De Leeuwenpoort naar hoger bewustzijn

Door de publicatie van mijn boek over theoretisch fysicus Wolfgang Pauli heb ik contact gekregen met een groep Duitse natuurkundigen. Hun interesse gaat ook uit naar de Jungiaanse psychologie waarin een proces van psychische ontwikkeling centraal staat dat individuatie wordt genoemd. Pauli heeft ervaren dat je dit proces dient te doorlopen om de kwantumfysica te kunnen aanvullen met de wereld van synchroniciteit. Maar wat is de rol van de kosmos? Hebben de cycli die in ons melkwegstelsel worden waargenomen enige invloed op de evolutie van de mensheid? Het blijkt dat bewegingen aan de hemel wel degelijk van invloed zijn op aarde.

Als pionier van bewustzijn richt ik mij op het planetaire proces van ontwaken. Geleidelijk aan heb ik daarbij ontdekt dat daarbij de Leeuwenpoort een centrale rol speelt. Dat ben ik vorig jaar te weten gekomen toen ik op 9 augustus bezoek kreeg van Henning Weyerstrass uit Duitsland die mijn Duitse boek Wolfgang Pauli und der Geist der Materie opnieuw wilde uitbrengen. Omdat de datum 8 augustus (0808) in de astrologie de Leeuwenpoort wordt genoemd, was ik mij ervan bewust dat ik op 9 augustus een nieuwe tijdlijn was binnengestapt. Later ontdekte ik dat de hele periode van 26 juli tot en met 12 augustus ook wel de Leeuwenpoort wordt genoemd. Daarbij viel het mij meteen op dat Carl Gustav Jung uitgerekend aan het begin van die periode, op 26 juli, geboren was.

In de berichten van de aartsengel Michaël die via Celia Fenn van Starchild Global binnenkomen wordt 26 juli de planetaire nieuwjaarsdag genoemd. Dat sluit mooi aan bij de opvatting van de dieptepsycholoog Edward Edinger dat Jung de eerste vertegenwoordiger was van een nieuw aeon, een nieuw tijdperk. Het woord aeon is afgeleid van het Griekse Aion en Aion was een god die in de Mithrascult werd afgebeeld als een man met een leeuwenkop, twee vleugels en een slang die om zijn lichaam gewonden zat. Op het lichaam van de god kunnen tekens van de dierenriem zijn aangebracht.

De god Aion uit de Mithrascultus.

Jung heeft op hoge leeftijd een boek gepubliceerd dat Aion heet en over het christelijke aeon ofwel het tijdperk van de Vissen gaat. Het vermoeden bestaat dat hij in dit boek persoonlijke inzichten onder een grote hoeveelheid voetnoten heeft verstopt. Het lijkt een wetenschappelijk boek, maar hij had tijdens de dialoog met het onbewuste die hij rond de Eerste Wereldoorlog had gevoerd een bijzondere ervaring gehad. Hierbij werd hij zelf de god Aion terwijl een zwarte slang zich om zijn lichaam kronkelde. Hij besefte dat het om een kruisiging ging en hij spreidde zijn armen. Vervolgens bleek Salomé, een vrouwelijke gestalte die hem hierbij begeleidde, ineens te kunnen zien. Mogelijk betekende de ervaring dat het in het nieuwe aeon de bedoeling was om in de voetsporen van Christus te treden en zelf het kruis te dragen. Alleen langs die weg zou het vrouwelijk principe van karakter veranderen. In ieder geval verdween haar blindheid. Die blindheid zou je ook op kunnen vatten als een stuk onbewustheid dat het christelijk tijdperk had geplaagd.

Die onbewustheid betrof vooral de betekenis van Maria Magdalena. Van haar was bijzonder weinig bekend. Inmiddels weet ik dat zij afstamde van de koningin van Sheba en daarmee het archetype van de Leeuwin belichaamde. Het christelijke tijdperk werd gedragen door Christus als de Leeuw van Juda. Maar in dit tijdperk ontbrak de balans. Maria Magdalena als de vrouwelijke Christus was op een zijspoor gezet. Zij was de Leeuwin die nodig was om de profetieën van Juda in vervulling te doen gaan. Uit de schoot van de Leeuwin zou de bloedlijn zijn voortgekomen die vrede op aarde ging brengen. Zo merkte de koningin van Sheba via een transmissie van Judith Moore op:

‘Er is geen plek op aarde die niet door de takken van de Levensboom en de Grote Moeder Afrika is geraakt. En mijn ziel was uit deze schoot geboren. Ik ben van haar liefde. En ik ben het lichaam van de mensen. Uit mijn schoot zullen de rechtvaardigen geboren worden en de Leeuwenkoning zal opstaan vanuit het hart van de heilige Levensboom en de Leeuwin zal naast hem staan. Want wanneer de Leeuw en de Leeuwin samen regeren, zal er rechtvaardigheid, vrijheid, gerechtigheid en bevrijding zijn.’

De Koninklijke Leeuwen

Inmiddels is het zover. De Leeuwin is teruggekeerd bij de Leeuw. Dit werd vorig jaar ook bevestigd via Celia Fenn. Binnen de Elohim als scheppers van vorm in ons melkwegstelsel zouden er Koninklijke Leeuwen zijn die graag vorm aannamen van een Leeuw of Leeuwin. Fenn merkte over hen op: ‘Ze zijn belangrijk voor de Aarde en het Goddelijke Plan omdat ze de Krijgers en Leeuwenharten van de Melkweg zijn, ook al is hun energie vrouwelijk. Nog belangrijker is hun associatie met de evolutie van onze planeet. Vanuit hun eigen stam stuurden ze de Leeuw en Leeuwin van Juda (naar de Aarde) om de Avatars van het nieuwe bewustzijn te zijn voor het komende tijdperk van de Waterman op Aarde. Ja, inderdaad, Jeshua was de Leeuw van Juda en Maria Magdalena de Leeuwin. Er zijn veel verwijzingen in de bijbelse Schrift naar Jeshua als de Leeuw van Juda die zijn volk zou redden. Wat dit echt betekent, is dat Jeshua (en zijn Leeuwin Maria) de blauwdruk en het pad zouden bieden voor de mensheid om de stappen terug te zetten naar haar oorspronkelijke vorm als Menselijke Engelen en dan daar voorbij om de Nieuwe Aarde te bevolken.’

De belangrijkste leer van Jeshua en Maria Magdalena betrof het belang van liefde en mededogen en het Heilig Hart ofwel het Leeuwenhart. Dit Leeuwenhart bevindt zich in de sjabloon van de Menselijke Engel, maar de toegang daartoe werd verstoord toen de gevallen engelen of Anunnaki de genetica en daarmee de blauwdruk van de mensheid veranderden om een tot slaaf gemaakt ras te scheppen dat ze voor hun eigen doeleinden konden gebruiken: ‘De Leeuwen Elohim waren vastbesloten de mensheid terug te brengen naar haar oorspronkelijke vorm en doel door simpelweg zoveel mogelijk licht te brengen om de oorspronkelijke sjabloon in het DNA opnieuw te activeren en de wijzigingen te annuleren. De mensheid zou uit haar “slavenstaat” worden opgetild en terugkeren naar haar oorspronkelijke staat als kanalen voor de incarnatie van Engelenwezens van Licht.  Ze zouden zichzelf herkennen als Goddelijke Soevereine wezens, als Koningen en Koninginnen in hun eigen Realiteit.’

Eigenlijk komt alles hier bijeen: de Jungiaanse psychologie met Jung die het nieuwe aeon initieert, de betekenis van Maria Magdalena als de Leeuwin naast de Leeuw van Juda, en de Leeuwenpoort als de poort in het zonnejaar die telkens hogere frequenties van bewustzijn mogelijk maakt. Maar waar bevindt de Zon zich aan de hemel ten tijde van de Leeuwenpoort? Vanwege de precessiecyclus van 25.800 jaar is er geen vaststaande plek aan de hemel voor de datum van 26 juli. Want die plek schuift heel langzaam langs de ecliptica door de dierenriem heen. Ik heb een planisfeer die voor Nederland en voor de huidige tijd geldt en die kan ik op de datum 26 juli instellen. Dan is te zien dat de Zon zich op die dag in het sterrenbeeld de Kreeft bevindt. Regulus, de helderste ster van de Leeuw, bevindt zich daarbij aan de ene kant van de Zon en Sirius, de helderste ster van de Grote Hond, bevindt zich aan de andere kant. Hiervan is weinig te zien omdat het licht van de Zon in de dampkring wordt verstrooid en de sterrenhemel onzichtbaar maakt.

De twee Leeuwen Gisteren en Morgen die samen de god Aker vormen.

Maar dat sluit niet uit dat de plaats van de Zon aan de hemel wel degelijk van belang is. Zo valt het mij op dat Michaël rond de Leeuwenpoort van 2020 het volgende heeft opgemerkt: ‘Lieve Mensen, het is opnieuw de tijd van de Leeuwenpoort en het Planetaire Nieuwjaar.  Een andere diamanten spiraal van tijd wordt geboren via de Leeuwenpoort van de 8/8.  De Koninklijke Leeuwen “Gisteren” en “Morgen” die de Poort bewaken staan daar opgesteld, klaar om degenen die in hun hart in evenwicht zijn toe te laten tot de heilige spiraal van meesterlijke co-creatie op Planeet Aarde. Die spiraal begint op 22 juli wanneer de Zon het sterrenbeeld Leeuw binnengaat en komt dan in een stroomversnelling via de “Dag buiten de Tijd” op 25 juli en het Planetaire Nieuwjaar op 26 juli.’ Ik neem aan dat hier niet het sterrenbeeld Leeuw is bedoeld, maar het sterrenteken Leeuw dat in tegenstelling tot het sterrenbeeld niet met de precessie meeschuift. Verder meent Michaël:

‘Dit is wanneer de Koninklijke Leeuwen van Regulus en Sirius bij het ontstaan van een nieuwe tijdlijn helpen, of beter gezegd, van een nieuwe tijdspiraal voor de Nieuwe Aarde. Tijd is een diamanten spiraal van creatieve kracht die wezens van licht en geest in staat stelt zich te manifesteren en te creëren in een materiële of fysieke omgeving.  Het is de creatieve energie van het oorspronkelijke verlangen naar kennis en ervaring die de dageraad van de schepping initieerde en die het voortdurende Ascensie/Scheppingsproces blijft aandrijven.’

De Koninklijke Leeuwen Gisteren en Morgen ken ik uit de Oudegyptische voorstelling van het Amduat, de verborgen ruimte. Zij bewaken volgens Michaël de poort 0808 en zijn leraren van de hoge wijsheid van Sirius. Volgens de Oudegyptische onderwereldboeken bewerken zij de opstanding van de zonnegod. Op de drempel van de verborgen ruimte vindt de wederopstanding van het licht plaats. Dit sluit aan bij wat de aartsengel opmerkt. Volgen hem begeleiden Gisteren en Morgen onze zoektocht naar heilige wijsheid. Wij zullen daarbij in de komende Gouden Eeuw voorwaarts geleid worden door de kracht van de vrouwelijke energie van Sophia:

‘In de gnostische traditie is Sophia de verborgen wijsheid van het vrouwelijke aspect van het goddelijke. Sophia is de gesluierde Goddelijkheid die altijd verborgen is. Ze is niet te vinden in de uiterlijke werkelijkheid, maar alleen door diep naar binnen te gaan en jezelf te leren kennen. Het is hier dat je jouw “verborgen” meesterschap en kracht zult tegenkomen. Het is hier dat je de chaos onder ogen ziet en leert hoe je de vleugel van de vlinder kunt zijn die jouw bestemming binnen de chaos vorm geeft. De diepe instinctieve wijsheid van Sophia zal jou helpen om het opkomende archetype te worden voor de volgende cyclus van ervaring, de (cyclus) van de Werelddanseres. De Werelddanseres is de vrouwelijke kracht van Sophia in haar vorm van Shakti, die danst en de werkelijkheid vormt in haar stappen.’

Er staat ‘Worlddancer’ wat ik tegenwoordig gemakkelijk met ‘werelddanser’ had kunnen vertalen. Maar uit de context heb ik opgemaakt dat het om een danseres gaat. Het gaat om Shakti, de vrouwelijke energie die in de psychologie van een man als de anima verschijnt. Er zijn verschillende verschijningsvormen van de anima afhankelijk van de ontwikkeling die haar wordt toegestaan. In het werk van de Zwitserse kunstschilder Peter Birkhäuser verscheen de anima als vuurdanseres twee jaar vóór zijn overlijden na een serie beelden waarin het vuur als creatieve goddelijke energie centraal staat. Op een van die schilderijen steekt Birkhäuser een fakkel aan via een vlam van het eeuwige goddelijke vuur. Ook de vuurdanseres hoedt een goddelijk vuur. Bij de litho uit 1975 heeft dieptepsychologe Marie-Louise von Franz in Light from the Darkness het volgende opgemerkt: ‘Hier heeft de anima de weg tot haar eigenlijke opgave gevonden, als middelares van het goddelijke vuur, van de scheppende macht. Zoals de draagster van de graal of zoals de Vestaalse maagd hoedt zij het en speelt er tegelijkertijd mee.’

Vuurdanseres. Litho van Peter Birkhäuser. 1975.

Michaël voegt hieraan via Celia Fenn toe: ‘Hoe krachtig de stormen ook zijn, ze danst met absolute gratie en vaardigheid. Haar verhaal komt niet voort uit woorden, maar uit haar sierlijke beweging door tijd en ruimte binnen vele dimensies. Je zult haar dans voelen terwijl ze een pad van schoonheid en liefde creëert dat woorden te boven gaat en in de hogere dimensies van bewustzijn bestaat en door jullie als meesterdansers van de nieuwe werkelijkheid verankerd is in de vijfdimensionale Nieuwe Aarde.’

Dit is de weg naar meesterschap maar die hoeven we niet in ons eentje te doorlopen. Want de Koninklijke Leeuwen lopen en werken met ons mee om ons te helpen doelgericht te blijven. Onze taak hierbij is om in balans te blijven in ons hart en in onze innerlijke wijsheid. Wij zouden de vaardigheid bezitten om in absoluut meesterschap te dansen met de nieuwe frequenties. Wij zouden dankzij de vuurdanseres die dit aan ons voordoet zelf ook vuurdansers kunnen worden. Dit werd ons allemaal door Michaël voorgespiegeld op 19 juli 2020 toen we in Nederland de eerste lockdown achter de rug hadden en niet wisten wat er verder nog op ons pad zou komen. Velen zullen de indruk hebben gehad dat er niet veel te dansen viel, zeker niet tijdens de harde lockdown die ons in december 2020 overviel. Maar we zijn toch op de een of andere manier dansend of struikelend aanbeland in een tijd die ondanks de oorlogshandelingen uitzicht biedt op een kanteling van de wereld ten goede.

Herbert van Erkelens

Celia Fenn, ‘The Royal Lions and the Teaching of the Sacred/Lion Heart’, September 12, 2021.

Archangel Michael through Celia Fenn, ‘2020 Lions Gate: Message from Archangel Michael’, July 19, 2000.

Recent bericht van de aartsengel Michaël:

Celia Fenn: the phoenix eclipses april and may 2022

Reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *