De stem van Lady Gaia

Met een zekere regelmaat trek ik de Goddess Card Mawu die voor Moeder Aarde staat. Dat zou kunnen betekenen dat ik een taak heb op het gebied van milieubewustzijn. Nu ben ik geen milieuactivist en zeker ook geen klimaatactivist. Ik betwijfel of de klimaatwetenschap kan weten wat er met de opwarming van de Aarde aan de hand is, als er geen pogingen worden ondernomen om nader met de Aarde als Lady Gaia in gesprek te komen. Mawu is een maangodin uit West-Afrika en die zal toch wel weten op welke manier wij het beste in actie kunnen komen? Uit mijzelf weet ik dat niet en daarom heb ik vorig jaar mei aan het onbewuste gevraagd hoe ik Moeder Aarde het beste kon helpen. In de droom die ik kreeg had ik een ontmoeting met een dieptepsychologe die ik persoonlijk ken en Anna zal noemen. In die droom was zij samen met een Arabische alchemist.

De Arabische alchemie heeft het motief van de vereniging van de Zon en de Maan aan de alchemistische symbooltaal toegevoegd. Meer dan voorheen werd de alchemie daardoor een verhaal van liefde en verbinding. In de droom had ik geluidsapparatuur bij mij en ik liet een muziekstuk horen op een plek die ik mij herinner als een woestijn. Op die plek ging een trap omhoog die in het niets eindigde. Maar toen ik besloot de trap omhoog te gaan, kwam ik in een huis aan. Ik wist dat ik Anna in liefde ging ontmoeten, maar ik moest nog even wachten. Daar was Anna. De ontmoeting voelde onwennig aan. Er waren ook veel andere mensen. Ze vroeg hoe lang ik bleef. Ik verwachtte weer terug te gaan. Daarop zei ze dat ik voor altijd kon blijven, als haar man of haar analyticus zou terugkeren. Ik zag een zigzaglijn die op een bepaald punt begon en vandaar naar één kant naar het oneindige ging. We waren nu op het oneindige betrokken. Daarna knuffelden we elkaar in het openbaar.’

Het huwelijk van de Zon en de Maan zoals afgebeeld in het Rosarium Philosophorum (16e eeuw).

Dit is typisch een droom die bij een overdrachtsrelatie hoort. Dat is een relatie waarbij de anima en de animus in projectie aanwezig zijn en je een sterk gevoel van liefde kunt ervaren. Jaren terug was ik ervan overtuigd dat de dieptepsychologie langs deze weg een wezenlijke bijdrage aan de oplossing van de wereldproblematiek kon leveren. Bij een overdracht zijn altijd diepere factoren uit het onbewuste betrokken die zich melden om de eenzijdigheid van een cultuur te corrigeren.

Aan mijn droom zie je dat niet. Maar er komen machtige beelden in voor. Ik ben in een woestijn terechtgekomen en toch is dat de plek waar ik toegang krijg tot het huis van Anna. Toen ik haar jaren terug regelmatig ontmoette, werkte zij aan een dialoog met de natuur en dat is de reden dat haar verschijnen in mijn droom een antwoord is op de problematiek van Moeder Aarde. De klimaatwetenschap werkt met metingen en wiskundige modellen. En vervolgens wordt zij inzet van een politiek spel. Wat de Aarde zelf vindt van de verandering van weerpatronen komen we op die manier niet te weten.

Wezenlijke zaken die onze relatie tot Moeder Aarde betreffen hebben veel tijd nodig om tot bewustwording te komen. In 2008 was ik geïnspireerd geraakt door wat er in De Taal van Graancirkels van Judith Moore en Johan Keijser over de terugkeer naar Eden was te vinden. Er was op 15 juli 2002 bij Alton Barnes in Wiltshire een graancirkel verschenen die de kosmische levensboom voorstelde. Volgens de boodschap die Judith had doorgekregen wenkte de levensboom Adam en Eva naar eenheid. Op die manier zou de mensheid terug kunnen keren naar Eden. Het mannelijke en het vrouwelijke dienden opnieuw in evenwicht met elkaar gebracht te worden. Daarmee zou ook een einde komen aan armoedebewustzijn: ‘De vereniging van het goddelijke paar brengt niet alleen overvloed voort maar, als wijze rentmeesters van de planeet, maaien Adam en Eva de gulle oogst en de vreugde, en dat is hun rechtmatige terugkeer naar Eden. Deze graancirkel wordt Terugkeer naar Eden genoemd.’

 

 

Het is dus mogelijk: de terugkeer naar Eden. En dat kan op verschillende manieren die door Mawu ondersteund worden. Maar nu ik op de hoogte ben van de chronische pijn waaronder Lady Gaga lijdt, wil ik het niet over Mother Gaia, maar over Lady Gaia hebben. Lady Gaga is in de VS een superster, maar ze heeft geen gemakkelijk leven. In een interview heeft ze over het omgaan met fibromyalgie gezegd: ‘Het is moeilijk. Het is ook bevrijdend. Er is een element en een erg sterk stuk in mij dat gelooft dat pijn een microfoon is en dat de pijn mij geen goed doet, tenzij ik hem tot iets anders transformeer.’ Als pijn een microfoon is, dan moet er ook een stem zijn. De stem die ik zelf ben gaan zoeken is die van Lady Gaia. Ik heb uitgezocht dat Barbara Hessen in juni 2011 een boodschap van Lady Gaia heeft doorgegeven. In de vertaling uit het Duits door Henk Steur zegt zij onder meer:

‘Zoals de oude wijze, de Atlantiër Hermes Trismegistos, ook als Thot bekend, al zei, geldt dat wat in de hogere gebieden van de schepping geldt, ook voor de lagere gebieden van toepassing is. Ik ben een microkosmos in dit melkwegstelsel, het melkwegstelsel is een microkosmos in dit Universum. Jullie zijn een microkosmos op Aarde. In jullie is een microkosmos enzovoorts. Nu breng ik jullie dieper in de schepping die ik ben. De wetenschap die zich met de aard van de Aarde bezighoudt spreekt over een harde aardbol als zij het over mij heeft.

Ik besta net zoals jullie uit moleculen. Dit betekent dat jullie een deel van mijn Zijn als vast ervaren. Jullie staan op mij en er worden huizen en bruggen op mij gebouwd. Fysiek gezien ben ik materie, verdicht licht, protonen, elektronen en neutronen die samen atomen uitbeelden. Maar er zit tussenruimte in de atomen. In deze leeg lijkende ruimten is de energie van God. Het is de Geest die alles samenhoudt. Het is de oermaterie. Al het vast lijkende is een drogbeeld van de menselijke zinnen. Jullie leven in een illusie. Daarnaast is er een andere wereld die jullie niet met jullie zintuigen kunnen waarnemen.’

In 2011 vertelde Lady Gaia dat zij zich in de loop van de komende jaren op een bijzondere weg zou begeven, die van de vereniging van haar drie- en vierdimensionale niveaus met het vijfdimensionale niveau van liefde en mededogen. Daardoor nam de druk waaronder zij stond toe en had zij onze steun nodig: ‘Wat kunnen jullie doen? Adem liefde in door prana te ademen en stuur deze hoge kracht naar mij, mijn aura, mijn magnetische velden en wees je bewust van de werking. Bewustzijn is alles. Als jullie de intentie hebben om opheldering en liefde te sturen, zal het zo zijn. Handel bewust in je dagelijks leven! Het is moeilijk aan andere mensen uit te leggen. Missioneer niet. Laat het over aan mensen die het tot hun levenstaak hebben gemaakt om anderen op hun weg te duwen.

Orden je eigen leven doelbewust. Dan zullen jullie weten wat jullie kunnen doen voor jezelf en voor de verheldering van mijn Zijn. Dat komt bijna automatisch. Dan stoort alles wat verontreiniging in jullie zelf en om jullie heen veroorzaakt ook jullie zelf. En vertrouw op het Goddelijk Plan dat erin voorziet dat de Aarde op de weg naar eenheid is. Vertrouw op mij, ik ben jullie moeder en zal jullie inspireren. Ik Ben Gaia.’

 

 

Lady Gaia door Helena Mahatey.

Daarna beloofde Lady Gaia een meditatie-oefening. Maar ik heb besloten een meditatie-oefening op internet onder de aandacht te brengen die vergezeld gaat van een prachtige illustratie door Helena Mahatey. Deze oefening heb ik in het Nederlands vertaald en luidt dan als volgt: ‘Ik ben het, Lady Gaia. Voel gouden wortels groeien uit de zielen van je voeten. Ik wil dat je mij wordt. Zink weg in de Aarde, zink dieper en nog dieper. Je bent bezig één te worden met de grond onder je voeten, je wordt de rots die onder de grond zit waarop je dagelijks loopt. Je gaat nog dieper en wordt de gesmolten lava. Intense hitte brandt met blaren volledig pijnloos zijn weg naar je kern. Je versmelt met mijn kern, de kern van de Aarde.

Je bent het kristal van zwarte obsidiaan dat in mijn kern verborgen ligt. Zowel koel en intens warm tegelijk. Je wordt de oceanen die mij bedekken, de bergen die uit mij oprijzen, de dieren en de mensen, je versmelt met ieder van hen, met alles wat ademt en een polsslag heeft, met alles wat heen en weer zwaait en groeit en zich roert in de lucht of de zee.

Jij wordt de atmosfeer die mij omringt, jij wordt de beschermende ozonlaag die mij omgeeft. Je wordt als een met alles wat ik ben. Je bent mij. Jij bent de Aarde. Je bent Lady Gaia. Hou van mij. Hou van jezelf, hou van de Eenheid. Bescherm me, bescherm jezelf. Genees mij, genees jezelf. Wees in vrede.’

Nu we 2020 naderen is het van belang om van denken over te stappen naar gevoel. Dan kun je de pijn in jezelf niet meer ontkennen en zul je zoals Lady Gaga moeten toegeven dat er een andere stem in je aanwezig is die gehoord wilt worden. Het hoeft geen pijn te zijn, het kan ook een verdriet zijn. Er is een plek van zorg en ik vraag mij af wat er met die plek gebeurt als ik zelf Lady Gaia zou worden. Wat ik vermoed is dat dit de weg naar genezing is, naar genezing van de Aarde. Als we één met Lady Gaia zijn, merken we dat haar wonden onze wonden zijn. En dat is de sleutel.

Herbert van Erkelens

PS. De boodschap van Lady Gaia is te vinden via de volgende link: Lady Gaia, zo boven zo onder

De meditatie via Helena Mahatey staat op de website van velocity ascension: Lady Gaia

De woorden van Lady Gaga zijn ontleend aan een documentaire over de tien jaar dat zij een superster is. Het fragment begint na één uur, 11 minuten en 44 seconden met de pianoversie van Joanne: My Name is Lady Gaga

Reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *