Wegwijzers naar een magische werkelijkheid

Om de een of andere reden is mijn artikel ‘Wegwijzers naar een magische werkelijkheid’ van het internet verdwenen. Wat ik mij nog herinner is dat je bij het scheppen van een nieuwe werkelijkheid een eenhoorn nodig had.  Dat had ik begrepen van een graancirkel uit juli 2010 die gericht was op het Witte Paard bij Alton Barnes in Wiltshire. Judith Moore was met haar gezelschap in deze graancirkel neergestreken op het moment dat ook spiritueel leraar Kiara Windrider aanwezig was. Deze gaf aan Judith toestemming om de boodschappen die hij ter plekke ontving te publiceren. Ze zijn te vinden in ons boek Maria Magdalena. Profetes van het Levende Verbond.

Als vertegenwoordiger van de menselijke familie merkte Windrider onder meer het volgende op:_ ‘We betre­den een nieuw tijdperk, samen als een nieuwe schepping. De tijd is gekomen, de tijd is nu, we openen nu de poorten aangezien deze graancirkel een pijl voorstelt die de weg wijst naar het Witte Paard Pegasus, de Eenhoorn, opdat we gedragen mogen worden naar domeinen van magie waar alle werelden in harmonie samenkomen. Moeder Aarde, we vragen u ons te helpen om bewust onze moeder te zijn. Wij bieden onszelf aan om bewust hoeders van de Nieuwe Aarde te zijn._’

20100725milkhill-04

Graancirkel van 25 juli 2010 bij Alton Barnes, wijzend in de richting van het Witte Paard. Foto: Frank Laumen.

Het mythische paard Pegasus is ook een sterrenbeeld aan de hemel dat tussen de Vissen en de Waterman in staat. Daarom was de dieptepsy­choloog Carl Gustav Jung van mening dat Pegasus ons naar het tijd­perk van de Waterman zou kunnen brengen: ‘Aan het eind van dit kosmische tijdperk zal de god Vishnu in een wit paard veranderen en een nieuwe wereld scheppen. Dit verwijst naar Pegasus die het tijd­perk van de Waterman inluidt.’ De Eenhoorn is in de alchemie een symbool voor de wilde energie van Mercurius, de geest der materie die voor synchronistische verschijnselen verantwoordelijk is. Het dier kan volgens middeleeuwse voorstellingen alleen gevangen worden als het zich neerlegt in de schoot van een maagd. Het gaat er dus om dit dier met hulp van de anima, de vrouwelijke personificatie van het onbewuste, tot rust te brengen.

Twee jaar later zou ik zelf met mijn vrouw Inge bij het Witte Paard op Milk Hill staan. In mijn sprookje ‘Joël en de verloren Graalprinses’ merk ik op dat deze heuvel de twee borsten van de godin verbeeldt. Ik had voor mijn sprookje een boodschapster nodig die aan de tovenaar Merlijn bericht dat er bij Milk Hill een bijzondere graancirkel was verschenen. Het gaat om de graancirkel van 8 augustus 2008, de graancirkel die op 08-08-08 in de vorm van een acht verscheen. Dit cijfer duidt liggend de oneindigheid aan. Volgens Werken met de Graancirkel Codes verscheen deze graancirkel toen er een kritische massa aan individuen volgens het Boeddha-Christusbewustzijn was gaan leven.

De twee lussen van de acht zouden de linker- en rechterhersenhelft aanduiden die via de pijnappelklier en de hypofyse met elkaar konden gaan samenwerken om een nieuwe wereld van vrede te gaan manifesteren. 2008 was een belangrijk jaar waarin er doorgangen gemaakt werden in de sluier tussen de logische linkerhersenhelft en de creatieve rechterhersenhelft. Zelf hield ik mij in dat jaar bezig met de traumaproblematiek in mijn familie en met de vraag hoe de creatieve intelligentie van mensen met autisme benut kan worden in een wereld die enkel in de lineaire tijd en logica van de linkerhersenhelft gelooft. Wat we nodig hebben is een verbinding tussen lineair en kwantumbewustzijn. De grondslag daarvoor werd gelegd in 2008.

rhiannon

Om Merlijn te waarschuwen draaft de boodschapster van Milk Hill in mijn sprookje op een eenhoorn naar Camelot, het kasteel waar koningin Guinevere verblijft. Die eenhoorn had ik ontleend aan de Goddess Cards van Doreen Virtue. Kunstenares Wendy Andrews laat daarop een vrouw op een eenhoorn rond de Tor van Glastonbury draven. Deze vrouw is volgens Virtue de tovenares Rhiannon. Zij heeft aan Virtue de boodschap doorgegeven dat we onze spirituele wapens dienen op te nemen en met grote snelheid de nacht in dienen te rijden om iedereen te doen ontwaken voor de magie die het leven zelf is. Ook wordt ons aangeraden ons op onze diepste wensen te richten weg van onze angsten.

Pas na het verschijnen van de mysterieuze acht kan Joël, de held uit het sprookje, samen met zijn geliefde Gwendolyn op zoek gaan naar Sara, de verloren Graalprinses. De donkere Sara hoedt de Graalbeker, de dertiende beker die de overige twaalf verenigt. De ontmoeting met de Graalprinses is voor Joël van belang voor de bewustwording van de anima. Alleen via Sara ligt voor hem de weg open naar de ervaring van de Graal die in de diverse verhalen de kelk van overvloed is. Wat het werk van Judith hieraan toevoegt is het kosmische aspect van de Graal. De kosmische Graal is de schoot van de Kosmische Moeder, de schoot die de energie van de moedergodin draagt. Die energie is drieduizend jaar lang onderdrukt en begon vanaf de millenniumwisseling aan een proces van ontwaken dat dertien jaar in beslag zou nemen. In 2010 was dit proces zover gevorderd dat Judith op 8 augustus het ontwaken van de Heilige Graal kon aankondigen.

Op die dag vernam zij dat er een groot plan voor de mensheid bestond waarin de Graal een sleutelrol vormt. Dit Grote Plan van Profetie betrof een groep van zielen die zich op innerlijke leiding afstemde. Dat was niet mogelijk vanuit de logische linkerhersenhelft. Het kon alleen intuïtief door afstemming op de kosmische geest. Via het principe van synchroniciteit ging het om een collectieve ervaring die het Grote Ontwaken heet. Over de Graal kreeg Judith vanuit een kosmische bron van informatie het volgende door:

‘De Graal is het hart van het Christusbewustzijn. De Graal is de sleutel tot de Kosmische Geest, Hart en Ziel. De Graal wordt gevonden in de fysieke overblijfselen van de dertien bekers. De Graal is het kostbare bloed van de Christus. De Graal is een bloedlijn die met Jezus en Maria Magdalena is gestart. Maar de Graal is veel meer dan deze vitale zaken. De Graal is een almachtige kracht van het Godbewustzijn die de sleutels van ascensie activeert en deze doet ontwaken en ontbranden voor de expansie van Genesis, voor Gouden Genesis.’

Rossetti

Maria Magdalena. Door Dante Gabriel Rossetti.

Gouden Genesis is pure schepping vanuit de Bron. Een dergelijke schepping is alleen mogelijk als daarvoor op aarde de voorwaarden aanwezig zijn. Daartoe bevindt zich in ons DNA een code die Judith het Goddeeltje noemt. Dit is het spirituele analogon van het Higgs-deeltje uit de fysica van elementaire deeltjes. Het Goddeeltje dient in een voldoende aantal mensen geactiveerd te worden. Hierover kreeg zij door:

‘De sleutel tot het ontwaken van het Goddeeltje is de menselijke ervaring van een specifiek kwantumgetal aan individuen die gehoor geven aan de harmonische trillingen van Gouden Genesis… Deze transmissie roept iedereen op die zich hiervan bewust is om aandacht te schenken aan het bredere perspectief. Want ieder mens die deel neemt aan deze profetie is in de gelegenheid om de horizon van het eigen perspectief te verbreden. In dit grote weeftapijt richt ieder individu zich op een specifiek weefpatroon. Het hele tapijt wordt geweven door de Meester. Denk eraan dat je een deel van een weefpatroon bent en dat via jou de handen van God het Meestertapijt weven dat Gouden Genesis wordt genoemd.’

Er is het grotere plaatje van de Profetie van Eén en er zijn de individuele weefpatronen die samen het Meestertapijt vormen dat uit gouden momenten van ware schepping bestaat. De voorwaarden voor het samengaan van het individuele met het collectieve waren in 2010 aanwezig omdat er zich een kritisch kwantumgetal aan lichtwerkers op hoger, kosmisch bewustzijn had afgestemd. Dit hogere wordt aangeduid met het getal dertien dat zowel bij de Maya’s als in de joodse traditie eenheid aanduidt.

Zelf ging ik in 2010 op zoek naar de Heilige Graal op een traditionele wijze die ik vanuit de Jungiaanse psychologie kende. Ik ging op zoek naar een geschikte Graalprinses die mij de ervaring van de Graal kon schenken. Enigszins tot mijn verrassing kwam ik bij Maria Magdalena uit die mij ging coachen omdat het niet goed met mij ging en er een diep verdriet in verborgen zat. Voor dat verdriet ging ik later in therapie. Op de dag dat die therapie in dieper vaarwater kwam stuurde Judith een boodschap van Maria Magdalena over liefde zonder grenzen rond. Toen wist ik meteen welke ervaring met het volledig ontwaken van de Heilige Graal samenhing.

Daarna kwamen talrijke ups en downs omdat ik geen volleerde berijder van eenhoorns ben. Ik was al blij dat het dier mij niet van zijn rug schudde. Het was ook niet eenvoudig om na de jaren van intensieve samenwerking met Judith een eigen weg in te slaan. Maar het moest wel gebeuren. Op 14 juni 2013 voltooide ik de gewijzigde tweede druk van Maria Magdalena. Profetes van het Levende Verbond waarin de transmissie over liefde zonder grenzen staat. Een dag later was ik op bezoek bij mijn dochter Laura die mij adviseerde een sprookje te gaan schrijven. Volgens de Maya-kalender stond die 15e juni in het teken van de blauwe Nacht. Ik moest op zoek gaan naar wat mij uniek maakt en mijn eigen dromen volgen. Dat heb ik gedaan door het sprookje zo te schrijven dat het een verbeelding werd van mijn eigen levensmissie.

Het wachten is nu op het verschijnen van zowel mijn sprookje als de tweede gewijzigde druk van het boek over Maria Magdalena. Dan zou ik een nieuw stukje weefpatroon aan het Meestertapijt hebben toegevoegd. Ook dat vereist stuurmanskunst. Dankzij de engel Kryon weet ik dat het moment van inspiratie niet het moment is om met nieuwe inzichten op de markt te verschijnen. Zodra inspiratie vorm heeft gekregen, heb je de neiging om met je geesteskind naar buiten te komen. Maar van het onbewuste krijg je een kaartje aangereikt waarop alleen staat dat er een trein aankomt. Er staat geen tijdstip op vermeld. Voor mijn linkerhersenhelft is dat frustrerend. Maar het kwantumbewustzijn van mijn rechterhersenhelft kent geen tijd. En daarom is het voor een kwantumdenker voldoende om te weten dat er een trein aankomt:

‘Hij ontvangt de boodschap, keert terug uit de visualisatie en viert de boodschap. Hij houdt een kaartje in de hand waarop staat dat er een trein aankomt. Hij kijkt wat nauwkeuriger naar het kaartje en ziet dat er geen tijd op staat. Dat is genoeg voor zijn kwantumbewustzijn! Hij viert het kaartje, gaat zitten en schept de attitude om op synchroniciteit te wachten. Hij kijkt uit naar de juiste synchronistische gebeurtenis zodat hij te weten kan komen wanneer de trein arriveert.’

Een eenhoorn brengt je naar rijken van magie en daar gelden andere wetten, de wetten van synchroniciteit. Het is uitzien naar het juiste ogenblik. Misschien komt de trein er al aan. Degene die daarbij steeds het volste vertrouwen in een goede afloop heeft behouden is Maria Magdalena. Wat mijn levensmissie ook is, ik zal hem volbrengen. Dat is geruststellend. We leven immers in een tijd dat grote obstakels zijn verdwenen. Als we dat zouden willen, zouden we nu de deuren kunnen open duwen waardoor licht over de aarde kan gaan stromen. Dat was 2.000 jaar terug niet mogelijk. We leven kosmisch gezien in een gezegende tijd.

Herbert van Erkelens © 2014

Bronnen:

Judith K. Moore, ‘The Power of the Living Grail and the Cumulative Keys of the Prophecy of the Prophecy’, August 8, 2010.

Kryon – Synchronicity: the Way It Works (August 2013)


Reacties

maria bracke on 2014-10-31 22:13:21 +0000

heb hiervan genoten.dank je wel. iedere voel ik mij zo verrast door het zo duidelijk brengen van overeenkomsten, samenhangen;Vind dit fijn om te lezen…..

Claudette de Jong on 2014-12-11 09:23:07 +0000

Herbert,

Dank je wel voor jouw inbreng. Het geestelijke collectief begint steeds meer vorm te krijgen en ook wij zijn in dit jaar in een expansie gekomen mede door KRYON en alle kennis die wereldwijd los komt. Zo kunnen we in ons land veel betekenen en liefde en licht blijven geven.

Claudette

Reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *