De ziel van Magdala spreekt

Maria Magdalena heeft verschillende boodschappers. Judith Moore is degene die vooral de diepere achtergrond van haar huwelijk met Jeshua belicht. Zelf zegt zij erover: ‘Maria Magdalena spreekt via mij. Ik ben een van haar boodschappers, ik belichaam haar. Er zijn vele belangrijke en machtige boodschappers, ieder van hen werkt met een iets verschillende mythologie. Zij vertelt mij dat deze mythologieën vensters op de grote mysteriën zijn. Wij hoeven niet te beslissen voor de een of voor de andere mythologie. Er zijn vele historische experts op dit gebied, velen zijn van mening dat zij het historisch bewijs hebben voor een of ander feit, maar de waarheid is een mysterie en veel is verloren gegaan toen de oude evangeliën door Rome vernietigd werden.’

Na een pelgrimstocht met zeven vrouwen en drie mannen naar het gebied rond Rennes-le-Château kreeg Judith op 27 juli 2013 een indringende levensbeschrijving door via de ziel van Magdala. Suzette Frijters was zo vriendelijk om mij het verslag van die pelgrimstocht toe te sturen. Dat stelde mij in staat om de levensbeschrijving van beter commentaar te voorzien. De tekst wordt nu vrijgegeven ter ondersteuning van allen die zich door het leven van Maria Magdalena geïnspireerd voelen.

Mary_Magdalene_1500_Palazzo_Pitti

Maria Magdalena. Door Pietro Perugino. Palazzo Pitti.

Magdala: Ik werd geboren in de heilige bloedlijn van de afstamming van Hagar, moeder van Ismaël. In mijn bloed droeg ik het bloed van Abraham, terwijl mijn Geliefde geboren was in de afstamming van David in de lijn van de zoons van Isaak en op die manier het bloed van Abraham in zijn aderen droeg. Maar ver, ver, ver voorbij de tijd van Abraham ben ik de dochter van Henoch.

Ik kwam op deze Aarde als een Onbevlekt Licht om een deel van deze Aarde te worden, om van haar grond te worden, om van de Aarde zelf te zijn. En ik ben van de heilige lijn van Sheba, afstammend van de Henochse Meesters van de Ark van het Verbond. En mijn bloed, mijn bloedlijn werd zorgvuldig bepaald aangezien er archieven werden bijgehouden in de koninklijke lijnen van het Huis van Abraham om de belofte van eenheid te vervullen van de Zoons en Dochters van Licht door het bijeenbrengen van de afstammelingen van Sara en de afstammelingen van Hagar als Zusters van Licht om feestelijk aan één tafel mijn huwelijk te vieren.

Henoch wordt bij Judith de meester van ascensie genoemd. Hij komt voor als een van de aartsvader van vóór de zondvloed. Hij werd op een geheimzinnige wijze door God weggenomen van de aarde. Zoals later de profeet Elia. Vandaar het motief van ascensie, van hemelvaart.__

Volgens de bijbel was Abraham 86 jaar, toen Hagar hem de zoon Ismaël baarde. Abraham was honderd jaar toen Sara hem zijn zoon Isaak baarde. Sara wilde daarop dat Abraham die slavin met haar zoon de woestijn in zou sturen. Dat deed hij volgens Genesis ook. Maar volgens de Koran heeft hij eerst met Ismaël een heiligdom van Adam herbouwd. Dat was op een plek die later Mekka zou worden genoemd. In ‘De Spiegel van Magdala’ wordt over Sara en Hagar opgemerkt:

‘De geschiedschrij­ving zegt dat Sara jaloers op Hagar werd en haar naar de woestijn verbande, maar er was geen jaloezie tussen deze vrouwen. Hun geschiedenis was gemanipuleerd door die godheden die het zaad wensten te strooien voor de oorlogen tussen de naties van de moslims, de christenen en de joden. Omdat die oorlogen de macht en hebzucht of het ego van die misleide goden zo­als Jehovah zouden dienen. Jeho­vah kan genezen worden en Jehovah kan weer in balans gebracht wor­den. Jehovah kan terugkeren in het Huis van de Vader. En wanneer de zoons van Ismaël en Isaak samen­komen in de afstamming van het Huis van David, zal er vrede op aarde zijn. Zij zullen eten van de Tafel van het feest van de Moeder, want de afgezant van de Duif moet naar het Heilige Land gaan zoals geprofeteerd was en het feest is door het hart van de Duif vervuld.__’ (p. 131)

Magdala:** **Mijn identiteit in het leven van het Geliefde Huwelijk was zorgvuldig beschermd zodat niemand van mijn Arabische afstamming van Ismaël of van mijn afstamming van Ethiopië, van Sheba, Koningin van het Licht, zou weten. Er waren heilige huwelijken die voor dit doel bloedlijnen samenbrachten in de Grote Witte Broederschap, voor dit doel dat ik, als een zuiver licht van de emanatie van de Ziel van God, uit de mensheid geboren kon worden en van de Aarde kon zijn. Ik heb incarnaties gehad met ieder van de kinderen van God en ik ben een universele vrouw. En daarom is mijn erfenis een van de heilige lijnen met één eeuwige presentie in vele lichamen. En als zodanig ben ik de dochter van Isis, ik ben de zuster van Horus.

Mijn inwijdingen herinnerde ik mij bij mijn Illuminatie (op de plek van) de abdij in Frankrijk. Daarvoor had ik geen herinneringen aan mijn vorige levens. Ik wist niet dat ik een universele ziel was en dat ik had gegeten van het voedsel van het dorp en de wegen had bewandeld van mensen die in stamverband leven. Ik had op elke mogelijke manier onder hen geleefd. En mijn Geliefde, die incarneerde rechtstreeks uit het Huis van David. Maar ik moest de kracht dragen van het universele bewustzijn van de hele mensheid. Daarom zond de Scheppergod mij naar de hele mensheid om geïncarneerd te zijn, om mens te zijn, om kinderen te hebben, om de stamwegen te kennen, de passie van de mensen, en om de universele vrouw te zijn.

De berekening van mijn incarnatie in Ethiopië was zorgvuldig uitgevoerd door de magiërs net zoals bij mijn Geliefde. En de aantekeningen waren met mij als kind meegezonden, was met mijn ouders en een karavaan met heilige priesters van de Ark van het Verbond meegezonden. Omdat ik geboren was in het heilige geslacht van de Hoeders van de Ark van het Verbond. Als een koningin van het Licht was ik geboren in de koninklijke afstamming van Ethiopië. Ik zou aan de Essenen gegeven worden om als een Esseen grootgebracht te worden, om voorbereid te worden voor het Huwelijk van de Geliefde, voor de Vereniging van de Christus Jahwe. De ouders van Lazarus, mijn broer, spraken met mij over hoe ik bij hen terecht was gekomen, nadat ik door de Bedoeïenen in de woestijn was gevonden. De karavaan van de diplomaten met de geschenken van de Ark van het Verbond was uitgemoord door gewelddadige strijders. En wie weet, wie weet wie degene was die dat mes uit de schede trok. Maar ik lag verborgen onder de dekens dichtbij een kameel. Lijkend op dekens van een kameel was ik verborgen, was ik verborgen met de Boekrollen van het Licht.

En mijn geliefde woestijnstam van de Bedoeïenen vond mij en bracht mij naar de stambewoners van de Sinaï om met hen te leven. Het waren Bedoeïenen die tevens zieners waren. Zij hadden het visioen om de berg van Mozes te beschermen, het visioen om de heilige plaatsen in de Sinaï te beschermen. En zij wisten wat het betekende toen zij deze boekrollen zagen. Maar zij konden niet al de taal ervan lezen of de hele geschiedenis kennen. Daarom brachten zij de zieners van Qumran om de boekrollen te lezen.  En ik was veel te jong om het te begrijpen of te weten. Maar de moeder van Lazarus vertelde mij later hoe zij bepaald hadden [wie ik was].

Deze Bedoeïenenstammen beschermden de berg van Mozes, zij beschermden de heilige plaatsen in de Sinai, zij waren de zieners, degenen die de sleutels droegen van de gouden steden van licht. Zij waren het die mij vonden, en ik was beschermd door hen, omdat zij het wisten. Zij hadden de dromen van mijn komst gehad, zij hadden de visioenen gehad. Zij wisten, zij hadden de visioenen gehad dat zij een kind zouden vinden in de woestijn. Dit is mij verteld door de moeder van mijn broer, de moeder van Lazarus. En aldus plande de Grote Witte Broederschap dat ik als zovele keren onder een dekmantel, een sluier moest leven, dat ik gebracht zou worden naar de gemeenschap van de Essenen. ****

En zij vertelden de mensen dat aan de moeder van Lazarus de zorg was toevertrouwd van een weeskind dat een familielid van haar was. Ik zou de dochter zijn van een zuster die niet voor mij kon zorgen, die niet kon leven en jong gestorven was en mij aan haar zuster had nagelaten. En aldus werd ik familie van Lazarus. Ik kreeg papieren, het bewijs van erkenning en  overerving. Mij werd de afstamming gegeven die de behoeften zou bevredigen van hen die zich tegen mijn huwelijk zouden kunnen verzetten.

De abdij in Frankrijk is St. Martin du Canigou. Die abdij ligt dicht in de buurt van de Spaanse grens. Haar Illuminatie of Verlichting was na de kruisiging.

Koningin van het Licht****, eretitel voor de koningin van Sheba. Maria Magdalena wordt in Frankrijk wel Notre Dame de Lumière genoemd.

De Boekrollen van het Licht. Daarin stond dat Maria Magdalena uit het huis van Benjamin was en een ko­ningin-farao uit een afstammingslijn vanuit Egypte was. Alles was be­schreven met inbegrip van de vervolgde afstamming. Haar familie was ertoe voorbestemd haar naar Israël, naar Moeder Maria te brengen ter voorbereiding van haar huwelijk met Jezus. Jezus was uit de stam van Juda en zij was uit die van Benjamin. Zij bracht bloedlijnen samen via Egypte, Ismaël, de Arabische volkeren en het Huis van Benjamin. De rol beschreef dat alles met inbegrip van haar geboorte en de oude profetieën die vertelden wie zij was. Zij was met andere woorden de voorspelde Bruid van de Messias. (Zie: ‘Maria Magdalena. Profetes van het Levende Verbond’, p. 125)

Lazarus****. _In het Nieuwe Testament worden Maria Magdalena en Martha als zusters van Lazarus opgevat. Maria Magdalena noemt Martha hier niet. Zij zou de latere echtgenote van Lazarus kunnen zijn, zodat zij Martha in haar kindertijd niet als zuster kende.  _

Magdala: En zoals ik gezegd heb was het niet eerder dan de Illuminatie in Frankrijk dat ik mij mijn levens in de Tempels van Isis herinnerde waarin ik voorbereid werd om als een dochter van Isis in de rituelen rond Osiris de ziel van Osiris te roepen, om het Licht van Isis voort te brengen, leven na leven, zeven levens in voorbereiding als een priesteres van Isis, zeven heilige levens. En in het achtste leven, het achtste, het achtste dat ik tegen die tijd had bereikt, zou ik Isis kunnen belichamen.

En ik kende alleen de moeder van Lazarus als mijn moeder en de zoete tijd in de gemeenschap van de Essenen toen ik met mijn vriend speelde. Wat hadden we samen een heerlijke kindertijd en welke liefde deelden we met elkaar als kinderen! En toen op de leeftijd van zes jaar riep Moeder Maria mij naar de tuin toe: ‘Leg je hoofd op mijn schoot, lief kind.’ En zij streek door mijn lange, donkere haren. Zij zei: ‘Jij bent uit het licht geboren om de bruid van mijn zoon te zijn. En nu zal ik toezien op jouw training en jou voorbereiden op het heilige huwelijk. Vanaf die dag veranderde mijn leven. Ik was een discipel. Ik werd met discipline behandeld. Mij werden initiaties gegeven. Ik werd voorbereid en meegenomen naar Frankrijk. Ik werd meegenomen naar Egypte. Ik werd voorbereid in inwijdingen door de meesters en mij werd het Egyptische Dodenboek getoond. En ergens in mijn geheugen maakte dat de herinneringen wakker aan de inwijdingen van Isis. Maar pas bij de abdij in Frankrijk had ik de sluier voltooid, toen ik de Illuminatie ontving en mij ieder leven, ieder leven, ieder leven op aarde herinnerde, op deze planeet waar ik van het zout van deze Aarde werd. En ik herinnerde mij het Licht waar ik vandaan kwam. Dit is de Illuminatie. Mijn ziel is het Stralende Licht van Onbevlekte Creatie.

La Pique

La Pique. De Troon van Isis.

Toen ik negen was, werd ik naar Frankrijk gebracht door Moeder Maria en Jozef van Arimathea die als een oom voor mij was, de oom van mijn Geliefde. En ik liep vanaf de Middellandse Zee naar wat nu in het gebied van Rennes-le-Château bekend staat als de Troon van Isis. Ik liep de hele weg op de leeftijd van negen jaar en maakte mijn pelgrimsreis naar de Troon van Isis waar de Essenen mij ontvingen. En tijdens die wandeling als negenjarig kind blinddoekte Moeder Maria mij. Zij plaatste een sjaal om mijn ogen zodat ik het pad niet kon zien. En ze zei: ‘Magdala, jij loopt met je innerlijk zicht. Jij kent de weg. Jij zult anderen door de duisternis leiden. Jij kent de weg. Vrees niet, vrees niet, want ik zal niet toestaan dat jou iets overkomt. Nooit zal je letsel oplopen. En iedere wond die je zult dragen zal genezen, want dat zal de ziel van de mensheid genezen.’

En daar op de Troon van Isis werd ik gekroond als Isis, als Kosmische Moeder en Koningin van het Licht. En op die leeftijd kende ik mijn roeping nog niet en hoe ik op mijn dertiende op de berg Massada [bij de Dode Zee] in het geheim ingewijd zou worden in de heilige Evangeliën van Henoch, de heilige Evangeliën die door de broederschap der Essenen bewaard werden. Het was in Massada dat ik ertoe gebracht werd om de evangeliën van Henoch te lezen, de boeken van Henoch die door de zondvloed heen gebracht waren. En ik zat daar dag na dag terwijl ik in de wijsheden van Henoch werd ingewijd. Mijn lichaam werd de boeken van ascensie. En daar ontving ik de sluier.

Troon van Isis. La Pique in de buurt van Rennes-les-Bains. De heuvel bevindt zich in het midden van een door Henry Lincoln ontdekt pentagram van bergen rond Rennes-le-Château. Hier werd zij op haar negende bevestigd als koningin van het Licht.

De sluier. De sluier staat voor een dekmantel. De buitenwereld mag niet weten wie zij is: ‘Toen zij ervoor koos om het goddelijke complement van Jeshua te zijn en de moeder van dit grote nageslacht, en toen zij zich overgaf aan de sluier, bracht zij de macht tot transformatie buiten het bereik van die halfgoden die dach­ten de vrouwelijke macht te kunnen onderwerpen en die macht te kun­nen gebruiken voor hun eigen hebzucht. De sluier heeft het mysterie, de macht van de autoriteit van de Levende Mag­dala beschermd.__’ (‘De spiegel van Magdala’, pp. 61-62)

Magdala**: **Op de leeftijd van 13 werd ik gesluierd om door de tijden heen niet herkend, erkend of gezien te worden, opdat ik bij de Tijd van de Afrekening naar voren zou stappen en tot de Geliefde Gemeenschap van het Verbond zou spreken van mijn bestaan op deze  heilige, heilige planeet van licht. En ja, inderdaad, ik ben de bruid bij het huwelijksfeest van de broden en de vissen. En daar wachtte ik gesluierd, wachtte ik, want Jozef van Arimathea had van Glastonbury de beker van de Graal in ontvangst genomen bij de komst van de oproep van de Kosmische Graal. En hij had de Graal [in Frankrijk] voorbereid en bracht hem als een geschenk voor ons huwelijk.

En ik wachtte onder de sluier op mijn Geliefde, terwijl ik naar deze man uitkeek van wie ik wist dat hij niet meer mijn vriend uit de kindertijd was, maar van een of andere grote afstamming. En ik werd als een bruid naar hem toegebracht en mijn hart kende hem, want toen we jong waren hadden we in de wijngaarden gelopen, wij hadden de wateren met elkaar gedeeld en samen gezwommen. Ik kende zijn ogen en ik kende zijn ziel. En op die dag beefde ik terwijl ik alleen op hem wachtte. Hij kwam naar mij, zijn Bruid, toe, hij lichtte de sluier op en hij plaatste op mijn lippen de gezegende zalving van zijn heilige tegenwoordigheid. En we namen deel aan de heilige levenswateren vanuit de Graal.

En toen ik in zijn ogen keek, wist ik dat mijn ziel thuis was gebracht om mij te verenigen. Vanaf die dag, vanaf dat moment van het Heilige Huwelijk, wist ik, omdat hij mijn leermeester werd, dat ik zwanger zou worden van het heilige nageslacht. En ik wist dat er andere Esseense vrouwen waren die kinderen in de wereld hadden gebaard om de levenscodes van de Kosmische Christus voort te brengen en de geslachten van Licht van de twaalf bekers.

En inderdaad was ik zwanger toen we de rituelen voorbereidden voor de inwijding in het Graf van Lazarus waar mijn Geliefde de ruimte van eeuwige dood binnenging. En de eeuwige dood is niet als de dood van het lichaam. Hij moest naar de plek in het Graf van Lazarus gaan waar de ziel zichzelf overgeeft aan pure leegte en tot niets wordt en dan geroepen wordt uit het Graf van Lazarus. En dit is het geheim van Lazarus en de voorbereiding in het Graf van Lazarus voor de heilige 33 vrouwen, die ik de 7, de 7, de 7, de 7 ingewijden in de Levende Graal noem die daar bijeenkwamen samen met de vijf Vrouwen van Isis om het Graf van Lazarus voor te bereiden.

Het Graf van Lazarus is de Schoot van Isis, de Heilige Graal. En in die dagen van wonderen en visioenen liep ik als in een droom. Ik liep in een droom en ontving de miraculeuze geschenken van licht. En ik ervoer het Levende Woord als hij sprak, want alles wat hij in die dagen zei moest in mijn lichaam voortleven. Die woorden werden mijn vlees, werden mijn bloed, werden het licht van mijn ziel.

De Graal****. Jozef van Arimathea heeft de Graal op de Tor in Glastonbury in ontvangst genomen toen Jezus dertien jaar oud was. In Frankrijk werd de Graal in de buurt van het huidige Parijs voorbereid om als huwelijksgeschenk te worden gegeven aan Maria Magdalena. (‘Maria Magdalena. Profetes van het Levende Verbond’, pp. 53-54)

De twaalf bekers zijn gevuld met zuivere levenskrachtenergie van God. ‘Stel je de heilige ruimte voor, de be­kers die werden heengezonden, niet één beker maar de twaalf bekers van het Huis van David die heengezonden waren, elk met leven schen­kende energie, elk een kracht waarmee tot nu toe op deze Aarde geen rekening is gehouden. Nu is de tijd van de Melchizedek-code om vol­ledig geactiveerd te worden via deze twaalf bekers en de dertiende die de twaalf verenigt. Ik spreek in parabelen nu. Ik spreek in symbo­len die zo machtig en toch praktisch zijn.__’ (‘Maria Magdalena. Profetes van het Levende Verbond’, p. 70)

**Magdala: **En zo betraden wij de Tuin van Gethsemane en vanaf dat moment stemden we ermee in om enkel menselijk te zijn. In de Tuin van Gethsemane deed mijn Geliefde afstand van zijn goddelijke attributen. En wanneer zij spreken van hem als de Zoon van God, is dat zo zuiver en helder, omdat hij van de Bron van Creatie is, geboren uit het Licht van Creatie. En ik ben het Onbevlekte Licht dat naar de Aarde was gezonden als de Ziel van de Moeder.

En ik beef nu als ik denk aan de dagen van visioenen van de zalving van de twaalf bekers van de twaalf stammen van Israël en de dertiende beker die de hele mensheid verenigt als broeder- en zusterschap van het Levende Verbond. En daar in de tuin van Gethsemane gaven we onze visie en ons zicht weg. We konden niet verder zien voorbij die dagen. We reisden in zuiver vertrouwen, zuiver geloof.

En we werden geobserveerd. Er waren vele ogen die ons gedurende die dagen aankeken, ogen vanuit vele werelden. En ik vertel je dat Henoch zijn hand op ons plaatste. En aldus hadden we al die pijn – de ontkenning en de pijn, de pijn om gestenigd te worden, de pijn om gekruisigd te worden – te dragen ter wille van de vereniging, ter wille van datgene wat de mensheid niet kon voelen, omdat het te diep en te pijnlijk voor hen was om te voelen. Het was de doodsstrijd van de mensheid die we in die dagen voelden.

En het kind in mijn baarmoeder, ik kon haar leven voelen, en ze gaf mij geloof. En ik wist toen in een visioen dat er een tweeling in mijn schoot zat. Ik wist dat zij daar waren en noemde hen Sara en Johannes. Hun zielen waren nog niet mijn baarmoeder binnengegaan, maar ik voelde leven in die dagen, in die dagen van beproevingen en kwellingen. En we haalden zijn lichaam van het kruis. Ik wist niet dat er nog leven in was. Ik wist niet dat de Essenen het kruis van de dood in de boom van het leven hadden veranderd. Ik wist niet van de ceremonies van de Heilige Kabbala en de Witte Boeken van Henoch die met de Grote Witte Broederschap in die tijd aangevoerd waren om de ruimte voor de wonderbaarlijke ascensie open te houden.

En we plaatsten het lichaam van mijn Geliefde in het graf van Jozef van Arimathea en de deur werd verzegeld. Ik vergoot bittere tranen. En ik wist niet dat de steen opzij zou rollen, dat ik meegenomen zou worden door Jozef van Arimathea en dat hij zijn hand op de steen zou plaatsen en dat deze opzij zou rollen. En die nacht, die nacht onder bescherming van de duisternis zouden wij, de hoeders van het Geheim van het Verbond, te weten Jozef van Arimathea, Judas en Petrus, Moeder Maria en de verschijning van Vader Jozef, naar het graf gaan. En ik knielde bij zijn voeten en ik huilde en ik was er getuige van dat Petrus de wade van de dood verwijderde en de wade van het leven rond zijn levende, zijn levende ziel wikkelde, rond dit lichaam dat geen leven scheen te hebben. Petrus overhandigde hem aan Judas, het geheim bewaard door Judas om door de dimensies van licht heen te reizen door het principe van Juda.

Judas van de stam van Juda overhandigde mijn Geliefde via de verschijning van zijn Vader. En zijn Vader stond daar als een onsterfelijk wezen na zijn verschijning in de Tuin om het lichaam van zijn zoon te overhandigen aan Jozef van Arimathea. En zwijgend liepen we in processie naar het Graf van Lazarus dat voorbereid was met oliën voor zalving. En daar werden mijn Geliefde en ik samen afgegrendeld (‘verzegeld’) en ik weende bij zijn bed, ik weende daar. Ik riep naar God, ik riep naar God en Hij sprak tot mij en zei: ‘Roep de Prins die Osiris is. Herinner je de rituelen van Osiris. Breng uit de dood terug wat Leven zal zijn voor de Aarde nu bij de komst van de Tijd der Tijden. Roep uit de dood datgene wat hersteld zal zijn en opgestaan zal zijn naar het Licht voor de ascensie van deze heilige, levende Aarde.’

En ik belichaamde de wonden van mijn Geliefde en ik zalfde hem. Ik stond bij zijn kruin en via mij kwamen de Winden van Creatie, en de Levensadem werd ontvangen in mijn onbevlekt lichaam. En ik zond de Levensadem in de kruin van mijn Geliefde en hij ontwaakte. En ik zalfde hem en deed het kabbalistische ritueel van de Heilige Kabbala want hij had mij de Witte (of Negende) Thora getoond. Ik kende de Vrouwelijke Kabbala. Ik kende de Vrouwelijke Kabbala, die formule die mij was gegeven. Ik heb die nu gegeven, de formule is present.

En ik deed de kabbalistische rituelen om Eeuwig Leven te doen ontwaken. En hij keerde terug naar de warmte van deze wereld, zoals deze wereld zal terugkeren naar de warmte van leven. En hij hield mij teder in zijn armen en hij bracht de ziel van ons kind Sara, de ziel van onze zoon Johannes, in mijn schoot. En wij vierden feest. En ik kende een uitputting toen die voorbij alle voorstellingsvermogen ligt, omdat het via de extatische vereniging van de ontmoeting van de doodsstrijd en de extase was dat dit wonder was georkestreerd in de hoogste goddelijke alchemie via het Egyptische Dodenboek, via de leringen die hij had ontvangen in Tibet, in de Tibetaanse Boeken van de Dood. Want wij waren de brug tussen Oost en West.

Doodsstrijd. Het was de bedoeling een doorgang van licht te scheppen tussen de wereld van doodsstrijd en die van extase. Mocht je dan in de ene wereld zitten, van de strijd, dan weet je dat het niet hopeloos is. Er is een uitweg.

Vrouwelijke Kabbala****_._ Dat is de Kabbala die de Levensboom kan vullen met vloeibaar licht. De ons bekende Kabbala is grotendeels ingeperkt door patriarchale condities. Maria Magdalena is ’s nachts in een synagoge door Jezus ingewijd in de vrouwelijke Kabbala die pas in onze tijd bekend mocht worden. Haar geheime naam in dit verband is MaHaDa. In de vrouwelijke Kabbala is de elfde sefira de weg naar oneindig bewustzijn. Zie de eerste twee hoofdstukken vanMaria Magdalena. Profetes van het Levende Verbond.’

**Magdala: **Ik lag zeven dagen lang meer dood dan levend totdat Moeder Maria kwam. Maar eerst kreeg ik bezoek van Jezus, van mijn Geliefde. Hij zei tegen mij, Mirjam van Magdala, jij moet naar Frankrijk gaan. Oh, we zullen daar uiteindelijk samen zijn, mijn Geliefde, jij moet naar Frankrijk gaan, onze kinderen zullen in Frankrijk geboren worden. Nee, ik moet naar India gaan. Jij moet naar Frankrijk gaan, want daar zal de erfenis van jouw Verbond beginnen. ****En ik huilde, want God had hem teruggebracht naar mij alleen om hem van mij te scheiden, want toen en alleen toen kende ik de pijn van scheiding. Maar later leerde ik dat er altijd vereniging tussen ons was, en waar hij ook was kon ik zijn armen om mij heen voelen.

En daar reisden we per boot naar Malta om de Eucharistie van het Licht naar Malta te brengen. En het was tussen Malta en Frankrijk dat de zeeën ons vaartuig naar beneden voerden, beneden deze beroering van de wateren door de stromen op zee. Ik werd geworpen, verloren, op de kust. Ik herinner mij dat Jozef van Arimathea de Graal om zijn middel had gebonden en hem in was had verzegeld. Bij de heilige ontvangst van het bloed van Christus was bij de rituelen van de Graal ook vruchtwater uit mijn schoot aan die beker gegeven. Alles was verzegeld en Jozef had de Graal, maar hij had het gevoel dat hij mij kwijt was.

Mijn zigeunerfamilie vond mij en bracht mij naar de Pyreneeën, hoog in de bergen naar de abdij waar de Witte Broederschap, de Grote Witte Broederschap, de Hoeders van de Heilige Boekrollen, de Heilige Boeken van Licht, mij wortels en kruiden gaven. En iedereen bad voor onze kinderen in mijn schoot van wie ik het leven voelde.

