Boodschap van hoop

‘Kinderen, ik ben Moeder Maria. Ik spreek jullie nu toe met liefde. Ik spreek tot jullie als een moeder haar kinderen toe zou willen spreken. Ik doe nu naar jullie een oproep uitgaan, aangezien er een tijd van grote urgentie, een tijd van grote kracht en grote belofte, op jullie planeet is aangebroken. Jullie licht voedt de wereld met het manna, met het moedermelk. Mijn geliefde kinderen van het Licht, jullie moeten hieraan denken: brengt deze boodschap naar jullie hart en weet dat zij waar is.

Mededogen is vereist nu op het diepste niveau van jullie ziel. Een groot mededogen is nu vereist, want de wereld zal genezen door jullie liefde en jullie mededogen, en door jullie heen stroomt nu het wonder van het levensmanna. Kijkt om jullie heen, mijn kostbare kinderen. Ziet elkaar in het licht van onschuld met genade. Omarmt elkaar en omarmt de vreemdeling die jullie de meeste schrik bezorgt. Ik roep jullie nu op om in de tegenwoordigheid van jullie licht te staan. Staat ieder moment voor waarheid en weest voorzichtig met jullie waarnemingen, opdat zij niet verdraaid worden door jullie eigen gevoel van wanhoop of ontoereikendheid. Wanneer jullie waarneming niet die van mededogen is, weet dan dat jullie hart verraden is.

Wanneer jullie waarneming een heldere visie van de God Bron van jullie hart vormt, dan en alleen dan kunnen jullie zien met de ogen die de illusie doorprikken en voor de bevrijding van licht staan, voor de bevrijding van alle zielen en wezens, en voor de waarheden die vrede ondersteunen. Jullie zijn de zieners. Sluit jullie ogen niet voor onrechtvaardigheid, maar opent jullie hart als jullie je ogen openen. Op die manier zullen anderen ook hun ogen openen. Ik roep jullie nu op ware discipelen van het Christusprincipe te zijn en jezelf te brengen naar liefde zonder grenzen. Als jullie de spiegel van jullie zelf zien, weest dan sterk, maar vriendelijk voor jezelf. Weest sterk, maar vriendelijk voor anderen. Aldus zal genade in de wereld leven.

In deze tijden van onzekerheid zal de genade te midden van jullie bloeien als een roos die prachtig licht verspreidt. Ik ben Moeder Maria. Ik breng deze boodschap van hoop om jullie te verheffen en aan te moedigen. Toen ik die reis van onzekerheid maakte, leefde ik voor het leven en voor de liefde. Maakt van elke dag een toewijding om te bidden voor vrede, vrede onder individuen en vrede in naties. De kracht van het gebed is de belofte van hoop. Met eenvoudige dankbaarheid en toewijding wordt het Licht sterker, het Licht dat het oneindige Licht van Creatie is,  Eeuwige Liefde.

Ik spreek tot jullie vanuit het Hart van de Schepping, vanuit de Bron van alle Licht. Neemt deze boodschap in jullie op omdat zij een wonderbaarlijk geschenk is, omdat ik, geliefden, waarlijk door alle werelden spreek, door alle tijden, en ik spreek tot jullie ziel. Mijn woorden zijn eeuwig. Het zijn geen woorden die worden weggeblazen als stof in de wind. Deze woorden geef ik jullie nu als voedsel voor de ziel. Deze woorden zijn gevuld met manna, met moedermelk om in je op te nemen. Dit voedsel zal jullie sterker maken. Beoefent boven alles overgave, gezegende kinderen. Deze overgave is de zoete overgave van de geestelijke omhelzing, de overgave aan het levende koninkrijk binnenin jullie, de overgave aan jullie uiteindelijke goddelijke bestemming en het doel van jullie ziel.

Weersta niet dat wat jou weerstand biedt, maar sta sterk in het licht dat je bent en spreek zachtjes met woorden van waarheid, woorden van waarheid en woorden van kracht. Ik breng jullie deze boodschap dat je hart kan worden versterkt en je geloof volgehouden. Deze donkere dagen zijn als de reis van Gethsemane, door het graf heen, want dit is de tijd der tijden, en jullie weten goed dat dit een tijd is waarin geloof jullie overeind kan houden en jullie de kracht kan geven voor deze reis.

De dag van het Jubeljaar zal over deze Aarde komen, een verheffing en de komst van een Groot Licht, en jullie weten dit. Maar in deze dagen van onzekerheid, denk aan mij en ik zal jouw hart vullen met manna. Neem het in je op met liefde. Ik ben Moeder Maria. Als een aardse Afgezant van het Licht belichaam ik de Moeder van de Schepping.

Nu is zo’n brug van Licht uit jullie liefde gebouwd, een brug van Licht die de Jakobsladder is die een spiraalbeweging door de eeuwigheid maakt. Op deze brug van Licht is waarlijk de gulden snede, de Macht van Eenheid en de goddelijke bestemming van de Aarde zelf. Deze brug van Licht overspant de werelden en verenigt Creatie met Creatie met Creatie. Wanneer jullie deze doorgang van Licht passeren, wanneer jullie je voet op het pad van de Weg plaatsen, is er maar één weg en dat is de weg van liefde. Ik zegen jullie deze dag en alle dagen tot in de eeuwigheid. Jullie zijn mijn geliefde kinderen. Ik roep jullie thuis naar liefde, eeuwig. Amen.’

Judith K. Moore

Vertaling: Herbert van Erkelens © december 2018

Judith K. Moore, ‘Blessed Message of Grace Bringing Manna to the World’, February 4, 2013.

Reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *