Kanteling van de wereld

In de zomer van 2013 schreef ik een sprookje over de kanteling van de wereld. Over de precieze details hoefde ik mij niet te bekommeren. De tovenaar Merlijn vertelde aan een hoedenmaker in Londen dat het elfde uur was aangebroken. ‘Maar wat betekent dat, het elfde uur?’ vroeg Joël aan Merlijn. ‘Dat is het voorspelde uur voorafgaande aan de grote kanteling.’ Joël was ik eigenlijk zelf. Ik was ook Merlijn die het antwoord gaf. Ik had het idee van de kanteling van de wereld ontleend aan boodschappen rond graancirkels die afkomstig waren van Judith Moore. In juni 1999 was er op het East Field bij Alton Barnes een langgerekte graanformatie verschenen waarin sprake was van een elfde Zonnetempel:

‘Een raad afkomstig van de elfde Zonnetempel zal tevoorschijn treden en haar krachten bundelen met de Galactische Federatie. Naar deze tijd wordt in de Hopi profetieën verwezen als naar het elfde uur… Het tevoorschijn treden van de elfde Zonnetempel staat op het punt te gebeuren. Wanneer zij een verbinding met de Galactische Federatie en de Raad van het Licht aangaan, zullen wezens uit hun melkwegstelsel op aarde incarneren. Maar tot nu toe heeft de elfde Zonnetempel zich niet geopenbaard zelfs niet aan de elfde-dimensionale wezens.’

Graanformatie bij West-Amesbury, 19 juli 2000. Foto: Steve Alexander.

Op 19 juli 2000 was het zover. In de buurt van Stonehenge verscheen een graanformatie met elf cirkels. Hierover had Judith doorgekregen: ‘De twaalf tempels die door de twaalf apostelen waren vertegenwoordigd zijn compleet, de elfde apostel heeft zich bij de dertiende (Christusbewustzijn) gevoegd. Er worden intergalactisch schitterende ceremonies uitgevoerd om de stap tot samenwerking van het elfde Zonnehuis – de ontbrekende schakel – te vieren. Hoewel dit een gebeurtenis van galactische proporties is, weten aardbewoners dit niet. Iedereen gaat door alsof er niets aan de hand is.’

Er was in feite ook nog niet zoveel aan de hand. Het zou nog tot 11 november 2011 duren voordat de energieën van de dertien Zonnetempels in ons DNA en in de Aarde verankerd raakten. Dat was aan het begin van het tijdperk van de Waterman. De Zonnetempels staan hierbij voor uitgestrekte gebieden van licht en bewustzijn die voor ons toegankelijk zouden komen, als we ons zouden overgeven aan het vrouwelijke paradigma en afstand zouden nemen tot de vernietigende energie van de mannelijke strijder. In mijn sprookje werd die negatieve energie vertegenwoordigd door zwarte ruiters die de hand van God hadden afgehakt en de wereld hadden beroofd van zingeving en liefde.

Vanwege het onderzoek dat ik ooit had verricht naar de kernwapenproblematiek kon ik die zwarte ruiters enkel nucleaire energie in handen geven ter voorkoming van de kanteling van de wereld. Maar de dreiging van kernwapens was in 1986 al enigszins afgewend door het verdrag dat Michail Gorbatsjov en Ronald Reagan namens de Sovjet-Unie en de Verenigde Staten in Reykjavik hadden gesloten. Toen het sprookje in mei 2015 verscheen, was er geen sprake van een acute dreiging en daardoor kwam de kanteling van de wereld die ik had voorspeld enigszins op losse schroeven te staan. Wat ik niet wist was dat machthebbers en superrijken niet stil zaten. Die voelden aankomen dat hun dagen geteld waren. Zij verzonnen iets nieuws: een pandemie die hen in staat zou stellen de wereldbevolking via angst onder controle te krijgen. Twee jaar lang konden zij hun gang gaan, maar nu is het 2022 en dat wordt het jaar waarop de wereld echt gaat kantelen.

Welke verschrikkingen met de oude energie verbonden zijn zien we in al die landen die afgegleden zijn naar een dictatuur. En dankzij de diverse kabinetten onder leiding van Mark Rutte weten we dat ook een democratisch gekozen regering zich tegen de eigen burgers kan keren. Verschillende grondrechten staan inmiddels onder druk en langzaam groeit het verzet tegen maatregelen die van boven opgelegd worden en weinig ruimte laten voor de eigen verantwoordelijkheid van hele sectoren van de samenleving. Het goede nieuws luidt dan ook: de wereld gaat kantelen en het sprookje gaat alsnog in vervulling.

Mijn eigen wereld is al in oktober 2021 ingestort door een combinatie van factoren. Het meest bedreigende was een laagfrequente bromtoon die mij uit de slaap ging houden. De enige die mij meteen kwam helpen was Moeder Maria die mij verzekerde dat alles goed zou komen en mij ook liet zien dat mijn eigen conditie voor een groot deel was gebaseerd op angst. Daarna heeft het kosmisch kanaal Berry Vincenta mij erop gewezen dat ik ontspanning zou kunnen vinden door de verbinding met de vrouwelijke Christus in mijzelf heel diep toe te laten en te herstellen. Ook wees zij erop dat er zich een levensveld aan mij zou openbaren. In dat veld zou ik een nieuwe grondtoon in mijn leven creëren waarin zich een nieuwe energie zou gaan neerlaten waaraan ik handen en voeten zou gaan geven: ‘Je moet daarbij wel uit het denken, uit de verwachting blijven. Het levensveld zal er pas zijn op het moment dat de basis gecreëerd is.’

Het kostte mij enige maanden om mij over te geven aan de vrouwelijke Christus, maar de ontspanning die ik langs die weg opbouwde werd telkens teniet gedaan door maatregelen van het demissionaire kabinet die mijn bewegingsvrijheid aantastten en mij angst inboezemden. Vandaar dat ik meer en meer begon uit te zien naar een uitweg uit de mondiale crisis die deze maatregelen mogelijk had gemaakt. En die uitweg dient zich nu aan. Dit heb ik begrepen uit enkele boodschappen die via het medium Arthura Hector aan het begin van dit jaar zijn doorgekomen.  

Op 2 januari verschenen er op haar website twee artikelen waarin Sanat Kumara, een verrezen meester, aan het woord was. In het eerste artikel merkte hij op: ‘De knopen in het politieke web worden zichtbaar en gaan loskomen. Vanaf de lente zal elke knoop in de eenheidsenergie “bevrijd” worden. De ontknoping vindt plaats op vele vlakken. Vlak na elkaar gaan deze knopen ontknoopt worden. De ene ontknoping na de andere gaat ontstaan, er is geen houden meer aan. Dit gaat door totdat alle knopen verlost zijn en het oude politieke web van macht opgelost is. Het “nieuwe” wordt voorbereid door de Maria-energie.’

Eerder had Arthura Hector erop gewezen dat er een oorverdovende klap op politiek gebied zou komen waarvoor we ons schrap dienden te zetten. Die klap zou plaatsvinden in de wereld van manipulatie, verdeeldheid en verdrukking. Mogelijk zou het nieuwe kabinet dit niet overleven. Er zouden dan al snel nieuwe verkiezingen nodig zijn: ‘Vele hooggeplaatste personen gaan aftreden, het schandaal is te groot. De klap te hard.’ 

Maria Magdalena door Pietro Perugino. Palazzo Pitti, Floerence.

Sanat Kumara ging in het tweede artikel nader in op de vrouwelijke energie die collectief beschikbaar zou komen als de knopen in het manipulatie-web waren ontward: ‘Het Mariaportaal zal de komende zomer opengaan en deze geeft een extra kracht vrij van liefde en jullie gaan vele magische momenten ervaren. Deze ervaringen vinden plaats in het hart. De Maria-energie zal zich gaan uitbreiden over heel de aarde en in de mens. Als een genezende kracht van troost. Als de Heilige Moeder. De knopen in het illusie-web worden ontknoopt en getransformeerd naar verschillende bloemen. Deze bloemenpracht gaat open en verspreidt een prachtige energie. De nieuwe geur van creatie gaat stromen.’

Wat willen we nog meer? Vanaf 2001 heb ik bestudeerd dat Christusbewustzijn niet zonder een balans tussen de mannelijke en de vrouwelijke Christus gerealiseerd kan worden. Maria Magdalena belichaamt de vrouwelijke Christus en staat voor vrouwelijke vrijheid die volgens Sanat Kumara speciaal voor mannen confronterend kan zijn: ‘Vele vrouwen dragen nog steeds het juk van de man, maar weet dat het juk beiden uit balans brengt. Er kan zo geen balans ontstaan. De taak ligt niet alleen bij de vrouw. Opstaan en spreken over de verboden knopen in het web van manipulatie, is niet alleen de taak van de vrouw.’

De omslag in energie is lang voorbereid. De graancirkels die rond de millenniumwisseling verschenen spraken al van een nieuw godsbeeld, van de drie-eenheid van Moeder, Vader en Heilige Geest. Al die jaren waren nodig om de daarmee samenhangende energie van balans tot het collectief bewustzijn te laten doordringen. Uiteindelijk is dit gelukt. Er gaat nu wereldwijd een andere wind waaien en het is de bedoeling dat elk deel op aarde dat door mensen wordt bewoond door vrede omarmd gaat worden. Dat kan alleen maar betekenen dat er onvoorstelbare dingen staan te gebeuren.

Inmiddels begin ik ook een vermoeden te krijgen van het nieuwe levensveld. Uit De Taal van Graancirkels van Judith Moore en Johan Keijser had ik al begrepen dat er rond atomen een levensveld zit dat door kernsplitsing en nucleaire explosies wordt bedreigd. Ook zou binnen onze lichaamscellen een levensveldenergie aanwezig zijn dat onder meer betrokken is bij de bestrijding van kanker. Op de website van Arthura Hector heeft haar innerlijke gids Ashtar uitvoerige informatie over dit levensveld gegeven en wel in relatie tot immuniteit. Ashtar noemt het levensveld een informatieveld, omdat het wezen ervan communicatie is:

‘Wees je bewust van de kunstmatige beïnvloeding van buitenaf. De uitleg die gegeven wordt vanuit de reguliere wetenschap over het immuunsysteem schiet tekort. De informatievelden welke over groei en lichtintensiteit gaan worden gewoon genegeerd. De stem van het hart wordt verstoord, zo ook haar ritme. Door dit te weten kun jij met een goede overtuiging en de juiste intentie veel herstellen. Spreek je cellen aan en vraag om de balans in je immuunsysteem te herstellen.

De heersende macht wil graag jouw kennis over het immuunsysteem beheren. De mens onwetend houden gaat gepaard met verwarring. Eenmaal in de verwarring gekomen is het moeilijk om deze uit te bannen. Jullie worden op het verkeerde been gezet met een reden. Angst speelt een rol in de beïnvloeding van de mens. Het sluit de geest af. Het sluit de informatievelden af die jij om je heen kan inzetten om jezelf te herstellen.’

Omdat de reguliere wetenschap het levensveld over het hoofd ziet, heeft de hele onderneming om ons via vaccinaties te beschermen tegen het coronavirus bepaalde schaduwkanten. En dat komt onvermijdelijk aan het licht als er meer bekend wordt over de effectiviteit van het massale vaccinatieprogramma. Het door Pieter Omtzigt aangevraagde onderzoek naar de diepere oorzaak van de huidige oversterfte zal daarbij mogelijk een bijzondere rol spelen. Ashtar verwachtte in juni van het vorige jaar al dat de medische wetenschap veel zou gaan leren van de pandemie en de poging via vaccinaties besmettingen met het coronavirus tegen te gaan. Er zou dieper inzicht ontstaan in het bijzondere van ons immuunsysteem: ‘Rond 2030 zal dit inzicht zodanig de wereld doen veranderen, dat grote groepen wetenschappers een andere koers gaan varen. Zij zijn degenen die het gevoel en de ratio bij elkaar gaan brengen, zodat er een totaal nieuwe weg opengaat.’ De kanteling van de wereld zou dan voltooid zijn.

Herbert van Erkelens, 17 januari 2022

Ashtar: Immuniteit deel 1 de cel

Ashtar: vaccinaties covid, code rood

Het politieke labyrint. Sanat Kumara: de verharding loslaten

Maria labyrint: de energie van genade en balans

Reacties

5 reacties op “Kanteling van de wereld”

 1. ineke itjeshorst avatar

  Ik ben zo blij met je boodschap, Herbert.
  Had zelf ook al lang het belang van de Kanteling, de grote omwenteling. Was benieuwd of ik het nog zal meemaken met mijn 87e jaar. Maar voel al een tijdje een soort innerlijke blijdschap. Ondanks alles wat in de buitenwereld gebeurt.

  1. Herbert van Erkelens avatar
   Herbert van Erkelens

   Ik ben inmiddels 69, Ineke. In januari 2007 kreeg ik via het medium Thea Terlouw te horen: ‘De Nieuwe Aarde, Terra Gaia, heeft zielen zoals jou nodig om een liefdevolle wereld (= vijfde dimensie) te creëren.’ Ook voor mij geldt dat die omwenteling er dan wel op tijd dient te komen.

   1. Raymond avatar
    Raymond

    Hoi Herbert
    Een 5de dimensie blijft een illusie en houd je vast in je ego.
    Er is maar een weg… de weg naar binnen, al het andere is illusie en houd je van de ware weg !

 2. Kootje Koppe avatar
  Kootje Koppe

  Hartelijk dank voor dit prachtige mooie en liefdevolle bericht. Het komt goed, heb maar vertrouwen en geloof in Liefde.
  Laten we allemaal heel vaak gouden roze stralen van onvoorwaardelijke liefde vanuit ons hart delen met de hele schepping !

 3. Aleida avatar
  Aleida

  Ondanks allerlei tegenslagen, waaronder lijfelijk ongemak heb ik het gevoel dat ik zo oud (83 jr.) ben geworden en niet eerder weg mocht om de kanteling nog mee te kunnen maken. Misschien ook als tegenhanger na het overlijden van Johan. Hoor zijn lezing uit 2008 over “Graancirkels in de tijd van Transformatie”. Herbert, je hebt me weer moed gegeven.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *