Naar de vijfde dimensie

Op 16 oktober a.s. zou ik in het kerkje te Ruigoord gaan uitleggen dat synchroniciteit de muzikale taal van de schepping is. De lezing was georganiseerd door Stichting Yijing Studies. Maar het blijkt niet mogelijk om die locatie voldoende coronaproof te maken. De lezing is uitgesteld tot voorjaar 2021. Wat ik van plan was voor 16 oktober, had grotendeels met de moderne fysica te maken en met de overgang naar de vijfde dimensie. Er hebben mij berichten bereikt dat die overgang aanstaande is. Dus lijkt het mij beter om met dat tweede onderwerp niet te gaan wachten tot over een half jaar.

Een dimensie is een bewustzijnsniveau in de kosmos. De vijfde dimensie is de dimensie van onvoorwaardelijke liefde, mededogen en acceptatie van alles als een goddelijk spel, als goddelijke synchroniciteit. De derde dimensie is de dimensie van dualiteit, van de tegenstellingen. We zijn bezig van de derde naar de vijfde dimensie te gaan. Daartussenin ligt de vierde dimensie die tijdloos is. In die dimensie voel je je jong en oud, thuis en ver weg tegelijk. Je ervaart de eenheid van alles en hoeft eigenlijk niets. Dat klinkt aanlokkelijk, maar in een door Ellen Rauh gechanneld boek wordt uitgelegd dat het nog niet zo eenvoudig is om in het Niets te zijn. Want daarvoor moet je alles loslaten. Je moet moeiteloos afscheid kunnen nemen van de fases in je leven. Dan kun je ook afscheid nemen van het aardse leven en stijg je boven de menselijke beperkingen uit.

Verder geeft Rauh aan: ‘De pijnappelklier is de filter tussen de hogere regie en jou als mens. Een filter tussen hogere kennis en energieën en jou. Het filtert wat jij aankunt. Deze vierde dimensie wordt weerspiegeld in de pijnappelklier. Deze klier is de filter tussen je hogere bewustzijn en je lagere bewustzijn. Het is een filter die energieën filtert zodat jij niet vergiftigd wordt door energieën die jou uit balans brengen. Er zal steeds meer kennis vrijkomen over de pijnappelklier, omdat deze als het ware in verbinding staat met de vierde dimensie.’

Lord Ashtar afgebeeld als bevelhebber van de Galactische Federatie

Wat betekent dit voor ons? Lord Ashtar heeft via Arthura Hector doorgegeven dat met iedere Volle Maan in 2020 een nadere activering van kristalenergie plaatsvindt. Het wordt dertien keer Volle Maan in een jaar. Op 2 september was de negende Volle Maan. Die zou een kristalactivering van het derde oog teweegbrengen. In het schema van dertien chakra’s correspondeert het derde oog met de negende chakra en de pijnappelklier met de tiende chakra. Vandaar dat Ashtar doorgaf:

‘Het derde oog wordt geactiveerd en vele ogen gaan open. Zowel het derde oog, als de twee fysieke ogen. In het collectief bewustzijn gaan er ook ogen open, deze ogen lagen te slapen en nu worden zij gewekt. Wat zal dat gaan brengen? In ieder geval heel veel inzichten, kennis via beeldpatronen. Heldere en lucide dromen zowel ‘s nachts als overdag. Dit gaat zodanig doorwerken dat je biologische klok alles reset. Er staan jullie grote veranderingen te wachten… Je kunt vanaf september een upload verwachten van veel nieuwe informatie die vanuit moeder aarde en de kosmos worden doorgegeven. Dit gaat door tot en met de volgende maand, waarin de pijnappelklier wordt geactiveerd.

De pijnappelklier is jullie besturingscentrum. Wanneer dit geactiveerd wordt in het kristallijne veld, kun je spreken van vele wonderen. Vele helende golven raken je nu al aan en dan kan het zelfgenezend vermogen sterker worden. Het begint met een derde oog activering, vanaf de Volle Maan van 2 september 2020. Langzaam wordt de kracht van de intuïtieve vermogens uitgerold. Er gaat eerst een voorbereiding plaatsvinden in de ether en daarna ontwaken de geestelijke vermogens. Stapje voor stapje komen jullie dichterbij het keerpunt van Ascensie welke niet meer te stoppen is. Je wordt een ander mens, wen er maar aan. Het gaat echt gebeuren.’ Activering-van-het-derde-oog

Dit is in onze tijd van voortgaande crisis een hoopvol bericht. Op 1 oktober is het rond elf uur ’s avonds Volle Maan en dan zou de activering van de pijnappelklier beginnen. Op 31 oktober is het de elfde Volle Maan. Dan zou de elfde chakra aan de beurt zijn die volgens ‘Path of Empowerment’ van Barbara Marciniak de galactische chakra is, verbonden met het centrum van ons melkwegstelsel. Het symbool van deze chakra is de rode roos. Omdat de Melkweg voor de grote kosmische ritmen zorgt die onder meer in de kalenderwetenschap van de Maya’s centraal staan, zou die 31e oktober het begin kunnen zijn van de grote verandering. Het is voor de protestanten de dag van de hervorming en volgens de 13 Manen kalender Keltisch Nieuwjaar.

Inderdaad zijn er voorspellingen die naar de eerste dagen van november verwijzen als het begin van een gouden tijdperk van licht. Zo merkte Michael Love namens een Pleiadische groepsenergie op 16 september op: ‘De mensheid staat op het punt een grote kosmische evolutie te ondergaan, als de oude 3D manier van zijn de hoger-trillende, 5D Nieuwe Aarde voortbrengt! Dit gouden tijdperk van licht, dat net aan de horizon verschijnt, is glorieuzer en prachtiger dan alles wat je je kunt voorstellen! Sommigen zeggen, sprekend vanuit het 3D en lagere 4D gezichtspunt: “Er gebeurt niets positiefs op aarde, in feite zie ik dat de dingen op de planeet erger worden!”

Wij zeggen dat jullie gelijk hebben, maar alleen als jullie met deze lagere dimensies resoneren! Iemand zei zelfs: “Kijk naar alle oproer, protesten en tekenen van revolutie die nu over de hele wereld gaan! De wereld is in chaos!” De Pleiadiërs zeggen: “Hoewel er op dit moment grote transformatie en dimensionale chaos op de planeet verschijnen, is een belangrijk kantelpunt op de evolutionaire tijdlijn van de Aarde gelegen tijdens de eerste paar dagen van november!”’

De kringdans van Mirjam. Bron: https://karlagudeon.com/

Zelf ben ik van mening dat de chaos is ontstaan door de kleine groep machthebbers en superrijken die de overgang naar de vijfde dimensie proberen tegen te gaan. Hoe machtig deze groep ook is, zij kunnen de ascensie van de Aarde niet tegengaan en alleen in 3D een wereld van geweld en uitbuiting creëren. Op de tijdlijn van de Nieuwe Aarde zal een grote evolutionaire verandering gaan plaatsvinden. Wat gebeurt er dan met de Oude Aarde? Dat schijnt een onvoorspelbaar proces te zijn dat van ieder mens op aarde afhangt.

Als we in oktober in versterkte mate met de vierde dimensie te maken krijgen, dan zouden we ons beter moeten gaan oefenen in niets doen. Maar dat is natuurlijk niet weggelegd voor de mensen die het op zich hebben genomen de coronacrisis te beteugelen. Ik kan het mij veroorloven om mijn eigen lockdown te organiseren. Ik hoef de maatregelen van de overheid niet toe te juichen. Ik hoef er ook niet tegen te protesteren. En ik hoef niet eens een lezing te geven. Als ik echt in de vijfde dimensie geloof, dan is ook de coronacrisis onderdeel van een goddelijk spel. Als ik aan Maria Magdalena vraag hoe het nu verder moet, schrijf ik de volgende woorden op:

‘Het coronavirus rukt weer op en leidt via de politieke tegenstellingen die zijn ontstaan de aandacht af van de Exodus die gaande is. De Rietzee die doorgang verschafte aan Mozes en het joodse volk ziet er dreigend uit, maar jij kunt je alvast richten op de overkant waar Mirjam, de zuster van Aäron en Mozes, haar lied gaat zingen met een kringdans voor vrouwen. Er komt een grote verandering en het heeft geen zin je in te beelden hoe die eruit gaat zien. Want dat zal voor een ieder anders zijn. De beste manier is om je dromen en de stem van je innerlijk te volgen. Wat maakt jou blij en wat stemt jou verdrietig? Richt je op je grotere wezen dat de herinneringen aan de Pleiaden draagt. Als lid van de Galactische Federatie is jouw tijd nu gekomen.’

Herbert van Erkelens

Reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *