Oproep van Thoth

Toen ik op 31 juli jl. aan Judith voorstelde een workshop te organiseren rond de Tafel van Smaragd was zij meteen enthousiast: ‘Als we onze presentatie condenseren tot de essentiële informatie om het kwantumbewustzijn te activeren, kunnen we in de groep de kosmische geest openen en dan kan ik de trilling binnenbrengen die de god Thoth nodig heeft voor de activering van goddelijke alchemie.’

Al snel begon Thoth zelf zich ermee te bemoeien. Hij had van de frequenties van de Tafel van Smaragd een mantel van licht geweven en wilde graag dat mensen op aarde deze mantel in ontvangst namen ter bevordering van de ascensie van onze planeet. Hij gaf het volgende via Judith door:

‘Er zijn niveaus van energie die op één lijn moeten komen in een continuüm via een harmonische bovenlaag die, wanneer zij eenmaal geweven is, als vloeibaar licht door het Möbiusvlak zal vloeien. Deze harmonische frequenties die in de hogere niveaus de vlakken vullen en elkaar overdekken worden gegenereerd vanuit de Bron van al het Licht. Zij hebben het meestervlak bereikt. Want alleen in het meestervlak kunnen deze frequenties een mantel van licht vormen dat geweven is van het licht van Gouden Genesis.

Thoth fabriceert een gouden weefsel van de frequenties van de Tafel van Smaragd. Het wordt geweven van gouden licht. Dit is het weefsel van de nieuwe realiteit dat nog niet tot fysieke manifestatie is overgegaan en wordt gevormd van het licht in het meestervlak. Er zijn lagen boven lagen boven lagen bij de fabricatie van het weefsel van de realiteit dat de mantel van licht vormt voor het nieuwe weefsel van de realiteit.

De Tafel van Smaragd als Archief van Licht.

Er is een overvloed aan bewustzijn van liefde in de materiële werkelijkheid via de wezens van licht die deze mantel van licht via hun lichtlichamen in hun realiteit kunnen overvoeren omdat zij in de vijfde dimensie [van liefde en mededogen] leven. De mantel van licht zal het weefsel van de realiteit in het materiële vlak verlichten en met de harmonieën van Gouden Genesis door de kwantummechanica van tijdruimte vloeien.

Dat wat in Creatie is geweven zal zich in het materiële vlak manifesteren en het vloeibare licht zal in het Möbiusvlak de geheimen van de verborgen mysteriën binnen vloeien. Dit zijn de geheimen van de eeuwige en onsterfelijke wijsheid die de Aarde in stand heeft gehouden door de eeuwen van licht en duisternis heen.

Het is deze versmelting van dat wat was met dat wat zal zijn die de levende geometrie van licht zal vormen, een compleet spectrum van energietrillingen die in de materiële werkelijkheid zal vloeien in een vorm van bewustzijn die voor de manifeste realiteit toegankelijk is en zich materialiseert via het bewustzijn van goddelijke compassie en via de liefde en het licht van de menselijke ziel en de ziel van het levende lichaam van Moeder Aarde.

Dat wat zich uit het licht van het meestervlak vormt is een oneindige trilling, eeuwig en onsterfelijk. Uit de aard van de kwaliteit ervan is het energie die zichzelf genereert. Er is een grote orde binnen dit plan van Creatie waarvan hier gesproken wordt en dat zo goed mogelijk in de taal van mensen beschreven wordt. Toch overstijgt het alle weten en is voorbij het bevattingsvermogen van de menselijke geest en daarom kan het alleen via het hart en de ziel begrepen worden.

Thoth met de kop van een Ibis als archivaris afgebeeld in Luxor. Rechts is spiegelbeeldig zijn gemalin Seshat afgebeeld.

Weet dat datgene wat was beloofd nu begonnen is. Het wonder van de ascensie van de Moederplaneet en het behoud van het leven op deze Aarde is door goddelijke manifestatie vanuit de heilige Bron van alle Licht. Elke orkestratie van trilling van energie in de meestercodes draagt bij aan deze mantel van licht.

Want ieder van de verrezen meesters en verrezen wezens van licht wisten van de komst van deze tijd van openbaringen en hebben zich goed voorbereid op de bijdrage die zij in hun eigen goddelijke energie en met de macht van hun licht moeten geven. De onsterfelijken staan klaar in de meesterdimensies met die heiligen die een staat van onsterfelijkheid hebben bereikt en zij leveren net zoals de verrezen meesters hun bijdrage vanuit het meestervlak.

De enige manier om dit te begrijpen is door te weten dat het heelal door de kracht [van Creatie] was geschapen. En het is door de macht en de wil van Creatie dat de Aarde haar ascensie zal ervaren en niet vernietigd zal worden. De Aarde zal door de nauwe poort gaan in een passage van kwantumtijd en sferische tijdruimte die niet door een lineaire werkelijkheid gedefinieerd kan worden. Toch moet er via het orakel [Judith] een opening in het materiële vlak zijn waardoor het licht naar de wereld komt.

En jullie die benoemd zijn voor de komst van het Christusbewustzijn moeten getuige zijn van deze boodschap en haar herinneren. Lange tijd van nu zullen jullie deze dag herinneren, wanneer jullie in jullie werk als meester stappen. Dan zullen jullie begrijpen waarom jullie de getuigen waren die geroepen werden om deze transmissie in ontvangst te nemen.

Ik ben Thoth. Wees gezegend. Zo zij het en zo is het.’

Judith K. Moore

Vertaling: Herbert van Erkelens © 2017

Nadere informatie over de workshop van 9 september a.s.:

Crossing the Rainbow Bridge


Reacties

Len Smit on 2017-08-24 13:54:19 +0000

Bijzonder om hierbij aanwezig te mogen zijn.

Reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *