Categorie: Autisme

 • Een andere kosmos

  De Nieuwetijdswinkel Ananda is weer terug in Haarlem. Zolang als wij hier wonen, was er in de Gierstraat een nieuwetijdswinkel. Totdat niemand na 25 jaar de winkel over wilde nemen. Maar al een tijdje viel het mij op dat Ananda in de Kleine Houtstraat weer verschenen was en wel op nr. 36. Ik besloot dit keer af te stappen om te kijken of het echt waar was. En inderdaad, het is niet te geloven.

 • De boodschapper van God

  Op mijn achttiende ging ik wis-, natuur- en sterrenkunde studeren. Maar ik ging tevens op zoek naar mijn ziel omdat ik vanwege het vreemde huwelijk van mijn ouders psychisch beschadigd was geraakt. Ik verdiepte mij in de Jungiaanse psychologie en in één nacht kwamen twee personificaties van het onbewuste tot leven: een man met een hoed die een boodschapper van God bleek te zijn en een kat die verbonden was met de grote godin Isis. In het werk van dieptepsychologe Marie-Louise von Franz vond ik het gereedschap om met deze gestalten om te gaan. Ik leefde daarna in twee werelden: die van de wis- en natuurkunde en die van het onbewuste.

 • Mensen met een andere manier van zijn

  Gemeenschappelijk aan de verschillende vormen van autisme is dat de sociale en cognitieve ontwikkeling anders verloopt dan bij de meeste andere kinderen. De diagnose ‘autisme’ wordt gesteld wanneer er sprake is van kwalitatieve tekortkomingen op een drietal gebieden: de sociale interactie, de communicatie en het verbeeldend vermogen. Wij spreken dan van een ontwikkelingsstoornis in het […]

 • Brief van Wally aan Dan, 19 februari – 28 juni 2008

  Wally Wojtowicz sr, 18 oktober 2008: Dan Treacy is een 42 jarige niet sprekende autistische man. Dan gebruikt sinds het begin van de jaren 1990 “Facilitated Communication” (FC) om te communiceren.Wally Wojtowicz jr. en Dan Treacy hebben elkaar op de FC conferentie in Syracuse in 1995 ontmoet en zijn sindsdien vrienden. Wally heeft toen tevens […]

 • Brief aan Anne, Paul en Jenny (Wally Wojtowicz jr.)

  Wally Wojtowicz sr.: ‘Anne, Paul en Jenny Bakeman zijn zo’n 36 jaar lang bevriend met Wally en zijn familie. Jenny en Wally bezochten dezelfde dagverblijven in onze omgeving toen ze jong waren. De “Jenny” in deze brief is ten tijde van het schrijven ongeveer 40 jaar oud, en net als Wally een niet sprekend autistisch persoon. Jenny en haar familie bezoeken Wally en zijn familie geregeld door het jaar heen. Wally ziet er altijd erg naar uit om tijd door te brengen met zijn oude vriendin Jenny. In deze brief laat Wally zien hoe gevoelig hij is voor zijn omgeving en hoeveel hij van de natuur houdt.’

 • Het energieveld van kinderen met en zonder autisme

  Shirley Culver heeft de gave om symbolische tekeningen te maken van de energiepatronen die om en in iemand aanwezig zijn. Haar paranormale gave ontwaakte op het moment dat haar leven in elkaar stortte. Haar man en zij verloren hun boerderij, omdat zij failliet waren gegaan. Haar kinderen verlieten het ouderlijk huis en haar man zocht troost in de armen van een ander. Voor het eerst van haar leven stond Shirley er alleen voor en zij vroeg zich wanhopig af hoe zij in haar levensonderhoud zou kunnen voorzien.

 • Mijn drie werelden (Wally)

  In mijn wereld, mijn zwarte wereld van autisme is er alleen de eentonigheid van constante orde en de rechtvaardigheid van de natuur die ik respecteer en waarvan ik getuige ben. Onze wereld is, zoals ik heb opgemerkt, chaotisch, luidruchtig en buitengewoon gewelddadig. Maar ik kan nu met die wereld omgaan tot een punt met een bepaald niveau van dit alles zolang ik mij van tijd tot tijd kan terugtrekken in mijn wereld van orde en natuurwetten en zolang ik geschikte vragen kan stellen over wat ik zie en hoor. Het vermogen om van mijn wereld naar jullie wereld te communiceren heeft het mogelijk gemaakt voor mij om in onze wereld te leven en aan mijn behoefte te voldoen om onder andere mensen te zijn hoe verschillend wij ook van elkaar zijn.

 • Autisme: een kwestie van hooggevoeligheid

  Karin: ‘Als klein kind beleefde ik in sommige opzichten het leven als zwaar. Ik voelde mij soms bedrukt en onveilig in een bepaalde omgeving. De mensen, de geluiden, en alle zintuiglijke indrukken kwamen sterk binnen en veroorzaakte chaos in mijn hoofd.’

  Wally Wojtowicz, jr.: ‘Nu kijk ik naar mensen, omdat ik hun hulp nodig heb om te kunnen leven en hun gezelschap waardeer. Ik kan nu onze wereld zien, de werkelijkheid die we beiden gemeen hebben. In onze wereld ben ik de gelukkigste. In mijn wereld was ik de eenzaamste. In jullie wereld was ik de meest angstige.’

 • Kanttekeningen bij de diagnose autisme

  Autisme betekent dat er een stoornis in de hersenen zit. De prikkel- en informatieverwerking is verstoord waardoor iemand met autisme moeilijkheden ondervindt op het gebied van communicatie, sociale interactie en verbeeldend vermogen. Dat is het beeld dat algemeen geschetst wordt en ook door de Nederlandse Vereniging voor Autisme wordt gehanteerd. Mensen met autisme zouden volgens deze vereniging leven in een wereld die ze niet begrijpen. Maar als ouder van een dochter met PDD-NOS, een ontwikkelingsstoornis binnen het autismespectrum, vraag ik mij af of dit beeld wel klopt. Want dat is maar één bepaalde manier om naar autisme te kijken. In ieder geval vind ik het niet gewenst om een kind een stoornis aan te praten als die niet gelokaliseerd en ook niet nader gespecificeerd kan worden. Want dat is de betekenis van PDD-NOS: een diep doordringende stoornis in de ontwikkeling (Pervasive Development Disorder) die niet nader gespecificeerd kan worden (Not Otherwise Specified).

   

 • Indigo-kinderen

  De term indigo-kinderen is afkomstig van spiritueel therapeute Nancy Ann Tappe die in haar boek Understanding Your Life Through Color voor het eerst melding maakte van kinderen bij wie zij vanuit haar bijzondere ervaring van de werkelijkheid (synesthesie) de levenskleur indigo waarnam. Tappe is van mening dat er pas sinds de jaren zeventig van de […]