De boodschap van Tekleweini

De bedoeling van dit lange artikel is om de aandacht te vestigen op de plaats Axum in de provincie Tigray in Ethiopië. In en om Tigray heeft een bloedige burgeroorlog gewoed. Axum is de plaats waar volgens de Ethiopisch-orthodoxe kerk de Ark van het Verbond wordt bewaard. Inmiddels is dankzij het speurwerk van Irene Vollenhoven, Judith K. Moore en Monique Willemsen bekend geworden dat Maria Magdalena in de buurt van Axum geboren is. Zou dat allemaal met elkaar te maken kunnen hebben? Vanuit een bepaalde invalshoek wel. Maar om dat grotere verband te kunnen begrijpen is een kleine inleiding nodig.

Irene is in 2011 met haar zoon Merlijn naar Axum gereisd op zoek naar een berg die in een droombeeld was verschenen nadat zij het bewustzijnsverruimend middel iboga had genomen. Vanaf de plek met de beroemde obelisken van Axum zag ze de berg liggen. Vanwege haar artritis wilde ze graag dat iemand haar mee kon nemen naar wat de Serpent Mount bleek te zijn. Maar er was niemand voorhanden. Een man genaamd Tekleweini bood aan Merlijn en haar te voet langs de zoutroute te begeleiden. Uit de verhalen van een jongetje van tien begreep zij dat bij de Serpent Mount de verhalen zich afspelen rond de koningin van Sheba. Irene wist toen nog niet dat Maria Magdalena in de buurt geboren was. Maar toen zij vier jaar later met Judith en Monique opnieuw richting Serpent Mount reisde, kwam het gezelschap aan op een plek met een riviertje met Holy Waters die een geneeskrachtige werking zouden hebben. Maria Magdalena bevestigde toen via het medium Judith Moore dat zij in dat riviertje gedoopt was.

Hiermee werden een aantal vragen beantwoord die eerder bij Irene en mij waren opgekomen. In februari 2012 had Judith tijdens een transmissie vernomen: ‘Ik blijf horen dat Maria Magdalena van de verboden afstamming was. Ik vroeg mij af hoe zij zowel de wijnstok van Ismaël als de afkomst van Sheba kon dragen. De Magiërs zochten naar deze vrouw die de sleutels van Sheba droeg omdat haar moeder een Ethiopische was. Volgens mijn visioenen werden haar ouders in de woestijn vermoord toen zij uit Ethiopië werd weggehaald. Maria Magdalena is de Sleutel tot de Ark van het Verbond, de verboden Bruid. Zij is de Ene die de Magiërs zochten, de koningin-farao uit Egypte.’

Al snel bleek dat het niet om beide ouders ging. Maria Magdalena was als éénjarig kind opgenomen in een karavaan die uit Ethiopië was vertrokken met de bedoeling aan te komen in Jeruzalem. Zij werd begeleid door haar vader die een Egyptenaar was die afstamde van diverse farao’s onder wie Echnaton. Maria Magdalena stamde daarmee ook af van koningin-farao Nefertiti. Het andere familielid dat het meisje begeleidde was haar grootmoeder van moeders kant. Via deze grootmoeder stamde Maria Magdalena af van Makeda, de koningin van Sheba, en dat maakte haar tot de sleutel tot de Ark van het Verbond. In de visioenen van Judith stamt Makeda af van Ismaël, de zoon van Abraham en Hagar.

De Magiërs die we kennen van het verhaal van de drie koningen of wijzen uit het oosten hielden de verboden afstamming bij, de afstamming van Hagar, en zij wisten waar ze moesten zoeken om de verboden Bruid te vinden, de bruid voor Jezus. Toen Judith, Irene en Monique in maart 2015 naar Ethiopië vertrokken, was het al bekend dat Maria Magdalena door Bedoeïenen in de Sinaï-woestijn was gevonden, nadat rovers de karavaan hadden overvallen en iedereen hadden vermoord, behalve het kleine meisje dat bij een kameel onder dekens was verstopt. Zij werd uiteindelijk als pleegkind opgenomen door de ouders van Lazarus die in Bethanië bij Jeruzalem woonden. Toen Judith, Irene en Monique de plek van de doop hadden bereikt, vertelde Maria Magdalena dat zij op zesjarige leeftijd in de leer was gegaan bij Moeder Maria. Pas toen had zij te horen gekregen wie zij was. Haar afstamming was beschreven geweest op een perkamenten rol die aan het jurkje was bevestigd waarmee ze in de woestijn was gevonden. Ook had zij een flesje van het Holy Water bij zich gehad.

Koning Salomo en de koningin van Sheba, kathedraal van Chartres.

Dit laatste ben ik te weten gekomen door een aantal Engelstalige audiofiles uit te werken met transmissies van Judith die op de reis door Ethiopië betrekking hebben. Ik was daarbij niet op zoek gegaan naar de verblijfplaats van de Ark van het Verbond. Nu blijkt die plaats wel degelijk relevant te zijn. Er is een transmissie opgenomen nadat Maria Magdalena over haar geboorte en doop had gesproken. Deze audiofile gaat over doorgangen van licht. Ook werd er gesproken over oude tunnels die door de bergen heen naar oude tempels voerden, tunnels die al lang verloren waren. Rond de tijd van de doop van Maria Magdalena waren er nog mensen geweest die de oude doorgangen kenden. Het heilige water zou uit de bron van de heilige wateren van de Ark vloeien die zich in de innerlijke rijken bevond. Ik kon mij hiervan geen goede voorstelling maken. Tijdens het opnemen van deze transmissie was het gezelschap met hun vijven geweest: de gids Tekleweini, de chauffeur Michael, Monique, Irene en Judith. Tekleweini leeft nu niet meer. Hij werd in de eerste maanden van 2021 vermoord tijdens de burgeroorlog. Dat vernam ik nadat ik in april van dat jaar een manuscript had voltooid dat ‘Maria Magdalena en de Ark van Licht’ heet. Op 5 mei voelde ik mij vrij om iets nieuws aan te pakken. Een maand daarna besloot Irene contact op te nemen met Judith, omdat zij innerlijk wel contact kon krijgen met Tekleweini, maar niet de boodschap kon opvangen die hij aan haar door wilde geven. Om Judith in de juiste stemming voor een transmissie te brengen bracht zij daarbij eerst het volgende in herinnering:

‘Toen ik op reis was met Merlijn, was Tekleweini de man die ons overal bracht waar wij heen wilden. Hij bracht ons naar de Serpent Mount langs de oude zoutroute. Alleen vee kon daarheen reizen, maar er was geen vee dat ons kon dragen. Dus moesten we te voet, hoewel ik nauwelijks kon lopen vanwege mijn artritis. We liepen helemaal naar de Serpent Mount waar het verhaal van de koningin van Sheba zich afspeelt. We verbleven in zijn huis en we dronken koffie met zijn vrouw en zijn kinderen. Ze gaven ons te eten en ze lieten ons slapen in hun bed. Het was allemaal een warme omhelzing. Hij is de aardigste man die ik ooit heb ontmoet. Nu heb ik gehoord dat Tekleweini drie maanden geleden door het leger is neergeschoten. Het gaat om het leger van Ethiopië aangevuld door dat van Eritrea. Er wordt gevochten om Axum en er zijn veel slachtoffers gevallen. Toen ik hoorde dat hij was vermoord, zag ik het licht van de vrede en de negen heiligen uit het verhaal dat mij in Ethiopië was verteld.’

Deze negen heiligen verwijzen naar het verhaal dat zich ooit in een mythisch verleden bij Serpent Mount heeft afgespeeld. Het volk daar vereerde een draak of slang (de Serpent) waaraan iedere man beurtelings als offer zijn oudste dochter moest schenken. Toen de koningsdochter aan de beurt was, bonden haar ouders haar aan een boom waar de draak gewoon was te komen voor eten. Kort daarna kwamen negen heiligen onder de boom zitten vanwege de schaduw die de boom gaf. Terwijl zij daar zaten, viel een traan van het meisje boven hen naar beneden. Zij keken naar boven en zagen haar vastgebonden aan de boom en vroegen haar of zij een menselijk wezen was. Als antwoord op een volgende vraag vertelde zij hun dat zij aan de boom vastgebonden was zodat zij als voedsel kon dienen voor de draak. Toen de negen heiligen de draak zagen, doodden zij hem door een kruis naar hem te smijten.

Irene vervolgde: ‘Toen het meisje wat ouder was, trouwde zij met een van die heiligen. Ze kregen een dochter en die zou de koningin van Sheba worden. Dat is het verhaal zoals ik het heb gehoord. Deze negen heiligen zag ik voor mij samen met de vermoorde Tekleweini. Hij wilde ons iets vertellen, maar ik zag alleen maar beelden, ik hoorde geen woorden.’ Daarop maakten Irene en Judith beiden via hun hart een verbinding met de mensen in Ethiopië. Judith zag meteen de vredesboom voor zich die zich in Axum buiten het terrein van de Heilige Maria van Zionkerk bevindt. Keizer Haile Selassie heeft deze kathedraal laten bouwen ter vervanging van de oude kathedraal. Tussen de nieuwe en de oude kathedraal bevindt zich de kapel waarin de Ark van het Verbond zou worden bewaard. Die kapel is niet toegankelijk.

De kapel met de Ark van het Verbond in Axum. Bron: Wikipedia.

In de buurt van deze gebouwen hebben Judith, Irene en Monique bij een indrukwekkende boom een vredesceremonie gehouden die de aandacht van kinderen had getrokken. Nu bleek dat zij tijdens die ceremonie een toegangspoort van licht hadden geopend die de Regenboogbrug werd genoemd. De zielen die in Axum waren afgeslacht vonden hun weg naar deze poort van liefde en licht. Tekleweini leidde hen daarbij, hij hielp hen. Hij stond daar volgens Judith in het licht, maar niet alleen. St. Yared, een bekende heilige en componist uit het Ethiopisch-orthodoxe christendom, was ook aanwezig:

‘Het eerste wat ik zie is St. Yared en ik zie engelen van licht om hem heen. Ik zie dat Tekleweini bij St. Yared is en ik zie een bijeenkomst van lichtwezens in de berg gelegen tussen het terrein met de Heilige Maria van Zionkerk en de vredesboom en de wildernis in het Simiëngebergte waar wij later met Monique heen gingen.’ Het Simiëngebergte ligt ten zuiden van Axum en kent toppen van meer dan 4000 meter. Daar hadden ze met hun drieën een kosmische poort geopend: ‘We zagen dat er een doorgang was naar de Binnenaarde die Axum en die plek in het Simiëngebergte met elkaar verbond. Ze zeiden in die tijd zelfs dat St. Yared vanuit die plaatsen via die portalen in de aarde en door verborgen gangen kon reizen. Toen we daar waren, hadden we de indruk dat de Ethiopiërs de originele Ark van het Verbond ergens in de binnenruimte in de bergen hadden verstopt. St Yared beschermde haar. Dat verklaart wat ik nu zie, namelijk dat St. Yared bij de engelen is en dat de engelen de Ark van het Verbond omringen.

Wat er in Ethiopië is gebeurd, is een aanval op de kracht van de Ark van het Verbond. Ik zie dat de authentieke Ark, de originele Ark, met zoveel licht in de berg wordt beschermd en dat St. Yared de zielen van de mensen die aardse engelen waren naar het centrum brengt, naar de Bron-energieën van de Ark van het Verbond om hen sterker te maken, als een fort van licht. De zielen die zich daar hebben verzameld zijn van degenen die onschuldig werden geëxecuteerd. Tekleweini is de afgezant. Hij is een engel van de Ark van het Verbond en hij was geïncarneerd om het pad van het licht te volgen en is nu bij St. Yared en hij heeft een missie van genade. Ik zie St. Yared in het midden van de berg staan. Ik zie een bron van vrede. Ik kan de Ark van het Verbond zien. Ik kan Tekleweini zien.’

De rest van de transmissie beantwoordt de vraag waar de Ark van het Verbond zich bevindt en wat de betekenis daarvan is voor de wereldvrede: ‘Ik zie een regenboog van de vredesboom naar de Ark van het Verbond gaan. Ik zie alle heilige plaatsen als bronnen van licht. Tekleweini gaat naar de zielen die zijn afgeslacht om hun het portaal te laten zien in die tussenruimte tussen leven en dood. Wanneer ze voor het eerst hun lichaam verlaten, zijn ze nog steeds erg verbonden met Axum en met wat daar is gebeurd, met de gruweldaden. Mij ​​wordt de troon van Haile Selassie in de Heilige Maria van Zionkerk getoond die gebarsten en gebroken is. Ik zie Tekleweini deze zielen naar de vredesboom brengen en daarbij de Regenboogbrug oversteken naar de hogere dimensies van licht. Ze hebben zich in de berg verzameld om licht terug te sturen naar de mensen opdat de ziel van Ethiopië niet breekt of barst, opdat de ziel van Ethiopië sterk en veerkrachtig blijft en de zielen van degenen die zijn vermoord niet gevangen zitten in de duisternis. Ze zijn vrij. En er zijn enkele zielen die bij de Ark blijven en anderen die terug in en uit de sluier gaan naar dat dunne gebied van bewustzijn tussen leven en dood en dat zijn de afgezanten van het licht, de engelen die andere zielen naar het licht brengen en dit is de manier om de ziel van de mensen te versterken.

Ik zie de koningsdochter uit jouw verhaal in het licht boven de Ark van het Verbond. Ik zie dat de negen heiligen die haar hebben gered de zielen hebben omringd die werden afgeslacht. Deze burgeroorlog is net zo’n offer als toen. De donkere slang uit het verhaal is verbonden met de donkerste energie van deze oorlog en met de duisternis die onze aarde heeft bedreigd, de duisternis die zich heeft verspreid om zoveel vrouwenmishandeling en lijden en bloedbaden over de hele wereld te veroorzaken. Ik moet dieper gaan, want ik zie nog steeds van een afstand. We moeten dieper in de onderwereld afdalen.

St Yared (505-571) die bij het componeren geholpen wordt door drie vogels die ooit in een visioen aan hem verschenen waren.

Tekleweini zegt mij nu dat het volk van Ethiopië een verbond met God heeft, dat hij een van de engelen van het licht is die de Ark van het Verbond naar de aarde heeft gebracht. Er is een verzameling van zielen in die regio die een verbond met God hebben en het verbond is dat de zielen van de mensen niet verteerd worden door de duisternis van negativiteit en kwaad. Maar er is de heilige bloedlijn, de erfenis van het wonder van de moeder van koningin Sheba en het Verbond van God dat die zielen de rijken van de verdoemden niet zouden binnengaan, maar verlicht zouden worden door het licht van de Ark van het Verbond. En het verbond met God is dat het licht zich door deze duisternis heen zal verspreiden. Er is geen duisternis die het geloof van deze zielen kan verteren. Het is een erfenis van licht. Tekleweini zegt dat dit de tijd is dat de duisternis van de onderwereld, de wanhoop en het lijden van de mensen moeten ophouden. En dat door de kracht van het verzamelen van zielen, het licht de rijken zal vullen met een wonderbaarlijke kracht, de essentie van de reden waarom de Ark naar de aarde werd gebracht.

Ik moet denken aan de zoon van Salomo en Sheba die de Ark terugbracht van Israël naar Ethiopië. Ze brachten de Ark en het verbond met God terug om de Ark te beschermen. Door de Ark te beschermen hebben ze een ruimte van licht gecreëerd voor de zielen van de mensheid, voor degenen die onrecht hebben geleden, om niet langer de instrumenten van verdoemenis te zijn, maar om naar het licht te worden getild vanwege de vriendelijkheid en vrijgevigheid van hun ziel en de zuiverheid van hun hart. Ik zie dat er een koninklijke bloedlijn is naar de koningin van Sheba toe en naar deze wonderbaarlijke afstamming die via Maria Magdalena en haar kinderen het licht in de wereld gingen verspreidden. Dat bracht de duistere krachten ertoe de Katharen te vernietigen. De genocide van de Kinderen van het Licht is een poging om de bloedlijn uit te wissen van hen die het verbond met God dragen om de Ark van het Leven te beschermen en licht in de wereld te brengen.

Tekleweini vertelt me ​​dat de Ark van het Verbond veilig is. Dat de Ark in de kapel van Axum met alle wijsheid van degenen die de bewakers zijn, de pijn absorbeert en transformeert naar het licht van de oorsprong van de Ark van het Verbond in de Simiënbergen met St. Yared en de heiligen, de negen heiligen en de engelen. Hij roept op tot een samenkomst van zielen die oversteken naar het licht en niet worden verteerd door de pijn en de onderwereld, om de harten van de mensen te versterken. Hij gebruikt de woorden “Verlossers van het Licht.”

Bidden voor vrede in Axum.

Tekleweini lacht en zegt tot jou, Irene: jij bent mijn zus, jij bent een van ons. Daarom kwam je thuis. Daarom ben je bij ons gekomen omdat je deel uitmaakt van onze familie. De mensen vertrouwen je omdat ze je kennen, ze herkennen je. En het is liefde die de eeuwen heeft doorstaan en de Regenboogbrug creëert voor de zielen om op te stijgen naar een hogere plaats van licht. Om alle zielen mee te nemen die hebben geleden en de cycli van lijden herhaalden, alle zielen die verloren waren in de duisternis. Om die gebieden van pijn te reinigen en te zuiveren die lijden, agressie en haat veroorzaken. Want de ziel van de mensheid is in gevaar geweest en nu, ten tijde van de openbaringen van het licht, opent de ziel van de mensheid zich naar het verbond met God. We zijn samengekomen in het licht van Gods heilige aanwezigheid en dit licht schijnt op de wereld om de goddelijkheid te herstellen van de zielen die verloren zijn gegaan en hun weg naar het allerheiligste niet hebben kunnen vinden.

Ik spreek tot jou vanuit de innerlijke gebieden, vanuit de innerlijke rijken, vanuit de plaats die alleen vrede kent en niet de pijn van de menselijke ziel. En wij, de engelen van de Ark van het Verbond, brengen het licht in de wereld vanuit het heiligdom van de vrede. De kracht van de Ark van het Verbond kan niet anders worden gebruikt dan door die van genade zijn. Er zijn mensen in de wereld die naar macht verlangen en die macht willen, die de mystieke kracht willen beheersen en dat doen ze met het offer van mensen. Dit is een bloedritueel en het is de manier waarop de demonische krachten de mensheid en de aarde hebben gemanipuleerd zodat de Aarde niet langer een Hof van Eden is, maar een plaats van doodsangst en lijden.

Jij hebt het licht gekozen. We moeten nu samenkomen als zielen van licht en de Regenboogbrug vormen voor de hele mensheid om verlossing te bereiken, wat het verbond is dat wij, daar in Ethiopië, met God hebben. Daarom zie je de helderheid van het licht in onze ogen en ken je het licht van onze ziel. De belofte van de bevrijding is zoet op onze lippen met onze gebeden van licht die de glorie van Gods hemelse koninkrijk vieren dat licht in de wereld brengt en schijnt in de duisternis. Er is jou getoond wat anderen niet kunnen zien, omdat jouw ziel klaar is om deze kostbare kennis te ontvangen en deze aan anderen door te geven die zich bij ons zullen voegen in de gebeden voor vrede.

Weet dat de Ark van het Verbond een onaards element is. Zij is een elementaire kracht. Zij is gemaakt van het goud van het hemelse koninkrijk. Zij is gemaakt van het goud van Gods koninkrijk van heerlijkheid. Dit goud is onaards. Het is niet te bevatten. En nu is de kracht van de Ark van het Verbond ontgrendeld voor degenen die de sleutels van de Ark dragen en zich in glorie verzamelen in de innerlijke rijken, in de Binnenaarde, in de innerlijke rijken van de Simiënbergen met St. Yared, de koningin van Sheba en de heiligen. We hebben het wonderbaarlijke water des levens voortgebracht en het is juist deze kracht die mensen heeft genezen en die nu de ziel van de mensheid zal genezen en licht in de wereld zal brengen.’

Daarmee is mij duidelijk geworden dat het verhaal dat ik in ‘Maria Magdalena en de Ark van Licht’, heb verteld ondanks de burgeroorlog overeind is gebleven. Hoewel de Nobelprijs voor de vrede niet in handen hoort te zijn van een politicus die zoals de premier van Ethiopië machtspolitiek bedrijft, is het terecht dat de prijs naar Ethiopië is gegaan, omdat daar in het verborgene de bron ligt van wat ooit vrede op aarde zal brengen. Deze bron wordt beschermd door de offers die het Ethiopische volk heeft gebracht. Daarbij zijn recent veel slachtoffers gevallen. Om deze reden heeft de gids Ephraïm die eveneens in de audiofiles wordt genoemd een project opgezet dat ‘Dove of Light’ heet en bedoeld is om weesjongens en oude alleenstaande vrouwen in Axum van onderdak en eten te voorzien. Een tijd lang werd dit project gesponsord, maar nu is Judith op zoek gegaan naar mensen die op maandelijkse basis een bijdrage kunnen geven.

In dit verband heeft zij opnieuw een innerlijke reis naar St. Yared en de Ark van het Verbond gemaakt. Hierbij werd zij begeleid door haar co-medium Sean Sands: ‘Volgens mijn visioenen bevindt de eigenlijke Ark zich in die Simiënbergen en niet in de kapel te Axum. Ik heb het gevoel dat we ons moeten verbinden en naar de innerlijke gebieden moeten reizen en St. Yared moeten vragen om de mensen te voeden en het wonder te verschaffen dat nodig is voor levensonderhoud, voor het voeden van de ouderen en de kinderen en voor de kracht van liefde die Ephraïm geeft met zijn hart, die nooit het geloof opgeeft, altijd toegewijd is aan het welzijn van de kinderen en de ouderen.’

Bij deze reis voelde Judith een verbinding met de Magiërs en met de afstemming van planetaire systemen die de wonderbaarlijke geboorte van Jezus mogelijk maakte: ‘Hij was veilig en beschermd en zijn kinderen waren veilig en beschermd. Omdat geen van zijn kinderen werd omgebracht, werd de heilige bloedlijn beschermd. Ik zie de Graal in het hart van de Ark van het Verbond en de wonderbaarlijke kracht van de verlichting, de opstanding en de hemelvaart. De mensen in Axum zijn als de wonden in de voeten van Christus, en ik zie hoe Johannes zijn handen op de voeten van Jezus legt tijdens het bad en de zalving na de kruisiging, en ik zie hoe Jezus naar Maria Magdalena wordt gebracht, zodat deze wonden konden worden genezen via de alchemie geïnitieerd door de Magiërs, en natuurlijk door de mysteriescholen van Egypte en de mystieke Kabbala. Mede door ons werk is de alchemie van deze krachten samengebracht in één profetie van vrede. St. Yared zegent ons. We hebben de lijn van profetie en vrede samengebracht met de twaalf Tafels van het Huis van David die alle mensen verenigen in een broeder- en zusterschap van Eenheid.’

Herbert van Erkelens

9 januari 2023

Zie ook: Kerst en Driekoningen voor deze tijd

Reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *