De grote verandering

Zal ons leven ooit weer hetzelfde zijn? Op 21 maart 2020 ontving het medium Judith Moore ’s ochtends vroeg een boodschap aan de mensheid afkomstig van de Pleiadische Galactische Raden van Licht. Dat betekende dat onze familieleden in de kosmos zich om ons waren gaan bekommeren. Volgens Kryon hebben de Pleiadische sterrenmoeders ooit hun DNA met ons gedeeld en anders hadden we elkaar nooit zulke mooie verhalen verteld zoals die uit de Arthurlegenden of In de ban van de ring. Innerlijk weten we dat we uit een hoge bron afkomstig zijn. Maar dat dienden we nog wel te bewijzen. In december 2012 zouden we, net zoals de jonge Arthur, het zwaard uit de steen getrokken hebben en dat betekende dat we de strijd aan zouden gaan met de duistere krachten op aarde die een verdere ontwikkeling van het bewustzijn in de weg staan.

Als deze krachten moedwillig of per ongeluk het nieuwe coronavirus hebben gefabriceerd, dan zou deze strijd wel eens in een beslissend stadium terecht zijn gekomen. Onzichtbare tegenstanders zijn moeilijk te bestrijden, maar nu hebben ze met hun geknutsel aan virussen hun gezicht laten zien. Hierop ging de boodschap echter niet in. Wel was het een bemoedigende boodschap waardoor ik mij voor het eerst sinds Kerstmis weer wat beter voelde. Vooral de volgende alinea sprak mij aan: ‘Jullie ervaren een catharsis, een zuivering en een reiniging die disharmonische energiepatronen losmaakt terwijl het virus de cellulaire componenten van leven gevende energie ontgift binnen de bio-energetica van de mens. Na deze massale reiniging zal er een toestroom van licht zijn, een wonderbaarlijke kracht die uit het menselijke bewustzijn komt en tot een visie van hoop inspireert.’

Eerder heeft Judith wel degelijk doorgekregen dat het virus uit een experimenteel laboratorium afkomstig is en een element bevat dat zich tegen het leven richt. Gezien de ernst van de ziekte die door het nieuwe virus wordt veroorzaakt lijkt mij dit zeer aannemelijk. Maar de Pleiadiërs besteedden er weinig aandacht aan. Zij hebben ervoor gezorgd dat de Aarde doordrenkt wordt met Pleiadisch kristallicht en in dat verband werd aangeraden om ons met kwantumtijd en met de kracht van liefde te verbinden. Zo merkte de Pleiadische Raad van Licht op dat zij onze wereld vanuit een tijdperspectief bekeken dat anders was dan dat van ons:

‘We zijn in staat om het verloop van het bewustzijn te zien en te begrijpen, het bewustzijn dat in de menselijke ziel ontwaakt en de werkelijkheid uitbreidt. We delen onze visie met jullie. Wees het licht waartoe je hier bent gekomen om het te zijn. Deel je licht royaal. Laat het in overvloed stromen. Het is een pure vibratie van Liefde. We nodigen jullie uit om je te verbinden met de Galactische Raden en je te verbinden met de kracht van de liefde die we jullie sturen. Jullie zijn de kanalen van het licht om onze vibratie en onze liefde te ontvangen die het vermogen tot verandering en het ontstaan van de nieuwe realiteit vergroten. We zien het kwantumkarakter van tijd vanuit ons tijdspectrum, de tijd is eeuwig.

Kwantumtijd stroomt met de vibratie van Alles Wat Is. Zij is in harmonie met het bewustzijn van liefde en de Oneindige Bron van Creatie. Je mag je verbinden met de kwantumtijd die de aard van je werkelijkheid verandert. Het is daarbij vereist om naar binnen te gaan. Als je dat doet, heb je de mogelijkheid om echt verbonden te raken met kwantumtijd. Je zult dan zien dat het ritme van je leven harmonieuzer wordt, ongeacht de chaos die gaande is. Ja, je moet voelen wat er om je heen gebeurt. Maar je hoeft daardoor niet verteerd te worden, wanneer je je concentreert op je hart, op het centrum van je wezen en op de goddelijke kracht in jou.’

 

 

De Tempel van de Zon. Bron: Wikimedia.

In ons DNA liggen de kwantumsleutels verborgen om ons weer te verbinden met het grote geheel. En dat proces zou vanwege de coronacrisis wel eens in een versnelling kunnen zijn gekomen. Dit wordt uitgelegd door Aluna Joy Yaxk’in wier werk ik heb leren kennen door haar boek over Maya astrologie. Op Facebook plaatste zij op 23 maart jl. een artikel dat mij enorm goed heeft gedaan. Zij had de informatie van de Steroudsten tijdens een bezoek aan de Maya-tempels in Palenque in Mexico ontvangen. Daarin wordt geschetst dat de mensheid in de afgelopen 26.000 jaar een experiment heeft verricht om te kijken hoever je kunt gaan met afscheiding van de bron. We hebben inmiddels het verste punt bereikt. We zijn daarbij zelfs zover afgescheiden geraakt dat we elkaar nauwelijks meer kunnen of mogen ontmoeten. Tegelijkertijd hebben we daarbij ontdekt dat we elkaar nodig hebben. En een aantal dwarsliggers zijn draden van licht vast blijven houden zodat onze planeet niet voorbij een punt zou geraken waar terugkeer naar de bron niet meer mogelijk zou zijn. We gaan nu door een proces van dood en wedergeboorte heen en doorzien de illusie van afscheiding. Yaxk’in merkt verder namens de Steroudsten op:

‘Spoedig zal de mensheid in de gelegenheid worden gesteld om aan een terugkeer te beginnen naar een meer natuurlijke, behoedzame balans. Een immense golf (van bewustzijn) zal in de mensheid een grondig en diepgaand ontwaken in de komende maanden bewerkstelligen. Mensen zullen in rustige afzondering de illusies doorzien die in hun DNA waren geprogrammeerd. Zij zullen de massale, globale waanzin beginnen te zien waaraan ze gewend waren geraakt. Zij zullen de waarheid ontdekken.’ Zelf gaat Yaxk’in er vanuit dat deze situatie, die zonder precedent is, gecreëerd is door een oppositionele groepering die zich ten doel heeft gesteld ons te ontkrachten of te controleren. Maar die opzet is mislukt omdat deze mensen het tegendeel hebben bereikt van wat zij gehoopt hadden. We zijn ons op alle mogelijke manieren teweer gaan stellen. We zijn teruggekeerd naar het licht en de kennis van onze innerlijke waarheid. Vanuit het hoogste perspectief zou dat ook het goddelijke plan kunnen zijn geweest.

Eigenlijk had ik rond december 2012 al een dergelijke grote verandering verwacht. En ik was niet de enige. Later bleek de aartsengel Michaël via Celia Fenn te hebben doorgegeven dat we in 2012 de tijdloosheid zouden binnentreden: ‘Jullie zullen het concept van lineaire tijd loslaten en de holografische ofwel kosmische tijd binnengaan. Het effect hiervan zal zijn dat tijd zoals jullie die kennen niet zal bestaan. Lineaire tijd is een onnatuurlijke constructie die een ritme creëert dat niet in afstemming is met de kosmische pulsatie. Nu, terwijl jullie deze onnatuurlijke constructie verlaten en het “tijdloze” binnengaan, neemt jullie frequentie toe tot het punt waarop lineaire tijd niet langer voor jullie bestaat. Jullie zullen leven in een staat van totale onmiddellijkheid, hetgeen we ultieme aanwezigheid zullen noemen.’ (‘De Graalcodes van 2008,’ vertaling: Jolanda Klaassen)

Waarom hebben we deze afslag gemist? We waren doorgegaan te leven volgens onze eigen kunstmatig gecreëerde tijd. En nu is er zeven jaar later die voorspelling van de Steroudsten. Aluna Joy Yaxk’in geeft aan dat we nu kunnen beginnen te leven met de natuurlijke stroom van de tijd die in overeenstemming met het leven is. Die natuurlijke tijd zit vol verrassingen en we zijn ook nog helemaal niet uit de problemen. We leven nog steeds in bange tijden, omdat het virus nog niet is uitgewoed. Maar we kunnen alvast naar een simpeler leven toegaan, waarin we ons laten leiden door wat we echt nodig hebben. En daarvan profiteert onze planeet:

‘De ecologie van jullie Aarde is al in ijltempo bezig aan herstel. De atmosfeer zuivert zich en de wateren zuiveren zich. De Aarde weet hoe zij zichzelf in balans kan brengen. Zij is sterk. Jullie kunnen haar niet vermoorden, jullie kunnen alleen jezelf vernietigen. Jullie (ware) behoeften en datgene waartoe jullie spirituele pad jullie oproept zijn altijd in balans met de Aarde.’ Behoeften die door onze ego geformuleerd zijn komen voort uit angst en gebrek en dat is het stuk schaduw in ons dat we dienen te genezen: ‘De mensheid moet zich hiervan bewust worden en leren in harmonie met de Aarde te leven. Zij moet leren zichzelf niet te vernietigen, maar door te leven naar een nieuwe toekomst op een gezonde, gebalanceerde Aarde. Wees je (meer) bewust. Luister en kijk met nieuwe oren, nieuwe ogen en een open hart naar zuivere, onvoorspelbare mogelijkheden. Dit keer is het jouw kans.’

Herbert van Erkelens

Judith K. Moore en Herbert van Erkelens: Boodschap aan de mensheid

Aluna Joy Yaxk’in: Why is this crisis happening?

Reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *