De ascensie van de Aarde

Het is belangrijk om de ascensie van de Aarde opnieuw onder de aandacht te brengen. Sinds juni 1999 weet ik dat we als mensheid naar de vijfde dimensie van onvoorwaardelijke liefde en mededogen gaan. Omdat we zulke aparte wezens zijn, beïnvloedt ons bewustzijn ook dat van de Aarde. Vandaar dat onze ascensie ook die van de Moederplaneet is. Velen schrijven trouwens ‘ascentie’ wat niet in overeenstemming is met het Latijnse ascendere dat onder meer ‘opstijgen, klimmen’ betekent. Wat we gaan doen is stijgen in frequentie en dat zou voor de Aarde best eens een opluchting kunnen zijn.

In het voorjaar van 2007 werkte ik mee aan Een cirkel doorbroken, een publicatie van het medium Thea Terlouw. Daarin liet ik de engel Kryon uitleggen wat ascensie is. Hij noemde het de overgang naar multidimensionaliteit. Het zou de beslissende stap zijn die het onderscheid betekent tussen iemand die in de dualiteit van goed en kwaad verkeert en iemand die daarbovenuit is gestegen. Eerst noemde Kryon als voorbeeld de ascensie van de profeet Elia. Zijn opvolger Elisha zag Elia in een wagen van vuur ten hemel varen. Maar dat was niet wat wij gingen doen:

‘We hebben ascensie vele malen gedefinieerd. Het is niet het “verdwijnen” van de aarde zoals Elia deed. In plaats daarvan is het blijven op de planeet op een hoger frequentieniveau en het helpen van de planeet om vrede te creëren. Velen hebben deze status bereikt en verkeren te midden van jullie, terwijl zij innerlijk in evenwicht zijn en vol van vreugde.’

De ascensie van Moeder Aarde. Bron: openhandweb.org.

Het prettige was dat er maar één stap naar ascensie was, geen ingewikkeld stappenplan. Je hoefde het proces alleen maar aan te gaan met zuivere intentie. De rest was toch niet uit te drukken in een lineair verloop. Want het ging erom een relatie aan te gaan met die stukken in onszelf die oneindig zijn. Het punt is dat we ons hebben wijs gemaakt dat we in een heelal leven dat ooit met een oerknal begonnen is en een eindige lineaire tijd nodig heeft gehad om het nu te bereiken waarin we leven. Maar dat klopt niet. We moeten ook ons beeld van onszelf bijstellen. In februari 2003 merkte Kryon op:

‘Oh, kostbaar menselijk wezen, je bent een stuk van God. Je werd geboren in een tijdloos heelal en een ruimte zonder begin. De geboorte waarover ik spreek is steeds compleet en gaat alsmaar door. Het is een complete cirkel. Er zal nooit een tijd komen waarin jij ophoudt te bestaan en er zal nooit een tijd komen waarin jij ophoudt in iets geboren te worden. Zo is de wijze van jouw bestaan en zelfs in de lineariteit van wat jij “de menselijke ervaring” noemt zijn hiervan attributen waarneembaar. Het is tijdloosheid die je met je meedraagt.’

Als we in wezen God zijn, is het niet vreemd dat er op deze planeet bijzondere dingen kunnen gebeuren als we ontwaken. Er zijn in ons universum vele planeten met leven, maar alleen op onze Aarde zijn er bewoners die uit vrije keuze de realiteit kunnen veranderen via bewustzijn. Een maand later legde Kryon uit dat dit ontwaken best confronterend kan zijn. Want ineens besef je wat er op aarde aan de hand is. Je ziet het lijden en het verdriet en je begint je ineens om onze planeet te bekommeren:

‘Plotseling begin je een relatie met de Aarde, met de modder van die Aarde. Je begint op een andere manier naar de bomen en de hemel te kijken. Je passie begint te verschuiven en je ziet jezelf als deel van dit levenssysteem. Nu begin je te huilen om de planeet! Die eerste stappen draaien inderdaad om verantwoordelijkheid en besef. Maar wat is het dat jou zo doet huilen wanneer je spiritueel wordt? Het komt doordat je verliefd wordt op de mensheid en de Aarde. Je wordt verliefd op alles.’

Het tijdperk van de Waterman is het tijdperk van innerlijk weten.

(Kagaya Zodiac Art)

Als kind vond ik het niet moeilijk om op de mensheid en de Aarde verliefd te worden. Maar ik wist niet hoe groot de puinhoop hier was. Mijn ouders gaven mij jeugdboeken waarin dat verzwegen werd. Vandaar dat het nogal een schok was om te merken dat op deze planeet de leugen regeerde. Daar had ik niet op gerekend. Leviahnarah, een innerlijke gids van Thea Terlouw, vertelde mij in januari 2007:

‘Het was jouw eigen vrije keuze om terug te keren en je te mengen in het “normale” menselijke proces omdat je wilde ervaren hoe het was in wat je in de sferen voorzag dat er ging komen. Door de dualiteit aan den lijve te ervaren vanuit jouw eigen vrije wil kunnen plannen die in de toekomst liggen beter vorm krijgen. Zonder deze ervaringen zou je (volgens jouw Hoger Zelf) de diepgang missen om een en ander te realiseren. De Nieuwe Aarde, Terra Gaia, heeft zielen zoals jij nodig om een liefdevolle wereld (= vijfde dimensie) te creëren.’

Toen wist ik nog niet dat er nog ruim tien jaar te gaan waren waarin de Aarde door de Harmonische Doorgang zou gaan. Dat kwam ik te weten via het medium Judith Moore die in maart 2008 een boodschap ontving van wezens die zich de Galactische Meesters van Tijd noemden. Op 17 augustus 2007 zou de Aarde een geboortekanaal zijn binnengegaan om kosmische vibraties en energieën voor transformatie in ontvangst te nemen. Hierdoor zou de mensheid gedwongen worden een nieuwe cyclus van Creatie binnen te gaan. De Harmonische Doorgang zou de doorgang van ascensie zijn en tot 17 augustus 2017 duren.

We zijn de Harmonische Doorgang dus al voorbij! Achteraf gezien ging het om een decennium vol uitdagingen, omdat we van binnenuit geleid werden op een weg naar steeds hoger bewustzijn. Zelf kwam ik vanaf april 2014 in een soort niets terecht waarin ik het gevoel had helemaal overnieuw te moeten beginnen. Ook dit jaar stond in het teken van de leegte. In mei werd ik echter wakker geschud door vragen die mij vanuit het buitenland gesteld werden. Op 31 juli vertelde de god Thot, die ook bekend staat als Hermes Trismegistus, via Judith dat de ascensie van de Aarde was begonnen. Het leven op onze planeet zou behouden blijven.

Het centrale gedeelte van ons Melkwegstelsel. Bron: NASA.

In dit gedeelte zit een supermassief zwart gat verborgen.

Ik hou mij weer bezig met inzichten uit de natuurkunde en dieptepsychologie en tegelijkertijd weet ik dat de aard van het universum ons huidige voorstellingsvermogen te boven gaat. In het centrum van ons melkwegstelsel zit een supermassief zwart gat dat verantwoordelijk is voor datgene wat natuurkundigen als donkere materie opvatten. Maar het gaat niet om materie of om zwaartekracht, maar om een bewustzijn dat het vermogen heeft als een soort lijm de dingen bij elkaar te houden. Het gaat volgens Kryon om een intelligente en welwillende kwantumenergie die ook weet wat er hier op aarde gaande is.

Wat wij hier op aarde het levensweb noemen is vervlochten met de kosmische orde en met universele Eenheid. Wij zijn deel van het kosmische levensweb en Thot roept ons in dit verband op ons hart en de stem van de liefde te volgen. Op een workshop geleid door Judith merkte hij tegenover de aanwezigen op: ‘Jij bent de belofte van de terugkeer van de mensheid naar wijsheid en liefde. Jij bent de belofte van schoonheid. Jij bent de belofte van de balans van de universele orde, gesynchroniseerd met oneindige wielen van tijd, in patronen, patronen van levende geometrieën van kosmische orde en universele Eenheid.

En de macht, de macht die mijn zwaartekracht is, [is] de macht van deze kracht die ervoor zorgt dat de planeten in jullie zonnestelsel langs een baan rond het levende lichaam van het zonnestelsel, de Zon, bewegen. De Zon zendt Creatiekrachten uit. Elke planeet roteert, beweegt in een patroon, is voortdurend in beweging zoals de cellen in je levend lichaam in beweging zijn in een patroon van universele Eenheid. En het is deze harmonie die de schepping herstelt.’ (Zie: De boodschap van Thot)

De tijd van de illusie is voorbij. We zullen een Nieuwe Aarde bewonen die door Kryon het Nieuwe Jeruzalem wordt genoemd. De Nieuwe Aarde zal vrede kennen omdat de mensheid herboren wordt in het Tijdperk van Licht. Daarover zegt Thot: ‘De belofte zal worden vervuld. Keert terug naar Genade. Keert terug naar Eenheid. Weest vrede.’

Herbert van Erkelens


Reacties

Dee on 2017-12-17 16:42:24 +0000

Beste Herbert, het is een grappig reisje dat ik maakte via het internet om hier op deze pagina bij jou terecht te komen. Ik vroeg me af, Kerst is nabij, wat Jezus eigenlijk over (het lijden van) de dieren heeft gezegd, in mijn reis naar onvoorwaardelijke liefde, 5e dimensie, zit een groot obstacle, mijn liefde voor dieren en de pijn over hoe ze behandeld worden, en vond jouw tekst van 2002 over de woorden van Jezus, de Maya kalender, de film “the year Zero”, allemaal nieuwe invalshoeken voor mij aangezien ik meer uitwissling heb met Amerikanen over onze transedencie, dan met mensen in Nederland.Ik was nieuwsgierig geworden en zie hier hoe jij je beweegt in en met de 5de dimensie. Ik ben heel benieuwd hoe jij je nu verhoud tot het lot van dieren. Vriendelijke groet, Dee

Herbert van Erkelens on 2017-12-18 08:09:11 +0000

Kerstmis is geen fijn feest voor dieren. Ooit probeerden Johannes de Doper en Jezus het offeren van dieren af te schaffen. Johannes at ook helemaal geen sprinkhanen zoals in het Nieuwe Testament staat. Zelf ben ik nog opgegroeid met de boekjes over Ot en Sien en met dieren rond de boerderij. Inmiddels begaan we met onze bio-industrie een groot onrecht tegen dieren. De twee sjamanen uit ‘The year zero’ waren geschokt toen ze in Nederland waren. Jezus sprak ooit de woorden: ‘Kan een mens vriendelijk zijn en tevens vervuld van wreedheid?’ Dieren hebben in onze samenleving geen rechten. Alleen de os en de ezel vieren in een kerststal Kerstmis mee. Zo primitief zijn we nog.

Reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *