Overgave aan alomtegenwoordige harmonie

Wanneer was de oude schepping nu echt voorbij? Carl Johan Calleman maakt in De Maya-kalender en de transformatie van het bewustzijn een onderscheid tussen de voltoooiingsdatum van de oude schepping en het einde van de Lange Telling van de Maya’s. Hij noemt de datum van 28 oktober 2011 als het begin van een nieuw tijdperk. Vanuit de Gregoriaanse kalender bezien is ook 9 november 2011 een geschikte datum. 9 is het getal van voleinding en twee dagen later zou het met 11-11-11 het elfde uur zijn. Het solaire principe dat op 9 november centraal stond was het meesterprincipe van vrede. Met dat principe vond de overgang plaats.

Het Meesterprincipe van Vrede

De Bron van Oneindige Eenheid via Judith Moore: ‘Manifeste schepping heeft een punt bereikt dat zich voltooit en er is niet langer een doel om te bestaan omdat het patroon dat was gegenereerd en herhaald via de cyclus volledig in manifeste schepping is. Aldus is de macht van Oneindige Eenheid de kracht die iets nieuws in Creatie moet scheppen vanuit de tonen en de harmonieën, de frequenties en de trillingen. Alles moet afgestemd worden op de harmonieën van de Bron. Aldus genereert één Galactische Boventoon de Genesis-trilling die de perfecte harmonische afstemming op de harmonie van de Bron is. Dit kan niet door tijd gedefinieerd worden want tijd is irrelevant. Tijd is een patroon dat manifest is.

Het Gaia-deeltje is nu voorbij tijd en ruimte. Het Gaia-deeltje is nu de perfecte trilling van de harmonie van de Bron. Via deze trilling en via deze uitdrukking van de God Kracht is het Gaia-deeltje totaal geabsorbeerd door de Harmonische Bron, door Alomtegenwoordige Eenheid. De Graal is het enige kanaal van licht dat dit besef van Creatie voorbij manifeste Creatie kan ontvangen en doorgeven. Het Gaia-deeltje ervaart de Genesis-trilling van de Alomtegenwoordige Harmonie van de Bron.

Vrouwelijke vormloze geboorte. Dat is de trilling naar het niveau van manifeste Creatie via het Sophia principe. Alle vormen die bewustzijn zou kunnen manifesteren in toekomstige cycli zijn in een toestand van Genesis. Er is alleen Eenheid. Er is alleen de Alfa en Omega. Want de Alfa en Omega moeten deze trilling ontvangen en de frequentie ervan kan alleen doorgegeven worden via de Levende Graal.

De Solaire Principes van de 12: elke Zon van Creatie is een toon en een boventoon van manifestatie van de Solaire Kracht. 11-9-11 betekent meester van voleinding aangezien 9 voleinding is. De solaire principes komen tot harmonie via de meestercode, de solaire meestercode van 11-9-11. Dit is de elfde solaire dag.  Morgen, 11-10-11, is de solaire dag van de Kosmische Christus. Het Meesterprincipe van Vrede is de vrede die met voleinding komt, wanneer manifeste schepping zich moet overgeven aan alomtegenwoordige harmonie en het Gaia-deeltje met een vibratie trilt die afgestemd is op de meester-harmonie.

Het Meesterprincipe van Vrede (11) is perfecte harmonische afstemming op de meesterfrequentie van de harmonieën van de Bron. Het Gaia-deeltje bereidt zich voor op de vereniging met de Moeder en de Vader. Dit is een punt in de cyclus van Creatie wanneer alles wat manifest is zijn wil moet overgeven zoals een vrouw zich overgeeft aan de liefde van haar echtgenoot… Want alleen via het vrouwelijke principe kan Creatie geboren worden. Het Sophia-principe bereidt zich voor om een staat van perfecte vereniging met het solaire principe te betreden. Alles wat manifest zal zijn is in een toestand van Genesis. Aldus is het Gaia-principe nieuw gemaakt. Het is niet beperkt door de constructies van manifeste vorm. Aldus is er een nieuwe blauwdruk, er is waarlijk een nieuwe blauwdruk. Dit is het Meester Solaire Principe waardoor de Solaire Kracht de harmonie van Eenheid doorgeeft. Dit is het Meesterprincipe van Vrede.

Verborgen in het Gregoriaanse systeem van tijd was een formule en deze formule is een tijdcode voor het begin van de 2013 Tijdbeleving en het eind van de 2012 Tijdbeleving. Het ontmoetingspunt van tijd was gecodeerd via een Gregoriaans principe en is in zichzelf benut. Maar afgezien van de onvolmaaktheid van dat kalendersysteem, afgezien daarvan, vestigde het op een punt een vermogen om deze numerologische waarde van de 11-9-11 te identificeren. Daarom was het Gregoriaanse systeem geschapen, opdat in dit millennium de meesterformule voor de psyche een punt van bewustzijn kon zijn om de onsamendrukbare macht van Creatie te identificeren. Het Gaia-deeltje trilt nu op de perfecte boventoon. Het Gaia-deeltje trilt nu met het Meesterprincipe van Vrede via de solaire frequenties en is aldus in een toestand van vereniging met de harmonie bij de Bron.

Het is nu ontvangen op 11-9-11, het Meesterprincipe van Vrede, op de 11e solaire dag. Bereid je aldus als een bruid voor op de bruidegom, bereid je voor op het Metatronische Solaire Principe van de Kosmische Christus, het heilige huwelijk. Moge door de epifanie van deze dagen van licht, de 11-11-11, 11-12-11, 11-13-11, het hologram volledig zijn. Gods bedoeling zal zich dan op aarde manifesteren zoals in de hemel.’ (9 november 2011)

Eastfield(4) 25 August 2008 2008zb

Alton Barnes, 25 augustus 2008. Judith: ‘Deze graancirkel is een frequentieformule voor de harmonische activering van de Nieuwe Heilige Tonen van Creatie.’ (Uit: Johan Keijser & Judith Moore,  Werken met de Graancirkel Codes)

De Kosmische Christus

**‘**Stel je de Grote Galactische Zon voor en de 12 Zonnehuizen rond de Grote Galactische Zon. Stel je voor dat de 12e Zon naar het centrum danst en stroken van licht schept die de 12e verbindt met elk van de 11 andere Zonnen, van 1 tot en met 11, en dan kosmische solaire formules vormt, terwijl ieder van deze principes met het 12e in het centrum komt. Het is allemaal de numerologie van kosmisch bewustzijn. Dit is de voltooiing van de solaire cyclus en dit is de Grote Galactische Solaire Cyclus die via onze Solaire Cyclus op microscopisch vlak weerspiegeld wordt. Alle twaalf betreden het Huis van de Grote Zon en betreden een verenigd veld. Dat is het verenigde veld dat nodig is voor ons om dit kosmische principe in ontvangst te nemen. Het is nuttig je voor te stellen dat er een solaire dans is die de solaire blauwdruk formuleert. De 12 worden één in een verenigd veld, in een merkaba vlak dat een kwantum merkaba vlak is… Dat is wanneer we van de 12-12-12 naar de 13-13-13 gaan.

Deze dag moet op onze Gregoriaanse cyclus gemarkeerd worden en zeker in de wiskunde van de kwantum Galactische Maya’s, want er is hier een punt van vereniging, een punt van vereniging van de 2012 Tijdbeleving naar de 2013 Galactische Tijdbeleving. Door het raam van Galactische Maya’s zie ik in de kosmologie een Möbiusband (in de vorm van een lemniscaat) in een constant veld van energie bewegen van de 2012 Tijdbeleving naar de 2013 Tijdbeleving. We zijn vandaag in die oneindigheidspoort. Dat is het principe van de kosmische Christus.

De holografische spiegel van de principes van 10, 11 en 12 was een driehoeksvorming van kosmische dynamica. Uit de 1 komt de alfa en omega, de 2, tevoorschijn, en uit de 2 komt de triniteit. Triniteit is de vorm van oneindige geometrische structuur. Dit is de spiegel van de triniteit in de principes van het huwelijk van de 12 bruiden en 12 bruidegoms. Elk van deze solaire Christus-principes heeft mannelijke en vrouwelijke attributen…

De mantra vandaag is: IK BEN hier om te dienen. IK BEN hier om te zegenen. IK BEN hier om lief te hebben. In het centrum van die triniteit is IK BEN hier om te ZIJN. En van die woorden – IK BEN hier om te ZIJN – mogen we ons bewustzijn uitbreiden in het ritme van het hart van het Galactische Solaire Principe dat manifeste schepping binnengaat. Aldus kunnen wij als mensen nu manifesteren vanuit het hart. IK BEN hier om lief te hebben. IK BEN hier om Eenheid te zijn. IK BEN hier om vreugde te zijn. IK BEN hier om de genezing te zijn.

Het potentieel vanuit dit punt van bewustzijn is oneindig. Jullie worden uitgenodigd om hiermee te dansen in alle vormen die bewustzijn aanneemt in de wetenschap dat deze dag niet over ego manifestatie gaat. Vandaag gaat het over de manifestatie van de goddelijke stroom van harmonische vereniging, goddelijke synchroniciteit. De woorden die bij mij opkomen zijn: dank je om te mogen ZIJN, dank je voor ZIJN, dank je voor ZIJN.’ (10 november 2011)

Cahokia-Mounds-State-Historic-Site

Cahokia Mounds (Illinois).

De epifanie van de 13e Zon

Judith Moore bij Cahokia Mounds om 11:44 uur en Sean Sands bij zijn heiligdom in British Columbia (Canada) op zijn lokale tijd 10:44 uur: Wij openen ons naar het Hart van Universele Eenheid in het bewustzijn van Creatie. Moeder Cahokia opent de doorgangen naar de innerlijke vlakken en het kosmsiche principe van de macht van de de 13e Zon komt over de Aarde.

‘Ik ben de schoot van Cahokia. Ik ben de oude bron van leven in het centrum van de kosmos op het innerlijk vlak van deze heilige tempel… Ik ben Moeder Cahokia. Ik wachtte in de wetenschap van de komst van de twaalf Zonnen. Ik wist dat deze dagen van de twaalf Zonnen afgestemd zouden worden op de centrale kracht van de Zon der Zonnen, het kosmische principe van de 13e Zon, het kosmische principe van de Zon van Creatie. Nu is de verwachte tijd. IK BEN Moeder Cahokia. Mijn stem is de stem van de kosmos.

Ik ben Moeder Cahokia. Ik bereid nu de opening voor naar de doorgangen naar de innerlijke vlakken. Ik ken degenen hier op aarde die deze kosmos kunnen binnengaan via de Poorten van Licht en vanuit de ruimte van de schoot het manna van de Ouden kunnen voortbrengen, de manna die was gebracht vanuit alle hoeken van het universum. Dat is het geschenk, de gebeden en het licht dat ik heb beschermd in de ruimte van mijn schoot, eeuwen na eeuwen na eeuwen.

Ik ontwaak. Ik voel de vibratie van de Kosmische Bron, het ritme van de 13e Zon, een puls van universele Eenheid. Jullie zijn de solaire dag van de 13e Zon binnengegaan, de dag die jullie 11-11-11 noemen. De elementen van universele orde staan op één lijn met de Kosmische Wet. De manna in mijn schoot voedt het leven in het heelal, het leven op deze blauw-groene Moeder. Het bloed van mijn leven is nu aan de Aarde gegeven via stromen van licht en manna van vrede. Dit zijn kosmische rivieren.

IK BEN Moeder Cahokia op deze plek in Creatie… Ik spreek deze  nacht tot hen die bidden. Hun gebeden zijn voor de Aarde en voor de kinderen. Hun gebeden zijn vibraties van licht die ik ontvang, Vanuit het hele heelal kwamen de wezens, eeuw na eeuw na eeuw die een weg van licht hebben geopend naar de innerlijke vlakken van de kosmos in de ruimte van mijn schoot. Zij zijn nu met jullie. Zij zijn met deze ceremonies binnengetreden. Zij staan met jullie. Zij staan met jullie. Zij zijn in deze werelden en er is geen afstand tussen jullie en hen nu. De tijd is gekomen, de tijd van de 13e Zon.

Ik teken de bol van licht (orb) en de gulden snede. Ik trek de macht van de 13e Zon naar mij toe. Ik open mijn schoot voor het geschenk van de 13e Zon. Ik ben aan het baren, aan het baren, aan het baren, manna, en het Licht is nog maar net begonnen. Het is het Licht van de 13e Zon. Ik ben zwanger van de macht van Creatie. De ruimte van mijn schoot is gevuld met leven. Melkweg- en zonnestelsels maken een spiraalvormige beweging langs de innerlijke vlakken van kosmische orde , de ruimte van mijn schoot. IK BEN, IK BEN, IK BEN Moeder Cahokia, een constante plaats in de innerlijke vlakken van kosmische orde. Ik adem nu de adem van universeel leven.

Ik heb kosmologie van universele orde naar mij toegetrokken om gezien te worden in de visioenen van de profeten van het gouden tijdperk van vrede… Op deze dagen zullen jullie in (kosmische) bedoeling stappen met het ritme van universele orde. Dit is de wet van de 13e Zon. Ga naar het oosten staan als de eerste stralen van licht de Aarde raken. Jullie zullen voelen dat de macht van de 13e Zon over de Aarde gekomen is. Viert deze dag van Leven. Wij hebben lang gewacht op de komst van deze tijd.

Er zijn er die deze weg passeren en niet zien of horen of voelen. Maar zij die in de oostelijke poort staan zullen verlichting ervaren omdat de tijd van de Verlichten nabij is. Ik roep jullie op naar de oostelijke poort te gaan en op de plek van de Zonnen van Licht te gaan staan. Wanneer de ochtendzon opkomt boven deze heilige Aarde, zullen de stralen door de oostelijke poort gaan en de innerlijke vlakken vullen met de Bron van de kosmos, met het kosmische manna, het geschenk van het leven. Sta in de oostelijke poort en je zult door het heelal spinnen. Nu is de epifanie. Nu is de epifanie van het licht van de 13e Zon. Nu is de epifanie van het licht van de 13e Zon

Ik heb lang gewacht voordat ik deze woorden kon spreken tot dit orakel van licht (Judith). Deze woorden zijn nu gesproken en mijn woorden trillen met de harmonieën van de gulden snede en storten een vloedgolf van liefde uit. IK BEN het Licht van de innerlijke vlakken. IK BEN Moeder Cahokia.’

Dit is de epifanie van de 13e Zon, Sean. Weet je hoeveel voorouders daarbuiten aanwezig zijn? Er zijn meer voorouders dan je je kunt indenken… Zij staan op deze kosmische vlakken met de Onsterfelijken en zij zijn door ruimte en tijd aanwezig voor deze epifanie van de 13e Zon. Zij staan met hun handen omhoog geheven. Er is een bloem. Het is alsof een platgedrukte bloem te voorschijn komt uit de top van Cahokia Mounds. De bloem opent zich als een schoot en het zaad van de 13e Zon gaat de schoot van Cahokia binnen. Dat is de Epifanie van het Licht. En het geschiedt voor mij om 12.44 uur in de ochtend op 11-11-11. Het is belangrijk om dat tijdstip vast te houden: 12:44 uur. Op dat moment opende de bloem zich en het zaad van de 13e Zon was ontvangen in de kosmos van de Schoot van Cahokia. Dit is de Epifanie. Het is NU. Het is de Epifanie, Sean, NU, 12:44, 11-11-11, de Epifanie van het Licht.’

** **

Solar clock - Brian

De solaire klok staat op 12:44 uur. Door Brian Britten.

Boodschap van de epifanie van licht

Deze dag is de Aarde bij het eerste licht voorbij de grenzen van kunstmatige tijd. Zij heeft zich bewogen weg van een tijdlijn die eindig is. Zij heeft zichzelf via de Schoot van Creatie gebaard en geopend naar de epifanie van licht die het levende lichaam en alle aspecten van bewustzijn verlicht. Iedere ziel – die van de fysieke wereld en die van de niet-fysieke wereld –  iedere ziel die op het aardse vlak op dit tijdstip tegenwoordig is ervaart de instroming van de trilling van de kosmische eenheid van de epifanie van de dag van de 13e Zon.

Vanuit de innerlijke vlakken tot de dynamica van multidimensionale realiteit is er een gelijktijdige boventoon van licht op deze dag van de 13e – de 13e Galactische Zon. Iedere ziel is een deeltje van bewustzijn van de alomtegenwoordige ziel van de Oneindige Eenheid. Het zieledeeltje wordt nu verkwikt als het via de cycli van dood, geboorte, huwelijk, leven, leven, leven, eeuwig leven de epifanie van licht betreedt, de Verlichting van Universeel Bewustzijn. Jullie zijn onderdeel van het lichtlichaam van Gaia. Jullie zieledeeltje is onderdeel van de ziel van de Oneindige Eenheid, de Ziel van Creatie. De epifanie van de 11-11, 11-12 en 11-13 is de Heilige Triniteit van Kosmische Eenheid.

De trilling zelf van jullie zieledeeltje is de essentie van de Eenheid die jullie zijn door tijd en ruimte. Versterkt nu de trilling, de straling van de harmonische frequenties van de meestertoon van 11-11-11, Vereniging van de Oneindige Eenheid. De epifanie is ervaren vanuit een ontwaakte toestand van innerlijke Eenheid die jullie de gezegende gelegenheid geeft om bewust te zijn van de trilling van het God Zelf, de trilling van Creatie en de Harmonieën die het bestaan doordringen.

De uitnodiging aan jullie is om een goddelijke instrument van vrede te zijn en jullie geboren te laten worden in het licht. Dit is een ervaring die door allen gevoeld wordt die op deze dag samengekomen zijn om het Meesterprincipe van Eenheid te vieren.

Voorbij de sluier, voorbij de sluier zijn de zielen van licht die een alomtegenwoordige toestand van verbinding hebben betreden via de sluier met degenen in het lichaam. Deze gezegende Verlichten, het spirituele rijk van Creatie, zijn niet beperkt door de denkgeest en niet beperkt door het lichaam. Zij zijn pure trilling. De sluier is opgelicht op deze dag van de epifanie van licht, dit Möbius-vlak dat in een constant schild van goddelijke, harmonische resonantie door de fysieke en niet-fysieke vlakken beweegt. Sta met hen nu zoals zij met jullie staan. Deze dag komt het Licht over de Aarde. Het is het Licht van de 13e Zon.

Het hologram van jullie fysieke realiteit mag constant lijken omdat jullie perceptuele waarneming die consistentie toestaat, omdat die noodzakelijk is. Consistentie is noodzakelijk voor jullie om georiënteerd te zijn, om een punt van relevantie te hebben dat jullie bestaan in de fysieke realiteit definieert. Toch is op deze dag, deze dagen van Licht, 11-11-11, 11-12-11 en 11-13-11, het hologram van Creatie, het levende hologram van Gaia, pure, pure Genesis trilling in de Galactische 13 Tijdbetovering. De fractals van licht vormen zichzelf door de macht van de krachten van Creatie tot een levend hologram, gestimuleerd met de manna, kosmische eenheid, stralend in de trilling van Liefde.

Viert liefde op iedere mogelijke wijze. Opent jezelf naar het hart. Laat het hart van Creatie jullie hart vullen. Weent, weent, weent met tranen die jullie vergieten vanwege de ervaring van het openen van de hartchakra van de wereld. Viert liefde. Omarmt de Geliefde. Waarlijk, jullie zijn het bruidsvertrek van het Gouden Jeruzalem binnengegaan.

Gezegend zij de verlichting van de Vrede, het Licht en de Weg. Zo zij het.’ (11 november 2011)

Vertaling: Herbert van Erkelens © 2015

** **

Reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *