Nieuwsbrief 38

De Aarde is klaar voor vrede

Eindelijk is het zover. De overgang naar een nieuwe wereld van vrede gaat beginnen. Op 31 juli trok ik een Goddess Card uit het pak van Doreen Virtue. Moeder Maria verscheen met de mededeling: ‘Expect a Miracle.’ Nog diezelfde avond stuurde Judith Moore mij een audiofile toe waarop de god Thoth de aanstaande ascensie van de Aarde aankondigde. Hij had om dit proces te bespoedigen een gouden weefsel gefabriceerd van de frequenties van de Tafel van Smaragd. Dat was de mantel van licht:

‘Weet dat datgene wat was beloofd nu begonnen is. Het wonder van de ascensie van de Moederplaneet en het behoud van het leven op deze Aarde vinden plaats door goddelijke manifestatie vanuit de heilige Bron van alle Licht. Elke orkestratie van trilling van energie in de meestercodes draagt bij aan de mantel van licht.’ Nodig is nu een groep mensen die al in de vijfde dimensie van onvoorwaardelijke liefde en mededogen leven:

‘Er is een overvloed aan bewustzijn van liefde in de materiële werkelijkheid via de wezens van licht die deze mantel van licht via hun lichtlichamen in hun realiteit kunnen overbrengen. De mantel van licht zal het weefsel van de realiteit in het materiële vlak verlichten en met de harmonieën van Gouden Genesis door de kwantummechanica van tijdruimte vloeien.’

De god Thoth met de Ankh, symbool voor leven.

Gouden Genesis is een term die op goddelijke synchroniciteit betrekking heeft. De eerste workshop in Haarlem met Judith van april 2010 draaide al om de vraag onder welke omstandigheden er een gouden tijdperk kon aanbreken waarin synchroniciteit, het principe van het zinvolle toeval, zich moeiteloos zou kunnen manifesteren. Kort daarop in mei legden de Elohim van Vrede uit wat daarvoor nodig was. Volgens Genesis hebben de Elohim (vertaald als God) ons geschapen naar hun beeld. En nu werken ze aan Gouden Genesis. Wat we daarvan merken is een nieuw levensritme:

‘Jullie hebben de mogelijkheid om als individuen in het oog van de storm te zijn en door deze aanpassing aan de vaardigheden van het nieuwe ritme zullen jullie merken dat jullie effectiever zijn in je spirituele dienst om lijden te verlichten. Want als je eenmaal het ritme en de wijze van zijn onder de knie hebt die in harmonie is met de universele levenskrachtenergie, zal het bewijs van goddelijke synchroniciteit in je leven je keuzes gaan ondersteunen…. Maar degenen die nog steeds kiezen voor haat en hebzucht, zullen het bewijs van het gebrek aan ritme voelen en het gebrek aan steun door het heelal, omdat de aard van de vrije wil op de planeet is veranderd.’

Deze tweede groep mensen krijgt het moeilijker, omdat het nu wel consequenties voor hen heeft dat hun handelen niet in overeenstemming is met de balans van de Universele Wet. Daardoor zal de chaos in de wereld verder toenemen. Vandaar dat het van belang is ons te richten op het nieuwe energieveld dat naar de Aarde gekomen is en gekenmerkt wordt door de Harmonie van Eén.

Het geschenk van de Elohim van Vrede. Nether Wallop, 6 juli 2010.

Bron: The Wiltshire Crop Circle Study Group

In juli 2010 hebben de Elohim van Vrede ons een Tempel van Vrede geschonken in de vorm van een graanformatie. Het leek mij verstandig om die formatie op te nemen in de appendix van Maria Magdalena. Profetes van het levende verbond. En nu heb ik er zelf profijt van. De Pleiadische Elohim van Vrede merkten bij hun eigen geschenk op:

‘De Aarde is klaar voor de grote vrede. Jullie zijn klaar voor deze vrede, weest haar. Jullie hebben nu lang genoeg voor de vrede gebe­den, nu is de tijd van de grote vrede. Deze vrede is niet een plaats die je zoekt, maar een plaats die jou zoekt. Het is de oproep van de Eeuw van Eenheid… Deze vrede stroomt vanuit de formule van de graancirkel door jullie wereld heen. Het is een alchemistische har­monie. Net zoals jullie lichaam voeding ontvangt van het levensbloed, ontvangt jullie wereld voeding van het geschenk van deze tempel van vrede. Dit gebeurt simpelweg in het NU, simpelweg omdat jullie er klaar voor zijn.’

Als we er toen al klaar voor waren, dan zeker ook nu, zeven jaar later. Daarom heb ik zo snel mogelijk gevraagd of het Soefi-huis in Haarlem op 9 september a.s. beschikbaar is voor een workshop waarbij Thoth ons via Judith de mantel van licht kan overhandigen. Zelf zal ik toelichting geven bij dat begrip Gouden Genesis. Het is de sleutel tot vrede op aarde en daaraan is onze planeet ook toe. De chaos in de wereld is de keerzijde van de hogere frequenties die ons nu vanuit hogere dimensies bereiken.

Herbert van Erkelens

12 augustus 2017

Nadere details over Open Huis en workshop: Komende events

Reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *