De Beker van Vereniging

Onderstaande boodschap werd door Maria Magdalena aan een groep mensen doorgegeven tijdens een door Judith geleide inwijding in de Graal op zondag 4 oktober 2020 in Harrisburg (Pennsylvania). Het is een zeer bijzondere boodschap gericht aan diegenen die geroepen zijn om het licht van de Heilige Graal in ontvangst te nemen ten behoeve van de genezing van de wereld.

Maria Magdalena spreekt:

IK BEN Magdala Mahada Yahweh. Ik heilig deze ruimte van licht als een vat van liefde om het vloeibare licht vanuit de Heilige Graal in ieder van jullie de wereld in te laten stromen. In oude tijden kwamen we bij elkaar als een verbond van licht en beloofden we elkaar om elkaar opnieuw te ontmoeten als de tijd van de komst van het Grote Licht op aarde zich zou manifesteren. We vervulden daarmee een oude belofte, mijn geliefden, een belofte die in het paradijs werd gedaan en een belofte die op aarde werd gedaan. Jullie zijn als engelen van licht in het levende lichaam neergedaald om de brug van licht tussen hemel en aarde te openen. Jullie zijn geroepen en jullie zijn uitverkoren om vandaag in dit licht aanwezig te zijn om de oproepingen van de Levende Graal te ontvangen die de wereld heiligen en een heilige aanwezigheid voortbrengen die in de Eeuwen van Tijd onbekend was. Want jullie zijn vaten van licht. Jullie intentie is puur en jullie zijn aanwezig.

Ieder van jullie draagt ​​een herinnering, het is de herinnering aan Eenheid. Het is de Bron van Licht die jou heeft gewekt. De herinnering die je met je meedraagt, is niet voor je verloren gegaan omdat die jou nu roept. Ze roept je op om vervuld van geloof te zijn. Ze roept je op om vervuld van spirit te zijn. Ze roept je op om naar voren te stappen in het licht. Dit is de belofte die je hebt vervuld. De belofte die jouw geest heeft gewekt en jou heeft geleid om vandaag aanwezig te zijn voor de zalving van de Heilige Graal. De Graal is een mystieke kracht, een icoon die de eeuwen van duisternis, dualiteit en afscheiding heeft doorstaan. De kracht van de mythologie van de Heilige Graal riep je op om een ​​zoektocht te maken, moedig van hart zijn, en om het onbekende te zoeken. Er is van jou gevraagd om alles op het spel te zetten ter wille van de zoektocht en de liefdevolle kracht in je die jou leidt. De Graal is de Beker van Vereniging.

Mijn geliefden, waarlijk ontving Jozef van Arimathea de Levende Graal uit de Goddelijke Rijken. De Graal daalde neer en materialiseerde zich in Glastonbury. Jozef bracht de beker naar de bruiloft van de Geliefde, naar die van mijzelf en Yeshua ben Joseph. Hij plaatste in onze handen een heilig vat van licht dat niet van deze wereld was. Dit vat kwam tot manifestatie om als een heilige scheppingskracht in onze handen te worden gehouden toen onze vereniging werd geheiligd door de heilige aanwezigheid van de Heilige Beker van Eenheid. De Graal was een vat van licht dat werd ingewijd tijdens ons Heilige Huwelijk. Mijn geliefde ontving het Brood des Levens en de Beker van Verlossing op onze bruiloft. Jozef van Arimathea bracht de Beker naar Jeruzalem en plaatste hem op het altaar van wat sindsdien bekend stond als het Laatste Avondmaal. Yeshua ontving de Eucharistie (letterlijk: goede gave) van Licht als het ritueel van onze vereniging, voordat hij de reis naar de kruisiging maakte om de wonden van de mensheid te belichamen in zijn aanwezigheid van de Christus, om op te staan en te verrijzen. Hij deed dit met het levende lichaam zoals jullie moeten doen. Hij deed dit in een staat van vrede en overgave terwijl hij de pijn moest voelen van elke ziel die heeft geleden.

Bij het Laatste Avondmaal voerde hij het ritueel van de Eucharistie van Licht uit. Hij goot de heilige wijn uit in de twaalf bekers van de apostelen. Hij bracht het Brood des Levens voort en wijdde het. Hij sprak tot de apostelen: “Neemt deel aan het Brood des Levens en drinkt, drinkt nu uit deze beker van Eenheid van de Geliefde.” Op dat moment voelde elk van de apostelen de kracht van hun afkomst en de belofte van de eenheid van de mensheid, zoals beloofd door Lord Melchizedek. Op dat moment werd elk van de apostelen geheiligd door het licht en kenden ze de wijsheid van Eenheid. Toch moesten ze die reis van geloof in twijfel trekken, net zoals jullie.

De apostelen brachten toen ieder in een heilig ritueel hun beker na het Laatste Avondmaal naar hun geliefde. Want hoewel de geschiedenis de herinnering aan de vrouwelijke apostelen van het licht heeft uitgewist, waren ze bij ons aanwezig en vormden ze (samen met mij) de heilige dertien. Want zonder de vereniging van moeder en vader kan er geen geboorte zijn van een natie van vrede die de diversiteit van ieder mens en het begin van de overgang van leven en eeuwig leven eert. Ze brachten hun beker naar de vrouwelijke apostelen die de bekers van het huis van David vasthielden en onophoudelijk baden gedurende die dagen van geloof en wonderen.

Ik ontving die avond de Graal in een liefdesritueel voordat de volgende passage in onze levens het voorrecht om de goddelijkheid van ons Christus Zelf te belichamen niet langer zou toestaan. Yeshua werd door God geroepen in de hof van Gethsemane om zijn goddelijke gaven op te geven en de reis te maken door geloof en geloof alleen, puur als mens, zoals jij. Ik heb gezworen hetzelfde te doen.

Ik maakte de beker klaar die ik in mijn huwelijk had gehad, tijdens mijn huwelijk, de beker van het huwelijk. Ik hield hem aan mijn hart en nam het elixer van licht met mij. Ik nam van de heilige wijn en hij gaf me de Eucharistie. Ik ontving die en ik ontving het Brood des Levens dat zijn levende lichaam is en het kostbare, kostbare sacrament van de Heilige Schoot in mij, bekend als de Heilige Graal.

Hij stuurde mij erop uit om met Moeder Maria te bidden terwijl ze de Eucharistie van Licht zou ontvangen. Hij wist dat hij die profetische tijd van ontkenning zou ingaan. Hij had Judas opgedragen hem te verraden. Ieder van jullie heeft dit verraad gevoeld. Toch wist hij in zijn menselijke hart dat hij, door zijn voeten op dat pad te plaatsen, dit deed in dienst van de hele mensheid. Jullie weten dit nu, Geliefden, jullie pad van dienstbaarheid en jullie pad van geloof zijn één en hetzelfde.

Ik droeg de beker van de Graal van het ritueel van de Eucharistie van Licht naar de twaalf vrouwelijke apostelen. Ik deed dat in stilte en in het geheim, omdat niemand van mijn missie zou weten. Ik had zo’n waardevolle schat bij mij die de hele mensheid zou verenigen, ongeacht de macht die mensen probeerde te scheiden van de liefde voor elkaar zoals de levende God van ons houdt. Toen ik die avond door de straten liep, hoorde ik een vrouw het uitschreeuwen van de pijn. Ik herkende de kreet van de geboorte, omdat ik de vroedvrouw ben die ik ben. Ik ben een vroedvrouw, ik ben hier om licht in de wereld te baren. Ik ging naar de vrouw in haar bescheiden verblijf. Ze huilde van pijn omdat haar kind niet wilde komen. De vroedvrouwen waren wanhopig. Ze waren bang dat ze moeder en kind zouden verliezen. Ik legde mijn hand op haar baarmoeder.

Met mijn linkerhand op haar baarmoeder bood ik haar de Beker van Vereniging en het Brood des Levens aan. Het geboortewater, dat niet wilde komen, begon te stromen. Ik nam de beker en ving een klein beetje van het geboortewater op. Maar gemeten naar de aard van het leven was het de kosmos. Het was de geboorte zelf. Het was de belofte van de geboorte van het Levende Verbond. Ik ontving een klein beetje van het geboortewater in de beker van de Heilige Graal. Toen kwam er een mooi klein meisje ter wereld met zegeningen en genade en ik was getuige van de vreugde op het gezicht van de moeder. Zwijgend deed ik een stap achteruit en iedereen in die kamer vierde deze geboorte en ik wist dat ik getuige was geweest van de geboorte van het Goddelijk Vrouwelijke.

Galahad and the Holy Grail. Birmingham Museum & Art Gallery.

Geliefden, ik vraag jullie hieraan nu te denken in deze tijden waarin jullie door twijfel bevangen worden als je naar de wereld kijkt die lijdt en je je afvraagt ​​of het mogelijk is om leven in deze wereld te baren. Je vraagt ​​je af of mensen de glorieuze verlichting kunnen ontvangen die hun ziel naar het licht brengt. Oh, geliefden, ik was getuige van het wonder van die geboorte en ik spreek nu tot jullie. Jullie zijn de geboorte. Jullie zijn het leven. Jullie zijn het wonder.

Ik voelde dat er geen hoop was voor die vrouw toen ik die kamer binnenliep, maar toch wist God-de-Schepper, Vader Moeder God, Oneindige Eenheid, dat dat kind geboren zou worden en naar het licht van die dag zou komen. Ik waakte over dat kind bijna als een God-Moeder van ver, van een afstand, zoals ik waak over haar ziel nu ze aanwezig is in de wereld.

Ik droeg de beker naar de twaalf vrouwelijke apostelen en we kwamen samen in een ritueel van licht. We namen deel aan de Eucharistie van Licht en het Brood des Levens. We ervoeren een ontwaken van de Heilige Geest en een kracht in de vrouwen die sterk genoeg was voor geduld, wijs genoeg voor genade. En echt, geliefden, het was de dag, het moment waarop de Graal veel meer bleek te zijn dan ik wist op mijn bruiloft of bij de heilige Eucharistie van Licht bij het Laatste Avondmaal.

Daar in die stille tempel realiseerde ik mij dat de kracht van de Levende Graal de mensheid zou verenigen, de verloren stammen zou samenbrengen en in mensen uit alle naties een spirituele kracht zou doen ontwaken die de aanwezigheid van de Levende God in hun ziel zou heiligen en hen wakker zou maken voor de kracht van liefde die Eenheid is.

Ik breng jullie vandaag deze Eucharistie van Licht. Zoals de reis mij van leven naar dood, naar opstanding en naar ascensie bracht, en door de geboorte van mijn kinderen naar het (heilige) nageslacht en naar de onsterfelijke en eeuwige vereniging in mij van mijn ziel met de Bron van liefde die de Moeder Vader God van binnen is.

En ik zou getuige zijn van de wonden die mijn geliefde werden toegebracht en ik zou het instrument zijn om de wonden van de Christus en de mensheid te ontvangen en het levende lichaam te herstellen terwijl ik nu de wereld heilig. Ik was getuige van de opstanding van de Christus via de beminde discipel van God, Yeshua ben Joseph Yahweh. Ik was getuige van zijn hemelvaart (ascensie) en zijn terugkeer naar het levende lichaam. Door de tijdloze tijd, door de eeuwige aanwezigheid van de Levende God, wijd ik nu de wereld met dit wonder. Hebt geloof en weet dat jullie geliefd zijn. Weest aanwezig bij dit wonder dat de wereld heiligt en de mensheid genade schenkt.

Dit zijn de wonderbaarlijke tijden van de Goddelijke Maria. Moeder Maria en ik zijn in visioenen en verschijningen verschenen aan de menigte die getuige is geweest van het wonder van de verschijningen van Maria. Ik was gesluierd, nu is de sluier opgelicht. Ik zond mijn lichtboodschappen uit via mijn boodschappers. Vrouwen over de hele wereld hebben deze kracht gevoeld. Toch zijn er mensen die twijfelen en zich niet volledig hebben overgegeven aan het wonder van mijn aanwezigheid op aarde. Ze hebben zich niet volledig overgegeven aan de kracht van het geloof of hun hart niet volledig geopend voor liefde zonder grenzen. Zij zullen voor de hele mensheid (niettemin) de gave van dit wonder ontvangen. Ik besef dat het onbegrijpelijk is dat de wereld genezen zal worden door de macht van deze wonderbaarlijke kracht. Maar ik spreek nu tot jullie als getuige van het wonder. De Moeder Vader God is aanwezig in de wereld en zal de mensheid genade schenken terwijl ieder mens zich overgeeft aan liefde. Gezegend zijn jullie. Zo zij het en zo is het.

Judith K. Moore

Vertaling: Herbert van Erkelens © 11 oktober 2020

De illustraties zijn ontleend aan: https://www.grunge.com/161975/the-untold-truth-of-the-holy-grail/

Reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *