Nieuwsbrief 31

De ontbrekende schakel

Vanaf augustus 2021 heb ik enorm veel geschreven en het werd tijd om met een deel hiervan naar buiten te komen. Sinds Pasen bied ik een manuscript over Maria Magdalena als pdf aan via mijn webshop. Dit manuscript heet ‘Maria Magdalena, de Levensboom en de Ark van het Verbond.’ Het gaat over de betekenis van de geboorteplek van Maria Magdalena bij Axum in Ethiopië. Ook komt uitgebreid de herziening van de Kabbala aan bod die nodig is voor de overgang naar een betere wereld in harmonie met Moeder Aarde.

Nu zit ik nog met een aantal hoofdstukken die geschreven zijn naar aanleiding van de pandemie en de oorlog in Oekraïne. Ik heb ze voorlopig verwerkt in een manuscript dat ‘De ontbrekende schakel’ heet en de zoektocht belicht die ik vanaf mijn eerste dromen als natuurkundestudent heb ondernomen. Uiteindelijk beschrijf ik in het laatste hoofdstuk de viering van mijn zeventigste verjaardag zonder dan tot rust te zijn gekomen. Wel besef ik dat het leven eindig is en dat het van belang is om tot een zekere eenvoud te komen.

Uit de geschriften van Kryon weet ik dat de grote verschuiving in bewustzijn op aarde 38 jaar in beslag zal nemen. Het verheugende is dat die periode in augustus 1987 begonnen is en daarmee in 2025 voltooid zou moeten zijn. Geen wonder dat het momenteel in de wereld op veel vlakken zo’n chaos is. Sommige machthebbers doen moeite de tijd terug te draaien. Het zal hopelijk blijken dat dit onmogelijk is. Maar het vergt wel veel mensenoffers voordat dit besef bij deze machthebbers doorbreekt.

Nu is Kryon een kosmische intelligentie die over meer bewustzijn lijkt te beschikken dan wij hier op aarde. Ik heb aan de hand van zijn boodschappen uit 2006 als ontbrekende schakel de energie van mededogen en vrede kunnen identificeren. Zelf is Kryon momenteel van mening dat wij de laatste 700 jaar in onze geloofssystemen aanzienlijke vorderingen hebben gemaakt waarbij er meer aandacht voor liefde en compassie kwam. Dit zou best het geval kunnen zijn omdat er tegenwoordig veel mensen zijn die zich ervoor inzetten oorlog en geweld terug te dringen en het niet meer, zoals vroeger, normaal vinden dat een land met een leger zomaar een ander land binnenvalt. En toch hebben we volgens Kryon nog wat over het hoofd gezien.

Monument Valley. Foto: Domenico Convertini.

Dat laatste ben ik te weten gekomen door een boodschap van 13 mei 2022 te bestuderen die door Henk Steur in het Nederlands is vertaald. Voor zover ik kan nagaan was het medium Lee Carroll met een grote groep mensen vanaf 8 mei voor acht dagen naar een reservaat van de Navajo Indianen vertrokken in Monument Valley. Geheel bij toeval besloot ik de achtste en laatste boodschap te lezen die op een ontbrekende schakel betrekking bleek te hebben. Kryon gaf via Lee Carroll door:

‘Wat denken jullie dat dit ontbrekende stukje is? Ik zal het jullie vertellen. Dat wat jullie de Aarde noemen is een levende, voelende partner met jullie cellulaire structuur. Het land waarop jullie zitten en staan kent jullie naam! Mijn partner Lee Carroll was in Peru bij de Inheemsen en zat samen met anderen van wie hier vandaag ook een paar aanwezig zijn. Hij nam een beetje grond in zijn hand, bracht dit aan zijn lippen en proefde het. Toen gooide hij het weer neer en vroegen sommigen hem: “Sjamaan, wat was dat?” Het antwoord was: “Ik ben in contact met mijn voorouders!” Bedenk dat gij stof zijt! Dit hebben jullie eerder gehoord, nietwaar, dat al het stof en alle wijsheid van hen in het stof van de planeet zit! Toen vroeg iemand met een intellectuele geest: “Doe jij dit ook als je in een ander land bent? Hij zei: “Natuurlijk. Ik heb te maken met een multidimensionale bron die Gaia wordt genoemd. Waar ik ook ben zijn mijn voorouders een onderdeel van het Veld van Gaia! Zij zijn er altijd en ik raak hen aan via het stof als herinnering aan wie ik ben, wie ik zal zijn en wie zij waren.’

Dit is wat er in ons bewustzijn ontbreekt. De plannen die het kabinet heeft gelanceerd als antwoord op de klimaatcrisis zijn tot stand gekomen via berekeningen aan klimaatmodellen. Terecht merkt GroenLinks op dat een stukje bezieling ontbreekt. Maar waar zou die bezieling vandaan moeten komen als wij niet weten dat de Aarde onze partner is? Omdat vooral in Nederland de natuur enorm in de verdrukking zit, zijn hier minder mogelijkheden om echt te ervaren dat de energie van Gaia bewustzijn heeft en dat het er allereerst om gaat de Aarde te eren zoals dat in inheemse culturen het geval is:

‘Deze planeet is geen ding, lieve mensen, maar een partner, en de Inheemsen wisten dit. Zij wisten het allemaal. Er is geen enkele inheemse die niet eerst de Aarde eert…de windrichtingen, het magnetisme, de leylijnen, het raster. In andere namen en systemen die zij hebben waren die metaforisch en gingen allemaal over de partner waar jullie nu op zitten. Dit is het ontbrekende stukje. Als er een manier was om iedereen die hiernaar luistert of leest, te laten weten dat zij bezig zijn met het zoeken naar dit ontbrekende stukje…. gaat er iets gebeuren.’

Helaas gaat er ook iets gebeuren vanwege de mensen die niet op zoek zijn naar het ontbrekende stukje. Maar misschien is er toch een mogelijkheid om bij hen de ogen te openen. Want met het bewustzijn van Gaia kunnen er uitvindingen komen die het gebruik van de grondstoffen van de planeet zullen stoppen. Er komen ook inzichten waardoor gewassen zonder kunstmest veel beter zullen groeien. En daarom ziet de toekomst er rooskleurig uit. We hoeven niet alles alleen uit te vinden want Gaia gaat ons helpen: ‘Er zijn dingen die jullie niet weten, maar zij komen eraan en zij eren de planeet die daardoor zal exploderen op een heerlijke manier zoals een bloem explodeert als hij bloeit en zegt: “Ik hou van jou, mens! Vind mij alsjeblieft op een dag en weet wie ik ben want ik heb al eonen lang van jou gehouden! Dit is de waarheid. Het ontbrekende stukje is onder je voeten.’

Herbert van Erkelens

28 april 2023

Nadere informatie: Monument Valley Tour 8

Reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *