De vrouwelijke lichtkracht

Op 22 januari 2020 waren mijn vriendin Irene Vollenhoven en ik bij Agnes van de Beek (van moederaarde.eu) op bezoek om een project rond Maria Magdalena, Ethiopië en de koningin van Sheba op te starten. We gingen in meditatie en Agnes zag een gouden staf voor zich. Vervolgens verscheen een gestalte aan haar die in het oude Egypte bekend stond als Thot, de god van de wijsheid en het schrift. Verder zag zij gouden sterrenstof uit de kosmos neerdwarrelen zodat ik nieuwe sprookjes kon gaan schrijven. Ook de sluitsteen van een piramide speelde een belangrijke rol tijdens de bijeenkomst. Die sluitsteen stond in het oude Egypte voor de wederopstanding, omdat die steen het punt van een piramide was die het eerst door de zonsopkomst werd beschenen. Thuisgekomen had ik weer het gevoel een missie te hebben. Ik had wel een sprookje over de terugkeer van de zwarte koningin geschreven, maar daarmee was ze toch nog niet in de mensenwereld teruggekeerd. Ik besloot de koningin van Sheba zelf te benaderen voor een nader antwoord:

‘Het diepe verdriet dat je voelt is ook mijn verdriet. In je sprookje betrok je Ethiopië in het geheel. Als je naar de boeken kijkt die je over Maria Magdalena hebt geschreven, dan was het jouw intentie om de verboden afstamming te openbaren. Dat heb je schitterend gedaan en nu kan het eigenlijke werk beginnen. Thot zal jou leiden met zijn gouden staf. Het gaat niet enkel om het vrouwelijke, maar ook om de kosmos en een hernieuwde verbinding met de sterren. Religie en wetenschap hebben jullie de eenzaamheid ingestuurd en jullie de illusie van lineaire tijd ingeprent. Jij bent als geen ander in staat deze illusie te ontmaskeren. Want je bent drager van een ring die voor het tijdloze staat. Zie het als een reis die jij gaat maken. Samen met Irene ga je een reis maken naar de Bron. Jullie gaan de transmissies gebruiken om naar binnen te gaan. En dan zal ik spreken en mijzelf openbaren.’

Dat klonk best spannend. Maar van een mondiale coronacrisis hadden we in die maand nog niet gehoord. En er was ook nog geen laagfrequente bromtoon hoorbaar in mijn woning in Haarlem. Toen dat allemaal wel over mij heen rolde, lieten de sprookjes op zich wachten. Ik besloot daarom voor meer verheldering een afspraak te maken met het kosmisch kanaal Berry Vincenta uit Egmond aan Zee. Uit het eerste consult bleek dat ik meer ontspanning nodig had. De kunst was om mijn diepste essentie te gaan leven door een volledige overgave aan het Zelf. Dan zou ik minder van buiten geprikkeld kunnen worden en vanuit overgave werkelijke rust gaan ervaren.

In mijn geval betekende dit dat ik de verbinding met de vrouwelijke Christus heel diep in mijzelf diende toe te laten en te herstellen. Die verbinding had ik in mijn jeugd gemist, omdat er op zielsniveau een afspraak tussen mijn moeder en mij was geweest. Ik groeide op met een gebrek aan koesterende warmte en dat merkte ik op mijn negentiende toen het onbewuste zich bij mij begon te manifesteren en ik gedwongen was de dieptepsychologe Marie-Louise von Franz als mijn tweede moeder te aanvaarden.

Waarom wordt er zo’n afspraak gemaakt? Mogelijk om daaraan ervaringen op te doen die heel diep kunnen gaan. Ik kan mijzelf niet voorstellen zonder die wond die in mijn kindertijd is ontstaan en mij heeft genoodzaakt een heel raamwerk op te bouwen om te kunnen overleven. Het begon met twee boeken: ‚Zahl und Zeit‘ van Marie-Louise von Franz en ‚Der schöpferische Mensch‘ van Erich Neumann. Later toen ik geld begon te verdienen, zijn er meer boeken bijgekomen, ook omdat ik om de zoveel jaar gedwongen was een nieuw beroep te kiezen. Nu ik met pensioen ben hoef ik geen beroep meer uit te oefenen.

Jeanne d’Arc (met het zwaard des onderscheids). Schilderij van Berry Vincenta.

Bij het tweede consult in december 2020 ging het om een nieuwe fase in mijn leven die van mij zou vragen om keuzes te maken, keuzes niet uit het hoofd, maar uit het hart, puur autonoom vanuit de I AM positie, vanuit het weten ‘dit is wie ik ben.’ Er was een tijdlijn met wat ik in mijn leven had gedaan, maar er was ook een punt waar ik nu stond. Het oude dat mij had gediend en waarin ik prachtige dingen had gedaan zou niet meer dienstbaar zijn aan mijn groei en mijn leven. Gelukkig was er uitzicht op iets nieuws. Ik was van plan te stoppen met de lessen alchemie aan het Jungiaans Instituut in Nijmegen. Dat bleek een verstandig besluit te zijn, want er zou zich volgens Berry Vincenta een nieuw levensveld aandienen:

‘Je moet daarbij wel uit het denken, uit de verwachting blijven. Het levensveld zal er pas zijn op het moment dat de basis gecreëerd is. Vanaf komende vrijdag is er een soort startpunt waarin jij het begin van dat nieuwe veld in jezelf al het levenslicht biedt. Je gaat een enorme spiralende energie op gang brengen. Niet iedereen zal het direct kunnen bevatten, maar de druppels van bewustzijn zullen hun weg vinden.’

Die vrijdag was 18 december, toen er net een harde lockdown was ingegaan en ik die laatste lessen alchemie online moest geven met gebrekkige technische ondersteuning. Het was een vreemd afscheid na jaren trouwe dienst als docent alchemistische symboliek. Maar alleen door die deur dicht te trekken zou een andere deur open kunnen gaan. Ik had nog geen helder idee van wat dat nieuwe levensveld zou kunnen zijn. Tegelijkertijd was ik nog erg gehecht aan alles wat ik in jaren had opgebouwd.

En zo werd het Bevrijdingsdag 2021. Ik trok twee kaarten uit de Goddess Cards van Doreen Virtue. De eerste was Kali met de boodschap: ‘Het oude moet worden losgelaten zodat het nieuwe kan worden binnengelaten.’ De tweede ondersteunende kaart was Eireen, de Griekse godin waarvan de naam Irene is afgeleid. Eireen betekent ‘vrede.’ Er zou geen noodzaak meer zijn om mij zorgen te maken. Alles zou zich vanzelf op harmonieuze wijze gaan ontplooien.

Soms komt de donkere godin Kali op een minder geschikt moment. Maar nu was ik er wel aan toe om het oude los te laten. Vanwege de plaatsing van zonnepanelen op ons dak was ik al begonnen de zolder op te ruimen en dat was alleen mogelijk door paperassen weg te gooien. Alles wat daar op zolder staat herinnert mij aan het voortgaan van de tijd. Nu moet ik daarin een dans gaan zien met het weefpatroon van mijn eigen leven. En daarin past ook het project rond Maria Magdalena en de koningin van Sheba. Zij vertegenwoordigen een vrouwelijke zonnekracht die ik in ‘Maria Magdalena. Profetes van het levende verbond’ de solaire Sophia heb genoemd.

Dit boek eindigt met een pasteltekening van Ines Ligthart Schenk die ‘Hulde aan Maria Magdalena’ heet. Zij heeft er zelf over gezegd: ‘De Davidster is in roze als symbool van het vrouwelijk aspect van de lichtkracht, een lichtkracht die het Huis van David in deze tijd kan en mag openbreken om de moeder, de vrouw, toe te laten in al haar kracht, wijsheid, compassie en genade. Dwars hierdoor heen, in het centrum, is een straal licht waarin de Kundalini-levenskracht zich opricht.’

De pasteltekening geeft helder aan wat er in onze tijd, versluierd door de coronaproblematiek, gaande is. We ervaren de terugkeer van de vrouwelijke lichtkracht. Die staat ook centraal in het Magdalena/Sheba project dat gebaseerd is op transmissies van Judith Moore die ik heb ondergebracht in een manuscript dat ‘Maria Magdalena en de verboden Kabbala’ heet. Het zijn transmissies uit maart 2015, toen Judith samen met Irene Vollenhoven en Monique Willemsen een reis maakte door Ethiopië vol innerlijke ervaringen. Ik heb die reis stap voor stap in beeld gebracht. Daarbij is een routekaart tevoorschijn gekomen door een eerder onontgonnen terrein waarin de geboorteplek van Maria Magdalena, de verloren Tafel van Juda en de Ark van het Verbond een belangrijke rol spelen.

Hulde aan Maria Magdalena. Pasteltekening van Ines Ligthart Schenk.

Wat ga ik nu doen met dit manuscript? Dat hoef ik nu niet te weten. Er dient eerst een publiek te zijn dat de boodschap ervan wil horen. Dankzij het manuscript kan ik de oorsprong van de vrouwelijke zonnekracht in ons DNA terugleiden naar Ethiopië waar de koningin van Sheba de Leeuwenkoningin was die was voorbestemd om koning Salomo als Leeuw van Juda te ontmoeten. In alle drie monotheïstische religies speelt die ontmoeting in tal van legenden een belangrijke rol, omdat het onbewuste langs deze weg kon aansturen op een vereniging van het mannelijke en het vrouwelijke principe.

Ik heb drie transmissies van Judith opgespoord waarin de koningin van Sheba zelf aan het woord is. Die transmissies stonden als audiofiles op een usb-stick van Irene. Die heeft in het voorjaar van 2011 de plek in Ethiopië gevonden waar de legenden van de koningin van Sheba zich afspelen. Later bleek het de geboorteplek van Maria Magdalena te zijn. Nu woedt daar een vreselijke burgeroorlog alsof de duistere krachten het speciaal voorzien hebben op de plek waar het heil van Ethiopië belichaamd werd in een meisje dat was voorbestemd de bruid van de Christus te worden.

Het is bijna niet te overzien welke rijkdom aan archetypische motieven naar de drie monotheïstische religies zou vloeien als de waarheid rond de vrouwelijke lichtkracht samen met de oorsprong uit Ethiopië door zou dringen tot een breder publiek. Maar dat zal tijd nodig hebben. De koningin van Sheba leefde drieduizend jaar terug. Maar haar stem weerklinkt in het heden, in de tijd die snakt naar de geboorte van een nieuw tijdperk:

‘Ik ben de Leeuwin en Salomo is de Leeuw. De Leeuwin is de Moeder van de Afrikaanse leeuwen. Ik was geboren als een Leeuwenkoningin van het oude geslacht dat de schoot van Moeder Afrika is. En uit deze schoot zullen alle naties herrijzen. Mijn hart was in liefde gegeven aan en in liefde ontvangen door Salomo voor de geboorte van het geslacht van de Leeuwenkoningen. Het bloed van de Leeuw en de Leeuwin stroomt sterk door de aderen van de mensen. De takken van de Levensboom, de twaalf naties van de Leeuw, hebben zich uitgebreid tot in de hemel en zich verspreid over de aarde…

Er is geen plek op aarde die niet door de takken van de Levensboom en door Afrika als de Grote Moeder is geraakt. En mijn ziel was uit deze schoot geboren. Ik ben van haar liefde. En ik ben het lichaam van de mensen. Uit mijn schoot zullen de rechtvaardigen geboren worden en de Leeuwenkoning zal opstaan vanuit het hart van de heilige Levensboom en de Leeuwin zal naast hem staan. Want wanneer de Leeuw en de Leeuwin samen regeren, zal er rechtvaardigheid, vrijheid, gerechtigheid en bevrijding zijn.’

Herbert van Erkelens

Berry Vincenta: ‘Het doel in mijn leven is mensen wakker te maken in hun eigen bewustzijn. Vanuit mijn grote liefde voor de mens en de schepping inspireer ik een ieder die dit wil.’ Zie: Berry Vincenta

Ines Ligthart Schenk maakt vanuit het licht en vanuit de liefde van haar hart kleurrijke pastels in een kosmische taal. Iedere pastel bevat een geschenk, voor wie zich opent om die te ontvangen. Zie: Lightheart Art

Reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *