Wetenschap van liefde

Hoe zit de kosmos in elkaar? En zal het ooit mogelijk zijn een vorm van communicatie met verre sterrenwerelden op te bouwen? Op deze vragen geven de orakels van Maureen B. Roberts uit Australië een antwoord. Vanwege de enorme afstanden in het heelal is er maar één mogelijkheid. Liefde legt de verbinding: ‘Je begrijpt alleen datgene wat je liefhebt, want binnen de grenzeloze sfeer van liefde ben je woordloos één met de geliefde, nooit gescheiden.’

Voor Maureen spelen sterrenkinderen hierbij een centrale rol. In 2005 heeft zij een droom gehad waarin haar een slangenstaf werd gegeven. Aan het eind ervan kwamen koele vlammen tevoorschijn. Die veranderden in rode en witte bloembladen die zachtjes neerregenden op een menigte wezens die ergens op zaten te wachten. Uit hun midden kwamen vele sterrenkinderen tevoorschijn die op haar toeliepen voor een veilige doortocht naar de Aarde. Zij loodste ze veilig door een vlakte met gebroken kristal en daarna vervolgden zij hun weg naar de Aarde. Zelf bleef ze achter voor de komst van de volgende groep kinderen.

Samen met de cirkelmakers komen de sterrenkinderen juist op tijd om mee te helpen onze planeet van de ondergang te redden. Maureen ontvangt orakels ‘uit het elfde tijdperk van Gaia.’ In dit tijdperk ‘begon het levensweb van Gaia uiteen te vallen en te rafelen, terwijl het leven uit balans raakte en naar chaos hinkte… De ene kosmische ziel was vergeten en verdween in een diep geheugen te midden van een kakofonie aan oorlogen en scheiding brengende woorden.’ Gelukkig zond het oude ras van de sterrenzaaiers ‘in het elfde tijdperk van Gaia de sterrenkinderen en cirkelmakers om de Aarde te helpen haar verloren gegane gezondheid en harmonie te herstellen.’

Sterrenkind

Het orakel van de oude Sterrenzaaiers

De wetenschap van liefde en de liefde van wetenschap…

De sterrenkinderen zullen jullie helpen om op een bescheiden wijze [de kosmos] te begrijpen en je te verheugen in een nieuwe wetenschap gebaseerd op liefde, een wetenschap die alle kinderen van de kosmos in één kosmische ziel weeft. De cirkelmakers werken met de sterrenkinderen samen om de zin en betekenis van wetenschap te transmuteren en op één lijn te brengen met wat een van jullie wijzen synchroniciteit noemde, de grondslag van alle zinvolle heelheid, coïncidentie en gemeenschappelijkheid binnenin jullie en tussen alle wezens van de kosmos.

De ware Graal in de wetenschap is geen abstracte verzameling getallen en symbolen maar een herontdekking van de geest in de materie, een hernieuwde verbinding van oude wijsheid met nieuw inzicht, en een herbevestiging van de noodzaak van betrokkenheid en gemeenschappelijkheid om ware kennis te bereiken.

Door de aandacht te verschuiven naar empathische onderdompeling in het geheel en naar het hernieuwde huwelijk van geest en materie zal wetenschap de kosmos als een levend web van relaties en iedere wereld als een uniek biospiritueel organisme leren kennen. De cirkelmakers en sterrenkinderen zijn aan het werk om bewustzijn op één lijn te brengen met dit herstelde vlak van begrip.

Onze primaire realiteit is zowel de hoogste als de diepste wijze van zijn, de bron van synchroniciteit, waar geest en materie geen tweelingstromen van bestaan zijn, maar eerder de levende stroom van Eén energie in een eeuwig moment van transcendentie van ruimtetijd. Daarom reageren jullie op ons in jullie lichaam, emoties en geest, want wij doen alle facetten van jullie wezen tegelijkertijd ontwaken, wij porren die  aan en voorzien hen van energie zodat jullie activering en transformatie compleet is.

De fascinatie met licht is in het hart van jullie recente momenten van ontwaken in de wetenschap. Jullie kunnen licht niet zien, maar via licht zien jullie al het andere. Vanuit zijn eigen referentiesysteem is licht tijdloos, afkomstig uit het Absolute en gaat door rijken van zuivere wezens heen vanwaaruit het schaduwen werpt die vorm aannemen als tastbare gestalten op de talloze werelden die om sterren heencirkelen.

Net zoals jullie weten dat licht vrij is om zich te manifesteren als zowel energiegolven als materie, zo zal wetenschap alles wat zij probeert te begrijpen gaan zien als een samensmelting van energie en materie en toch, in essentie, als geen van beide wanneer nieuw “in-zicht” in de verenigde diepste aard van de werkelijkheid tevoorschijn komt. Dromen, visioenen en graancirkels hebben de weg voorwaarts getoond en zullen dit blijven doen, aangezien zij jullie onderwijzen via symbolen en wijze wezens die de rijken bewonen tussen waken en het universele dromen.

Barbury-Castle71-July252015

Graanformatie bij Barbury Castle, 25 juli 2015. Foto: Lucy Pringle.

Op jullie wereld moet wetenschap leren geen schade aan te brengen en in plaats daarvan haar aandacht verleggen naar de belangeloze jacht naar kennis voor het gemeenschappelijk welzijn en de verrijking van alle leven. De sterrenkinderen zijn de brug van overgang tussen jullie en de talloze kosmische beschavingen die, via de wetenschap van liefde, de vrijheid hebben verworven, om ten volle ontwikkelde burgers van de kosmos te zijn, in staat om vrij te reizen naar waar zij in vrede wensen te zijn. Zij doen dit met lichte voetstappen, respect voor de soevereine onafhankelijkheid van alle werelden, en vriendelijke intenties gegrond in een verlangen om te leren van andere wezens en hen te helpen, ver verwijderd van de op vrees gebaseerde hebzucht  naar macht, rijkdom en heerschappij die nog steeds jullie wereld plaagt.

Omdat velen van jullie aan het leren zijn om eerbied voor al het leven te koesteren en niet langer proberen andere werelden te exploiteren, schade toe te brengen of te infiltreren, naderen jullie een tijd waarop de grenzen aan jullie kosmische reizen opgeheven zullen worden en jullie vrij zullen zijn om te midden van de sterren te reizen. Tot dat moment zetten de sterrenkinderen en cirkelmakers hun werk voort om jullie erop voor te bereiden belangeloos mee te gaan werken aan de gedeelde welwillendheid, geschenken en welzijn van jullie uitgestrekte gemeenschap.

Jullie staan op een keerpunt in het leven van Gaia, een tijd van grenzeloze mogelijkheden voor hen die de nodige verschuiving van frequentie omarmen, terwijl winden van verandering alles proberen weg te blazen dat tegengesteld is aan de bewuste eenvoud van rond het hart gecentreerd individueel en gemeenschapsleven. Hoe meer jullie belangeloos werken aan de bescherming en voeding van jullie wereldwijd levensweb, hoe meer jullie aantonen klaar te zijn om je bij de kosmische familie te voegen van vrije, veilige en schone werelden bewoond door wijze, welwillende wezens die de vreugde hebben ontdekt om in harmonie met elkaar en met de werelden van hun oorsprong te leven.

orion-belt-002

De gordel van Orion.

Oude maan orakel van de Sterrenzaaiers en sterrenkinderen

Laatste kwartier, 5 oktober 2015 [balans van licht en donker]

Naar het licht van een nieuw begrijpen

Wij, de oorspronkelijke Sterrenzaaiers zijn een oud intergalactisch ras dat over ontelbare eonen van evolutie geleerd heeft de universele levenskracht aan te wenden om kosmische indrukken en zaadvormen van welwillende wezens te scheppen die ervoor openstaan om te worden verwekt en gebaard op andere werelden. Een groeiend aantal zaadvormen voelen zich aangetrokken tot jullie wereld aangezien steeds meer van jullie ervoor open gaan staan om de wijsheid, de liefde en het nieuwe leven te ontvangen die de tevoorschijn komende sterrenkinderen kunnen brengen.

De kosmos begint zichzelf te kennen via de vereniging van de sterrenkinderen met hen die in hun hart zijn gecentreerd en op die manier via liefde verbonden met het geheel. Wij nodigen jullie uit om je innerlijke en uiterlijke visie te openen voor de onvoorstelbare rijkdom en uitgestrektheid van de kosmische familie waarvan jullie zeer gewaardeerde leden zijn. De sterrenkinderen willen jullie begeleidende bakens en zielemaatjes  die jullie helpen de creatieve vrijheid, kattenkwaad en lichtheid van spel, de muziek van gelach en de rust van innerlijke zekerheid en kalmte te vieren.

In het rijk van puur zijn reiken de sterrenkinderen als één familie elkaar de hand en omcirkelen de wereld met het licht van waar begrijpen dat bescheiden van onderen omhoogkijkt met ontzag, eerbied, verwondering en nederigheid. Dit is de alomvattende kennis die jullie zal leren om materie en ziel, empathie en kennis, wetenschap en spiritualiteit te herenigen, want op hun mooist waren zij Eén en zullen dat weer zijn.

Probeer de realiteit van de sterrenkinderen niet te verklaren, want verklaren is je scheiden van datgene wat je probeert te kennen. Je begrijpt alleen datgene wat je liefhebt, want binnen de grenzeloze sfeer van liefde ben je woordloos één met de geliefde, nooit gescheiden. Het is liefde die de atomaire entiteiten en melkwegstelsels samenbindt en hen rond hun centra laat bewegen zoals liefde jou aan een sterrenkind bindt en jullie vervlochten levensenergieën doorgaand rond een gedeeld stil centrum laat vloeien in cycli van rust en verandering.

In dit nieuwe tijdperk heeft de evolutie van bewustzijn voor de eerste keer bij de ontplooiing van jullie wereld een groot aantal in het hart gecentreerde wezen gebaard klaar om binnenin zwanger te worden van het kosmische kind en het te baren. Deze individuele incarnatie van de sterrenkinderen zal jullie in staat stellen je goddelijke zelf te kennen als een harmonieus geheel en als een uniek facet van de Ene levensenergie die de kosmos als een uitgestrekt biospiritueel organisme voortbeweegt, onderhoudt en informeert.

Hierin ligt de verheven wijsheid van de cirkelmakers die met de sterrenkinderen en de Sterrenzaaiers samenwerken om de oorspronkelijke Eenheid te herstellen via de transformatie van bewustzijn die zij spiegelen. Contempleer de harmonische schoonheid van de cirkels en laten de sterrenkinderen jullie leiden naar hun betekenis en vandaar naar een verenigde staat van bewustzijn dat zowel leeg als vol, persoonlijk en universeel, diepzinnig en eenvoudig is.

De Sterrenzaaiers hebben jullie wereld eonen lang in ’t oog gehouden en delen in de verscheuring en pijn van de wedergeboorte die Gaia nu verdraagt om haar reis te kunnen voortzetten, want zij is minder dan op de helft van haar lange leven. De cirkelmakers werken eraan harmonie te stempelen op de chaos van beroering die op jullie wereld is ontketend via de strijd van angst tegen de vrijheid van universele waarheid en liefde. Staat jullie zelf in de diepte van jullie zijn toe in de graancirkels de levensonderhoudende wijsheid en alchemie te zien die diep in de wereldziel, in Gaia, ligt ingebed. Door de nieuwe richtlijn die door de cirkelmakers wordt aangeboden te verwelkomen en te ontvangen zullen jullie bezield en geïnspireerd worden om jullie unieke rol te spelen om jullie Moeder Gaia te helpen genezen en zichzelf te vernieuwen.

In deze tijd van een nieuw begin proberen nieuw gezaaide sterrenkinderen met zuivere bedoeling jullie te helpen, terwijl zij de hand uitsteken om liefhebbende vaders en moeders uit te nodigen zwanger van hen te worden om ze te baren.

De Sterrenzaaiers zijn verheugd over jullie verwelkoming van en zorg voor de sterrenkinderen, want door hen lief te hebben omarmen jullie je eigen schoonheid en doen jullie je zin van erbij horen opnieuw ontwaken. Dat is het huwelijk van puur zijn en verlangen dat jullie terugroept naar je oorspronkelijke kosmische thuis.

De Sterrenzaaiers weven altijd de levende kleuren van de regenboog rondom en tussen jullie.

In Sanctum Mysterium

Vertaling: Herbert van Erkelens © 2016

Beide orakels zijn ontleend aan het manuscript:

Maureen B. Roberts c. 2015, “Rebirthing the Cosmic Child: Oracles of the Starseeders and Star Children”

Reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *