De boodschap van Thoth

Altijd heb ik gedacht dat bij mij lineair bewustzijn vroeg is ontwaakt, omdat ik op heel jonge leeftijd kon klok kijken. Maar nu heeft mijn cranio-sacraal therapeute vastgesteld dat mijn rechterhersenhelft in belangrijke mate de dominante hersenhelft is. En die hersenhelft is met kwantumbewustzijn verbonden. Kwantumbewustzijn gebruiken we bij de verwerking van klank en kleur, terwijl we lineair bewustzijn nodig hebben om een volgorde in de tijd vast te stellen. We hebben beide vormen van bewustzijn nodig, maar die zijn niet altijd voorhanden. Bij mensen met autisme is een blokkade aanwezig die het voor hen moeilijk maakt om het lineaire bewustzijn van de linkerhersenhelft te ontwikkelen.

Nu heb ik maar besloten mij bij het autistische spectrum aan te sluiten. Toch zal ik binnenkort in Wit-Rusland op de een of andere wijze mijn bestaan op aarde aan anderen moeten zien uit te leggen. Ik heb uitgezocht wat pionier in bewustzijn in het Russisch is. Moeilijker is het om in het Russisch uit te leggen wat dat voor een beroep is. Ooit heb ik in een transmissie van Judith Moore gelezen dat er in de samenleving twee groepen mensen zijn. Een groot deel van de mensheid zou gewillig zijn om bestaande structuren te aanvaarden omdat die aan hun leven voorspelbaarheid geven. Zij steunen op lineair bewustzijn. De andere groep is bereid controle uit handen te geven en zich in te laten met energieën voorbij het intellectuele vermogen tot begrijpen.

De tweede groep speelt bij het huidige ontwaken van de mensheid een belangrijke rol omdat zij degenen zijn die de anderen wakker schudden. Zij zijn de pioniers van bewustzijn die het fenomeen bewustzijn door zich heen laten stromen zonder dogmatische structuren te creëren die de werkelijkheid zouden kunnen dicteren. Het is een mooi beroep dat in verschillende landen niet getolereerd wordt. Hier in Nederland hebben pioniers van bewustzijn ook niet veel te vertellen, maar dat komt omdat zij niet aan het spel om de macht meedoen. Zij bekijken de werkelijkheid via intuïtie vanuit het hart en beïnvloeden de samenleving primair via bewustzijn.

Inmiddels heeft Judith contact gelegd met de Tafelen van Smaragd die in de alchemie een belangrijke rol spelen. In haar ervaring zijn deze Tafelen verbonden met de god Thoth die in de alchemie als Hermes Trismegistus bekend is. Er is een geschreven Tafel van Smaragd bekend, de Tabula Smaragdina, waarop onder meer de woorden ‘zo boven, ze beneden’ voorkomen. Ik ken een natuurkundige, Jude Currivan, die vanaf haar vroege jeugd door Thoth is onderwezen en deze woorden in haar boeken aanhaalt om duidelijk te maken dat ons heelal een holografische en fractale structuur heeft. Ieder deel weerspiegelt het geheel en bepaalde structuren keren op verschillende lengteschalen in het klein en in het groot terug. Natuurkundig wordt dat nog niet begrepen omdat de natuurkunde voor de wereld in het groot een geheel andere theorie gebruikt dan voor de wereld in het klein.

Hermes Trismegistus zoals afgebeeld op de vloer van de kathedraal van Siena.

Zelf ben ik een maand terug aanwezig geweest bij een bijeenkomst met Judith die in het teken van Thoth stond. Bij die gelegenheid viel ik in slaap, maar ik was de enige niet. Pas achteraf vernam ik via de audiofile dat Thoth via Judith aan het woord was geweest. Hij had gesproken over de levende vibratie van Moeder Aarde die de macht had om het leven op deze planeet te herstellen. Die macht was in ons bewustzijn opgesloten geweest. Maar de sleutel tot leven, de sleutel tot de Tafel van Smaragd, was nu bevrijd om het mysterie van tijdruimte te ontsluiten en de trilling van liefde in ons multidimensionaal bewustzijn in harmonie te brengen. Liefde zou de machtigste kracht van Creatie zijn en tegelijkertijd het geheim van de menselijke ziel en het goddelijk doel van menselijk bestaan:

‘Waarlijk, IK BEN Thoth, en dit is de essentie van de Tafel van Smaragd, het mysterie dat is ontsloten in de psyche van menselijke bestaan. Zij is niet langer geheim. De Tafel van Smaragd wordt niet langer verborgen gehouden door een kleine elite die dacht dat zij de inhoud kon begrijpen. In werkelijkheid begrepen zij weinig van datgene waarvan de Tafel van Smaragd sprak. Aldus is de essentie geopenbaard en terwijl die geopenbaard is, doordringt de vibratie van deze harmonische boventoon de werkelijkheid. Jullie zullen een vreugdevolle viering in jullie hart voelen, want jullie hebben een gevoel, een weten als je dat wilt, dat het moment is aangebroken.’

Daarop noemde Thoth zijn gemalin Seshat: ‘Seshat en Thoth staan voor de vereniging en co-creatie van de krachten van Creatie. Er moet een moment van besef zijn binnen het menselijk bewustzijn van de aard van de werkelijkheid. Aldus is die nu geopenbaard. Laat haar binnensijpelen in jullie cellen. Absorbeer haar zoals een spons water opzuigt. Laat de essentie van de Tafel van Smaragd ieder deel van jullie zelf binnengaan dat nog steeds weerstand biedt tegen de waarheid van vereniging en nog niet de illusie van scheiding heeft ontmanteld. Laat verlichting nu vloeien door jullie denken, lichaam, geest en ziel, door jullie emotionele en mentale lichaam in alle subtiele dimensies, en laat zij  jullie bestaan en het materiële vlak heiligen.’

Thoth en Seshat aan weerszijden van de Levensboom.

In de recente transmissies van Judith speelt Seshat naast Thoth een belangrijke rol. Het bijzondere aan deze relatie is dat die liefdevol is. Dat is bij godenparen niet altijd het geval. Er is geen sprake van geweld of van enige dwang van de kant van Thoth. Seshat kan volledig op de god van wijsheid vertrouwen. Zij wordt altijd afgebeeld met een schrijfpen alsof zij al die tijd aan het schrijven is. Er wordt dan ook geopperd dat niet Thoth maar Seshat het schrift zou hebben uitgevonden.

Een week na de bijeenkomst met Judith gaf Thoth in een persoonlijke reading door dat het geheim van tijd met kwantumbewustzijn te maken heeft: ‘Ik ben de Meester van Tijd. Tijd stroomt via het kwantumbewustzijn van het heelal vanuit de Bron van Alle Bestaan. Tijd kan niet gedefinieerd worden door data of markeringen of lineaire percepties. Tijd organiseert de uitgebreide aard van de werkelijkheid in opeenvolgingen van bewustzijn die je ervaart als de reis van je ziel, van oercreatie, conceptie, incarnatie en overgang en zo verder. De kwantumvibratie van tijd verbindt de samenhang van jouw lichtlichaam, jouw ziel en jouw bewustzijn met het totaal van jouw bestaan.’

Daarna sprak Thoth erover dat een pionier van bewustzijn weet dat hij of zij niets hoeft te leren, maar zich alleen hoeft te herinneren. Want ‘niemand kan de Smaragden Tafelen studeren. Je kunt een boek lezen dat jouw bewustzijn een duw kan geven, een vonk van licht voor jou kan zijn. Maar niemand kan de Smaragden Tafelen studeren omdat zij de levende kracht van wijsheid in creatie zijn die menselijk bestaan als een mysterie openbaart.

Thoth met de Ankh, het levensbeginsel, in zijn hand.

Het doel van deze sessie is om jouw bewustzijn uit te breiden en om deze machtige trilling energetisch te ervaren. IK BEN Thoth. Ik ben het goddelijke complement van Seshat, de godin van schoonheid, architectuur, muziek en licht. Zonder wijsheid is schoonheid een leeg omhulsel, maar met wijsheid is schoonheid het stralen van het licht van de ziel.’

In de wetenschap is kwantumbewustzijn nog onbekend omdat het verschijnsel van leven nog niet als een manifestatie van bewustzijn wordt begrepen. Er is in ons heelal ook meer aan de hand dan wij via de algemene relativiteitstheorie van Einstein kunnen bevroeden. Tijd is meer dan de vierde dimensie die door het verschijnsel licht is geopenbaard. Tijd organiseert de werkelijkheid volgens principes van bewustzijn. Dit betekent dat causaliteit niet het enige principe kan zijn dat in de werkelijkheid werkzaam is.

Uit de dagelijkse ervaring kennen we het principe van synchroniciteit dat in ons leven zinvolle coïncidenties tussen binnen en buiten schept. Als synchroniciteit ook op kosmische schaal werkzaam is, zou de hermetische wijsheid ‘zo boven, zo beneden, zo binnen, zo buiten’ ook voor de werkelijkheid als geheel geldig zijn. Maar waarschijnlijk ontdekken we dat pas als we lineair bewustzijn gaan relativeren en onze wetenschap op liefde en kwantumbewustzijn gaan baseren.

Herbert van Erkelens

10 april 2017

Reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *