Nieuwsbrief 05

Perspectief op vrede

Numerologie is een oude wetenschap die niet zo’n beste reputatie heeft. Maar we worden dagelijks omringd door getallen. Daar zorgt onze gregoriaanse kalender wel voor. De engel Kryon die via Lee Carroll boodschappen aan ons doorgeeft gebruikt voor de duiding van die kalender een numerologie die uit Tibet afkomstig is. Daarin worden veelvouden van 11 meestergetallen genoemd. Diezelfde getallen gebruikt Kryon ook om de conditie van ons DNA te schetsen. Op 11 juni 2011 kwam hij met de mededeling dat er nog geen consensus op aarde bestond over de betekenis van het meestergetal 44. Want ons DNA functioneerde op 33% van de mogelijkheden. Des te verrassender was het dat Kryon deze maand de betekenis van 44 heeft onthuld.

Zelf heb ik in Crop Circles Revealed van Judith Moore en Barbara Lamb zien staan dat 44 betrekking heeft op het ontwaken van het vrouwelijke paradigma. De Heilige Graal, opgevat als een kracht van Creatie, zou 52 aspecten kennen. Pas bij activering van het 44e aspect zou de energie van de Moedergodin ontwaken en daarmee zou een einde komen aan het mannelijke godsbeeld dat ons eeuwen lang in de greep had gehouden. De ontwaakte Moeder-energie zou de Hemel op Aarde baren en er zou een tijdperk van verlichting aanbreken.

Om deze reden adopteerde ik 44 als mijn geluksgetal en sprak met de engelen af dat zij mij erop moesten attenderen als dit getal in mijn nabijheid verscheen. Bijvoorbeeld op de tijdaanduiding van mijn computer. Ook volgde ik wat Kryon over de twaalf lagen van ons DNA doorgaf. In juni 2011 merkte hij op dat de elfde laag een verdere activering nodig had. Die laag zou de wijsheid van het goddelijk vrouwelijke zijn en de polariteit tussen het goddelijke en het menselijke in onszelf kunnen overbruggen:

‘Mededogen is het antwoord op de 11 in 2011; het reageert op de energie waarmee je nu werkt. Want wanneer je het mededogen van de moeder, van het wijze, goddelijk vrouwelijke verwerft, zal de polariteit in jou tussen God en mens niet langer een dualiteit genoemd worden. In plaats daarvan is het een singulariteit: jij en God als één.’

Vier eenhoorns. Vier is het getal van Gaia.

Mandala van Agnes van de Beek.

Het is in onze samenleving gemakkelijker om die singulariteit te ervaren als je een zekere vrijheid hebt om je leven in te vullen. Daarom besloot ik vorige maand om met vervroegd pensioen te gaan. Ik had aan het Jungiaans Instituut nog maar werk voor één dag in het jaar. En ik kwam tot de conclusie dat de nieuwe webshop ook wel gelanceerd kan worden als ik met pensioen ben. Het was een heerlijk gevoel om niet langer activiteiten hoeven op te starten die om de een of andere reden ook weer afgebroken werden. Ik ging mij nader verdiepen in de boodschappen van Kryon en voor het eind van de maand mei besloot ik meer aandacht te gaan geven aan Sara als profetes van vrede.

Zij heeft geweten dat al haar werk in Zuid-Frankrijk uiteindelijk door de krachten van de duisternis vernietigd zou worden. Met de inquisitie en de kruistocht tegen de Katharen begon voor West-Europa een ongekende periode van onderdrukking die pas in onze tijd aan een einde lijkt te zijn gekomen. Maar er is nog steeds weinig bekend van Sara en haar moeder Maria Magdalena. Schriftelijke bronnen ontbreken en we moeten het dus doen met de herinneringen die in het collectieve geheugen van de mensheid liggen opgeslagen.

Inmiddels verwacht ik dat de duisternis zal wijken, maar Kryon legt uit dat dit met strijd gepaard zal gaan. Vandaar dat lichtwerkers na december 2012 helemaal geen fijne tijd hadden. Zelf heb ik voor mijn gevoel na de publicatie van mijn sprookje weinig vooruitgang meer geboekt. Daarover ben ik mild gestemd geraakt. Want Sara is doorgegaan mij uit te leggen wat mijn missie in het leven is. Ik had zelf bedacht dat ik die missie nog voor de pensioengerechtigde leeftijd zou moeten volbrengen. Maar dan had de tijd er rijp voor moeten zijn.

Wel zit ik sinds oktober 2017 wat mijn werk rond synchroniciteit betreft in de lift. Dit heeft te maken met de kaart die ik op 6 oktober bij het medium Nicole van Olderen heb getrokken. Het ging om ‘de koning van de eenhoorns’ met de betekenis: ‘Je bent gezegend met majesteit, visie en macht.’ In de alchemie is de eenhoorn een symbool voor de geest in de materie. De tijd was rijp om met synchroniciteit naar buiten te treden op een koninklijke manier. Later las ik via internet: ‘De koning van de eenhoorns heeft een open hart, een derde oog en een kroon. Hij is een machtig wezen. Dit is een speciale kaart, die je oproept in je kracht te gaan staan, met waardigheid en majesteit.’

Bron: www.ebay.com.au

Daarna ben ik afbeeldingen van eenhoorns gaan verzamelen om de nieuwe webshop in het teken van de eenhoorn te zetten. Vandaar dat het mij deze maand meteen opviel dat er op YouTube een boodschap van Kryon stond versierd met een mij bekende afbeelding van een eenhoorn bij de maan. Er stond een raadselachtige tekst bij: ‘Kryon June 2018. I’m the peace of the hole you are.’ De audiofile ging ik beluisteren en al snel benoemde de engel de dip waarin ik met vele anderen zit. Want in feite moet de strijd nog beginnen. Daarom worden op dit moment talenten aan ons gegeven. Maar dat kan alleen doordat er aan ons DNA wordt gesleuteld. En dat gaat met lichamelijk ongemak gepaard:

‘Hoevelen van jullie verloren je levensvreugde? Wanhoopt niet. De vreugde zal terugkeren. Hoevelen van jullie hadden een slechte dag en herinneren die, of kwamen in een kleine depressie terecht? Alles zal later terugkeren en dan zal je terugkijkend zeggen: “Ik ben blij dat ik geen beslissingen heb genomen. Ik was gedeprimeerd.” Dit is niet de tijd voor beslissingen. Je levensvreugde zal terugkeren, en wel dubbel zo groot. We zeiden dat eerder. Jullie talenten worden vermeerderd, omdat jullie DNA gaat werken op meer dan 33%. Weet je wat 44 voor je gaat betekenen?’

Bij dit fragment van de audiofile veerde ik overeind, want ik voelde mij aangesproken. Mijn eigen dip bleek positief geduid te kunnen worden. Bovendien ging Kryon eindelijk uitleggen wat het meestergetal 44 betekende. Dat had hij nog niet eerder gedaan, omdat wij er nog niet aan toe zouden zijn. 11 staat voor verlichting, een moment van openbaring, 22 voor voortbouwen op het nieuwe, en 33 voor de Christusenergie.

Over het getal 44 zei Kryon zeven jaar terug: ‘Alleen drie meestergetallen van de negen zijn door de mensheid geïdentificeerd. Weten jullie waarom? Omdat jullie daar nog niet zijn! Jullie hebben niet het bewustzijn om te begrijpen wat ze betekenen. De spiritualiteit, de grootsheid, de natuurkunde rond die getallen is voorbij de gezichtskring waar jullie op dit moment zijn.’ (‘All about 2011… and more’, June 11, 2011)

Pas in de volgende generatie zouden mensen die zich met numerologie bezighouden met een fraaie oplossing komen voor 44. En dan zouden we weten dat we in spiritualiteit en mededogen een stap vooruit hadden gemaakt. Blijkbaar hebben we dat gedaan, want Kryon ging het grote geheim onthullen. Het getal 4 heeft bij hem met de fysieke wereld en met Gaia, met de Aarde te maken, het getal acht onder meer met manifestatie:

‘4 is inderdaad een Gaia-getal. En dat is iets om naar te kijken. Is er misschien een verband met Gaia dat jullie nog niet eerder hebben gezien? Laat mij jullie een vraag stellen: wat betekenen 4 en 4 samen? Manifestatie! Wat zouden jullie kunnen gaan manifesteren wanneer jullie op 44 aankomen? Ik zal jullie dat vertellen: vrede op aarde. Dat is het potentieel.’

Achteraf gezien valt het te begrijpen. Ook al kenden we de Christusenergie, vredig was het op aarde allerminst. Wat ontbrak in de mensheid was mededogen. Vrede en mededogen vormen samen een vrouwelijke energie die in het werk van vredestroubadour James Twyman de vrouwelijke Christus wordt genoemd. Zoals ik hiervoor heb uitgelegd brengt Kryon mededogen in verband gebracht met de elfde laag van ons DNA. Het gaat om de moeder-energie van zuiver mededogen. Alleen door een versterking van dat element in ons DNA zijn we aangekomen bij die 44% die we vooral gaan merken bij onze kinderen of kleinkinderen.

Maar die 44% is mogelijk ook haalbaar voor de lichtwerkers die al zolang bezig zijn een andere wereld te scheppen. Zij worden toegerust voor de strijd. De lichtwerkers zijn het doelwit van de mensen die het duister dienen. Dat was ook het geval tijdens de inquisitie en in de eeuwen daarvoor. Maar nu is het licht zoveel sterker geworden dat de profeten van vrede en brengers van mededogen niet meer het onderspit zullen delven. 44 wordt de nieuwe standaard. Oorlog is dan geen optie meer. Zelfs in het Midden-Oosten zal er vrede komen.

Ooit had ik gedacht dat de nieuwe tijd al in december 2012 zou aanbreken. Maar het aflopen van de Lange Telling van de Maya’s gaf enkel het moment aan dat er nieuwe energie op aarde zou komen. En die energie werkt met synchroniciteit. Volgens Kryon heb ik een kaartje gekocht voor een bijeenkomst met de naam ‘het Nieuwe Jeruzalem.’ En dat betekent vrede op aarde.

Maar op dit kaartje staat geen datum. Het enige wat de creatieve bron van het universum garandeert is dat de bijeenkomst zal doorgaan. Maar het hangt van ons af wanneer. En dus verwacht ik niet dat ik met werken zal ophouden. Juist nu gaat het erom spannen. De finale is begonnen en we kunnen onze kinderen en kleinkinderen een groot plezier doen wanneer we deze strijd in redelijk korte tijd tot een beslissing brengen. Dat moet te doen zijn omdat volgens Kryon minder dan een half procent van de wereldbevolking het verschil kan maken en via bewustzijn de verschuiving naar een liefdevolle wereld kan bewerkstelligen.

Herbert van Erkelens

15 juni 2018

De boodschap van Kryon rond 44

https://www.youtube.com/watch?time_continue=990&v=uR4DuBJGc0w

Uitleg van numerologie door Kryon op WantToKnow:

De aardse kracht van 2017 in numerologie

Reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *