Nieuwjaar 2024

Dit nieuwjaar valt het mij niet mee om in een bevrijding van de mens te blijven geloven. Het lijkt erop dat we nog steeds naar de wapens grijpen om conflicten tot een oplossing te brengen. Maar in toenemende mate verergeren die wapens de conflicten alleen maar. Daarom ben ik mij de laatste tijd gaan verdiepen in een vrouwelijke scheppingskracht die ons ertoe gaat brengen voor liefde te kiezen. Hoe ik die scheppingskracht op het spoor ben gekomen vertel ik hieronder.  Wat ik wens is dat het jaar 2024 voldoende lichtpunten biedt om in een werkelijke bevrijding voor de mensheid te blijven geloven. Ieder jaar biedt nieuwe kansen om in kleine kring vrede te stichten en de hoop brandende te houden dat deze prachtige blauwgroene planeet niet ten onder gaat aan de dwaasheid van haar bewoners.

Al sinds oktober 2001 leef ik in de dageraad van mededogen en vrede. Die dageraad was voorspeld door Moeder Maria toen zij in de lente van 1997 was verschenen aan de vredestroubadour James Twyman. Volgens Het geheim van de geliefde discipel zou het om de wederkomst van de vrouwelijke Christus gaan, het mededogen van God dat altijd in de wereld aanwezig was geweest, maar schuilging onder de deken van de illusie. Ik twijfelde niet aan de woorden van Moeder Maria, maar in 2003 zat ik ineens zonder werk. Daarop droomde ik dat ik het kader van de Jungiaanse psychologie diende te verruimen door op zoek te gaan naar een ontbrekende schakel die het karakter had van een wiskundige verschuiving.

Het duurde enige jaren voordat ik een kader had ontwikkeld waarin je langs wiskundige weg een verschuiving in bewustzijn zou kunnen aanwijzen. In juni 2006 had ik zo’n kader klaar doordat ik de psychologische betekenis van de eerste dertien getallen had uitgewerkt. Daarbij had ik voor het getal 11 steun gehad aan boodschappen van de kosmische intelligentie Kryon die via het medium Lee Carroll aan de mensheid werden doorgegeven. In die tijd was Kryon bezig twaalf lagen DNA te onderscheiden. Pas nadat ik mijn manuscript ‘De dertien tonen van de schepping’ bij uitgeverij Symbolon had ingeleverd, onthulde Kryon via een audiofile de betekenis van de elfde en de twaalfde laag DNA.

De elfde laag werd in het Hebreeuws Chochmah Micha Halelu genoemdHet zou om de wijsheid van het goddelijk vrouwelijke en om de energie van zuiver mededogen gaan. Carroll vroeg zich af of de profeet Micha wijs op dit gebied was geweest. Verder meende hij: ‘Het is de laag die met de Venusovergang vóór de Zon van 2004 versterkt werd en het is het ware geheim van vrede op aarde. Menselijke wezens die deze laag versterkt hebben zijn in balans wat betreft de energie van mannelijke en vrouwelijke dualiteit. Het is een van de God-lagen die in deze tijden in voorbereiding op 2012 wordt versterkt.’

Over DNA-laag 12, die El Sjaddaj (de Almachtige) werd genoemd, werd opgemerkt dat die heel eenvoudig was: ‘Het is de God-laag, de meest goddelijke, en echt de laag die “De God Binnenin” is. Er zijn veel goddelijke lagen, maar deze is 12… de laatste en hoogste in vibratie van allemaal. Wat doet het? Kryon zegt: “Zoek niet naar deze lagen om iets te doen, net zo min als jouw huis iets doet. Het geeft je rust, beschutting en een gevoel van thuiszijn. Laat de God-laag een thuis zijn voor jullie allemaal.”’

Morning Star – Opera van Ricky Ian Gordon

Geleidelijk aan ontdekte ik in de jaren daarna dat DNA-laag 11 de ontbrekende schakel was. Wanneer deze laag niet in ons is geactiveerd, ontbreekt de moeder-energie van mededogen en vallen we terug in een wereld van oordeel waaraan het moeilijk ontsnappen is. Gelukkig bestaat er een vrouwelijke scheppingskracht die Sophia van Wijsheid wordt genoemd en voortdurend bezig is om ons ons ervan bewust te maken dat er een andere keus mogelijk is. Zo merkte de Sophia van Wijsheid in juli 2019 via Judith Moore op:

Door de aard van het menselijk bewustzijn zal de mensheid uiteindelijk voor liefde kiezen omdat de menselijke ziel de parel van wijsheid in zich draagt, het mededogen dat door liefde is geschapen. Mededogen is een scheppingskracht. Het is de aard van de oorsprong van de menselijke ziel en de oerkracht van het menselijk bestaan.’ In dit verband werd ook opgemerkt: ‘De Aarde en de mensheid hebben de ontbrekende schakel in de schepping, het DNA dat alles verbindt met de Oneindige Eenheid, de Bron van de liefde van Creatie.’

De mensheid blijkt in haar ontwikkeling geplaagd te zijn door buitenaardse krachten die zelf geen mededogen kenden en wel de kennis hadden om aan ons DNA te sleutelen. Dit leidde bij ons tot een enorme val in bewustzijn en zodoende was het nodig dat Jezus en Maria Magdalena tweeduizend jaar terug kinderen op de wereld zetten die geen last hadden van beschadigd DNA. Zij hadden de Christus- of Graalcode in hun DNA. Hierover heb ik in maart 2013 via Judith vernomen:

‘De Christus- of Graalcode bevatte het God-deeltje zonder vervorming. Dat is de macht van het Christus-licht en de reden waarom Christus een bevrijder was. Daarom probeerden de duistere krachten de bloedlijn te vernietigen. De Broederschap van het Licht combineerde twee DNA-strengen via Maria Magdalena en Jezus en andere mensen uit die tijd tot een DNA-code die ultiem en onvernietigbaar was. Deze gedijde op mededogen in plaats van op lijden.’

Hierop heb ik nu mijn hoop gevestigd. Er is alles aan gedaan om in onze tijd een dageraad van mededogen en vrede mogelijk te maken. Er kwam een bloedlijn die zich over de hele aarde verspreidde. Het meest bekend is de specifieke bloedlijn die uit Sara, de dochter van Jezus en Maria Magdalena is voortgekomen. Hierover is doorgegeven: ‘Via de geboorte van SaRa werd een hele scheppingsenergie vanuit vereniging geboren. Zij was de moeder van de nieuwe menselijke DNA-blauwdruk die een formule initieerde voorbestemd om de mensheid te bevrijden.’

Wat ik wens is dat het jaar 2024 voldoende lichtpunten biedt om in deze profetie van bevrijding voor de mensheid te blijven geloven. Ieder jaar biedt nieuwe kansen om in kleine kring vrede te stichten en de hoop brandende te houden dat deze prachtige blauwgroene planeet niet ten onder gaat aan de dwaasheid van haar bewoners.

Herbert van Erkelens

1 januari 2024

Reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *