Nieuwsbrief 34

Een boodschap van vrede

Eigenlijk vertoefde ik al in de nieuwe wereld, maar op 7 oktober werd ik weer teruggeworpen naar de oude wereld, omdat Hamas een gruwelijke aanval op burgers in Israël had gepleegd. Vervolgens begon ik te vrezen dat ik de ondergang van de beschaving ging meemaken. Want Israël dreigde meteen met een grondoffensief en riep meer dan 300.000 reservisten op. Wat gingen die doen in dat druk bevolkte Gaza? En wat zou Israël gaan doen als dat grondoffensief voorbij zou zijn? Niemand weet het.

Jaren terug was de situatie in Israël voor mij een stuk helderder. Ik werkte samen met het medium Judith Moore die regelmatig naar Jeruzalem ging om daar energetisch de conflictstof weg te werken. Zodoende wist ik dat alleen een radicale oplossing de weg naar vrede vrij kon maken. Bepaalde stukken uit de Hebreeuwse bijbel dienden kritisch beschouwd te worden.  Dit besef drong langzaam bij Judith door toen zij zich meer bewust werd van de halfgoden die de verbinding met de Bron van Creatie verloren hadden en de wereld in een spiraal van geweld en oorlog hadden gestort. In september 2008 kreeg zij een transmissie door over de God der Vreze of de Heer der Duisternis die altijd maar menselijke offers, bloed en wraak eiste en angst en vernietiging in zijn naam schiep.

Het ging erom een nieuw godsbeeld te creëren dat het bolwerk van de Duistere Meester kon doorbreken. Daartoe moest de Hebreeuwse bijbel in zekere zin herschreven worden, omdat daarin onvoldoende afstand werd genomen tot een God die naar eigen willekeur kon handelen en jaloers en wraakzuchtig was. Jezus en Maria Magdalena hadden deze taak op zich genomen, maar hun missie werd gedwarsboomd door een christelijk geloof waarin God-de-Vader voor verzoening met de mensheid het offer van zijn eigen Zoon eiste.

Sara and Hagar, Shalom/Salaam. Door Abigail Sarah Bagraim.

Om bij te dragen aan een vreedzaam godsbeeld besloot ik in De spiegel van Magdala (2013) extra aandacht te besteden aan de relatie tussen Sara en Hagar zoals die in Genesis wordt geschetst. Sara is de vrouw van Abraham en Hagar is haar donkere slavin. Abraham krijgt eerst van Hagar een zoon die Ismaël wordt genoemd. Later werd bij Sara zijn zoon Isaak geboren, zodat er vanaf dat moment veel afhing van de relatie tussen Sara en Hagar die de moeders zouden worden van de islam, het jodendom en het christendom.

In Genesis wordt verteld dat Sara jaloers werd op Hagar en dat Abraham haar samen met zijn zoon Ismaël de woestijn instuurde. In De spiegel van Magdala merk ik op dat deze geschiedenis gemanipuleerd werd door de halfgoden die het zaad wensten te strooien voor toekomstige oorlogen. En dat betekende dat er pas vrede op aarde zou komen als de zoons van Ismaël en Isaak zouden samenkomen in de afstamming van het Huis van David. Dit stond te gebeuren omdat Judith in januari 2009 een groot visioen had gehad van een tempel in Mekka waar Sara en Hagar elkaar omhelsden en Isaak en Ismaël beiden welkom waren om hun onderlinge band te vernieuwen als wegwijzer naar vrede en verzoening.

Wat mij daarbij intrigeerde was de gemeenschappelijke afstamming van Abraham. Jezus was een zoon van Isaak en Maria Magdalena bleek een dochter van Hagar te zijn die in Ethiopië was geboren. Maar dat laatste wisten wij niet, omdat zij tot de verboden afstamming behoorde die in de heilige geschriften niet wordt genoemd. Nu is het hoog tijd dat de halfgoden die voor verdeeldheid en strijd in het Midden-Oosten hebben gezorgd tot de orde worden geroepen. Daarbij is de Ark van het Verbond van belang. Deze Ark werd ooit door het Joodse volk over de rivier de Jordaan naar het beloofde land gebracht. Maar nadat koning Salomo in Jeruzalem een tempel had laten bouwen, verdween de Ark uit het heilige der heiligen. Toch verdween de Ark niet spoorloos, want in Axum wordt zij al eeuwenlang door de Ethiopisch-orthodoxe kerk vereerd en beschermd.

In de buurt van Axum werd Maria Magdalena geboren. Om deze reden verwees zij tijdens een profetische boodschap van vrede naar de monnik die in Axum de wachter is van de Ark van het Verbond: ‘Ik ben geboren als lid van het Verbond van Licht. Mijn hart was altijd dicht bij de mensen die de Ark van het Verbond ontvingen en beschermden. Want er zijn veel verhalen verteld over de macht van de Ark van het Verbond. Maar de waarheid wordt gevonden wanneer men de woorden hoort van de heilige man die de bewaker is van de Ark van het Verbond in Axum, wanneer hij over vrede spreekt. Hij leeft in vrede, zelfs in tijden waarin de wereld om hem heen wordt vernietigd door geweld. Hij spreekt niet over wraak. Hij leeft in eenzaamheid. Hij bidt en hij voelt dat de vrede van God hem vervult.’

Op grond hiervan besluit Maria Magdalena haar boodschap van hoop, die op de dag van de aanval door Hamas via Judith binnenkwam, met de woorden: ‘Vandaag is er een oorlog begonnen in het Heilige Land, die zich heeft versneld. Ik heb er vandaag voor gekozen om deze boodschap van hoop te brengen, namelijk dat er aan beide kanten van dat conflict massa’s zielen zijn die om vrede bidden. Bid met hen, lieve mensen. Leef zoals ik leefde. Want ik heb geen stenen gegooid op degenen die stenen op mij wierpen. En het is de herinnering aan de liefde, die ik mijn hele leven heb geleefd, die eeuwig is.

Ik zegen jullie met de heilige aanwezigheid van het Verbond van Licht, een spirituele kracht die onvoorstelbaar groots is. Want het is de levende aanwezigheid van een gemeenschap van licht op aarde op plaatsen die bekend zijn en op plaatsen die niet bekend zijn. Een gemeenschap van licht op aarde die leeft zoals de heilige man in Axum leeft, puur voor het doel van de macht van vrede en dit is de macht van de Ark van het Verbond en de macht van mijn erfenis van licht.’

Herbert van Erkelens


Naar de dimensie van mededogen

Reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *