Nieuwsbrief 31

De verboden Bruid

Rond mijn 40e koesterde ik de illusie dat ik de wetenschap zou kunnen veranderen. Ik had ontdekt dat de wereld gebaseerd is op synchroniciteit en dat de natuurkunde om die reden met abstracte wiskunde niet in staat zou zijn te ontdekken hoe alles in elkaar zit. Na mijn 44e moest ik noodgedwongen mijn koers verleggen en ging ik mij bezighouden met religie zonder de hoop daarin veel te bereiken. Inmiddels denk ik daar anders over. Ik heb in 2002 een boek geschreven over Jezus en de broederschap der Essenen en sinds 2008 verdiep ik mij in de wereld van Maria Magdalena. Ik voel een diepe band met haar en heb de behoefte wat ik van en over haar weet met meer mensen te gaan delen.

Eigenlijk was ik in mijn boek over Jezus al op zoek naar Maria Magdalena. Een apart hoofdstuk is aan haar en aan Jozef van Arimathea gewijd. Ik betreurde het dat ik zo weinig over haar te weten was gekomen. Gelukkig leerde ik kort na de verschijning van Jezus en de broederschap der Essenen het echtpaar Reint Gaastra en Gabriela Levin kennen. Zij hadden een boek uitgegeven vol openbaringen van Jezus, Maria en Maria Magdalena. Via hun werk raakte ik vertrouwd met het idee dat Maria Magdalena zich alsnog kon uiten nu er zo weinig historische bronnen over haar te vinden waren. Zelf onderzocht ik de psychologische betekenis van de eerste dertien getallen. Mijn boek De dertien tonen van de schepping verscheen in oktober 2006. In augustus 2007 verscheen De Maria Magdalena Code uitgegeven door Gabriela en Reint. Het was een gechanneld boek en zou het nieuwe evangelie van Maria Magdalena zijn.

anointing_jesus_feet

Inmiddels vraag ik mij af of dergelijke boeken wel betrouwbaar zijn. Die kwestie werd urgent toen ik in oktober 2007 het medium Judith Moore leerde kennen. Zij ziet zichzelf als een boodschapper van Maria Magdalena en haar voorstelling van zaken bleek anders te zijn dan die van Gabriela. Het gaat daarbij vooral om allerlei details. Het enige wat ik kon doen was om in de wereld van Judith te stappen en te zien wat er zou gebeuren. Dat was nogal verrassend. Tijdens een workshop in maart 2011 stapte Judith naar voren stapte en riep: ‘Nu is Maria Magdalena er.’ Ik voelde meteen een wervelende energie rond mijn hoofd en wist toen dat Maria Magdalena op mijn uitnodiging was ingegaan de getuige van mijn leven te zijn.

Dit betekent natuurlijk niet dat alles wat Judith doorkrijgt waar is. Maar wel dat zij een echte boodschapper van Maria Magdalena is die het als haar taak ziet te verhelderen wat Maria Magdalena als de vrouwelijke Christus voor de wereld zou kunnen betekenen. Zelf zegt zij erover: ‘Sinds 1998 heb ik visioenen van haar die vaak de vorm van een herinnering hebben. Maar ik ben geen reïncarnatie van Maria Magdalena. Wel belichaam ik haar af en toe zo krachtig dat ik haar emoties voel en werkelijk het gevoel heb dat ik het verleden herbeleef. Het doel van de belichaming is om haar tegenwoordigheid te versterken voor de transformatie van ons bewustzijn en de geboorte van het Gouden Jeruzalem.’

Maria Magdalena is volgens Judith door Moeder Maria voorbereid op haar taak de bruid van Christus te zijn. Zij werd daartoe enige jaren in Egypte getest om te zien of zij het aan zou kunnen naast de man te staan die als geen ander de duistere krachten naar zich toe zou trekken. Blijkbaar heeft zij die test doorstaan en werd zij de profetes van het Levende Verbond. Maar dat weet praktisch niemand. Want zij werd met name door de Roomse kerk aan het zicht onttrokken. Zij werd zoals Margaret Starbird in verschillende boeken heeft laten zien een bruid in ballingschap.

bride-in-exile

Dat had consequenties voor de katholieke geloofsleer. Toen ik mij daarin onlangs verdiepte, kon ik mij bijna niet voorstellen dat iemand die leer serieus kan nemen. Maar zelfs Carl Gustav Jung deed dat toen hij in Antwoord op Job naar aanleiding van het dogma van de tenhemelopneming van Maria schreef: ‘Maria is als bruid met de zoon en als Sofia met de godheid in het hemelse bruidsvertrek verenigd.’ Met andere woorden: moeder en zoon zijn in het hemelse bruidsvertrek verenigd.

Ook meende Jung: ‘Zoals je de persoon van Christus niet door een organisatie kunt vervangen, zo ook niet de bruid door de kerk. Het vrouwelijke verlangt een even persoonlijke vertegenwoordiging als het mannelijke.’ Hiermee ben ik het van harte eens. Maar is het niet vreemd dat die bruid volgens de interpretatie van Jung de moeder van Jezus is? Welke zoon trouwt er met zijn moeder? Was dat niet Oedipus? Jezus had een bruid maar die werd op een zijspoor gezet. Daarmee verdween ook de seksualiteit uit beeld en stokte de menswording van God die nog maar net op gang was gekomen.

Het probleem ligt niet bij Moeder Maria. Jung heeft gelijk dat het christendom zonder haar aanwezigheid helemaal uit balans zou zijn geweest. Hij heeft ook de aandacht gericht op die uitingen van religieuze kunst die duidelijk aantonen dat voor het volksgeloof God al lang een viereenheid was geworden. In het Kunstmuseum van Bazel bevindt zich een prachtige schildering van de kroning van Maria door de heilige drie-eenheid. Zij wordt gekroond tot koningin des hemels. Zonder haar is er geen vrede, want zij is ook de koningin van de vrede.

kroning-van-maria

Kroning van Maria door de heilige Drie-eenheid. Kunstmuseum Bazel.

Als we deze stand van zaken accepteren, dan is het nog maar één stap naar Maria Magdalena. Zij is het vijfde element dat aan de viereenheid dient te worden toegevoegd om de gelijkwaardigheid van man en vrouw tot uitdrukking te brengen. Zonder haar heeft Jezus geen echte bruid en die heeft hij volgens het Nieuwe Testament wel. In de Openbaring van Johannes wordt gesproken over het hemelse Jeruzalem dat de bruid van het Lam zou zijn. Maar hoe weten we wie die bruid is?

In oktober van dit jaar was Judith in Egypte en daar kreeg zij een boodschap door waarin Maria Magdalena meer over haar eigen afkomst onthulde. Via haar vader was zij met Egypte verbonden en via haar moeder met Ethiopië. Zelf had zij tot haar elfde wat Egypte betreft ook niet het fijne geweten. Zij was als weeskind opgegroeid in het dorpje Bethanië met Lazarus als haar stiefbroer. Toen zij op haar elfde naar Egypte werd gebracht, was zij oud genoeg om tot en met haar dertiende in een oase te verblijven voor een aantal indringende inwijdingen. En alleen daar in die oase kon ze zijn wie zij werkelijk was:

‘Hier kon de sluier opgelicht worden. Alleen in dit heiligdom kon ik waarlijk zijn die ik ben, degene die volgens de profetie de bruid van de geliefde was. Want Moeder Maria droeg de profetie van de afspraak om de Huizen van David te verenigen via de bloedlijnen van de Heilige Orde en via mijn heilige huwelijk met mijn geliefde. En ik had nog niet in de bruidskamer naar zijn ogen gekeken, maar keek verlangend en bezorgd uit naar de dag dat hij mijn sluier zou oplichten…

Tot aan het meesterjaar van 11, wist ik niet wat die grote profetie voor het verbond met de mensheid zou kunnen betekenen, noch wist ik wat God mij had opgelegd om als een profetes van het Levende Verbond te leven en om de boekrollen van licht voort te brengen voor de verlichting van het Nieuwe Jeruzalem. Mijn lichaam is het lichaam van licht. Ik ben degene die licht brengt. Mijn levend lichaam is het lichaam van de bruid. IK BEN het Nieuwe Jeruzalem. Ik ben de bruid van de Geliefde.’

magdaleneweb-2

Mary Magdalene door Natvienna Hanell.

Nu ik weet wie de bruid van de Geliefde is, kan ik mij beter voorstellen wat er door Jung is heengegaan toen hij Antwoord op Job schreef. Hij kende maar de helft van de waarheid. De rol van Maria Magdalena kende hij niet. Hij was verheugd dat het Moeder Maria werd toegestaan om het hemelse bruidsvertrek te betreden. Hij zag daarin de vervulling van het visioen van de zonnevrouw uit de Openbaring van Johannes. Deze vrouw baarde een zoon die vanwege de dreiging van een vuurrode draak naar God en zijn troon werd gevoerd. Jung meende dat deze knaap de hogere en volledige mens was die de tegenstellingen in zich zou verenigen en de menswording van God zou voortzetten.

Maar sinds Jung dit schreef, zijn de tijden veranderd. Margaret Starbird heeft een christelijke mythe onderzocht waarin de bruid van Christus donker en het kind geen jongen, maar een meisje is. En deze mythe komt exact met de transmissies van Judith overeen. In die transmissies heet dit meisje Sara en wordt zij, zoals in mijn sprookje, de verloren Graalprinses genoemd. Er is ook een donkere Sara die bij de Roma in de Camargue wordt vereerd. Over dit meisje vraagt Starbird zich af: ‘Zou Sara de dochter kunnen zijn van de ‘donkere’ bruid uit de christelijke mythe?’

Het wordt tijd dat de tenhemelopneming van Maria gevolgd wordt door een nieuwe stap. Die stap wordt vermoedelijk niet door het Vaticaan gezet. Daarom ben ik aan het onderzoeken of Haarlem daarvoor een geschikte stad is. Wat zou het fijn zijn als Maria Magdalena eindelijk het bruidsvertrek mag betreden dat haar toekomt. Dan kan haar sluier opgelicht worden en mag zij openlijk zijn wie ze altijd is geweest: de vrouwelijke Christus.

Herbert van Erkelens


Reacties

Carmen Tjon on 2016-12-22 10:51:58 +0000

Beste Herbert, bijzonder dat de laatste jaren de sluiers rond Maria Magdalena worden opgelicht. Ik had je al eerder verteld over de filosoof Pamela Kribbe, die via channeling ook contact krijgt met Maria Magdalena.

Pamela is heel bijzonder en puur. Ik ben persoolijk aanwezig geweest bij een van haar channelings. Heel mooi. ik werd er diep door geraakt. Hier al haar channelings :

http://pamela.jeshua.net/download.htm

Volgende maand ga ik verhuizen naar Velp. Misschien dat het me op mijn nieuwe woonplek wel zal lukken een bijeenkomst te organiseren met jou als gastspreker.

Goede en liefdevolle wensen voor Kerstmis en het Nieuwe Jaar.

Hartelijke groet, Carmen (afgestudeerd Jungiaans Inst.Nijmegen)

Jetty Dijkema on 2016-12-22 16:11:03 +0000

Ha Herbert,

Als aanvulling op de reactie van Carmen Thong wil ik je van harte attenderen op het boek Anna the grandmother of Jesus, geschreven door Claire Heartsong. Inmiddels begrijp ik dat er meerdere aspecten van Maria Magdalena/het vrouwelijke zich openbaren waardoor er niet één dogmatische waarheid bestaat van/over MM. Ook via Lut van de Velde (Mona Lisa M) channelt MM haar lichtende boodschappen. Het is prachtig om alles naast elkaar te zetten. Lees ook het boek Het Magdalena Manuscript van Tom Kenyon. Ik wens jullie warme Kerstdagen en zend jullie mijn HOOP voor 2017 apart toe. Lieve groet, Jetty Dijkema

Harma Bakker on 2016-12-22 18:15:57 +0000

Prachtig weergegeven Herbert.

We zullen graag naar jouw visie luisteren. Het is de juiste tijd ervoor.

Hartegroet, Harma

Nelleke van Keulen on 2016-12-23 07:07:38 +0000

Dag Herbert, ik ken je niet persoonlijk maar ben als helder voelende vrouw ook op zoek gegaan naar Maria Magdalena. En kom uit bij mensen die haar channelen en ga daarbij alleen op m’n eigen intuïtie af of het voor mij zuiver is of niet. Zo las ik meerdere boeken over haar en heb m.n. bij de boeken van Hans Stolp en die van Pamela Kribbe (De verboden vrouw spreekt) veel gevoeld. De ontmoeting met Judith Moore afgelopen najaar in Zutphen heeft me me weer verder laten verdiepen in het vrouwelijk principe wat in ieder geboren wil worden. Dit proces wordt door Maria Magdalena “gedragen”, of “begeleid”, zo ervaar ik het zelf. Het grootste geschenk ervaar ik dan ook dat ik haar begeleiding af en toe mag voelen: als een levende energie in deze tijd van het ontwaken van Waarheid en Liefde in IEDER mens. Wat daar “slechts” voor nodig is, is te luisteren naar de stem van je eigen hart. Met een groet van Nelleke van Keulen

Reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *