Kryon en de code 9944

Vanaf 2014 heb ik mij wat verloren gevoeld. Daarom heb ik besloten mij dit jaar te verdiepen in de nieuwe energie die op aarde aanwezig is. Er blijkt een nieuw tijdperk te zijn aangebroken. En mijn verwachting is dat er nu ook een nieuwe natuurkunde komt. In De dertien tonen van de schepping uit 2006 schreef ik dat er een stukje in onze wiskunde ontbreekt en ook een stukje energie in het heelal. De ontbrekende stukjes zouden tevoorschijn komen als onze biologie en ons bewustzijn zouden gaan verschuiven. En inderdaad, dat is wat er nu gaande is op een diep niveau. Ik heb mijzelf toch niet voor de gek gehouden toen ik verwachtingsvol naar december 2012 toe leefde.

Ooit was ik goed in wiskunde. Die wetenschap vormt een van de machtigste instrumenten om de wereld om ons heen te verkennen. Geometrie was oorspronkelijk landmeetkunde. Het lag voor de hand om daarvoor rechte lijnen en rechte hoeken te gebruiken. De stelling van Pythagoras heeft betrekking op een driehoek met een rechte hoek. Getallen geven daarbij een lengte aan, een hoeveelheid. Maar daarbij doen zich verrassingen voor. Een vierkant met zijden gelijk aan één heeft een diagonaal die niet als een verhouding van gehele getallen is uit te drukken. De wortel uit twee vormt een irrationaal getal. Inmiddels hebben we getallen die voor ieder lijnstuk bruikbaar zijn, welke lengte ze ook hebben. Dat worden de reële getallen genoemd.

De omtrek van een cirkel kunnen we bepalen door de hoek van 360 graden te verdelen in een groot aantal kleine hoekjes. Als het om een taart ging, zouden we op die manier een groot aantal supersmalle taartpunten krijgen. Van iedere taartpunt snijden we het kromme gedeelte recht af en bepalen dan de lengte van dat kleine stukje. Het is recht en dat betekent dat we die lengte uit kunnen rekenen. Vermenigvuldigd met het aantal taartpuntjes vinden we bij benadering de omtrek van een cirkel. Door naar steeds kleinere hoeken en een groter aantal taartpuntjes te gaan, wordt onze benadering steeds beter. In de limiet naar oneindig vinden we voor de omtrek een getal dat bij een straal van één weergegeven wordt als 2π (twee keer pi). We noemen π (pi) een transcendent getal.

Vanwege onze methode om π te benaderen bestaat dit getal uit de som van drie en een oneindige reeks van cijfers achter de komma (of punt) waarin geen enkele regelmaat zit. Maar het begint met 3,14. Amerikanen lezen dit als 14 maart en noemen die dag π-dag. De theoretisch natuurkundige Stephen Hawking is dit jaar op de π-dag gestorven. Voor mij is π een vertrouwd getal. Je komt het getal ook tegen als je de termen van sommige oneindige reeksen bij elkaar optelt. Niemand stoort zich aan π. Maar ergens in 2005 wees Guido Jonkers mij erop dat π eigenlijk in het twaalftallig stelsel een heel getal zou moeten zijn. Dat had hij begrepen van een engel die Kryon heet.

Als je numerologie toepast op de naam Kryon, dan vind je het getal 29 en dat reduceert tot het meestergetal 11. Je kunt hetzelfde doen met de naam Guido en dan vind je 29 en dat reduceert tot 11. Toeval? De naam Jonkers levert eveneens het getal 29 op dat reduceert tot 11. Drie maal elf! Kryon zelf merkt in zijn eerste door Lee Carroll gepubliceerde channeling op:

‘Het getal 11 zal je over mijn karakter vertellen. Wanneer je dit getal vermenigvuldigt met de machtsvibratie van 3, dan vind je als resultaat 33 en dat geeft je inzicht in mijn dienstverlening. Ik zal je een belangrijke machtsformule geven: 9944. Jullie onderscheidingsvermogen en intuïtie zullen jullie mogelijk naar de betekenis ervan leiden, maar het is belangrijk in het transmuteren van energie.’

Kryon zelf verbindt 33 met actie vanuit mededogen. Dat wist ik toen nog niet. En ik zag geen direct verband met 9944. In Alchemy of The Human Spirit (Kryon Book III) probeerden twee onderzoekers, Randy Masters en James D. Watt, de code te kraken. Kryon had lovende woorden voor hun pogingen. Aan Masters liet hij weten dat wanneer wezens in het heelal elkaar ontmoeten zij vaak hun oplossing voor π “zingen” om anderen te laten weten waar zij vandaan komen: ‘Er zal een dag komen waarop de mensheid zich afvraagt waarom zij dit niet eerder samengevoegd hebben.’

Watt kwam met originele gedachten en probeerde de getallen 33 en 9944 met elkaar te verbinden. Hij richtte zich op de overgang van een tien- naar een twaalftallig stelsel en kwam ook met de volgende formule op de proppen: 143 + (332 x 9) = 9944. Kryon merkte bij het werk van Watt op dat de getallen 9944 en 143 overal zouden opduiken, omdat oplossingen in een tientallig stelsel altijd naar een reeks in het twaalftallig stelsel zouden verwijzen.

Maar wat is het nut van een twaalftallig stelsel?  In het twaalftallig stelsel zou π een geheel getal zijn. Kryon beweert dat inderdaad keer op keer. Maar voor onze aardse wiskunde geldt dat niet. Want ook al heb je in het twaalftallig stelsel twee cijfers meer tot je beschikking dan de gebruikelijke negen plus nul, je definieert π nog steeds via het opdelen van een taart in oneindig veel oneindig kleine stukjes. Het resultaat blijft irrationaal en transcendent.

Nu ben ik gek genoeg toch dichter bij een oplossing gekomen. In mijn boek De dertien tonen van de schepping staat dat vreemde getal 9944 en dat moet mijn vriendin Barbara Roth op een idee hebben gebracht. Zij houdt zich intensief met de Tzolk’in, de rituele kalender van de Maya’s, bezig. Die bestaat uit 260 dagtekens of Kin. Eind februari 2015 waren Inge en ik op bezoek bij Barbara en haar man Kees. Het was dagteken 222 (1 Wind) en zo’n getal werd van alle kanten bekeken. 111 was 3 x 37, dus 222 was 6 x 37. En 37 was 11 + 12 + 13 + 1.

Laatst bladerde ik een schrijfblok door en daaruit bleek dat we op 18 juni 2015 vanuit een vakantiehuisje bij Lemelerveld opnieuw een bezoek aan Barbara en Kees te hebben gebracht. Het was toen 11 Krijger. Ik had bij dat dagteken (Kin 76) een opmerking van Barbara opgeschreven: ‘9944, dat zijn de meestergetallen tot en met 99.’

Dat is misschien niet wat Kryon bedoelde, maar het kan natuurlijk wel. Want hoe kom je anders bij transmutatie van energie uit? Kryon zelf koppelt meestergetallen aan DNA. Ons DNA functioneerde geruime tijd op 33%. In maart 2012 werden er kinderen geboren met 35%. Nu zitten we op 44% en dat betekent dat onze lichaamscellen bezig zijn over te schakelen van gedeeltelijk naar volledig multidimensionaal functioneren. Onze ervaring van de werkelijkheid verandert daarmee. Er zal nog steeds verleden, heden en toekomst zijn, maar we zullen minder van moment naar moment leven en in het eeuwige NU terechtkomen.

In een channeling uit februari 2016 met een experimenteel karakter spreekt Kryon in dit verband van het voltooien van de cirkel. We hebben altijd in een rechtlijnige werkelijkheid geleefd. We reizen van A naar B en weer terug. We leven van de ene dag naar de andere. Als we ziek zijn, gaan we naar de dokter. We voeren een gesprek. We krijgen een medicijn voorgeschreven en gaan naar de apotheek toe. Etc. Maar we kunnen als alternatief de cirkel in onszelf voltooien die met de creatieve bron van het universum verbonden is. Dat verhoogt de conditie van ons DNA en dan kan het zijn dat ziekten vanzelf verdwijnen. We zouden de bron van eeuwige jeugd hebben gevonden.

Die cirkel in ons is de cirkel van liefde. Zo merkt Kryon op: ‘Wanneer je van een dier houdt, van een kind houdt, wanneer anderen liefde teruggeven en jou omarmen, dan voel je je zo volledig. De volledigheid die je voelt is een ontspanning in de armen van liefde. Het is een cirkel omdat liefde teruggegeven wordt op een manier die om zo te zeggen voorbij de werkelijkheid ligt. Je zou kunnen zeggen dat het multidimensionaal is, dat het een kwantumgevoel is. Liefde keert terug naar jezelf, de cirkel is compleet, zij gaat maar door, zij wordt versterkt en dan heb je nog meer liefde.’

Nu begrijp ik het. Onze wiskunde is niet op onze ervaring van liefde gebaseerd. We proberen in de alchemie een vierkant te vinden met dezelfde oppervlakte als een cirkel. Dat is het probleem van de kwadratuur van de cirkel. Ook bij dit probleem duikt π op. Maar dan zijn we bezig van een ronde vorm toch weer rechte lijnen te maken. Dat is iets anders dan het voltooien van de cirkel. Want dat betekent dat we een werkelijkheid binnenstappen zonder rechte lijnen. En dan zal alles anders zijn. Dan komen we thuis.

Met die cirkel voelen we ons heel. We worden zelf een geheel getal. Misschien gaan we π dan inderdaad zingen. In de kwantumfysica is de cirkelvorm nauw met frequentie verbonden. En 9944 zou inderdaad kunnen staan voor de weg van transmutatie van materie. Want wat gebeurt er als we erin zouden slagen van 44 naar 99 te gaan? Zouden we dan water in wijn kunnen veranderen? Wat hebben we ons toch lang voor de gek weten te houden. We zijn geschapen voor meesterschap en in plaats daarvan hebben we onszelf in een driedimensionale doos met rechte hoeken verstopt. Zonder de liefde zouden we reddeloos verloren zijn. Nu hebben we nog een kans terug te keren in het paradijs.

Herbert van Erkelens

Kryon: Completing the Circle

Reacties

Eén reactie op “Kryon en de code 9944”

  1. Magdalena avatar

    thank you for your website with all the information.

    it all comes together.

    this is what I saw:

    9944 – 9+4=13 9+4=13 13 13 13 my lucky number

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *