Nieuwsbrief 32

De andere Maria

‘Yes, we can.  Yes, we did.  Yes, we can.  Thank you.  God bless you.  And may God continue to bless the United States of America.’ Daarmee eindigden de acht jaren dat Barack Obama president was. En wat nu? Gaat God voort de VS te zegenen? God hield zich daar al niet mee bezig. De toekomst van de Aarde hangt af van mensen die het licht van liefde kracht bijzetten en een nieuwe schepping manifesteren. De spirituele principes die daarbij een beslissende rol spelen zijn twee jaar geleden door mij op internet gezet en ik ben mij gaan afvragen wat hun diepere betekenis is.

Het gaat om dertien solaire codes die Judith Moore tijdens ‘de solaire dagen’ van 30 oktober tot en met 11 november 2011 heeft doorgekregen. Zij deed er verder niets mee en in december 2014 begonnen die codes mij te interesseren vanwege hun verband met graancirkels en het wereldbeeld van de Maya’s. Daarom vroeg ik aan Maria Magdalena of ik daarmee aan de slag zou kunnen gaan. Ze antwoordde:

‘Dit is het sluitstuk dat anders wellicht verloren was gegaan. Het is nu aan jou toevertrouwd. Dit is de hele kosmische Christus die door de Graal in ontvangst genomen kan worden. Dit zijn de dertien solaire principes, de dertien Zonnen. Maak het je eigen zodat het in jou tot leven komt en ga het dan met anderen delen. Dan kunnen de twaalf strengen DNA weer aan de dans beginnen waarvoor ze zijn bedoeld. Het gaat er niet zozeer om wat je over de dertien Zonnen te vertellen hebt maar om ze te zijn. Het is een innerlijk kompas.’

marymagdalenevirtue

Blijkbaar was ik een dag later nog niet overtuigd van mijn voornemen. Ik besloot een Goddess Card te trekken uit het pak orakelkaarten van Doreen Virtue. Ik trok ‘Mary Magdalene’ met het advies van Unconditional Love. Het zou er daarbij om gaan iedere situatie lief te hebben, ongeacht de uiterlijke omstandigheden. En dat is nu juist bij die solaire codes nodig. Ze zijn erop gericht ons te bevrijden uit een beperkt zelfbeeld gebaseerd op angst en oordeel. Het gaat met andere woorden om spiritualiteit. Omdat de solaire codes in een hoeksteen van de fundering van de Gouden Tempel van Salomo gegraveerd zouden zijn, was ik aanvankelijk enthousiast. Maar ik zag ook wel in dat het geheel van dertien codes bij elkaar ingewikkeld op de mensen kon overkomen. Na Kerstmis vroeg ik aan Maria Magdalena nog één keer wat ze ervan dacht. Ik stelde mij op haar in en schreef de volgende woorden op:

‘Jouw kracht ligt in het schrijven. Dat moet je blijven doen. Dat is jouw anker en de verhalen komen vanzelf bij je boven. Dan zul je steen voor steen de fundering kunnen leggen, helemaal zoals jij die zelf beleeft. En dan nodig je anderen uit om datzelfde pad met hun ervaringen af te leggen. De hemel op aarde? Dat is iets groots. Jullie zijn de sleutel, omdat jullie liefde zijn. Als jullie in de hemel liefde zijn, moet dat ook op aarde kunnen. Een andere weg is er niet.’

Daarna verliepen twee jaren waarin ik de solaire codes wel bestudeerde, maar niet op de manier die Maria Magdalena had aangeraden. Pas nu ben ik via Facebook begonnen aan de fundering van de Gouden Tempel van Salomo. Het is een minicursus geworden die een week of vier duurt. Ik neem er twee dagen de tijd voor om een solaire code uit te leggen en de verschillende reacties daarop af te wachten. Ik zou, als de hoeksteen is voltooid, nog een tijdje door kunnen gaan, want als de fundering er ligt moeten de twaalf pilaren nog opgericht worden.

En helpt Maria Magdalena mij? Op 10 januari van dit jaar vonden er verschillende opmerkelijke gebeurtenissen plaats waarbij haar naam en betekenis in het geding waren. Ik woonde in Heemstede een lezing van Flip Hammann bij over koning Arthur, literaire koning voor eens en altijd. De lezing eindigde met de omslagillustratie van mijn sprookje ‘Joël en de verloren Graalprinses.’ Daarop is het symbool van de twee elkaar overlappende cikels te zien van het putdeksel van de Chalice Well in Glastonbury. Ik werd door de heer Hammann vriendelijk uitgenodigd kort het sprookje toe te lichten. Zodoende was ik ineens omstuwd door mensen die meer over het sprookje wilden weten.

OtherMary

Kelley O’Connor in de rol van ‘the other Mary.’

Achter haar Troy Ogilvie, een danseres.

Toen ik thuiskwam, lagen er twee poststukken voor mij klaar. Het ene poststuk was een late nieuwjaarwens uit België. Daarop stond heel verrassend het putdeksel van de Chalice Well afgebeeld. Het andere poststuk was een dag eerder gekomen dan mij was toegezegd en bevatte de dubbel-cd ‘The Gospel According to the Other Mary’ van John Adams. Die andere Maria is natuurlijk Maria Magdalena. Haar rol wordt gezongen door Kelley O’Connor die daarvoor haar haar kort liet knippen, zodat haar emoties op toneel beter zichtbaar waren.

Verder waren er berichten via internet binnengekomen die met Maria Magdalena of met Moeder Maria te maken hadden. Ik werd er zo blij van. Na een aantal sombere dagen had ik het gevoel dat er weer wat schot in mijn leven zat. Die verhaallijn zit verhevigd ook in ‘The Gospel According to the Other Mary.’ Het gaat om een passieoratorium in twee akten. Eerst gaat Lazarus door dood en opstanding heen, daarna Jezus. Anders dan bij de passies van Johann Sebastian Bach maken we ook de scène in de tuin mee waarin Maria Magdalena op zoek is naar haar geliefde en iemand aanspreekt die zij voor een tuinman aanziet. Zij herkent hem pas als hij haar naam zegt: ‘Maria.’

Wat betekent dit? Op 7 juni 2013 besteedde het dagblad Trouw uitvoerig aandacht aan ‘The Gospel According to the other Mary.’ Peter Sellars, een man met vreemd piekhaar, bleek voor het passie oratorium een libretto te hebben geschreven over het geheime leven van een verstotene. Hij merkte op:

‘Natuurlijk heeft Maria Magdalena bepaalde kenmerken, je voelt de beschadiging, iemand die een laag zelfbeeld heeft. Het gaat erom iets te maken dat extreem mooi is. Net als Rembrandt die een oude vrouw schildert en iets kan laten zien wat alleen mensen weten die de vrouw heel goed kennen. Ik probeer met de karakters te bereiken, dat je iets in ze ziet. Ondanks de moeilijkheden die ze hebben, zie je hun schoonheid en zie je waarom ze op aarde zijn. Het geheime leven van een verstotene ontdekken, dat vind ik prachtig. Dat deed Rembrandt, dat deed Jezus.’

Peter Sellars_Ruth Walz

Peter Sellars schreef de tekst van het passieoratorium. Foto: Ruth Walz.

Inderdaad werd de andere Maria verstoten. Er werd van haar een berouwvolle zondares gemaakt. Om die reden kan zij degenen die in onze tijd verstoten zijn de hand reiken. Zij weet wat het is en daarom voel ik mij ook vertrouwd bij haar. Jezus riep haar bij haar naam omdat hij haar als geen ander kende. Hij zorgde ervoor dat zij de eerste getuige was van de opstanding. Dat zou haar niet meer afgepakt kunnen worden. En daarom heeft paus Franciscus haar naam onlangs weer in ere hersteld. Sinds juli 2016 heeft zij haar oorspronkelijke rol als apostel der apostelen weer terug.

Wat gaat 2017 ons brengen? Op 11 januari bezocht ik de stadsbibliotheek Haarlem zonder vooropgezet doel. Ik kreeg gratis een boekje van het dagblad Trouw mee omdat het niet meer in het bestand voorkwam. Daarin gaat de jonge denker Maarten Meester in op nieuwe spiritualiteit. In hoofdstuk drie behandelt hij christelijke nieuwe spiritualiteit. Daarin zou de wereld van de kennis, van de waarheid tegenover de wereld van de waarneming staan. Wat we waarnemen is een wereld van tijd, van verandering, van begin en einde. In ‘Een cursus in wonderen’ wordt uitgelegd dat die wereld niet op feiten is gebaseerd, maar een droom is waaruit je kunt ontwaken.

De vraag die mij interesseert is of het waar is wat deze cursus beweert. Hoe christelijk is het om de wereld van de waarneming als een illusie af te doen? Bij mijn minicursus rond de solaire codes speelt deze vraag zeker een rol. Op 22 januari hoop ik op Facebook het zevende solaire principe van zien te behandelen. Wat is zien eigenlijk? En wat doet een ziener? Een ziener opent ogen die anders gesloten blijven. Dat maakt van de zevende solaire dag een heilige dag. Op die dag wordt het visioen aangereikt. En zonder een visioen gaat een volk ten gronde.

tree_of_life_med-irina-charny

De Levensboom. Mozaïek van Irina Charny.

Dat mis ik het meest in de moderne samenleving, een visioen om naar te leven. Daarom ben ik blij met de solaire codes. Ze leren mij anders in het leven te gaan staan. Bij de vijfde solaire code is alles al anders geworden. De wereld wordt bij het vijfde principe van kosmische bedoeling een geschenk waar we vreugdevol van kunnen genieten. De Levensboom ontspruit aan de Nieuwe Aarde en het is niet langer onze plicht of verantwoordelijkheid om de wereld te veranderen.

We hoeven ons alleen erop te richten om de solaire principes vanuit ons hart te genereren. Dan betreden we een toestand waarbij universele principes zich vanzelf ontplooien zoals zaad dat vanuit de aarde ontkiemt. Dit is volgens de God Bron de oneindige vreugde van Creatie:

´De wereld is een geschenk van Creatie, een geschenk van liefde. Wees niet alleen dankbaar, maar blij met dit geschenk, met de zegeningen van dit geschenk. Schep behagen in dit geschenk. Wees de vreugde in dit geschenk in de wetenschap dat je gezegend bent. Jullie zijn gezegend, jullie zijn het waard, jullie zijn bemind. Dit is het zaad van genade voor het nieuwe Eden. En waarvan je nu getuige bent is het vijfde element.’

Herbert van Erkelens

20 januari 2017


Reacties

Margreet de Jong on 2017-01-20 10:28:46 +0000

Goede morgen Herbert,

Wat ben ik blij met het stuk wat je nu geschreven hebt, voor mij zijn het puzzelstukjes, die de juiste plaats hebben gevonden. Bedankt.

Liefde volle groet Margreet de Jong

Reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *