De Sophia van Wijsheid

Hoe vind je rust en ontspanning in een wereld met virusvarianten, prikbussen en bromtonen? In maart 2021 besloot ik mij over te geven aan een vrouwelijke scheppingskracht die in juli 2019 was benoemd als de Sophia van Wijsheid. Het medium Judith Moore was bij Sean Sands op bezoek, toen de Sophia van Wijsheid zich meldde. Sean woont in Salmon Arm in Brits Columbia (Canada). Dat ligt dus zeker niet in de buurt van Chimayo in Arizona waar Judith verblijft als zij niet op reis is. Op 24 juli 2019 hadden beiden elkaar ontmoet en kwamen er bij deze gelegenheid twee boodschappen van de Sophia van Wijsheid door. De eerste boodschap was begrijpelijker geweest, maar ook meer persoonlijk van aard. Voor een publicatie in het door mij aangeschafte januari-nummer van de Sedona Journal of Emergence was de voorkeur gegeven aan de tweede boodschap. Hierin waren mij een paar zinnen opgevallen:

‘Door de aard van het menselijk bewustzijn zal de mensheid uiteindelijk voor liefde kiezen omdat de menselijke ziel de parel van wijsheid in zich draagt, het mededogen dat door liefde is geschapen. Mededogen is een scheppingskracht. Het is de aard van de oorsprong van de menselijke ziel en de oerkracht van het menselijk bestaan.’

In de eerste boodschap gaat het eerst over oordeel als een dwangstoornis. Daartegenover staat mededogen: ‘Oordeel is een dwangmatige aandoening van de lagere geest. Het blokkeert het vermogen van het individu om deel te nemen aan de stroom van Creatie en van het scheppingsprincipe, gecreëerd door liefde met de essentie van mededogen. Liefde schept mededogen. Mededogen is het vruchtbare leem. Het is de rijke bodem van bewustzijn. Oordeel is een dwang en een behoefte om de omgeving en gebeurtenissen te beheersen door middel van actie die verwachte resultaten manifesteert. Verwachtingen zijn direct gerelateerd aan onbalans en vormen de gebruikelijke perceptieve beoordelingsstoornis.’

De bedoeling van de eerste communicatie was ‘om in de menselijke psyche het besef tot stand te brengen dat er een natuurlijk scheppingsproces is dat de menselijke psyche opent voor het vermogen voor de mensheid om de parel van wijsheid te ervaren die mededogen als het leem van bewustzijn vormt.’ Deze eerste boodschap van de Sophia van Wijsheid eindigde als volgt: ‘Mijn aanwezigheid zal sterker worden in de wereld en de wijsheid in de ziel van de mensheid doen ontwaken. De krachtige essentie van de goddelijke vrouwelijke kracht van Creatie vloeit voort uit de Bron van Al Wat Is. Het manna (uit die Bron) bekrachtigt het vrouwelijke principe van het bewustzijn van de mensheid. Staat open voor mijn licht om mijn essentie te kunnen ontvangen. Ik ben aanwezig in jullie wereld als een archetypische kracht van verandering en transformatie van het oude paradigma naar het Nieuwe Tijdperk van Vrede. Vrede zal vanuit jullie ziel tevoorschijn komen en de wereld binnenstromen als een kracht van liefde vanuit de Bron van Creatie.’

Sophia door Marianne Goodell.

Toen ik in deze transmissies was verdiept, stuurde Seans Sands mij een boodschap van de Sophia van Wijsheid toe uit oktober 2019. Die boodschap had betrekking op een meditatie die door Judith was geleid in het Great White Whale Centre in Borsbeek (België). Hierin presenteerde de Sophia van Wijsheid zich als volgt: ‘Ik ben de Sophia van Wijsheid. Ik ben een scheppingskracht die voortkomt uit de schoot van leven van de Bron van Al Wat Is. Liefde is de kracht van Creatie die het bestaan ​​heeft geschapen. Ik ben het bewustzijn van de essentie van mededogen die de manifestatie van liefde is in Creatie.’ Over de wereld waarin we leven werd gezegd: ‘Binnen het weefsel van de werkelijkheid van de heilige Moederplaneet werd de Eden-blauwdruk voor Creatie geweven, in afwachting van de tijd van vereniging wanneer de Aarde zich zou openen voor de liefdevolle vibratie van Creatie. En de essentie van Creatie vloeit voort met de kracht van liefde en met de manifestatie van Creatie die de blauwdruk van Eden activeert. In jouw ziel bevindt zich de parel van wijsheid. Het is de pure vibratie van mededogen die resoneert met de Eden-blauwdruk van de Nieuwe Aarde.’ Op 25 maart was ik zover dat ik een deel van de boodschap op Facebook kon zetten. Daarbij beklemtoonde ik dat de Sophia van Wijsheid een middel aanreikte om de wereld te genezen:

‘Open je hart en ontvang de essentie van de vibratie van mededogen in de diepste bron van je wezen, wek de parel van wijsheid in je ziel, open je hart en stuur die vibratie naar het hart van de wereld. Opdat door deze krachtige scheppingskracht mededogen zal resoneren vanuit het hart van de wereld in elke trilling, in elk deeltje van energie in de geliefde Aarde. Dat zal de Eden-blauwdruk in de levende essentie van de Aarde doen ontwaken en een wonderbaarlijke kracht voortbrengen die de menselijke ziel van het lijden van de eeuwen zal genezen.’

Een onverwachte ontwikkeling

Op 5 mei raadpleegde ik de Goddess Cards met teksten van Doreen Virtue. Ik trok de kaart van de hindoegodin Kali die mij aanraadde het oude los te laten zodat het nieuwe kon binnentreden. Een week later vroeg ik mij af wat het oude was dat ik moest loslaten. Maria Magdalena meende toen: ‘Jouw taak is het om uit de transmissies van Judith enkel de essentie te halen. Laat ze daarna los en zie hoe dat werkt voor jou.’ Inmiddels was ik begonnen mij te verdiepen in meditaties van Kryon die een brug vormen naar een nieuwe wereld die de Cirkel van Twaalf heet. Dat was spannend. Want langs deze weg zouden we de fysica en de formules van bewustzijn vinden. Theoretisch fysicus Wolfgang Pauli had een voorzichtige stap gezet op deze weg en was in zijn verbeelding via een Chinese dame achter een piano bij de twaalf tonen en toetsen van een klavier uitgekomen. Op 13 mei gebeurde het onverwachte. Mijn Duitse uitgever Thomas Arzt bleek vorig jaar op Paaszondag aan een hartaanval overleden te zijn. Er meldde zich bij mij een vriend van hem met het voorstel mijn boek ‘Wolfgang Pauli und der Geist der Materie’ opnieuw uit te gaan geven. Het oude dat ik los moest laten was niet mijn werk aan de dromen van Pauli. Ik moest de wereld van Judith loslaten.

Graancirkel bij Upham, Hampshire, 18 juli 2021. Bron: Crop Circle Connector.

Inmiddels is het 24 juli 2021 geweest en dat was een dag met Volle Maan. Terwijl de ongemakken in ons leven dezelfde waren gebleven, kwamen er wel vanwege de maancyclus nieuwe energieën naar de aarde toe. Lord Ashtar had via het medium Arthura Hector in dit verband doorgegeven dat door de Volle Maan van 24 juli verloren delen uit de schaduw zouden stappen om de cirkel rond te maken. Daarbij had Arthura een fraaie graancirkel geplaatst die op 18 juli in de buurt van Upham in Hampshire is verschenen. Inderdaad was de cirkel nog verbroken, maar twee ontbrekende stukken waren al wel als losse onderdelen zichtbaar.

In de buitenste cirkel waren twaalf poorten zichtbaar en die verschaften ons toegang tot kosmisch bewustzijn. Ik moest meteen denken aan de twaalf tonen die voor Pauli een weg vormden om natuurkunde en dieptepsychologie met elkaar te verbinden. Maar daarmee was nu wat aan de hand: ‘De piano is niet langer recht maar rond. De toetsen en tonen vormen een spiraal naar binnen, maar zijn tevens de weg naar buiten. De nieuwe tonen vormen een symfonie van vreugde en maken een andere golfbeweging. Deze golft door je heen en de Nieuwe Aarde is een feit. Het is de beleving en niet de uiterlijke schijn. Ontmoet jezelf in een andere modus.’

Wat een opluchting! Terwijl we stapje voor stapje de vaccinatiesamenleving in worden geloodst, is de werkelijkheid in en om ons heen aan een dans begonnen. De twaalf tonen zitten niet meer recht naast elkaar op een klavier, maar zijn verbonden geraakt met een spiraalvorm naar binnen en naar buiten. Dat zou betekenen dat we een stapje vooruit hebben gemaakt sinds Pauli zijn Pianoles opschreef voor zijn gesprekspartner Marie-Louise von Franz. Met de spiraalvorm is alles veel levendiger geworden. Dit wordt ook door Ashtar beaamd:

‘Elke dag zal anders verlopen, je voelt dit, je ervaart dit en het is goed. Wat de Aarde ook laat zien, bekijk het en laat haar tot je spreken. Het water zal zich opnieuw gaan roeren, het draagt de oude codes van een verloren Atlantis met zich mee. Er komt steeds meer boven water en de herinneringen worden vernieuwd.’

Herbert van Erkelens

Kryon: The Circle of Twelve

Arthura Hector: Volle Maan 24 juli

Reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *