De solaire principes van de nieuwe schepping

Hoe kan onze wereld een nieuwe schepping ervaren? Volgens Crop Circles Revealed  van Judith Moore en Barbara Lamb zou onze Zon, die door de Maya’s K’inich Ahau wordt genoemd, vanaf het jaar 2000 een grote verandering ondergaan. Onze Zon zou in de aanloop naar 2012 versmelten met de essentie van dertien Galactische Zonnen die samen het Huis van David vormen. Het gaat om twaalf Zonnehuizen rond de Grote Centrale Zon. Die versmelting vormt de grondslag van de nieuwe schepping.

Carl Johan Calleman heeft in De Maya-kalender en de transformatie van het bewustzijn beweerd dat de voltooiing van de (oude) schepping niet samen zou vallen met het einde van de Lange Telling van de Maya’s. Op grond van ‘tamelijk diepgaand onderzoek’ die hij verder niet onthulde was hij in 2004 van mening dat de voltooiing van de schepping op 28 oktober 2011 zou zijn. Dat is een dag die volgens de Lange Telling die in Guatemala wordt gehanteerd op 13 Ahau viel, 420 dagen eerder dan de bekende datum 21 december 2012.

Volgens Judith Moore ging de Aarde op die 28e oktober 2011 een galactisch vlak binnen dat zij definieert als het harmonisch continuüm van het bewustzijn van de Oneindige Eenheid: ‘De trilling van dit harmonisch continuüm is wat jullie definiëren als liefde. Liefde is de trilling van universele Eenheid gegeven en uitgewisseld in zijn meest zuivere goddelijke zin via harmonische vereniging met bewustzijn en de trilling van licht- en geluidsfrequenties. Daarom ervaart een individu die in het bijzonder is afgestemd op de hogere staten van liefdesbewustzijn de wereld helderder en heeft een verhoogde zin van bewondering voor schoonheid en muziek. En dit zijn essentieel de tonen en boventonen die uitgedrukt worden via de geluidsconcerten gegenereerd vanuit het levensweb dat zich als een blauw-groene planeet heeft ontwikkeld. Liefde is de toon van het Nieuwe Galactische Tijdperk, de toon van het tijdperk van Aquarius. De aarde heeft zich bewogen voorbij de beperkingen van de oude structuren van tijd. Jullie hebben de drempel overgestoken naar een waarlijk gezegende wereld en de boodschap vanuit het heelal is diepe liefde.’ (10-28-2011)

Vanaf 30 oktober 2011 waren er twaalf Solaire Dagen. Op iedere dag stond een nieuw solair principe centraal, verbonden met een van de twaalf Zonnehuizen rond de Grote Centrale Zon. ‘De timing van de toegankelijkheid van het nieuwe vermogen om intelligente lichtvormen te gebruiken en het lichtlichaam uit te breiden wordt bepaald door de blauwdruk van de Nieuwe Aarde in voorbereiding op de Epifanie (Openbaring) van 11-11-11, 11-12-11 en 11-13-11. Dit is de Triniteit van Epifanie-dagen.

Tijd is versneld naar een nieuw niveau en de dimensies van tijd zijn veranderd. Deze dag, 30 oktober 2011, initieert de zonnepoorten van de 12 Zonnen van de Grote Centrale Zon. De 10e november zal de 12e Zon zijn. Er zijn vanaf nu nog elf dagen tot 11-11. Deze 11 dagen zijn meesterfrequentie dagen of meestercode dagen voor de opbouw van de trilling voor de Epifanie van 11, 12 en 13. Dit zijn dagen dat de Aarde zal voortgaan zichzelf te ervaren als buiten de tijd. Dat betekent niet dat er geen tijd is, het betekent uitgebreid zijn voorbij het vermogen van de relatieve velden van tijd. Gedurende de meestercode dagen zal een nieuwe lichtvorm van bewustzijn voortgaan jullie DNA op ieder niveau te veranderen en de lichtcodes zullen zich in een grotere groep van individuen manifesteren. De naam voor dit fenomeen is Quasar 9.’ (10-30-2011)

diagram-1

De graancirkel in de vorm van een menora die volgens Crop Circles Revealed de transmutatie van onze Zon aankondigt.

De twaalf principes

‘Ieder van de solaire patronen heeft een unieke kwaliteit. De kwaliteiten tezamen bevestigen de grondslag van de interpretatieve vaardigheden van de menselijke ervaring. Het zijn energieën die verwant zijn aan het begrip dat de Inca’s hadden van het solaire licht als weg naar bevrijding. De solaire geest is een geest die briljant van aard is, straalt met creativiteit en het leem van bewustzijn bevrucht. Onze Zon richt zich in een galactisch continuüm naar de fijnere kwaliteiten in het bewustzijn van elk van de twaalf Zonnen, van waarlijk de Christus. Iedere apostel was in een positie om hem heen die verbonden was met het astrologische veld van de solaire principes van de 12 Zonnehuizen van de Grote Centrale Zon… Het zijn de twaalf Christus-sleutels.’ (10-31-2011)

Eerste zon: Liefde en mededogen

Tweede zon: Integraal bewustzijn

Derde zon: Wijsheid in vorm – de capaciteit om architectonische structuren te scheppen die het bewustzijn van vorm handhaven

Vierde zon: Rentmeesterschap dat leven onderhoudt

Vijfde zon: Kosmische bedoeling – het vermogen om grote kosmische kennis doelgericht te manifesteren, niet enkel in ideologie

Zesde zon: Waarachtige identiteit – heeft de capaciteit de waarheid van universele wijsheid te onderscheiden tegenover waarheid als concept dat gecompromitteerd wordt door waarneming

Zevende zon:  Solaire visionair principe – dit principe voert energie naar het visionaire aspect van creatieve intelligentie. De dag van de zieners.

Achtste zon: Levende profetie – profetie die de eeuwen trotseert. Acht als getal van oneindigheid

Negende zon: Expansief spiritueel principe – verhindert dat mensen zich in dogmatische structuren verstoppen – _Op deze negende solaire dag komen we nabij te elfder ure en de 11:11:11 is het elfde uur. Het geschenk van deze dag is een voorbereiding op het elfde uur.  _

Tiende zon: Integrale communicatie – de capaciteit voor actie om gecommuniceerd te worden vanuit de integrale bron van bewustzijn

Elfde zon: Meesterprincipe van vrede

Twaalfde zon: Principe van de Kosmische Christus

‘Dit zijn de 12 solaire principes. Zij vormen de bouwstenen van het nieuwe paradigma. Dit zijn de 12 messiaanse principes van de kosmische Christus. 12 is de vereniging van de 6 en de 6. Op 11-10-11 kom je bij de 12e Zon aan die het principe van de kosmische Christus is. Dit principe brengt een ruimere vorm van spiritueel bewustzijn op de planeet, een bewustzijn dat de harmonie van Een ondersteunt en de mensheid bevrijdt naar het grotere Christus-principe. Deze twaalf solaire principes bevrijden het bewustzijn van de mensheid.’ (10-31-2011)

TwelvePrinciples

Twaalf grondstenen van de Tempel van Salomo. Door Abigail Sarah Bagraim.

Gouden Tempel van Salomo

‘We beginnen aan een cyclus van 12 dagen waarin onze Zon zich verbindt met de solaire principes van de 12 Zonnen van de Grote Centrale Zon. Iedere dag dat de Zon opkomt, zullen we het nieuwe DNA van de 12 Zonnen van de Grote Centrale Zon ontvangen – er zal nieuw solair DNA geactiveerd worden in de kristalcodes van ons DNA… We worden ge-upload met het sjabloon voor de Nieuwe Aarde.’ (10-30-2011)

‘Deze 12 solaire principes openen ons naar het grotere visioen waar de timing juist is en timing is een solair principe. Er is een tijd om te planten en een tijd om te oogsten. Dat is de betekenis ervan. Dit opent de weg naar het grotere creatieve principe voor het menselijk vermogen om zich op iedere solaire dag te verbinden met de grondslag van deze 12 messiaanse principes en hun capaciteit om bewustzijn te verbinden met de creativiteit van het leven, de familie, de gemeenschap en de globale dynamica van vrede. Het is in zichzelf een solaire klok afgestemd op het galactische 13 tijdsprincipe van het nieuwe kalendersysteem.’

‘Dit is een zaadje voor het nieuwe paradigma. Het is de fundering voor de Gouden Tempel van Jeruzalem… Stel je het Gouden Jeruzalem voor. Stel je de Tempel van Salomo voor, van Sol o Moon, het grote solaire IK BEN principe. De Gouden Tempel van Salomo heeft twaalf pilaren. Stel je voor dat voordat de bouwers aan hun werk van de Tempel beginnen, er een hoeksteen is, een steen in de fundering van de Tempel van Salomo. Op deze steen zijn deze twaalf solaire codes gegraveerd. Wanneer de pilaren van Salomo verrijzen en de Tempel van Salomo tevoorschijn komt, zal er de fundering zijn voor de systemen van het nieuwe paradigma, de hoekstenen van de nieuwe creatieve principes voor de mensheid.’

‘Deze kennis werd ontvangen op de tweede solaire dag die de Alfa en de Omega is, de principes van creatie. Gisteren was het de IK [BEN] mededogen van oneindige liefde. Vandaag gaat het om het solaire principe van de Alfa en Omega. Stel je de Grote Centrale Zon voor en stel je voor dat de 6 en de 6 de apostolische principes van de androgyne energieën zijn die de balans tussen het mannelijk en het vrouwelijke principe onderhouden…

De dag van gisteren bracht het vrouwelijke principe van het rechterbrein in. Vandaag, met de 2e Zon, met integraal bewustzijn, hebben we mededogen en liefde gemengd met het vrouwelijke integrale bewustzijn van het mannelijke paradigma. Dit is een ontmoeting van mannelijk en vrouwelijk, van de vereniging van de Geliefde in het solaire principe… Vandaag brengt de vereniging van het solaire vrouwelijke principe met het solaire mannelijke, de Solaire Sofia en de Solaire Christus.’

‘Er is zelfzuchtige liefde, hebzuchtige liefde, behoeftige liefde, romantische liefde. Meedogende liefde is het hoogste principe van liefde. Het is het eerste solaire principe en als zodanig verandert het de dynamica van liefde op de planeet. Dit is een hele filosofie, een solaire filosofie verbonden met profetie. Zij vertellen mij dat dit een orakelfilosofie is, een solaire filosofie voor de mensheid..’ (10-31-2011)

De solaire triniteit

‘De solaire triniteit vormt een patroon van energie aan de basis van onze perceptuele en interpretatieve velden van bewustzijn en vorm. Deze drie energieën zijn onscheidbaar in de centrale trilling. Denk aan deze 3 energieën in termen van trilling. Wijsheid in vorm betekent dat wat ook maar manifest is manifest is in wijsheid. Er is integriteit in alles wat gecommuniceerd wordt en het is in balans.’

‘Deze ideologieën komen naar de mensheid in een kristallijne vorm. Het kristal is een stabiele fractalformule van goddelijk licht. Jullie plaatsen deze Triniteitsconcepten in afstemming op de principes van hogere spirituele idealen. Er is een kristallijne vorm.

De Triniteit is de vorm van waaruit alle Melchizedek principes zich kunnen ontwikkelen en opgebouwd worden, alle van de Ene, en de Eenheid wordt de Twee in Creatie tot de Drie die de Triniteit van Leven is, net zoals de Vader, de Moeder en de Heilige Geest, net zoals de erg eenvoudige en toch meest complexe, kristallijne vorm van kosmisch bewustzijn. De Triniteit is de centrale dynamica van de bouwstenen van Creatie. Meedogende liefde, integraal bewustzijn, wijsheid in vorm, meedogende vorm, integrale vorm, wijsheid in liefde, wijsheid in bewustzijn, integriteit in liefde, integriteit in vorm, integriteit in bewustzijn, Mededogen, wijsheid, integriteit in liefde, vorm in liefde, bewustzijn in vorm.’

‘Dit zijn de triniteitsideologieën van het vleesgeworden Woord, het kristallijne sleutelprincipe van het Goddelijke Woord, van het Goddelijk Bewustzijn… De Goddelijke Triniteit vormt de stabiele meetkundige structuur van de toekomstige beschavingen van vrede. Stel je hierbij voor dat dit niet simpel ideologieën zijn, het zijn solaire principes. De 12 solaire Zonnen van de Grote Centrale Zon zijn als de apostelen ten opzichte van de Centrale Kracht van de Christus, van de kosmische Christus en de Christus van Creatie. De val uit genade vond plaats toen de holografische lens van de Triniteit van geest, denken en lichaam feilbaar werd. Toen liefde gescheiden werd van mededogen, viel zij in gebieden van liefde die verwrongen en manipulatief waren, en mogelijk zelfs corrupt via jaloezie, bezitsdrang, hebzucht en lust. Wanneer mededogen en liefde een band vormen, is er een element dat een fractal van licht is.’

Het is 11-1-11. Ik zie de holografische lens: meedogende liefde, integraal bewustzijn en wijsheid in vorm. Hoe groot is dat voor de mensheid? Ik blijf denken: hoe kan ik ooit iets nieuws of unieks channelen? Het is allemaal al een keer eerder gezegd. Maar deze formule is uniek. Het is een formule voor een [nieuw] bewustzijn. 12 min 3 is 9. Zo dit is een triniteit met 9 principes rond de eerste 3 principes. Denk aan een wiel en deze principes in een wiel en dan de triniteit als de fundamentele meetkundige lens voor bewustzijn met een pythagoreïsche formule.’ (11-1-2011)

Leven-onderhoudend rentmeesterschap en kosmische bedoeling

‘De meesters willen mij spreken over rentmeesterschap dat leven onderhoudt. Vandaag, 3 november, is kosmische bedoeling. Ik zie een cirkel met acht spaken zoals een medicijnwiel met acht spaken. In het centrum bevindt zich de drie-eenheid van meedogende liefde, integraal bewustzijn en wijsheid in vorm. Dan zie ik de cirkel met het achtspakige medicijnwiel. Aan de top van de cirkel is rentmeesterschap dat leven onderhoudt. Er is een as in deze formule die vanaf dat punt naar het benedenste punt van deze cirkel gaat zoals een noord-zuid as. Gisteren was onderhoudend restmeesterschap, vandaag kosmische bedoeling. Dit is een sleutel tot de grote kosmische kennis, de kennis die aan de mensheid is ontzegd vanwege diens onvermogen om de eerste vier solaire principes meester te worden. Meesterschap over deze solaire principes betekent dat menselijk besef verschuift weg van het simpel weten dat ieder van deze ideologieën vitaal zijn voor vreedzame cocreatie. Menselijk besef verschuift van het te weten naar het te zijn. Dit is een organische verschuiving in de aard van de menselijke werkelijkheid.

‘Het moet beginnen via gezondheid, rentmeesterschap van ons denken, lichaam, geest en ziel en ons organisch vermogen om levenskrachtenergie in ons eigen lichaam te genereren en de vitale functies te onderhouden van bewustzijn van het emotionele lichaam met het fysieke geest-hart bewustzijn. Wanneer we eenmaal leven-onderhoudend rentmeesterschap (4) in ons eigen lichamen en onze eigen psyche hebben bereikt, kunnen we in een relatie met onze omgeving treden die holografisch is en dan genereren we energie die het hologram verjongt. Deze energie omvat een uitgebreid vermogen die mensen via dit solaire principe ontwikkelen, een vermogen om energie te genereren om de vergiften in ons lichaam op te ruimen, en een vermogen om samen te werken met het rijk van de deva’s en elementalen voor landbouw en tuinbouw, het vermogen om energie te genereren in de gemeenschap via spirituele organisaties en politieke hervormingen, en het vermogen om energie te creëren in het ecosysteem om daarmee dit systeem in balans te brengen, de soortenrijkdom te herstellen en de uitputting van de grond tegen te gaan. Dan worden we het vijfde element. Op dat punt wordt ieder van ons het vijfde element en ieder van ons kan een relatie aangaan met de vier elementen van Creatie, aarde, lucht, vuur en water om leven-onderhoudend rentmeesterschap in het ecosysteem te genereren. Wanneer we eenmaal in balans met dit solaire principe komen, in de evolutie van bewustzijn voor de nieuwe blauwdruk voor de mensheid, betreden we een goddelijke relatie met onze planeet.’

Stel je nu een as, een gang van licht of een solaire as, voor die vanaf het noordelijke punt van deze formule via de sluitsteen meedogende liefde (1) via het oneindigheidspunt van balans naar het zuidelijke punt komt waar de lotus van kosmische kennis zich opent… Recht door het midden van het oneindigheidsteken gaat de as naar het hart van de lotus die de geest opent voor kosmische bedoeling (5).

Dit is wanneer de lotus van wijsheid opbloeit in hoger bewustzijn van denken, lichaam, geest en ziel. Dit is de poort via het verenigde veld voor het vermogen voor de wijsheid van het heelal om aan mensen geschonken te worden… Op dit punt bloeit een boom en de Levensboom loopt uit van dit zuidelijke punt. De Levensboom ontspruit aan de lotus en vult de hele cirkel van bewustzijn met het levensprincipe van de Kosmische Levensboom in al zijn betekenissen, in al zijn ideologieën, in al zijn hogere aspecten zoals de dertien sefiroth. Uit het hart van de lotus komt de Levensboom voort die ons met de kosmos verbindt. We zijn niet langer door Brahm gescheiden. Brahm is het punt waar de mensheid dualiteit binnengaat omdat we niet langer in gebalanceerde harmonische polariteit verkeren.’

Kosmische bedoeling opent het bewustzijn van de mensheid naar orde en balans met het universele principe van de wortelenergie van de Levensboom: ‘Vandaag is het solaire principe van kosmische bedoeling (5), de wijsheid van universele wetmatigheid. Vandaag is het vijfde element van het solaire principe en vandaag is de geboorte van de Levensboom van de Nieuwe Aarde, de Kosmische Levensboom.’

‘Wat mij feitelijk getoond wordt is dat de wortels in het zuiden van de axis mundi het levensweb vormen voor de hele bol van deze dynamische formule. Stel je voor dat wanneer de lotus zich opent, de wortels zich uitbreiden om een levensweb te vormen in de bol van dit solaire principe. Zodat alles in Creatie via deze wortels leven ontvangt, zoals wortels die in de aarde gaan om daar voeding te halen en aan de bodem voeding te geven. Dit is de betekenis van de Levensboom. Stel je voor dat het punt van ontspringen de aarde is en dat de wortels overal groeien en vitale levenskrachtenergie zijn. De wortels van de Levensboom worden het levensweb dat de bol omgeeft. Stel je nu voor dat aan de hele bol waarover we spreken in dit solaire principe vitaliserende levenskrachtenergie is gegeven. De wortels zijn een levensweb die de dynamica voor leven-onderhoudend bewustzijn demonstreren.’

‘Het solaire principe genereert deze holografische ideologie in het moleculaire hologram van de aarde. Het is organisch. Het is een zaadje voor de Nieuwe Aarde. Gaia heeft dit zaadje in haar vruchtbare schoot ontvangen, de schoot van leven, de schoot van het Nieuwe Levende Hologram van het Gaia principe om in de duizend jaar van vrede geboren te worden. Deze solaire bol is een kwantumveld dat formules genereert die de dynamica van kosmische principes vormen in de bio-energetische relatie van energievorm.’

SolarPrinciples1

Diagram ontworpen door Brian Britten.

Ik hoor dat het besef dat dit organisch is essentieel is. Dit solaire principe is niet iets wat we moeten doen. Het is iets wat we worden. Ik hoor dat de geliefde St. Germain van de violette vlam, de 13:13:13 alchemist, nu binnenkomt. Hij is klaar om met ons te werken met deze goddelijke alchemie. Hij vraagt ons om de solaire principes 6 tot en met 12 als instrumenten van alchemie te lezen. Ik zal ieder principe op de juiste plek in de cirkel plaatsen. Morgen is de zesde solaire dag met het principe van waarachtige identiteit (6). Dit principe is in het westen geplaatst, het solaire visionaire principe (7) in het oosten. Levende profetie (8) is tussen het noorden en het oosten geplaatst, het expansieve spirituele principe (9) tussen het noorden en het westen. Integrale communicatie (10) is geplaatst tussen het oosten en het zuiden, het meesterprincipe van vrede (11) tussen het westen en het zuiden. Daarop wordt het twaalfde solaire principe in het centrum geplaatst. Het is het principe van de kosmische Christus die het hart van het hele systeem vormt. Nu zit de alchemie op z’n plek, de dynamica ervan moet zich openen in de komende dagen. De alchemie kon niet op zijn plaats worden gebracht totdat het vijfde element present was. Het hoogste aspect van St Germaine 13:13:13, van Meester St. Germaine komt binnen met alchemie. Dat is de bedoeling ervan.’

‘Stel je nu voor dat er tussen de vier punten (8), (9), (10) en (11) een kubus van Metatron is. Dat is de geometrie van deze solaire formule. Dat is zo perfect. Het is zo ingewikkeld, zo prachtig en zo eenvoudig. Vandaag is een meesterdag van de Heilige Drie-eenheid, 11-3-11.’

De God Bron: ‘Het is niet langer jullie plicht of verantwoordelijkheid om de wereld te veranderen. Opent jezelf simpelweg naar Creatie. Dat verandert de realiteit van de wereld. Wanneer je de solaire principes vanuit je hart genereert en de focus erop praktiseert, zul je een toestand betreden waarin universele principes zich vanzelf ontwikkelen, even natuurlijk als zaad dat uit de Aarde ontkiemt. En dat is de oneindige vreugde van Creatie. De wereld is een geschenk van Creatie, een geschenk van Liefde. Verheug je in dit geschenk, wees niet alleen dankbaar, maar wees de vreugde in dit geschenk in de wetenschap dat je gezegend bent. Je bent het waard, je bent geliefd. Dit is het zaad van genade van het Nieuwe Eden. En waarvan je getuige bent is de geboorte van het vijfde element.’

Vertaling: Herbert van Erkelens © 2015

Reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *