Het manuscript over Maria Magdalena

Er is alweer ruim een jaar verlopen sinds ik in een nieuwsbrief het heugelijke nieuws verkondigde dat de Volle Maan van zaterdag 16 april het dieptepunt zou vormen van het conflict in Oekraïne. Op de dag zelf had Lady Luna via Arthura Hector een boodschap doorgegeven. Met de Volle Maan van 16 april zou de energie van heilige kennis neerdalen op aarde en de passie van de mensheid wakker maken voor de waarheid: ‘Op die manier zal de aarde beelden verspreiden over een toekomst vol van verdriet en leed, ook voor de machthebbers. Zij zullen de dans niet ontspringen. Dit inzicht zal de doorslag geven om het roer om te gooien. Een andere koers zal zich spoedig gaan aandienen en de Lichtwereld zal deze omslag ondersteunen in de volgende maancyclus van mei.’

Een dag eerder had Maria Magdalena op Goede Vrijdag via het medium Judith Moore beschreven hoe zij de opstanding van Jezus had ervaren. Zij opende Da’at, de elfde sefira van de kabbalistische Levensboom, terwijl zij bij haar levenloze partner zat. Daarop stroomde er licht door de poort van Da’at (Kennis) bij haar naar binnen die de Boom des Levens verlichtte. Ook ontving zij de levensadem die zij in de kruin van haar geliefde blies. Deze keerde terug tot het leven. Zijn ziel keerde terug naar zijn sterfelijke vorm en zijn ogen gingen open naar het licht:

‘Ik was getuige van dit wonder, het wonder der wonderen. Ik roep jullie nu op om met mijn ogen te zien om getuige te zijn van het heilige wonder van de levensadem die de ziel van de mensheid vult met de adem van God. En die het leven doet terugkeren naar die zielen die de heilige kennis dat ze goddelijk zijn verloren hebben. IK BEN Magdala Mahada Jahwe. Ik spreek nu. Ik zend deze boodschap van hoop uit, opdat het geloof naar de wereld mag terugkeren en de goddelijkheid van de menselijke ziel zal herstellen met de heilige kennis: Gij zijt van de Levende God. Weest gezegend, jullie zijn één met de Eenheid. Jullie zullen genade ontvangen.’

Maria Magdalena in een voorstelling uit de orthodoxe traditie.

Graag had ik dit fragment in Maria Magdalena, de Levensboom en de Ark van het verbond opgenomen, maar ik was genoodzaakt alles wat naar de pandemie, Pasen of de oorlog in Oekraïne verwees te schappen om ruimte te scheppen voor de gebeurtenissen die zich de laatste drie jaar in Ethiopië hebben afgespeeld. Vanaf november 2020 woedde er in en om Tigray een burgeroorlog. Tigray is de provincie in het noorden van Ethiopië waarin Axum, de heilige stad van de Ethiopisch-orthodoxe kerk, ligt. In de buurt van deze stad is Maria Magdalena geboren. Dat ben ik te weten gekomen dankzij transmissies die in maart 2015 doorkwamen tijdens een reis van Judith Moore, Irene Vollenhoven en Monique Willemsen door Ethiopië.

Het uitwerken van deze transmissies waarin ook de koningin van Sheba een belangrijke rol speelt was een enorm werk. Dat kwam ook doordat er duidelijk wat aan de verhalen rond Maria Magdalena ontbrak. Tijdens de Paaszaterdag van vorig jaar kwam ik in ieder geval tot de conclusie dat zij bijna ongeloofwaardig waren. Maria Magdalena was als eenjarig kind met een caravaan meegegaan die van Ethiopië in de richting van Jeruzalem vertrok. De caravaan werd in de Sinaï-woestijn overvallen. Iedereen werd uitgemoord, maar Maria Magdalena overleefde de roofoverval. Veel later na de opstanding van Jezus vertrok zij met Moeder Maria en Jozef van Arimathea op een boot uit Palestina om in het toenmalige Gallië een nieuw leven te beginnen. De boot kwam in een ziedende storm terecht. Zij sloeg overboord, maar spoelde toch levend aan op het strand van wat nu de Provence heet. Ik schreef:

‘Er moet een instantie zijn geweest die over haar waakte. Zij mocht niet in het geweld verloren gaan omdat het lot van de mensheid afhing van haar bijdrage aan het heilige huwelijk met Jeshua ben Jozef.’ Welke die instantie was kon ik niet bedenken. Maar toen er vorig jaar begin november in Ethiopië een wapenstilstand gesloten was, kreeg Judith nieuwe informatie door. Dat gebeurde, toen zij zich inspande om een tehuis te sponsoren dat door de gids Ephrem Brhane in overleg met Judith en Irene was opgezet om weesjongens en alleenstaande oude vrouwen van onderdak en voeding te voorzien. Uit de nieuwe transmissies bleek dat Maria Magdalena vanaf haar geboorte beschermd was geweest door de Ark van het Verbond die ooit door Menelik, de zoon van koning Salomo en de koningin van Sheba, vanuit Jeruzalem naar Ethiopië was gebracht.

Recente viering van Palmpasen in Axum.

Echt begrijpen doe ik dat natuurlijk niet, omdat ik mij geen voorstelling kan maken van de Ark van het Verbond. Maar het was Jozef van Arimathea zelf die de nieuwe informatie via Judith aandroeg. Toen viel het mij ineens op dat Maria Magdalena vele jaren terug over die boottocht had opgemerkt dat zij daarbij een eenvoudige sjaal om haar schouders had gewikkeld. Nu bleek het toch niet om een eenvoudige sjaal te gaan, maar om een sjaal waarin zij al bij haar geboorte gewikkeld was en die zij ook om zich heen droeg tijdens de overval in de Sinaï-woestijn. Een priester van de Ark van het Verbond had haar gezalfd tijdens haar doop als baby bij een heilige bron. Hij had haar gezegend met heilige oliën die uit de Ark van het Verbond waren meegebracht, en met wierook die was gebruikt bij de ceremoniën en rituelen om de Ark van het Verbond te sieren. Hij had daarbij de woorden gesproken: ‘Kind, jij bent Gods heilige vat. En door jou zal God Licht in de wereld brengen. Je zult niet omkomen door toedoen van boosdoeners, maar je zult worden beschermd en genade krijgen.’

Vervolgens had hij een witte gebedssjaal tevoorschijn gehaald en het kind Maria Magdalena daarin gewikkeld. Jozef van Arimathea merkte daarbij op: ‘Hij was een hogepriester die door zijn volk geëerd werd met de heilige kennis, want hij had de heilige kennis van Gods verbond met de mensheid en de macht van de Ark van het Verbond. Hij wikkelde haar in de sjaal en gaf haar aan haar moeder om gezegend te worden door elke persoon die Maria Magdalena vergezelde op de reis naar Israël.’

Toen ik het verhaal over de witte sjaal vernam, wist ik hoe ik het project rond Maria Magdalena kon afronden. Ik besloot vier hoofdstukken over de Ark van het Verbond te schrijven. Die Ark bevindt zich in de bergen ten zuiden van Axum en garandeert dat deze stad in de toekomst een spiritueel centrum zal zijn. Vorig jaar juni zag Judith in een visioen dat mensen uit heel Afrika een bedevaart zullen maken om de zegeningen van de stad in ontvangst te nemen. De stad zal ook wereldwijd van betekenis worden. Maar nu leven de inwoners nog met de gevolgen van de burgeroorlog. Daarom besloot ik een deel van de inkomsten van Maria Magdalena, de Levensboom en de Ark van het Verbond te bestemmen voor het Dove of Light project van Ephrem Brhane.

Herbert van Erkelens

28 april 2023

PS. Wie meer wil weten over het Dove of Light project kan met mij contact opnemen via herbertvanerkelens (at) gmail.com. Dan geef ik het email adres van Irene Vollenhoven door en stuur ik u nadere gegevens om donaties mogelijk te maken. Ook door de aanschaf van het e-boek Maria Magdalena, de Levensboom en de Ark van het Verbond ondersteunt u het Dove of Light project. Het is als pdf te verkrijgen via mijn webshop. Zie: ebooks. De inleiding en een enkel hoofdstuk zijn ter inzage beschikbaar.

Reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *