Manifestatie van de Bron van Creatie

Op 12 november jl. kreeg Judith Moore een bericht door van technische aard. Schepping zou niet langer het patroon van lineaire tijd volgen, maar dat van Genesis. Er zou een nieuwe blauwdruk werkzaam zijn die de negende Schepping werd genoemd. Daarmee zou onze werkelijkheid er klaar voor zijn EENHEID te manifesteren. Tien dagen later, op 22 november, belde Judith vanuit haar woonplaats Chimayo in Arizona haar co-medium Sean Sands op in Salmon Arm in Brits-Columbia (Canada). Judith merkte op dat zij in een energieveld van de engel Metatron zat, terwijl Sean zich met Melchizedek verbonden voelde. Daarop kwam er via hen een machtige boodschap door over de kracht van verandering en de manifestatie van de God-Bron rond de winterzonnewende van 21 december a.s.

Metatron en de Wijsheid van Creatie: ‘De opening en de stroom van licht in de wereld op 21 december is zonder precedent omdat de schepping klaar is voor de kracht van Genesis die de dimensies uitbreidt en Eenheid in de werkelijkheid bevestigt. Van jullie wordt gevraagd om vertrouwen te hebben in dit proces. Twijfel niet aan de kracht van geloof. Als dit licht in de wereld wordt ontvangen, zal er een implosie van energie zijn, een enorme ontwrichting van de velden van weerstand die het licht of de autoriteit van de liefdevolle aanwezigheid van God niet hebben aanvaard. Nu is de tijd van de profetie der profetieën. Nu is de tijd van manifestatie. Nu is de tijd dat de enorme kracht van Gods aanwezigheid, van de heilige goddelijkheid van Eenheid en de wijsheid van de Bron van Al Wat Is zich gaan manifesteren als de machtige kracht van autoriteit in de wereld.

Dit is de autoriteit van de Levende God die om verandering vraagt en vereist dat allen die het licht hebben ontvangen met mededogen en liefde trouw blijven aan het licht. Het gezag van Gods heilige aanwezigheid in de wereld is als een stem in de wildernis die met zo’n sterkte en macht door de canyons weerklinkt dat die de wanden ervan doet scheuren en rotsen tot stof doet verbrokkelen. Alles wat los of instabiel in de canyon is zal verkruimelen. Bergen zullen buigen en oceanen zullen stijgen met een kracht die onbekend is in de menselijke geschiedenis. De Aarde zelf zal beven van die macht. De macht van dit gezag zal een kracht van verandering in de wereld brengen die het einde zal lijken te zijn van het leven zoals jullie dat kenden. Maar het zal het begin zijn van het nieuwe tijdperk van vrede.

Concentreer je op de cyclus die zich (als de negende Schepping) uitbreidt vanuit het centrum van de Bron van Creatie, in de wetenschap dat het leven zal doorgaan en dat wat wordt vrijgegeven als een ontwrichtende kracht in de wereld, de macht en autoriteit van liefde, mededogen en overgave zal ontmoeten. Wees vergevingsgezind. Wees gevoelig voor mededogen, want het is niet aan jou om anderen te beoordelen of de gebeurtenissen in de wereld te beoordelen. Het is aan jou om te weten dat de autoriteit van God aan het werk is met een almacht die balans en harmonie zal brengen.

Niet-oordelen is niet het onvermogen om te zien wat uit balans is of het onvermogen om illusies te verdrijven. Het is het vermogen om illusies te verdrijven en de waarheid te vinden. Niet-oordelen is het vermogen van mededogen en te weten voor jezelf hoe de kracht van Eenheid zich in je leven manifesteert als een positieve kracht.

De macht van Eenheid in je leven als positieve kracht vloeit voort uit je hart en je ziel. De liefdevolle trilling van het gezag van God stroomt door je heen met het gezag van liefde, het gezag van mededogen en het gezag van vrede. Het is gerechtigheid. Want de liefdevolle God oordeelt niet over de mensheid en veroordeelt zielen niet tot lijden.

Illustratie van Aluna Joy Yaxk’in

De macht van datgene wat in deze dagen van licht wordt vrijgegeven, verheft de ziel en opent elk individu voor het gezag van liefde en vergeving. Het biedt de mogelijkheid tot verandering. En dat wat verandering weerstaat zal in de psyche van de ziel de kracht van aardverschuivingen voelen, zoals tsunami’s en aardbevingen. Er zal strijd zijn, de strijd van de geest terwijl deze zich overgeeft aan het hart.

Er is strijd tussen wat van licht en liefde en wat van duisternis en lijden is. Maar door de macht en het gezag van de kracht die de Aarde als een manifestatie van Gods heilige aanwezigheid in de wereld binnenkomt, zal er verandering plaatsvinden. Deze macht zal door de geest en de ziel van degenen die haar ontvangen ervaren worden als een harmonie van vrede, dankbaarheid en waardering voor het geschenk van het leven. Degenen die de autoriteit van verandering weerstaan zullen meer strijd, angst en onzekerheid ervaren. Gezegend zijn jullie die dit licht ontvangen dat in de wereld komt en gezegend zijn jullie die zich ertegen verzetten. Want in verzet is er verandering.

De neiging en macht van Gods gezag in de wereld vormen een kracht die de aarde nooit in deze mate heeft gekend. Het is echt de grootste manifestatie van de Levende Aanwezigheid van Eenheid van het Heilige der Heiligen, van het Gezegende van Al Wat Is. De macht van de Levende God zal zich manifesteren door de stroom van het licht van Creatie dat de wereld binnen vloeit. Houdt jullie vast aan alles wat jullie kracht geeft. Klampt jullie vast aan degenen van wie jullie houden en omarmt hun liefde. Weest vol VERTROUWEN, want dit is de Tijd van Verlossing. Alle zielen zullen worden bevrijd uit de schaduw van duisternis en angst. Gezegend zijn jullie, zo zij het en zo is het.’

Judith K. Moore en Sean Sands

Reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *