Dertien galactische zonnen

Eindelijk begin ik door te krijgen hoe de vork in de steel zit wat betreft het getal dertien en het elfde uur. Dat komt door Judith Moore, een medium dat jarenlang tijdens haar samenwerking met co-medium Sean Sands allerlei bijzondere boodschappen uit de kosmos ontving. Die boodschappen hadden mijn interesse, maar het onbewuste begon vanaf een bepaald moment dwars te liggen toen ik mij daarmee bezighield. In diezelfde tijd kwam Maria Magdalena in mijn leven en die was van mening dat ik los van Judith mijn eigen koers diende te varen. Op een bepaald moment besloot ik helemaal opnieuw te beginnen. Dat was nadat Maria Magdalena mij had verteld dat ik naar voren moest stappen om de waarheid te verkondigen.

Toen ik hierover ging nadenken, kwam ik tot de conclusie dat op bepaalde punten de waarheid voor mij nog steeds in het werk van Judith was te vinden. Ik had inmiddels wel een sprookje geschreven, maar ook dat sprookje is deels op inzichten gebaseerd die via Judith en Sean tot mij gekomen zijn. Het archief van Judith heb ik op een oude computer en op een usb-stick staan. Waarom zou ik dit allemaal weggooien om mijn eigen versie van de waarheid te gaan verkondigen?

In de zomermaanden was ik op zoek naar een antwoord op deze vraag en onder meer dankzij Ton van der Kroon kwam ik erachter dat het onze taak in Nederland is om aan de fundamenten van het Nieuwe Jeruzalem te werken. Diens Healing conferenties vinden in Jericho plaats. Ik typte bij de zoekmachine google ‘Moon Temple Jericho’ in en kwam bij een webpagina van Ton uit waar ik het volgende vond:

‘Het proces waarin jij betrokken bent heeft met de derde tempel [van Salomo] te doen. Het is als de vervulling van een bijbelse profetie, van het Nieuwe Jeruzalem. De derde tempel is een energetische tempel van 13 energieën, 13 pilaren van licht. Iedere pilaar vertegenwoordigt  een aspect van de mensheid, van de menselijke psyche en het menselijk lichaam, van het lichtlichaam. Al deze elementen tezamen vormen een nieuwe tempel, een nieuwe energetische blauwdruk voor de mensheid, om mee te leven in de komende eonen. Veel mensen reizen over de wereld om de grondstenen voor deze pilaren te plaatsen. Zij zijn de grondstenen. Het is niet zozeer in wat je doet, maar door te zijn wie je bent dat deze pilaren van licht zich vormen.’

Hiermee was ik het van harte eens, maar ik zag mij niet over de wereld reizen op zoek naar die grondstenen. Ik heb bij de webwinkel Sterrestenen een prachtige steen van smaragd gekocht en daarmee had ik mijn steentje aan de tempel van Salomo bijgedragen. Diep in mijn hart wist ik dat het eerder mijn taak is dertien steentjes bij te dragen, maar ik zag niet hoe ik dat langs de weg die Ton schetst voor elkaar zou kunnen krijgen. Ik ben meer innerlijk een wereldreiziger.

Inmiddels kan ik mij gelukkig prijzen. Ik heb mijn eigen versie van de dertien pilaren van licht gevonden. Het gaat om zonnen, dertien in totaal. Die zonnen of zonnehuizen hebben ons volgens Judith de hoekstenen van een nieuw bewustzijn geschonken. Samen vormen die hoekstenen de fundering van de Gouden Tempel van Salomo. Het gaat om een soort Christuslicht waaraan twaalf verschillende aspecten onderscheiden kunnen worden. Dat zijn de twaalf solaire principes van de nieuwe schepping. Die twaalf principes zijn verbonden met twaalf zonnen, twaalf zonnehuizen die de Grote Centrale Zon omgeven. Het kristallijne middelpunt van die Centrale Zon is het dertiende zonnehuis. De dertien zonnehuizen bij elkaar vormen het huis van David.

Terwijl Ton reizen naar Ethiopië maakt om in de buurt van de berg Abuna Yoseph bijzondere ervaringen op te doen, ben ik zelf tevreden met wat ik nu bij Judith en Sean heb gevonden. Want alles wat mij interesseert komt erin bijeen. Het gaat om het geheim van dertien, het elfde uur, de Jakobsladder, de kosmische Levensboom, de Graal en de levenskrachtenergie. En wat mij ook bevalt is dat op de achtergrond de Lange Telling van de Maya’s een rol speelt. Die Lange Telling is in augustus 3.114 v.Chr. begonnen en zou, als onze jaartelling klopt, ergens rond 2012 afgelopen moet zijn. Dan zou een nieuw tijdperk aanbreken.

Het zou zonde zijn om al dit materiaal te laten liggen. Sean is kort na de binnenkomst van deze nieuwe inzichten ermee gestopt Judith te begeleiden. Judith is zelf een andere richting ingeslagen en Maria Magdalena vindt het een goed idee om ermee aan de slag te gaan. Half december merkte zij op: ‘Dit is het sluitstuk dat anders wellicht verloren was gegaan. Het is nu aan jou toevertrouwd. Dit is de hele kosmische Christus die door de Graal in ontvangst genomen kan worden. Dit zijn de dertien zonnen. Mooi dat je dat nu hebt ontdekt op zoek naar een verdieping van de dertien tonen van de schepping. Maak het je eigen zodat het in jou tot leven komt en ga het dan met anderen delen. Dan kunnen de twaalf strengen DNA weer aan de dans beginnen waarvoor ze zijn bedoeld. Het gaat er niet zozeer om wat je over de dertien zonnen te vertellen hebt maar om ze te zijn. Het is een innerlijk kompas.’

SolarPrinciples1

De twaalf solaire principes ondergebracht in een diagram van Brian Britten.

Eerder heb ik een boek over de dertien tonen van de schepping geschreven. De Tzolk’in, de heilige kalender van de Maya’s, bestaat uit een weefpatroon van dertien tonen en twintig zonnen. Dan ligt het niet voor de hand om ineens met dertien zonnen aan de slag te gaan. Maar in Crop Circles Revealed van Judith Moore en Barbara Lamb wordt gesproken over dertien galactische zonnen. Verder wordt aangegeven dat het elfde zonnehuis lange tijd niet in ons melkwegstelsel vertegenwoordigd was. Het verschijnen van dit zonnehuis zou tijdens het elfde uur hebben plaatsgevonden en die galactische gebeurtenis staat in mijn sprookje centraal. Inmiddels begrijp ik dat het elfde uur op aarde dankzij de Gregoriaanse kalender in 2011 heeft plaatsgevonden.

De datum waarop de weg naar het elfde uur werd ingezet is gek genoeg 28 oktober 2011. Dat was de dag dat de Lange Telling uit Guatemala op een symbool van de Tzolk’in uitkwam dat 13 Ahau, 13 Zon heet. Eigenlijk gaat het om K’inich Ahau, Heer van de Zon. Het getal dertien staat daarbij voor de hoogste trilling, de hoogste toon van Ahau. 13 Zon is de meest spirituele dag binnen de Tzolk’in. Daarom was de Zweedse onderzoeker Carl Johan Calleman van mening dat de Lange Telling op een dergelijke dag geëindigd diende te zijn. In afwijking van veel andere onderzoekers vatte hij niet 21 december 2012, maar 28 oktober 2011 als het begin van een nieuw tijdperk op.

Tot mijn verrassing bleek Judith op die 28e oktober het bericht te hebben doorgekregen dat er inderdaad een nieuw galactisch tijdperk was begonnen: ‘De aarde heeft zich bewogen voorbij de beperkingen van de oude tijd. Jullie hebben de drempel overgestoken naar een wereld die waarlijk gezegend is en de boodschap vanuit het heelal luidt: diepe liefde.’ We waren volgens deze transmissie uit de kosmos een trilling binnengegaan die wij zelf als liefde definiëren. Wij zouden daardoor de wereld in een helderder licht gaan ervaren en onze waardering van schoonheid en muziek zou groter geworden zijn.

De stap van dit nieuwe begin naar het elfde uur liep via dertien solaire dagen waarop twaalf solaire principes in ons collectief bewustzijn werden gebracht. Dit proces begon op 30 oktober met het solaire principe van liefde en mededogen, zodat het op 11 november, op 11-11-11, het elfde uur kon zijn. Dit elfde uur werd vergeleken met het bruidsvertrek van het Nieuwe Jeruzalem. Op die dag hadden we het volgende kunnen doen: ‘Viert liefde op iedere mogelijke wijze. Opent jezelf naar het hart. Laat het hart van creatie jullie hart vullen. Weent, weent, weent met tranen die jullie vergieten vanwege de ervaring van het openen van de hartchakra van de wereld. Viert liefde. Omarmt de Geliefde. Waarlijk, jullie zijn het bruidsvertrek van het Gouden Jeruzalem binnengegaan.’

MiddleWallopSteve

De versmelting van onze zon met de dertien galactische zonnen.

Middle Wallop, Hampshire, 2 mei 1999. Foto: Steve Alexander.

Maar het begint met liefde en mededogen. Mededogen is daarbij van essentieel belang omdat liefde zonder mededogen geen solair principe is. Het bestaat wel, maar is een teken van onze val uit genade. Willen we met liefde in genade verkeren, dan dient het element van compassie erbij te zijn. En dat betekent dat we ons van oordeel verre dienen te houden. We mogen wel onderscheid waarnemen, maar zonder daar een oordeel aan te verbinden. Dit wordt allemaal duidelijk wanneer we ons verder in die solaire principes gaan verdiepen. Het prettige daaraan is dat we dan ook niet meer de wereld hoeven te redden:

‘Het is niet langer jullie plicht of verantwoordelijkheid om de wereld te veranderen. Open jezelf eenvoudig weg naar Creatie en laat die de werkelijkheid van de wereld veranderen. Terwijl jullie de solaire principes vanuit jullie hart genereren en de focus daarop in praktijk brengen, zullen jullie een toestand betreden waarin universele principes zich vanzelf ontwikkelen zoals zaad dat vanuit de aarde in bloei losbarst. En dit is de oneindige vreugde van Creatie. De wereld was oorspronkelijk een geschenk van Creatie, een geschenk van liefde. Verheug je in dit geschenk, niet alleen met dankbaarheid. Verheug je in de zegeningen van dit geschenk. Wees de vreugde in dit geschenk. In de wetenschap dat je gezegend bent.’

Dit komt uit een boodschap via Judith uit de God Bron, uit Oneindige Eenheid. Wij zouden het waard zijn omdat wij zelf de Geliefde zijn. En dit besef zou het zaad van genade van het Nieuwe Eden zijn. Maar het begint allemaal met het in praktijk brengen van liefde en mededogen. Vandaar dat ik de laatste tijd erop heb gelet wanneer die woorden in combinatie met elkaar voorkomen. In een boek over engelen van Lorna Byrne komt een jongetje voor dat Nick heet en erg ziek is. Maar door zijn ziekte schudt hij zijn hele familie wakker: ‘Nick gaf hun zoveel mededogen en liefde: het was net of God Zelf door dat kind heen scheen. Hij was anders; in zekere zin leek hij zelf wel een engel, een engel die straalde voor iedereen die met hem in aanraking kwam.’

diagram-1

Graanformatie in de vorm van een menora.

Barbury Castle, Wiltshire, 31 mei 1999.

Vermoedelijk kunnen we dankzij de solaire principes menselijke engelen zoals Nick worden, maar wel in ons eigen tempo. Wij hoeven ons niet naar het elfde uur te haasten. Wel is het zo dat onze zon dit proces al heeft voltooid. Volgens Crop Circles Revealed waren de aspecten van zes galactische zonnen in mei 1999 versmolten met onze zon. Er waren nog zeven zonnen te gaan, maar die hebben hun solaire principes inmiddels met onze zon gedeeld. Daarom is onze zon ook niet meer die K’inich Ahau waarover de Maya’s spreken. Hij zou een nieuwe naam hebben, die door Judith in het Engels als Soenan wordt geschreven. Soenan zou rond 2012/13 volledig geactiveerd zijn door de solaire en stellaire afstemming op het dertiende zonnehuis. Verschillende graancirkels hebben dit in mei 1999 aangekondigd.

De graanformatie van 2 mei bij Middle Wallop in Hampshire laat het proces van versmelting zien, terwijl op 31 mei bij Barbury Castle een graancirkel in de vorm van een menora verscheen. De precieze betekenis daarvan zou kunnen zijn dat de elf lichtenbollen die in de menora zichtbaar zijn op elf solaire principes betrekking hebben die door het twaalfde licht, de lamp boven de menora, ontstoken worden. Het twaalfde solaire principe is dat van de kosmische Christus en op het elfde uur vond de vereniging van de twaalf in het dertiende zonnehuis plaats. Toen ontstond het verenigde veld dat het ons mogelijk maakt dit hele proces zelf mee te maken.

Herbert van Erkelens

Tweede Kerstdag 2014


Reacties

Ineke Itjeshorst on 2014-12-31 10:38:18 +0000

Ik heb met grote aandacht dit stuk van Herbert gelezen en vond er blijdschap in en vertrouwen. Was diep onder de indruk. Ook de graancirkels wat die allemaal vertellen is heel bijzonder.

Reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *