Nieuwsbrief 30

Verwarrende tijden

Mijn vrouw Inge en ik waren nog in een voorstadje van Berlijn toen we van de verkiezing van Donald Trump tot president van de Verenigde Staten hoorden. Het kostte nogal wat moeite om op tijd in Haarlem aan te komen om de reacties op deze verkiezing bij DWDD en het NOS journaal aan te horen. Veelvuldig viel het woord populisme. Maar wij waren op de plek geweest waar op 9 november 1989 de muur gevallen was omdat een maand eerder in Leipzig het volk in opstand was gekomen tegen het DDR-regiem. Precies 27 jaar na het vallen van de muur hebben we te maken met een man die juist muren wil bouwen. In Leipzig was het volk verenigd geweest in de naam van Christus. Nu hebben we te maken met schimmige politieke bewegingen die zich op het volk beroepen maar niet in naam van Christus. Vandaar dat de gevolgen heel anders kunnen uitpakken.

Toen ik mijn 64e verjaardag in Potsdam vierde in het park Sanssouci, leek er nog geen vuiltje aan de lucht. De zon scheen en de beelden uit de Griekse mythologie waren nog niet in kisten verpakt om vorstschade tegen te gaan. Maar Berlijn was nabij en een plaats waar je steeds herinnerd wordt aan wat er mis kan gaan met de mensheid. Dit keer bezochten we op een regenachtige avond de Wilhelm-Kaiser-Gedächtniskirche. Van de oorspronkelijke kerk is wegens een bombardement door de geallieerden in november 1943 weinig overgebleven. Des te indrukwekkender is het om het restant te bezoeken. De boodschap van Christus komt beter over in een ruïne dan in pracht en praal.

kaiser_wilhelm_memorial_church

Interieur van de nieuwbouw. Foto: Johann H. Addicks.

Inmiddels is er een nieuwe kerk gebouwd die een achthoekige vorm heeft en waarvan de wanden uit duizenden stukjes gebrandschilderd glas bestaan met een kleur blauw afkomstig uit een atelier in Chartres. Hier hebben we een Bach-Kantategottesdienst bijgewoond. We kwamen voor Bach op aanraden van onze gastheer en gastvrouw. Het was een echte kerkdienst, maar wel opgeluisterd door een Bachkoor, drie solisten, een orkest en een organist. Eigenlijk heb ik een hekel aan kerkdiensten, omdat daarin doorgaans een volstrekt verouderd godsbeeld wordt beleden waarin de Here God of de Here Jezus centraal staan. De architect Eugon Eiermann heeft niet kunnen verhinderen dat zijn creatie ontsierd wordt door een reusachtige Christusfiguur die gelukkig niet al te boos kijkt, maar naar mijn idee toch beter gemist had kunnen worden. Want we leven nu in de tijd van de wederkomst van de vrouwelijke Christus.

Misschien vormden de jaren 1942/43 wel het dieptepunt voor de hele mensheid. Maar de weg omhoog blijkt toch niet zo gemakkelijk te begaan. Want er zijn nog steeds krachten in de wereld werkzaam die geen boodschap aan vrede hebben. Daarom heb ik de laatste tijd aandacht besteed aan de profetieën van de Morgenster. Die profetieën heb ik leren kennen via Judith Moore en ik heb zitten rekenen aan de cyclus van Venus om te zien of deze planeet werkelijk met de profetieën van de Morgenster te maken heeft. Mijn indruk is dat vooral de periode tussen de twee Venusovergangen vóór de zon van 2004 en 2012 heeft bijgedragen tot een wereld met meer mededogen. Midden in deze periode werd Barack Obama tot president van de Verenigde Staten gekozen. Inmiddels zijn we acht jaar verder en werd Hillary Clinton niet gekozen als opvolger van Obama. Hoe moet ik dat begrijpen?

Misschien zijn er belangrijkere zaken dan wie in de Oval Office komt te zitten. Judith wees als reactie op de verkiezing van Trump op het verzet van Sioux-Indianen tegen het leggen van een oliepijplijn (de Dakota Access Pipeline) door hun land: ‘Standing Rock is de manifestatie van de kracht van de profetieën op een manier die we nooit eerder in onze levens hebben gezien. Het is de profetie van de Zwarte Slang, waarbij deze Lakota-voorspelling vertelt dat de mensheid moet opstáán en dient te voorkomen dat ‘de Zwarte Slang de rivier oversteekt’.’

Bij Standing Rock zijn niet alleen de Sioux aanwezig om wier reservaat het gaat, maar allerlei mensen van verschillende religies en geloofsovertuigingen die hun positie innamen vóór de heilige wateren van de Aarde: ‘De mensen voeren heilige ceremonieën uit, ze bidden samen en ze ondernemen actie voor vrede. Hieraan is een kracht verbonden die bekend is als de kracht van White Buffalo Calf Pipe Woman.  Zij kwam in een visioen naar mij toe. Ik zag haar boven de mensen staan met haar gewijde pijp. Ik zag de heilige buffels van de Buffalo Nation de militairen omsingelen. Ze zei me dat de ‘Zwarte Slang’ de slang is uit haar profetieën.’

buffelminetwesterveld

White Buffalo Calf Pipe Woman. Door Minet Westerveld.

White Buffalo Calf Pipe Woman is een profetes van de Morgenster. Haar aanwezigheid laat zien dat Venus toch de weg wijst. Toen ik op Facebook aandacht besteedde aan het visioen van Judith, plaatste helend kunstenaar Minet Westerveld daar een afbeelding van een van haar schilderijen op leer bij. Zij voelt zich sterk verbonden met de Indiaanse traditie en kreeg White Buffalo in een visioen te zien. Zij wees mij erop dat White Buffalo voor de verbinding met Moeder Aarde staat. Zij gaf mij ook aan dat ik de hulp van het dier zou kunnen gebruiken om de hoge vlucht van mijn gedachten naar de Aarde te brengen.

White Buffalo staat volgens de boodschap die Minet bij haar visioen ontving ‘stevig op de Aarde en heeft tegelijkertijd contact met het Allerhoogste, zij brengt [hemel en aarde] in haar tot Eén waardoor ze heel is. Zij leert je om de waarde van het leven te herzien en dankbaar te zijn voor alles dat je gegeven is. Ze leert dat ieder van ons in de kringloop van het Leven gelijkwaardig is, niemand is meer of minder, zij omarmt alle kleuren, van alle volkeren. Ze leert om verschillen te overstijgen en te zien wat samenbrengt en verbindt.’

Wat zou de witte buffel voor mij kunnen betekenen? Er zijn zo’n 26 jaar verlopen sinds ik begon te ontdekken dat onze wetenschap ongeschikt is om met de diepere aspecten van het leven om te gaan. De quantumfysica bleek onvolledig te zijn, omdat deze tak van wetenschap geen aandacht aan de psyche schenkt. Voorbij de quantumfysica ligt de wereld van de alchemie en de levenskrachtenergie. Terwijl de wereld van de natuurkunde gemanipuleerd kan worden door krachten die deze wetenschap voor militaire doeleinden wensen aan te wenden, geldt dat niet voor het bewustzijn voorbij de quantumfysica. Want dat bewustzijn is met het Licht verbonden. In de dromen van theoretisch fysicus en Nobelprijswinnaar Wolfgang Pauli was in 1947 een boodschapper van het Licht verschenen om aan hem uit te leggen dat de quantumfysica niet de taal van de schepping is.

Jammer genoeg kon ik deze visie op de quantumfysica op de Vrije Universiteit niet verder uitwerken. Ik schreef een paar boeken waarin ik de viereenheid als een nieuw godsbeeld presenteerde dat quantumfysica en dieptepsychologie met elkaar verbond. In 2001 besloot ik enigszins tot mijn verrassing een stap voorbij de viereenheid te zetten en de psychologische betekenis van het getal vijf te gaan onderzoeken. Ik wist dat Venus in acht jaar tijd een vijfbladige bloem aan de hemel beschrijft. Maar pas de laatste tijd ben ik mij nader aan het verdiepen in de vrouwelijke energie die Venus in relatie tot de Zon naar de Aarde stuurt. In mijn artikel De Morgenster ontwaakt laat ik zien welke momenten hierbij in de afgelopen jaren een belangrijke rol speelden.

morning-star-illustration1

Illustratie bij de opera Morning Star uit 2015.

Uiteindelijk gaat het erom in deze wereld de balans terug te vinden. Via het werk van Judith weet ik dat alleen Maria Magdalena in staat is om de gevallen engel Lucifer een halt toe te roepen. Haar compassie is sterker dan zijn kracht om weerstand tegen de waarheid te bieden. Lucifer is overal actief in de wereld, maar de tijden waarin Vondel zijn toneelstuk Lucifer schreef zijn voorbij. Zijn naam valt niet meer terwijl juist in onze tijd de mogelijkheden om leugens te verspreiden legio zijn geworden. Hoe kunnen we deze duistere tijd tegemoet treden als we niet van de mythe op de hoogte zijn? In de mythe wordt verteld van de vrije hand die Lucifer kreeg om de goddelijke attributen van Maria Magdalena en het vrouwelijke principe van de scheppingskracht van God te ontkennen.

Lucifer is de gevallen Morgenster en zijn werk bestond eruit om ons op gruwelijke wijze te testen. Voor hem zelf was dit ook een test omdat hij gevaar liep het rijk van genade te vergeten waar hij vandaan was gekomen. Daarom diende hij uit vrije wil deze moeilijke taak op zich te nemen. Er is geen sprake geweest van een opstand in de hemelse gewesten tegen God. En daarom is er ook geen sprake van een ongeneeslijke breuk in de schepping. Maria Magdalena was getuige van de overeenkomst tussen God en zijn meest bekende Lichtbrenger. Daarom sprak ze in januari 2012 via Judith:

‘Lucifer, ik ken de goedheid van je ziel, de zuiverheid van je liefde en ik weet dat het vallen uit genade als een gevallen engel jouw overgave aan Gods heilige wil was. Daarom neem ik jou, mijn broeder, niets kwalijk… Ik spreek nu opdat allen weten dat ik Magdala Mahada Jahwe ben. Ik ben de vrouwelijke Christus en met deze macht en autoriteit ben ik er getuige van dat mijn broeder Lucifer terug zal keren naar Eenheid, dat zijn ziel niet langer tussen de dimensies en de werelden gespleten zal zijn, tussen de rijken van de verdoemden en de rijken van hen die met Halleluja begroet worden. Moge zijn ziel opnieuw de vrede van vereniging kennen, want ik was getuige van zijn overgave aan de wil van Creatie als een manifestatie van liefde.’

Herbert van Erkelens

De boodschap van Judith rond de verkiezing van Donald Trump is te vinden op de website van WantToKnow:

Standing Rock boodschap van Judith Moore

Een indringend artikel over de gebeurtenissen bij Standing Rock staat op de website van nieuwetijdskind:

Merel: De nieuwe tijd wordt geboren bij Standing Rock

Meer krachtdieren van Minet zijn te vinden op:

www.minetwesterveld.nl


Reacties

Hanneke on 2016-11-29 11:38:48 +0000

Het stukje over Maria Magdalena en Lucifer ontroerde mij. Dank je wel voor het plaatsen ervan in de nieuwsbrief! Hanneke

Herbert on 2016-11-30 12:33:19 +0000

Ik heb het toegevoegd omdat het uitzicht biedt op een heel andere tijd waarin het vrouwelijke niet meer door luciferische krachten wordt gedwarsboomd. Het is wel opvallend dat deze test van godswege was.

Reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *