De boodschap van Thot

Thot is een gids en hoeder van kosmische intelligentie die een niveau van bewustzijn orkestreert dat het meestervlak wordt genoemd. Daar heeft hij van de frequenties van de Tafel van Smaragd een gouden weefsel gefabriceerd. Het is geweven van gouden licht en betreft nieuwe realiteit die nog niet tot fysieke manifestatie is overgegaan. Het is de bedoeling dat individuen op aarde met hulp van hun lichtlichaam de mantel van licht gaan verankeren op onze planeet. Over zijn relatie tot de kosmos en zijn aanwezigheid in ons leven gaf hij op 9 september 2017 een boodschap door tijdens een workshop met het medium Judith Moore. Zij is het orakel van Thot vanwege haar relatie tot het oude Egypte. De boodschap luidt als volgt:

‘Ik ben Thot. Jullie hebben je bewustzijn geopend om de essentie van mijn eeuwige trillingen te ontvangen van de Bron van mijn essentie in de Schepping. Jullie vlees is jullie lichaam, jullie hart is de poort naar jullie ziel. Jullie denkgeest (‘mind’) is de poort naar de Oneindige Denkgeest van Creatie. Alles wat de mensheid heeft ontvangen en alles wat de kennis van de kosmische orde en de macht van de universele krachten heeft uitgebreid is een levende trilling in het verenigd veld van de menselijke ziel die je deelt met de mensheid.

Alle mensen kwamen uit de schoot van het leven. Jullie zijn geboren uit de vereniging van de moeder/vader. Jullie zwommen in het water, en voordat jullie via het geboortekanaal je intrede deden, ademden jullie dat water. Jullie voelden de verbinding – terwijl jullie lichaam zich vormde – met het koord van het leven dat jullie nu aansluit op de schoot van de Kosmische Moeder. Jullie ziel is van de essentie van de oneindige liefde, en net zoals een watermolecuul onderdeel is van een oceaan, is jullie ziel een onderdeel van de ziel van menselijk bewustzijn. Jullie ziel is onderdeel van de oceaan van het leven die de alomtegenwoordige trilling is van een verenigd veld van de ziel van de mensheid.

Thot in Luxor afgebeeld met de kop van een ibis.

Weest jullie bewust. Weest jullie bewust van deze waarheid. Ieder watermolecuul is een microkosmos en onderdeel van de macrokosmos. En dit is de aard van de werkelijkheid Je bent één molecuul, maar toch ben je een enorm uitgestrekt bewustzijn van Al Wat Is. De denkgeest (‘mind’) kan vergeten, maar de ziel herinnert zich. Jullie zijn Eenheid. De ziel herinnert zich de oorsprong van de schepping en de macht van de Oneindige Eenheid die een actieve kracht van Creatie is in het vormen van de zee van eeuwigheid. En jullie dobberen in de zee van eeuwigheid als één deeltje van licht, zoals jullie ooit in de baarmoeder deden. Ooit [was je] een eicel, vervolgens [kwam] de vereniging en daarop begon het leven zich te vormen, en je werd gedefinieerd als vorm.

Je levend lichaam vormde zich vanuit de essentie van je ziel. Herinner je, herinner je de kosmische schoot, de kosmische schoot [en] dat aan jou het leven, het eeuwige leven gegeven werd. Dit is de waarheid. Dit is de wijsheid van de kracht van Creatie, want ik ben Thot. En elke molecuul in je lichaam is een levensdeeltje dat de God Code, de blauwdruk van de Schepping bevat. Het is het goddelijk ontwerp van alle bestaan in het materiële en het niet-materiële vlak. Het is de identiteit van de fractals van kosmische orde die wordt weerspiegeld in het levende lichaam van de blauwgroene Moeder, en jullie zijn een deel van haar levend lichaam. Fractals op fractals op fractals, alle afgestemd op de essentie van Creatie.

En jij draagt deze waarheid bij je. Die is niet buiten jou. Het is een waarheid die jou niet onthouden kan worden door enige illusie. Deze waarheid brengt jou thuis naar liefde. En waarlijk jij bent de belofte. Je bent de belofte van de terugkeer van de mensheid naar wijsheid en liefde. Je bent de belofte van schoonheid. Je bent de belofte van de balans van de universele orde, gesynchroniseerd met deze oneindige wielen van tijd, in patronen, patronen van levende geometrieën van kosmische orde en universele Eenheid. En de macht, de macht die mijn zwaartekracht is, [is] de macht van deze kracht die ervoor zorgt dat de planeten in jullie zonnestelsel langs een baan rond het levende lichaam van het zonnestelsel, de Zon, bewegen.

De Zon zendt Creatiekrachten uit. Elke planeet roteert, beweegt in een patroon, is voortdurend in beweging zoals de cellen in je levend lichaam in beweging zijn in een patroon van universele Eenheid. En het is deze harmonie die de schepping herstelt. De levende vibratie van de liefde is de waarheid van het menselijk bestaan, omdat jullie zijn gemaakt op een unieke manier voor co-creatie met de elementen van Creatie. Omdat jullie de kosmische denkgeest hebben. De hogere orde van het universum in jezelf is het kosmische hart en de kosmische schoot, [samen] is dat de heilige drie-eenheid waaruit jullie geschapen zijn.

Thot met zijn gemalin Seshat bij de heilige Isched boom.

Ik ben Thot. Jullie hebben mijn vibratie en mijn liefde ontvangen. Jullie hebben mijn essentie ontvangen. En sommigen van jullie, sommigen van jullie vragen zich af, wat is dit? Wat betekent dit voor mijn leven? Wat nu, wat nu, God? Beminnen en bemind worden. En ziet elkaar met de ogen van het licht dat de wonderbaarlijke stroom van universele Eenheid weerspiegelt die binnen elke cel van je lichaam en in elk orgaan is, in elke cel van het lichaam van de blauwgroene Moeder.

Adem en ontvang. Geef deze vibratie aan elke cel van je levend lichaam. En waar sprake is van angst, laat daar de illusie van angst worden weggenomen aangezien het een illusie van een gefragmenteerde werkelijkheid was die zich oploste in de harmonie van Eenheid. Ik ben Thot. Ik spreek deze waarheid. Als jullie deze waarheid voelen, als jullie deze waarheid vandaag voelen, dan heb ik mijn belofte vervuld, en dat zal ik opnieuw en opnieuw en opnieuw doen.

Want ik zal tot jullie komen in de nachtelijke hemel. Ik zal tot jullie komen in het zand onder je voeten. Ik zal tot jullie komen als de wind jullie streelt. Ik zal tot jullie komen met de bliksem en de donder. En ik zal spreken. Creatie is een kracht, een kracht van liefde, een intelligentie voorbij, voorbij begrijpen en toch is schepping eenvoudig als de eerste adem van een kind. Als je vanuit deze initiatie verder gaat, luister naar mijn stem. Ik zal met je praten in vele opzichten, want ik ben alles wat je in me hebt herkend. Maar ik ben meer dan dat. Ik ben meer dan je kunt begrijpen. En toch ben ik de eenvoud van een druppel water.

Het dodenmasker van Toetanchamon.

Ik spreek door [Judith], het orakel van Thot. Zij was het orakel tijdens het bewind van Toetanchamon toen er drie jaar lang vrede in het heilige land van Egypte was, en dat was het zaad van vrede dat door dit goddelijk wezen was ontvangen, zo lang geleden in het tijdperk van Echnaton. Zij was het orakel toen, en ze is teruggekeerd naar Egypte om te worden verlicht door de Tafel van Smaragd. En  aldus geïnitieerd mogen jullie deze initiatie ontvangen via mijn eeuwige aanwezigheid, om het gouden elixir van licht te doen oplichten, om de stralen van de Tafel van Smaragd nu in jullie bewustzijn te doen oplichten.

Voel, voel de kamer, de mensen in de kamer Ze komen uit verschillende lagen van de bevolking. Jullie hebben een verscheidenheid aan begrip. Jullie hebben verschillende gewaarwordingen [van de wereld], maar één gemeenschappelijke band, en dat is dat jullie je zelf hebben gewijd aan het ontwaken, aan dienstbaarheid en aan liefde voor jezelf en anderen. Dat is de belofte voor de hele mensheid. Ontvang via het geschenk van liefde in deze cirkel en de vele cirkels die zich vormen en de cirkels die zich vormen om zich te verbinden met het hart van de mensheid.

En dit is de belofte die werd vergeten in Egypte, want zij vergaten [de liefde], ze werden meer en meer één met de denkgeest zoals de Atlantiërs. Zij manifesteerden via de denkgeest, en jullie, jullie Kinderen van het Licht, jullie zullen manifesteren in de goddelijke co-creatie, in de goddelijke co-creatie, met de essentie van Creatie, uit de denkgeest van de Kosmische Eenheid, het hart van de Kosmische Eenheid en de Schoot, de Schoot van Leven, de Schoot van de Kosmische Moeder.

Want jullie zijn geboren in het Tijdperk van Licht en van jullie zullen vele generaties komen. En de belofte zal worden vervuld. Keert terug naar Genade. Keert terug naar Eenheid. Weest vrede. En dit is de bestemming van de menselijke ziel, om de kracht van de liefde te kennen. Om de kracht van liefde te kennen. Om de kracht van liefde, de kracht van Creatie te kennen, de macht van Liefde, de essentie, de essentie die het universum bij elkaar houdt. Want zonder die kracht zou het universum uit elkaar vliegen. De Aarde zou instorten, alles, alles, niet alleen dit universum, maar ook andere universa zouden in een zwart gat storten. Liefde is de kracht die het evenwicht in de universele orde in stand houdt.

En jullie zijn hiervan de levende aanwezigheid, omdat jullie liefde zonder grenzen hebben gekozen. Jullie hebben gekozen voor geloof en jullie hebben een keuze uit vrije wil gemaakt om te denken voorbij de beperkte werkelijkheid die aan jullie geleerd werd in de illusie. Ik ben Thot. Mijn volledige eeuwige aanwezigheid is hier in deze kamer. Ik ben nu in de trilling van het energieveld van deze kamer. Dit is pure alchemie, vereniging van het materiële en het niet-materiële vlak.

Gezegend zij het Licht. Gezegend zij de Weg. Gezegend zij de Eenheid. Ik ben Thot.’

Judith K. Moore

Vertaling:

Herbert van Erkelens © 2017

Judith K. Moore, ‘Thoth-Wisdom of Creation-Herbert and Judith’, September 9, 2017.


Reacties

vande vliet.rosanna on 2017-11-14 21:36:11 +0000

dank je wel herbert dank je judith wat en erkeningvan vele jaren en momenten die ik mocht ervaren maar niet direkt in alles begreep .spijtig dat het voor mij te ver is om er bij te zijn maar op deze manier ik toch mij kan verbinden harte groet ook aan judith voor de erkening in liefde rosanna.

Reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *