De Nieuwe Mens

Daar ik geboren ben in de golf van de Nieuwe Mens, vraag ik mij af wat de Nieuwe Mens precies betekent. De dertiendaagse golf vormt een onderdeel van de Tzolk’in, de rituele Maya-kalender, en begint op 1 Mens. Het laatste dagteken van de golf is 13 Zaad wat erop duidt dat de doelstelling van de hele cyclus spirituele groei is. Maar wat hebben we dan al die tijd op aarde gezaaid?

Sinds december 2012 leven we in een nieuwe energie. Volgens José Argüelles liep de overgangstijd nog door tot 26 juli 2013. Toen had ik juist mijn sprookje voltooid. Om het te kunnen afronden had ik Ben verzonnen die voor mij de nieuwe mens betekende die ik zelf nog niet had gerealiseerd. Ik had hem een staf gegeven die hij ergens in de grond zou kunnen steken. De staf zou dan tot bloei komen net zoals dat tweeduizend jaar eerder bij Jozef van Arimathea was gebeurd.

Ben trouwt met de Graalprinses Sara en daarna wist ik niets beters te verzinnen dan hen beiden een toekomst in Amsterdam voor te spiegelen waar zij via hun kinderen de dertiende stam van Israël op de wereld zouden zetten. Dat zou de stam zijn die voor vrede op aarde zou kunnen zorgen. Ik heb in het echt een schoonzoon die Ben heet, in Amsterdam woont en voor een kleindochter heeft gezorgd. Haar naam is Sarah en wie weet met welk oogmerk zij naar de Aarde is gekomen.

Mijn eigen taak is om de Ben uit mijn sprookje te worden. Daarvoor dien ik een relatie aan te gaan met Sara. Dat bleek uiteindelijk niet zo moeilijk te zijn. Ik stel haar wel eens vragen en zij heeft mij doorgegeven dat het mijn missie is om het 13-strengen DNA te activeren. In De Taal van Graancirkels wordt dit 13-strengen DNA de Adam Kadmon blauwdruk genoemd en ook de dertiende stam van Israël.

Lee Carroll in Israel. Bron: www.kryon.com

Vanwege die relatie met ons DNA lees ik graag boodschappen van Kryon die via Lee Carroll worden doorgegeven. Daarin is veel over DNA-activering te vinden. Kryon zelf noemt het DNA-bevrijding. Vanwege de energie van dualiteit op aarde functioneerde ons DNA op een niveau van rond de 33%. We konden ons collectief pas na december 2012 naar een hoger percentage ontwikkelen. Verhoogde activiteit van DNA betekent dat er een nieuwe mens gaat verschijnen. Om die reden roept Kryon grootouders op goed naar hun kleinkinderen te kijken.

Hoe ziet die nieuwe mens eruit? Daarover heeft Kryon het een en ander in 2015 doorgegeven. Ook heeft Lee Carroll in dat jaar een tour door Israël gemaakt zodat Kryon dertien transmissies aan de Israëliers kon doorgeven. Het is eigenlijk voor het eerst dat het getal dertien bij Kryon opduikt. De transmissies uit Israël volgden een serie van dertien letters. Door die letters van rechts naar links te lezen stond er Peace in Israel. Maar Kryon begon bij de letter l. De dertiende letter was die van Peace, van vrede. Het Joodse volk zou als missie hebben vrede in het Midden-Oosten tot stand te brengen en daarmee vrede op aarde.

De mensen die wereldwijd voor vrede zorgen worden door Kryon oude zielen genoemd. Hij weet dat die oude zielen het sinds 2012 moeilijk hebben gehad. Maar dat kwam omdat zij een moeilijke opdracht hadden: ‘Oude ziel, als je werkelijk wist waarom het zo taai aanvoelde, en je de volle uitwerking en de diepte ervan zou begrijpen, dan zou je naar huis gaan om een feestje te vieren! Thuis zouden jullie jezelf feliciteren met het doen van het ondenkbare – met het scheppen van de zaden van een planeet die aan haar ascensie is begonnen. Jullie hebben erg lang aan deze legpuzzel gewerkt. Langzaam hebben jullie op jullie planeet de zaden geschapen, gezaaid en doen groeien die zullen leiden tot een aardse beschaving zonder oorlog.’

Dat is blijkbaar waar de cyclus van 1 Mens voor staat. Het gaat om het kweken van de zaden van vrede. Dat is een taai werk geweest dat vele generaties heeft omvat. Maar dit werk is in een beslissende fase gekomen, omdat de Aarde aan haar hemelvaart is begonnen. Ze is naar een hogere energie aan het toegaan en dat heeft een heilzaam effect op ons DNA. De schatten die erin verborgen liggen zijn als knoppen die nu pas open kunnen gaan. En dan komt de Nieuwe Mens tevoorschijn waarvan Kryon enige attributen heeft omschreven.

Vier van die attributen hebben met onze relatie tot God, het Zelf, menselijk mededogen en de integratie van de verschuiving in energie te maken. Ze kunnen afzonderlijk behandeld worden. Dat geldt niet voor de overige drie attributen die we vanuit ons lineaire denken vijf, zes en zeven zouden willen noemen, maar in feite een eenheid vormen. Je kunt ze niet los van elkaar zien, ze vormen met elkaar een cirkel waarbij de een continu de andere twee beïnvloedt. Ze hebben te maken met onze relatie tot onze eigen voorgeschiedenis als ziel, onze relatie tot de planeet Aarde en onze relatie tot de Creatieve Bron. Bij de laatste relatie gaat het dan speciaal om synchroniciteit.

Je bent natuurlijk alleen een oude ziel als je eerder op aarde bent geweest. Maar je kunt natuurlijk ook in andere delen van de Melkweg hebben vertoefd of in andere melkwegstelsels. Al die tijd heb je in je Akasha-kroniek van vorige levens veel ervaringen en ook veel wijsheid vergaard. Je bent misschien ook als ziel de overgrootvader van jezelf geweest. Door je voorouders te eren eer je ook jezelf. Al die ervaringen liggen opgeslagen in je DNA.

Dat DNA is deels afkomstig van de Pleiaden. Pleiadenzielen hebben de mensheid ooit op aarde gezaaid in een experiment waarbij de Homo Sapiens werd gecreëerd met afwijkend DNA dat in staat was te leren van eerdere ervaringen. Er kwam menselijke ontwikkeling en die had voor december 2012 ook weer afgelopen kunnen zijn als wij onszelf in een of andere kernoorlog hadden vernietigd. Maar dat hebben we niet gedaan. En dat betekent dat we een hoopvolle toekomst tegemoet gaan.

Maar we hebben denk ik als moderne samenleving nog heel wat te leren. Hoe gaan we met de Aarde om? Gaia was voor de oude Grieken een godin uit wie alle andere goden tevoorschijn waren gekomen. Zij was de grootmoeder van oppergod Zeus. Kryon noemt Gaia een welwillende energie die samenwerkt met menselijk bewustzijn. Dat merken we beter in onze vrije tijd dan wanneer we werken. Een wandeling in de natuur kan ons enorm goed doen. Gaia schijnt te weten wie we zijn. We kunnen in gesprek met haar raken als we dat zouden willen. Maar dat zijn we in de loop der tijd vergeten.

Gaia. Guardian of Crystals. Door Isha Lerner, Power of Flower.

.

Hetzelfde geldt voor onze relatie met de Bron. In feite koesteren we godsbeelden die ons juist van die Bron hebben gescheiden. Maar de dieptepsycholoog Jung heeft een verschijnsel ontdekt dat die scheiding weerspreekt. Ook synchroniciteit als principe van zinvol toeval is een welwillende energie. Kryon merkt erover op:

‘Synchroniciteit is altijd in beweging, dynamisch van aard en afhankelijk van hoe vaak je luistert naar het intuïtieve potentieel dat jou is gegeven. Er zullen voor jou altijd mensen zijn om te ontmoeten. Er zijn altijd goede dingen voor jou beschikbaar. Synchroniciteit is een welwillende energie ontworpen om je te helpen. Doe je daar je voordeel mee?’

Zelf heb ik veel onderzoek naar synchroniciteit gedaan. Ik heb nooit goed begrepen hoe dit verschijnsel te rijmen viel met een God die ons oordeelt. Kryon draait voor mijn gevoel te zaken om. Synchroniciteit definieert wie God is: ‘Geloof je dat er een enkele, prachtige, welwillende God is die nooit een oordeel over je velt, maar altijd van je houdt? Heb je die relatie en dat besef al?’

Ook via dromen komen er boodschappen naar ons toe: ‘Besteed aandacht aan je dromen, in het bijzonder aan die dromen die jou een heerlijk en zachtaardig gevoel geven. Dit is een nieuwe energie; pas nu begint die energie met jou te werken op een andere manier dan hiervoor.’

Het punt is dat die drie attributen van de Nieuwe Mens die met de Akasha, Gaia en de Bron verbonden zijn niet van elkaar gescheiden kunnen worden. Ze versterken elkaar en zullen zelfbewustzijn en mededogen vergroten: ‘Zij zullen samensmelten in een mensheid die in balans is en een mens scheppen die weet dat alles om hem heen leven is en deel vormt van het complete beeld van alles.’

De rest van het boek is grotendeels gewijd aan onze relatie met ons lichaam. De huidige medische wetenschap is gebaseerd op chemie. Maar dat zal veranderen, vooral als bij een hogere energie op aarde celdeling steeds meer gebaseerd zal zijn op de oorspronkelijke blauwdruk van die cel. Dan zullen we minder snel verouderen: ‘Wanner een cel op de juiste manier gestimuleerd wordt, zal het jeugd-sjabloon zich laten zien. Dan zullen de dingen in de medische wetenschap voorgoed veranderen. De Nieuwe Mens zal degene zijn die door de medische wetenschap als een kwantum-biologische machine zal worden gezien. Energie en niet chemie zal de manier zijn om mensen te genezen – en bewustzijn is energie.’

Dit is ons toekomstbeeld. Maar voor een oude ziel kan dit nu al waarheid worden: ‘Er zitten hier mensen in de zaal die zichzelf van een ziekte hebben genezen. Waarom zou je op dat punt stoppen? Kijk eens goed naar het verdere potentieel. Het is mogelijk om je uiterlijk en je angsten te veranderen, en hoe mensen naar je kijken, hoe jezelf reageert (of niet). Je kunt het voorbeeld van de mens van de toekomst worden. Daarvoor zijn oude zielen hier. Dat is mijn boodschap van de dag.’

Eigenlijk ken ik weinig boeken die meer hoop bieden van die van Kryon. In juli 2013 begon de engel al van conceptueel bewustzijn te spreken ter onderscheid van ons beperkte, lineair bewustzijn. Daarmee zou het onmogelijke mogelijk worden en dat geldt ook voor het creëren van vrede. Het Nieuwe Jeruzalem staat voor Kryon symbool voor een Aarde die vrede kent. In een nieuwe energie is dat mogelijk. En die nieuwe energie is er nu al.

Herbert van Erkelens

22 mei 2018

Kryon, The New Human. The Evolution of Humanity, Kryon Book 14. San Diego: The Kryon Writings, 2017.


Reacties

margreet de Jong on 2018-05-22 16:53:50 +0000

het geeft HOOP, na al de ellende,die er op de wereld is. Bedankt Kryon

Reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *