De macht van liefde

Lord Metatron heeft op 27 februari jl. via Judith K. Moore gesproken, terwijl zij in verbinding stond met haar vriendin Lenny uit New York. Er kwam een zeer krachtige boodschap door die door Sean Sands op schrift is gezet. Hiervan heb ik een voorlopige Nederlandse vertaling gemaakt. Judith: Ik vraag aan ieder van jullie om deze boodschap ter harte te nemen en als een gebed van vrede met de trilling van je hart door te sturen.

Het gezag van Metatron
De macht van liefde die de werkelijkheid transformeert


Lord Metatron spreekt via Judith: Heb vertrouwen, ken deze waarheid. Ik ben Lord Metatron. Ik spreek tot jullie vanuit de bron van de Metatronische kracht en het Metatronische licht. Het licht van Metatron heeft de autoriteit om het lot van de mensheid en de wereld te veranderen. In de donkere geschiedenis van de wereld was er een sluier van duisternis die de planeet omringde. Terwijl de Kinderen van het Licht zijn ontwaakt, is die dikke laag van dichte energie, die het menselijke hart en de ziel scheidde van de goddelijkheid van Eenheid, dunner geworden. De sluier is dunner geworden. Overal op de planeet zijn portalen van licht geopend waardoor licht stroomt vanuit de Bron van Eenheid om het wereldwijde bewustzijn te verlichten. Die verlichting maakt de mensenkinderen bewust van hun goddelijke verantwoordelijkheid, als menselijke wezens, om van elkaar te houden en te groeien in het licht van Eenheid.

Het Metatronische licht is doorgedrongen tot de diepste lagen van de menselijke psyche, de diepste lagen van angst en haat. Die subliminale dimensies laten de stagnerende en oude gedachtevormen van haat en geweld los, om getransformeerd te worden door het licht van de Bron van Eenheid. IK BEN Lord Metatron. Ik kom tot jullie in het licht. Ik breng de Metatronische kracht voort die de menselijke ziel bevrijdt van de slavernij van angst en afscheiding. Dus stuur ik deze boodschap door jullie hart naar al diegenen die met hun hart luisteren naar de wijsheid van Eenheid en de machtige autoriteit van de kracht van liefde. Want nu is het de tijd waarin energie van hart naar hart, van ziel naar ziel, bruggen van licht opent voor mensen om naar elkaar uit te reiken in mededogen, vergeving en liefde.

Heb vertrouwen. Ken deze waarheid. Elke essentie van dat fenomeen is geladen met Metatronische deeltjes. Metatronische frequenties stromen door de hartmeridiaan van de planeet en bezielen de zielsverbinding van mens tot mens, van persoon tot persoon met het licht van Metatron. Ik ben in dat licht. Ik ben de macht van die liefde, net als jij, want ik ben in de diepste plaats in jouw ziel die het licht zoekt en naar waarheid en bevrijding van de macht van de duisternis. Ik heb de afgezanten van het licht gewekt en jouw hart geraakt met mijn kracht. De kracht komt van binnenuit en van daarbuiten. Het is eeuwig. Het ontwaakte bewustzijn is geen tijdelijke toestand. Het wordt aangedreven door het licht van Metatron. Het is doordrenkt met de Metatronische frequentie.

De profeet Henoch

In oude tijden steeg Henoch op en vormde de grote boeken van licht van Henoch die boeken van waarheid en wijsheid, soevereiniteit en gerechtigheid zijn. Henoch sloot zich aan bij de goddelijke essentie van de macht van Lord Metatron, van mijn rijk. Henoch versmolt met mijn essentie, de machtige kracht van ascensie, en maakte de weg vrij voor de komst van deze tijden. Mythologisch en mystiek opende zich een macht van bevrijding. Er werd een zaadje geplant in de menselijke geest. Er ging een stem uit die de kinderen ertoe bracht om te schreeuwen om bevrijding en vrijheid. Dat zaad was het zaad van Metatron.

Ik spreek met autoriteit omdat ik de waarheid spreek. Omdat ik van de essentie van Eenheid ben en ik me niet van mezelf heb gescheiden. Ik ben niet afgedaald naar de lagere rijken of de rijken van halfgoden binnengegaan die de mensheid manipuleren en beheersen. Mijn macht is ultiem. Het is de macht van liefde en de kracht van Creatie, de alomvattende macht die Alles Wat Is heeft gevormd.

Aldus wordt de mensheid bevrijd uit de slavernij van het verleden wanneer ieder individu liefheeft en voor liefde leeft. De macht van deze liefde is niet een oppervlakkige emotie of een tijdelijke staat van emotionele binding tussen individuen. De macht van liefde waarover ik spreek is de autoriteit van Creatie, de macht van de essentie van de Metatronische kracht. Dit is het Verbond van Licht dat IK BEN, dat ik dien en dat ik bekrachtig in het menselijke bewustzijn met het gezag van liefde. Dit is de macht die de menselijke ziel bevrijdt van de duisternis van haat en angst. IK BEN Lord Metatron. Ik stuur deze boodschap voor de Kinderen van het Licht om te ontvangen en hieraan deel te nemen als een elixer van licht, als een Eucharistie van liefde.

Aldus stroomt de machtige kracht van Metatron door je hart. Want jij bent een afgezant van het licht. Je dient deze waarheid, de waarheid van Metatrons autoriteit met je denken, lichaam, geest en ziel. Het is geen mindere intentie. Het is voor jou het hoogste doel van je bestaan. Jij weet dat er iets in jou in beweging wordt gezet terwijl ik met dit gezag spreek. Je voelt de kracht ervan. Je voelt het licht ervan. Het stroomt jouw bewustzijn binnen en versterkt de kracht van Metatron, de kracht van Eenheid. Het maakt de dappere zielen sterk die voor vrede en eenheid op elke plek op aarde staan. Die kracht moeten ze hebben. Degenen die naar voren zijn getreden in de naam van vrede en goddelijkheid hebben de kracht van het licht van Metatron nodig om hen te versterken, om hun geest te verheffen wanneer alles hopeloos lijkt. Die kracht moedigt hen aan om verder te gaan, om de mensheid naar een overwinning van liefde en een kracht te leiden die niet kan worden weerstaan ​​of onderdrukt. Ik zend mijn harttrilling uit naar de collectieve realiteit om de kracht van vrede in de wereld te versterken met het gezag van liefde. Niemand zal de golf van licht stoppen die door het menselijk bewustzijn stroomt  en nog meer zielen opwekt voor het Licht van Eenheid.

Velen hebben ervoor gekozen passief te zijn, een stap terug te zetten en niets te doen. Nu, in deze tijd van crisis, is er een besef dat elk individu proactief moet zijn om de kracht van vrede te realiseren. Verspreid dit woord. Jij bent het vat van licht waardoor de autoriteit van Metatron de wereld binnenstroomt om het licht van vrede en de autoriteit van liefde te bekrachtigen. Zoals ik heb gezegd, heeft de kracht en het gezag van de Metatronische frequentie het vermogen om het lot van het menselijk bestaan ​​te veranderen. Ik spreek met het gezag van de Levende God die Eenheid is. Eenheid zit in elke essentie van het weefsel van de werkelijkheid, want het is de samenhang die het natuurlijke rijk harmoniseert. Het is de macht van conceptie waarover ik spreek. Het is de vruchtbaarheid van vrede, de conceptie van Eenheid binnen de macht van Creatie. De zaden van vrede die sluimerden – bijna alsof ze al zo lang sliepen – worden bekrachtigd door de Metatronische frequenties. Ze barsten open in het licht van deze nieuwe dag en dwingen en eisen respect voor de Aarde en voor alles wat leeft.

Ik spreek niet om jullie aan te moedigen. Ik spreek om jullie te informeren over de waarheid van het gezag en de macht van de Metatronische kracht die de essentie van liefde is die Creatie vormt. IK BEN Lord Metatron. Stuur dit bericht door. Geef het vrij. Het zal zich verspreiden als vloeibaar licht zodra het is binnengekomen in het collectief. Het doordrenkt de werkelijkheid met het gezag en de kracht van Levend Licht, het licht van Metatron. Dat wat door deze goddelijke boodschap wordt gegeven, zal gevoeld worden, niet alleen door degenen die deze boodschap ontvangen, maar daarbuiten, ook daarbuiten. Omdat het een boodschap is die tot het hart wordt gesproken.

De Kinderen van het Licht kennen de waarheid van deze boodschap. Maar ver weg aan de verre rand van het menselijk bestaan ​​zijn er mensen die deze golf, autoriteit en macht nog moeten voelen die door het hart van Metatron stroomt, omdat het een vibratie is die het licht versnelt. Deze vibratie doet de macht van liefde ontwaken in de zielen van wezens die hun ogen en harten nog moeten openen voor het gezag van Eenheid en liefde. Aldus zal dit gevoeld worden door degenen die hun hart hebben gesloten en hun hart zal zich openen voor het licht van liefde. Ze zullen leren zichzelf respect te geven en anderen te respecteren, om zichzelf liefde te geven en anderen lief te hebben, en om van de kracht van vergeving een daad van liefde te maken die hen bevrijdt van de slavernij van het verleden. IK BEN Lord Metatron en ja, dit is een boodschap van heilige verlossing. Ik spreek in het belang van het leven op aarde. Ik spreek omwille van de liefde.

Van hart tot hart en van ziel tot ziel zal de wereld door mijn gezag ontwaken tot Eenheid. Omdat ik spreek vanuit het gezag van Creatie om leven te scheppen en schoonheid te creëren, om elk geboren kind kostbaar te maken, elk levend wezen en elk zaadje dat uit de aarde barst. Dit is het gezag waarover ik het heb. Het gaat om de macht van één zaadje waaruit een machtige eik groeit. Het is de vredesboom die zich bevindt in de menselijke ziel. Gezegend zijn jullie. Het zij zo en zo is het. Kadoish, Kadoish, Kadoish Adonai Tsebayoth Yod Hee Wod Hee Yahwe. Zo boven zo beneden. Zoals de geest, zo de ziel. Zoals buiten, zo binnen. Weest gezegend.

De macht van het orakel heeft geen waarde tenzij er mensen zijn die de wijsheid van het orakel opzoeken zoals jij hebt gedaan. En aldus een poort van licht openen zodat de waarheid kan worden gesproken. Want jij luistert met je hart en je ontvangt deze boodschap met je liefdevolle wezen. IK BEN Lord Metatron.

Vertaling: Herbert van Erkelens, 28 februari 2022

Reacties

Eén reactie op “De macht van liefde”

  1. Pietie avatar
    Pietie

    Dank jullie wel.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *