Mededogen als ontbrekende schakel

Het is mij eindelijk gelukt om een manuscript te voltooien over mijn zoektocht naar de ontbrekende schakel. Ik was al vijftig toen ik daaraan begon. Ik zat zonder werk en dat had slecht kunnen aflopen. Ook was ik van plan de Jungiaanse psychologie in de steek te laten. Maar dat was waarschijnlijk geen goed idee. Want iedere nacht vanaf die beslissing voelde ik pijn rond mijn hartstreek. Daarop besloot ik om een droom te vragen. Het was half juni 2003 toen ik van een Jung-Instituut in Bern droomde. In het voorportaal van dit instituut had Jung wat gebeiteld. Die tekens ging ik bestuderen en ik kwam tot de conclusie dat een bepaalde wiskundige operatie – een verschuiving – de ontbrekende schakel was.

Toen ik wakker werd kwam ik tot de conclusie dat die wiskundige operatie die van het tellen was. Volgens de Jungiaanse psychologie stellen de natuurlijke getallen van één tot en met vier bewustzijnsniveaus voor. De stap van het ene naar het andere getal betekende een verschuiving in bewustzijn. Maar verder dan vier als getal van heelheid was mijn leermeesteres Marie-Louise von Franz niet gekomen. Ik besloot de stap van vier naar vijf te gaan onderzoeken. Maar al snel leek het mij verstandiger tot en met acht te gaan, omdat er in de yogapsychologie al minstens zeven bewustzijnsniveaus waren, verbonden met de zeven hoofdchakra’s.

Een jaar later ging ik mij verdiepen in de kalenderwetenschap van de Maya’s. Terwijl er volgens Genesis zeven scheppingsdagen waren, bleken dat er bij de Maya’s dertien te zijn. Uiteindelijk besloot ik dan maar de psychologische betekenis van de eerste dertien getallen te gaan onderzoeken. Maar dat viel niet mee. Vooral het getal elf lag dwars, alsof het echt het gekkengetal is. Ik was gedwongen mij te wenden tot de boodschappen van de kosmische intelligentie Kryon die via het medium Lee Carroll boodschappen aan de mensheid doorgeeft, ook van wis- en natuurkundige aard. Elf bleek volgens Kryon een meestergetal te zijn dat voor verlichting stond. Als je vaak 11:11 op een digitale wekker zag staan, dan wist je dat het tijd voor je was om in spirituele zin wakker te worden.

In die jaren was Kryon bezig twaalf lagen DNA te onderscheiden. Pas op het moment dat ik het manuscript van De dertien tonen van de schepping bij uitgeverij Symbolon inleverde, onthulde hij via een audiofile de betekenis van de elfde en twaalfde laag. Later verscheen een heel korte samenvatting van Lee Carroll op internet. De elfde laag werd in het Hebreeuws Chochmah Micha Halelu genoemd. Het zou om de wijsheid van het goddelijk vrouwelijke en om de energie van zuiver mededogen gaan. Carroll vroeg zich af of de profeet Micha wijs op dit gebied was geweest. Verder meende hij op zijn website: ‘Het is de laag die met de Venusovergang [vóór de Zon] van 2004 versterkt werd en het is het ware geheim van vrede op aarde. Menselijke wezens die deze laag versterkt hebben zijn in balans wat betreft de energie van mannelijke en vrouwelijke dualiteit. Het is een van de God-lagen die in deze tijden in voorbereiding op 2012 wordt versterkt.’

Daarmee had ik de ontbrekende schakel kunnen vinden in termen van een elfde laag DNA die voor zuiver mededogen stond. Maar zover was ik nog niet. Ik was nog teveel met getallen in de weer om ineens te kunnen overschakelen op lagen DNA. Laag twaalf in ons DNA werd door Kryon verbonden met de welwillende levenskracht van de Almachtige. Pas toen in 2010 The Twelve Layers of DNA onder redactie van Lee Carroll verscheen, kon ik mij nader in die twaalfde laag verdiepen. Kryon merkte daaroverop: ‘De waarheid is dat deze planeet de ENIGE schepsels bevat die de Almachtige God in zich hebben en het wordt DNA-laag 12 genoemd. De schepper is in jullie en jullie weten het niet. Laag-12 kan bergen verzetten, de aarde ervan weerhouden te schudden en een leven van honderden jaren veroorloven. Maar jullie geloven het nog niet.’

Inmiddels was ik ertoe overgegaan te onderzoeken waar ik elders een ontbrekende schakel kon vinden. In Crop Circles Revealed van Judith Moore en Barbara Lamb werd uitgelegd dat het elfde Zonnehuis lange tijd in ons melkwegstelsel had ontbroken. Het zou de ontbrekende schakel geweest zijn. Ik hoefde alleen maar uit te zoeken wat Zonnehuizen waren. Maar dat was niet zo eenvoudig. Pas in november 2011 bleken Zonnehuizen verbonden te zijn met solaire principes van bewustzijn. Op 9 november 2011 kreeg Judith door wat de betekenis van het elfde solaire principe was. Het zou om het meesterprincipe van vrede gaan. Daarbij speelde een rol dat 11 een meestergetal was en het getal 9 naar voleinding verwees. Zo kreeg Judith door: ‘Het meesterprincipe van vrede is de vrede die met voleinding komt, wanneer manifeste schepping zich moet overgeven aan alomtegenwoordige harmonie… Het meesterprincipe van vrede is perfecte harmonische afstemming op de meesterfrequentie van de harmonieën van de Bron.’

Ik hoefde niet verder te zoeken. Het getal elf bleek met de energie van mededogen en vrede te maken te hebben. En die energie kende ik uit een boek van vredestroubadour James Twyman dat Het geheim van de geliefde discipel heette. Twyman had begin 1997 in Medjugorje in voormalig Joegoslavië twee ontmoetingen met Moeder Maria gehad. Deze had aan hem uitgelegd: ‘Ik ben niet alleen voor jou gekomen, maar voor de hele wereld. Dit is de dageraad van de wereld van vrede en mededogen. Ik ben de Koningin van de Vrede omdat ik die twee kwaliteiten volledig belichaam en jullie hierin kan bijstaan. Je zou kunnen zeggen dat ik het vrouwelijke principe ben. Dit zijn van oudsher vrouwelijke kwaliteiten en het gaat er nu om dat de hele mensheid zich met deze energie gaat verbinden.’

Twyman was eerder in voormalig Joegoslavië geweest bij een groepering die zich de Afgezanten van het Licht noemde. De leden ervan mediteerden voor de wereldvrede rond een twaalfspakig wiel. In het midden zat een man die door Twyman Leermeester was genoemd. Deze had hem aangegeven dat hij nog een tweede Leermeester of -meesteres zou leren kennen. Maar Moeder Maria ontkende bij hun tweede ontmoeting dat zij zelf die Leermeesteres was. De nieuwe leraar in zijn leven was de vrouwelijke aard van God: ‘Je moet verder kijken dan je ideeën over wie ik ben, verder kijken dan deze verschijningsvorm of hoe jij volgens je opvoeding in mij hoort te geloven. Wat ik met me meebreng is de vrouwelijke aard van God, de energie van mededogen en vrede.’ Verder merkte ze op: ‘Het is tijd voor de wederkomst van de vrouwelijke Christus, het mededogen van God dat altijd in de wereld aanwezig is geweest maar sluimerde onder de deken van de illusie.’

Blijkbaar was ik via een enorme omweg op zoek geweest naar een energie die ik al via Twyman had leren kennen. Echt verbazingwekkend was dat niet. Ik had een tijdje met de gedachte gespeeld zelf een vredestroubadour te worden. Ik had een paar composities geschreven die op het werk van Twyman waren gebaseerd en ik was als freelance journalist van plan om meer aandacht aan vredesinitiatieven te besteden. Ook had ik een boek geschreven over het leven van Jezus vanuit het perspectief van de Essenen. Ik had dat boek in september 2002 gepresenteerd op de laatste zaterdag dat het opinieweekblad HN-Magazine verscheen. Omdat dit weekblad mijn voornaamste werkgever was, was er vrij acuut een einde aan mijn journalistieke loopbaan gekomen. Mijn redding was de droom over de ontbrekende schakel. Ineens had ik een nieuw doel in mijn leven. Ik ging mij verdiepen in numerologie, in de wiskunde van de Maya’s en in graancirkels. En toch kwam ik langs deze weg opnieuw uit bij de vrouwelijke aard van God.

Samen met James Twyman (links) op een hete dag in Zutphen. Foto: Jan Bongers.

Daarmee is het nu zonneklaar geworden dat ik best een vredestroubadour zou kunnen worden die de energie van mededogen en vrede uitdraagt. Daarvoor heb ik niet eens een gitaar nodig, hoewel ik wel een nieuw setje snaren heb gekocht, voor het geval ik mijn eigen composities zou willen spelen. Twyman is inmiddels een Franciscaanse broeder geworden en een priester in de Episcopale of Anglicaanse Kerk in de VS. Ooit hebben we elkaar ontmoet in Zutphen, een dag voordat hij daar voor een enthousiast jong publiek zou optreden. Het was eind mei 2003, toen zijn internetcursus ‘The Art of Spiritual Peacemaking’ bijna was afgelopen. Ik was van plan volgens die cursus te gaan leven, maar kreeg toen iedere nacht die pijn in mijn borst. Dat begon mij te verontrusten en als antwoord van het onbewuste kreeg ik de droom van de ontbrekende schakel. Twee weken nadat we elkaar hadden ontmoet, gingen onze wegen uiteen.

Nu leef ik in twee werelden die door het getal elf met elkaar verbonden zijn. Ik reken met het tientallig stelsel, maar ik weet dankzij Kryon dat we twaalftallige wiskunde nodig hebben om het universum te kunnen begrijpen. Dat zie ik ook weerspiegeld in de kosmologie. Natuur- en sterrenkundigen proberen de bewegingen van sterren in melkwegstelsels te begrijpen met behulp van de tien veldvergelijkingen uit de algemene relativiteitstheorie van Einstein. Maar dat lukt niet. Want er bestaat volgens Kryon een ontbrekend stuk fysica dat hij ‘meedogend kwantumbewustzijn’ heeft genoemd. Datzelfde kwantumbewustzijn is dominant bij mensen met autisme en het regeert ons hart. Daaruit heb ik opgemaakt dat het in de rechterhersenhelft zetelt en even belangrijk is als het lineaire bewustzijn waarop de relativiteitstheorie is gebaseerd.

Het merkwaardige is dat het om een stuk kwantumfysica gaat dat bewustzijn heeft. In de transmissies van Judith wordt dit stuk het kwantumveld van mededogen genoemd. Het begrip dook op in augustus 2009 toen aan haar werd uitgelegd dat mededogen een element van Creatie was. Mededogen bleek daarbij tegenover oordeel te staan: ‘De Aarde bevindt zich in een overgangstijd en zoals jullie weten heeft zij dualiteit nog niet tot een oplossing gebracht. Maar het kwantumveld van compassie is in de harten van hen die de vijfde dimensie van onvoorwaardelijke liefde zijn binnen­gegaan en in niet-oordeel leven.’ De weg naar die vijfde dimensie werd daarbij als de nauwe poort gepresenteerd: ‘Dit is de brug, dit is de smalle poort, dit is het oog van de naald… Mededogen is de eerste stap naar genade en ge­nade is oneindige, onsterfelijke creatie.’

Deze stap kunnen we zetten omdat Jezus en Maria Magdalena via hun kinderen een nieuwe menselijke DNA-blauwdruk aan de mensheid hebben doorgegeven die voorbestemd is om ons te bevrijden. Deze heet de Eden-blauwdruk en ook de Graal. Daarin zit een DNA-code verborgen die ultiem en onvernietigbaar is en op mededogen gedijt in plaats van op lijden. De Graal-code heeft zich over de hele aarde verspreid en het verlangen in ons wakker geroepen om oordeel achter ons te laten en volgens mededogen te gaan leven. En dat werd hoog tijd. Want we leven in een tijd die vanwege oorlogen, klimaatverandering en achteruitgang van biodiversiteit vol uitdagingen zit.

Zonder de ontbrekende schakel zou het wel eens heel moeilijk kunnen worden om die uitdagingen tegemoet te treden.  We hebben een nieuw bewustzijn nodig om de mondiale crisis te kunnen overwinnen. Hierover heeft Maria Magdalena in oktober 2019 gezegd: ‘Open je hart en ontvang de essentie van de vibratie van mededogen in de diepste bron van je wezen, wek de parel van wijsheid in je ziel, open je hart en geef die vibratie naar het hart van de wereld door. Opdat door deze krachtige scheppingskracht mededogen zal resoneren vanuit het hart van de wereld in elke vibratie, in elk deeltje van energie in de geliefde Aarde. Dat zal de Eden-blauwdruk in de levende essentie van de Aarde doen ontwaken en een wonderbaarlijke kracht voortbrengen die de menselijke ziel van het lijden van eeuwen zal genezen.’

Herbert van Erkelens

2 juni 2023

Reacties

2 reacties op “Mededogen als ontbrekende schakel”

 1. Carmen Tjon Kon Joe avatar
  Carmen Tjon Kon Joe

  Ik ben heel erg geraakt en ontroerd door wat je schrijft Herbert, ook al begrijp ik niet alles met mijn hoofd. Mijn hart wel.
  Wens je alle goeds toe,
  Carmen Tjon, ex-leerling van jou op het Jungiaanse Instituut in Nijmegen
  PS. Ik heb je de laatste keren gemist bij de IVAP

  1. Herbert van Erkelens avatar
   Herbert van Erkelens

   Ja, dat klopt. Ik heb de laatste tijd meer rust in mijn leven nodig. Ik ben wel heel actief, in de Jung-groep in de regio Amsterdam.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *