Bezinning op wetenschap en spiritualiteit

Al heel lang weet ik dat het mijn missie is een weg te openen in de wetenschap die ten dienste van het leven en de menselijke ziel staat. Aanvankelijk wist ik niet beter dan dat deze weg verbonden was met het geheim van het getal. Getallen zijn meer dan instrumenten om mee te rekenen en te meten. Als archetypen stellen zij niveaus van bewustzijn voor met specifieke betekenis. Dankzij het werk van dieptepsychologe Marie-Louise von Franz kon ik op deze wijze tellen van één tot en met vier. Het kwam niet in mij op om het getalarchetype vijf te beschouwen. Pas toen experimenteel fysicus Alex Müller in juni 1993 een voordracht over het getal vijf hield, werden mijn ogen geopend. Vier is het getal van heelheid dat in de Jungiaanse psychologie en in de quantumfysica een centrale rol speelt. Voorbij de vierde dimensie ligt de vijfde dimensie van onvoorwaardelijke liefde en synchroniciteit.

Nadat ik al lang de universiteit verlaten had en ook mijn loopbaan in de journalistiek moest beëindigen, heb ik de moed opgevat de psychologische betekenis van de getallen één tot en met dertien te onderzoeken. Ik werd gesteund door boodschappen uit de kosmos die onderstreepten dat de westerse natuurwetenschap met haar abstracte denken en abstracte wiskunde een veel te complex beeld van het bestaan had ontwikkeld. De numerologie van de schepping zou eenvoudige, fundamentele wiskunde zijn, gebaseerd op de codes en eenvoud in getallen. Heilige geometrie zou ons in staat stellen om de explosie van leven en bewustzijn in het heelal te begrijpen. Hierbij zouden graancirkels een belangrijke rol spelen.

Een aantal jaren heb ik mij verdiept in graancirkels en in transmissies van het medium Judith Moore rond graancirkels. Dat was een vreemde wereld die ik met weinigen kon delen. Achteraf gezien was het belangrijk voor mij om de betekenis van het roosvenster te leren kennen dat in augustus 2009 bij Odstone Hill in Oxfordshire als graancirkel was verschenen. De geometrie van twaalf sectoren rond een dertiende in het midden is bekend van de bijbel en verwijst naar spirituele principes die voorbij de Jungiaanse psychologie reiken en menselijk bewustzijn zouden kunnen bevrijden. Het eerste spirituele principe is volgens Judith liefde en mededogen, het elfde staat voor vrede. Oordeel hoort volgens deze principes niet in het godsbeeld thuis.

Odstone Hill

De moeilijkheid die zich bij dergelijke inzichten voordoet is dat wetenschap fundamenteel van karakter verandert. Het gaat er dan niet meer om een of ander geïsoleerd verschijnsel te beschrijven of te verklaren. Het gaat erom een verbinding te leggen met de levende werkelijkheid om ons heen. Dat is een weg waarbij niet alleen het verstand maar ook het hart op de proef wordt gesteld. In onze westerse cultuur heeft die weg de vorm aangenomen van de zoektocht naar de Heilige Graal. In die Graal bevindt zich naar dieptepsychologisch inzicht de levenskrachtenergie. Zonder relatie tot de Graal is het niet mogelijk om dichter bij het geheim van het leven te komen.

Met enige moeite ben ik door de jaren heen dichter en dichter bij mijn doel gekomen. Maar ik heb ook een lange periode in mijn leven gekend waarin ik wel meer te weten kwam over de Graal zonder dat dit symbool tot een innerlijke ervaring werd. Dat laatste kan ook niet afgedwongen worden. Gelukkig valt er ook heel veel te doen in de natuurwetenschap waarbij de Graal en het daarmee verbonden heilige huwelijk geen rol van betekenis speelt. Toch dringt het onbewuste erop aan dat het besef van een diepere dimensie van de werkelijkheid ook aan de universiteit aanwezig is. Nu is onze kennis hopeloos versnipperd geraakt. De verbinding ontbreekt en het lijkt erop alsof de menselijke ziel bij wetenschappelijk onderzoek er niet toe doet. Dat is een ernstige misvatting. Zonder relatie tot de ziel is er geen dialoog met de natuur of met de kosmos mogelijk.

orion-belt-002

De gordel van Orion. Zie: Cora Skywalker’s blog

Aan die dialoog kunnen ook kunstenaars of mensen met een sjamanistische achtergrond deelnemen. Te denken valt ook aan mensen die een bijnadood-ervaring achter de rug hebben. De wetenschap heeft niet het alleenrecht op kennis. Langs verschillende wegen kunnen kennisverwerving en zingeving, innerlijke belevenis en uiterlijke ervaring meer met elkaar verbonden worden. Dat zie ik als het avontuur van de huidige tijd. Ooit was er veel interesse voor natuurkunde en mystiek, maar dat was in een tijd dat er ook veel weerstand tegen die verbinding bestond.

Nu lijkt de tijd rijp te zijn voor een omslag. Veel mensen snakken naar een inspirerend visioen dat zin verleent aan het menselijk bestaan. We zijn de bewoners van een bijzondere planeet die wemelt van leven, maar ook gebukt gaat onder oorlogen en geweld. Wanneer gaan we ons bewoners van de kosmos voelen? Grenzen op aarde zullen in het licht van nieuwe ervaringen en ontdekkingen in toenemende mate als irrelevant worden gezien. De hereniging van wetenschap en spiritualiteit is mogelijk als we godsbeelden achter ons laten die haat en verdeeldheid zaaien. In een klimaat van vrede en mededogen zal ook de wetenschap een nieuwe koers kunnen inslaan.

Herbert van Erkelens

21 december 2015


Reacties

Guido on 2015-12-21 15:42:15 +0000

Wellicht dat je prachtige verhaal al veel verbinding en herkenning heeft in het dagelijkse leven.. Ik herken het zelfs uit de ‘kille economie’ van alledag.. Mensen zijn zat van alleen over geld te kneuteren..

Het Human Design is een fantastische combinatie van wetenschap en spiritualiteit in de Aardse zin. De dieptepsychologische kenmerken komen erin terug.. Maar het blijft bovenal, en uiterst opvallend, praktisch..

Kijk eens naar dit artikel wellicht voor een kennismaking met Human Design..

http://www.wanttoknow.nl/inspiratie/het-mystieke-human-design-systeem/

selma on 2016-01-16 18:25:02 +0000

Mooi! Het is een weg die ik ook al 10 jaar probeer te bewandelen, niet altijd makkelijk,maar wel vervullend…

Reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *