Nieuwsbrief 34

Het ontwaken van de schone slaapster

Eindelijk is het zover. Ik ga op 8 april in Breda een lezing over graancirkels houden. Dat heb ik jarenlang niet gedaan, omdat ik geen onderzoek naar graancirkels verricht. Maar ik heb dankzij Johan Keijser wel een uitgebreid archief met graancirkels uit de periode 2001 tot en met 2008. Het medium Judith Moore heeft mij in staat gesteld dat archief uit te breiden naar de jaren 2009 tot en met 2011. Zelf heb ik met mijn vrouw Inge de graancirkels van 2012 bezocht. En aan het eind van dat jaar zou lineaire tijd ophouden te bestaan. Dus ik had een mooi overzicht over de jaren die aan die bijzondere gebeurtenis voorafgingen.

Dat overzicht heb ik nodig om duidelijk te maken wat er rond 21 december 2012 werkelijk is gebeurd. Oppervlakkig gesproken bleef alles immers hetzelfde. Sommigen mensen hadden verwacht dat de wereld zou vergaan. Maar dat gebeurde niet. In het door Johan Keijser uitgebrachte De Taal van Graancirkels wordt de reden genoemd. In augustus 2004 was er bij Silbury Hill een magnifieke graancirkel ontstaan die de Maya-mandala werd genoemd. Er stond een lange tekst bij die door Judith was aangeleverd. Daarin stond: ‘Essentieel moet, wanneer de oude kalender eindigt, een nieuwe aanvangen om de schepping te laten uitbreiden in plaats van ineen te laten storten.’

Blijkbaar was er een nieuwe kalender geïnstalleerd, want de schepping bleef voortbestaan. Ook de illusie van de lineaire tijd bleef voortbestaan. En zodoende kun je je afvragen of er wel iets is veranderd. Omdat ik vanaf die 21e december anders begon te dromen, was er in mijn leven wel wat veranderd. Geheel onverwacht begon het onbewuste zich sterker te manifesteren dan voorheen en zodoende kwam ik erachter dat de grote verandering die voorspeld was die van bewustzijn was. Maar daarover berichten de kranten niet. Verruiming van bewustzijn vindt in stilte plaats, totdat er in de wereldsamenleving politieke leiders naar voren treden die de tijd terug willen draaien.

Jubilee Plantation bij Cherhill, Wiltshire, 15 augustus 2011.

Een dansende derwisj van energie. Foto: Bert Janssen.

En dat kan niet meer. Want degene die de dans leidt is onze eigen planeet. De Oude Aarde is in augustus 2011 gestorven en tegelijkertijd is de Nieuwe Aarde opgestaan. Daarover wordt in Maria Magdalena. Profetes van het levende verbond opgemerkt: ‘Uiteindelijk is zij de slapende prinses uit het sprookje Doornroosje. Iedere mytho­logie die de tijden heeft doorstaan om het verhaal van het ontwaken van het Goddelijk Vrouwelijke door te geven spreekt van de spirit en het bewustzijn van jullie planeet. Jullie beantwoorden die. Jullie cre­ëren niet haar verandering. Haar verandering zorgt voor jullie veran­dering en jullie verandering creëert op haar beurt het collectieve ver­mogen van de mensheid om antwoord te geven op haar ontwaken en ascensie.’

Dat proces van ontwaken werd begeleid met een graancirkel die op 15 augustus verscheen en volgens Judith een dansende derwisj aan energie voorstelde. Eigenlijk is alles al anders sinds 2011 en de chaos die we op aarde zien komt voort uit de tegengestelde reacties die het bewustzijn van de Nieuwe Aarde bij de mensen oproept. Toen wij in 2012 zelf de graancirkels gingen bezoeken, was Judith opgehouden transmissies daarover door te geven.

De enige graancirkel die we twee keer hebben bezocht werd de Kathedraal genoemd. Bij de tweede keer ging de wind gedurende korte tijd liggen zodat we even het gevoel hadden dat het werkelijk zomer was. Nadat we uit Engeland waren teruggekeerd, bleek er ineens een engel aan de kathedraal te zijn toegevoegd. De kunstenaar Janosh zou over die graancirkel zeggen: ‘De frequentie van Natuurlijke Tijd helpt je om de lineaire tijd te overstijgen en jouw huidige cyclus te versnellen, zodat er een nieuwe cyclus kan beginnen.’

De Kathedraal bij Stanton St. Bernard, 29 juni 2012. Bron: Silent Circle.

Hoe overstijg je lineaire tijd? Het antwoord op die vraag is al in 2007 gegeven door de aartsengel Michaël toen Celia Fenn van Starchild Global Janosh in Nederland opzocht. Janosh had toen een graancirkelhologram gemaakt dat hij ‘oneindigheid’ had genoemd. Michaël merkte over de oneindigheidscodes op:

‘In december 2012 treden jullie de ‘tijdloosheid’ binnen. Jullie zullen het concept van lineaire tijd loslaten en de kosmische tijd binnengaan. Het effect hiervan zal zijn dat tijd zoals jullie die kennen niet meer zal bestaan. Lineaire tijd is een onnatuurlijke constructie die een ritme creëert dat niet in afstemming is met de kosmische pulsatie. Terwijl jullie deze onnatuurlijke constructie verlaten en het ‘tijdloze’ binnengaan, neemt jullie frequentie toe tot het punt waarop lineaire tijd niet langer voor jullie bestaat… Dan begeven jullie je binnen een veld waar de wetten van synchroniciteit en resonantie de realiteit creëren en dit geschiedt buiten de lineaire tijd.’

Zelf heb ik gedroomd dat in de wereld van lineaire tijd de hand van God is afgehakt. Als duiding van de droom gaf de aartsengel Michaël via Judith aan dat de oude schepping geregeerd was geweest door halfgoden die de verbinding met de Bron hadden verloren. Maar die tijd was voorbij. Want de hand van God had de Aarde door de vervormingen heen nu wel aangeraakt. Dit roept de vraag op hoe schepping eruit zou zien als we van de vervormingen van de halfgoden verlost zouden zijn..

De Kathedraal met Engel. Foto: Kalista Snow.

Deze vraag laat ik nog even rusten, omdat wij hier thuis bezig zijn onze reis naar Wit-Rusland voor te bereiden. Daar gaat de huwelijksceremonie van mijn oudste zoon David en zijn partner Lena plaatsvinden. Judith was de dag na de verkiezingen heel opgetogen over die reis buiten de grenzen van de Europese Unie. Het was volgens haar belangrijk, vanwege de spanning in de wereld, dat er mensen vanuit Nederland naar Wit-Rusland wilden gaan. En er gaan nogal wat Nederlanders naar Brest toe om het feest van David en Lena bij te wonen. Het wordt ongetwijfeld een bijzondere dag.

Toen Jung nog leefde, maakte hij zich zorgen over het IJzeren Gordijn dat West- en Oost-Europa van elkaar scheidde. Nu dat gordijn niet meer dwars door Berlijn loopt, is het opgeschoven naar de Poolse grens. Brest ligt vlak over de Poolse grens. Daar betreed je een deel van de wereld dat evenzeer tot Europa hoort, maar door politieke omstandigheden van de rest van Europa is afgescheiden. Is het niet bemoedigend dat liefde grensoverschrijdend is?

Het is echter niet eenvoudig om Wit-Rusland binnen te komen en ik zie er ook tegenop een land te betreden waarvan ik de taal niet spreek. Vandaar dat ik mij in de grondbeginselen van het Russisch verdiep. Dat is nodig om meer profijt te hebben van de taalgids ‘Wat & Hoe’ waarin allerlei handige zinnen staan, in het Nederlands en het Russisch. Bij het Russisch wordt aangegeven hoe je die zinnen zo kunt uitspreken dat mensen in Rusland, Wit-Rusland of de Oekraïne je in ieder geval kunnen verstaan.

Thoth en Seshat aan weerszijden van de Levensboom.

Als alles goed gaat, zijn we op tijd weer in Nederland terug om ons te gaan bezighouden met de liefdevolle wijze waarop de Egyptische god Thoth zijn partner Seshat benaderde om een Dochter van het Licht te verwekken. Thoth wordt verantwoordelijk geacht voor de uitvinding van het schrift. Hij is de god van schrijvers en geleerden zoals ikzelf. Onlangs kreeg Judith door dat de relatie tussen Thoth en Seshat vergelijkbaar was met die tussen de ouders van Maria Magdalena:

‘Seshat is dat element van de goddelijkheid van het vrouwelijke principe die zuivere spirit van creatie is, de zuivere schoonheid die het vrouwelijke vormt wanneer het niet gestoord wordt door de aanslag van een mannelijke kracht die uit balans is. Net zoals de echtgenoot van de moeder van Maria Magdalena zachtmoedig en respectvol was en haar ten allen tijde beschermde, zo beschermt Thoth zijn gemalin Seshat opdat zij in de rijken van manifestatie een Dochter van Licht mag voortbrengen die in de universele ordening via de macht van Thoth en de zuiverheid van het vrouwelijke principe de zuivere harmonie van balans voorstelt.’

De Egyptenaren zelf geloofden dat Seshat het schrift heeft uitgevonden. Thoth heeft  het vervolgens aan de mensheid doorgegeven. Omdat Seshat buiten het geweld van een mannelijk principe is gebleven dat uit balans was geraakt, zou zij wel eens de sleutel kunnen zijn tot zuivere schepping, Zij zou daarmee een heel bijzondere vrouwelijke personificatie van astronomie, astrologie, architectuur en wiskunde zijn. Rond dat thema zou ik graag nog voor het begin van de zomer een bijeenkomst houden.

Herbert van Erkelens

20 maart 2017

De lezing in Breda. Zie: Sky High Creations


Reacties

Carla on 2017-03-20 14:54:05 +0000

Herbert en Inge een hele mooie reis naar wit Rusland …lieve groet Carla

Herbert on 2017-04-18 06:15:14 +0000

Dank je wel. Het is superkoud in Wit-Rusland, maar we gaan ervan genieten.

Reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *