierde dimensie ligt de vijfde dimensie van onvoorwaardelijke liefde en synchroniciteit.

 • De weg van Joël

  Ineens is het zover. Het sprookje ‘Joël en de verloren Graalprinses’ is bij Frontier Publishing verschenen. Ik schreef het sprookje in de zomer van 2013 op aanraden van mijn dochter Laura. Aanvankelijk had ik het plan om de terugkeer van Merlijn centraal te stellen, maar deze tovenaar kwam al vanaf de eerste bladzijden in het verhaal voor. Toen heb ik besloten dat het om de Zwarte Koningin zou moeten gaan, beter bekend als de koningin van Sheba. Het meest voor de hand liggende was toen om ook een Witte Koningin te introduceren. Dat was eenvoudig. De naam Guinevere is afgeleid van Gwenhwyfar, de Witte Fee. Een van haar jonkvrouwen noemde ik Gwendolyn, waarin eveneens de stam ‘gwen’ voor ‘wit, stralend’ voorkomt. Sara, de oudste dochter van Jeshua en Mirjam van Magdala, wordt in de Camargue als Sara la Kali ofwel Sara de Zwarte vereerd. Een van de opdrachten aan Joël is om van beide vrouwen, Gwendolyn en Sara, te leren houden.

 • Workshop over heelheid en opstanding van de wereld

  Op zaterdagmiddag 20 december 2014 heb ik mijn eigen levensmythe met jullie gedeeld op mijn huisadres, Suzette Noiretstraat 36, 2033 AV Haarlem. Maria Magdalena is degene die mij sinds enige jaren helpt deze mythe te verwezenlijken. Haar levensverhaal vormt daarbij een belangrijke inspiratiebron voor mij. Een half jaar eerder heb ik dit verhaal in het Soefi-huis in Haarlem uit de doeken gedaan. Daaruit bleek dat zij sinds haar verlichting bij de Mont du Canigou in Zuid-Frankrijk de godin Isis belichaamt. In december heb ik mijn aandacht gericht op haar aanbod ons bij de weg naar heelheid te begeleiden. Het ging hierbij niet enkel om een persoonlijk vraagstuk, maar ook om de opstanding van de wereld.

 • Wegwijzers naar een magische werkelijkheid

  Om de een of andere reden is mijn artikel ‘Wegwijzers naar een magische werkelijkheid’ van het internet verdwenen. Wat ik mij nog herinner is dat je bij het scheppen van een nieuwe werkelijkheid een eenhoorn nodig had.  Dat had ik begrepen van een graancirkel uit juli 2010 die gericht was op het Witte Paard bij Alton Barnes in Wiltshire. Judith Moore was met haar gezelschap in deze graancirkel neergestreken op het moment dat ook spiritueel leraar Kiara Windrider aanwezig was. Deze gaf aan Judith toestemming om de boodschappen die hij ter plekke ontving te publiceren. Ze zijn te vinden in ons boek Maria Magdalena. Profetes van het Levende Verbond.