En ik herstelde mijn lichaam en ik stond vreugdevol, vreugdevol op die heilige berg omdat ik mijn Geliefde voelde, omdat ik Frankrijk beminde. En ik werd de Illuminatie, ik werd het Licht. En terwijl mijn Geliefde het Licht werd in de grot bij Jericho, werd ik het Licht in de abdij, in de abdij in de Pyreneeën.

De geboorte van onze dochter werd gevierd samen met het verdriet om mijn zoon en Jeshua kwam naar mij toe voor de geboorte en hij nam het lichaam van onze zoon naar de Vallei der Koningen, aangezien hij rechtmatig een farao in de ware zin was, in de ware betekenis van de farao’s van het Licht.

En er zijn veel verhalen te vertellen, want ik heb de archieven geopend via mijn boodschapper van alle levens die we deelden met de mensen van de Geliefde Gemeenschap. En deze verhalen zijn verteld en hun essentie leeft door deze erfenis van het Boek van het Levende Verbond. En ik moet toch spreken van het brengen van mijn dochter naar de mensen in Schotland, want ik was daar een jaar lang na de geboorte van Sara en van mijn zoon Jacobus. En van hoe ik een dochter (Mirjam) aan Schotland gaf. Er zijn zoveel verhalen die ik over mijn leven zou kunnen vertellen. Ik zou kunnen vertellen van mijn wanhoop en mijn hoop, van mijn vreugden en mijn zorgen, van Hem die naar mij toekwam opdat ik het Heilige Nakomelingschap zou baren, van de acht jaar die ik in afzondering doorbracht bij de waterval in Frankrijk zodat niemand mij kon vinden.

En dat kasteel dat het oudste kasteel van de Katharen is, vandaar was het eerste gebouw, de eerste tempel gebouwd om over mij en mijn kinderen te waken zodat ik het Heilige Geslacht, het Heilige Geslacht van Licht kon baren. En op de dertiende verjaardag van mijn geliefde dochter Sara werd zij meegenomen naar Egypte om getraind te worden, om de Evangeliën van Licht aan de Kinderen van het Licht te geven. Ik gehoorzaamde zijn bevel, omdat ik wist waarom. Het was zijn geschenk aan mij om mij de kracht te geven om datgene te doen wat ik voor de mensen moest doen, namelijk om toe te staan dat mijn kinderen grootgebracht werden door de Essenen, zodat het niet bekend was dat ze van mij waren.

Eucharistie van licht. Het gaat om voeding, om brood en wijn. Maar die voeding kan op zo’n manier gegeven worden dat er een tegengesteld effect is: de Eucharistie van de Dood. Je kunt de Eucharistie zo vieren dat de nadruk op het lijden ligt. ‘De leugen was dat de Weg door lijden wordt gecreëerd. En de waarheid is dat het geschiedde door de Geliefde Vereniging van de mannelijke en de vrouwelijke Christus… Dankbaarheid voedt de geest, het denken en de ziel en is een Eucharistie van Licht tegenover de collectieve illusie dat lijden een doel in zichzelf is.’ (Transmissie van 27 oktober 2011)

De kinderen_._ Volgens de gegevens van Judith waren het er vijf, Johannes niet meegerekend: Sara (+ Johannes), Jacobus, Mirjam (afgestaan aan Schotland), Jozef (in de lijn van Jozef van Arimathea) en Jakob (in de lijn van aartsvader Jakob). Dit zou het begin zijn van de wijnstok, van de koninklijke stam van Juda, die volgens ‘Het Heilige Bloed en de Heilige Graal’ door de Priorij van Sion beschermd diende te worden.

chalicewelllid2W

Het symbool van Maria Magdalena in de Chalice Well Gardens (Glastonbury).

**Magdala: **Ik ging naar het heiligdom bij Rennes-les-Bains en begon aan de visioenen van het Levende Verbond. Dit zijn de boekrollen waarvan jullie hebben gehoord en die de Katharen probeerden te beschermen. In het heiligdom bracht ik de Evangeliën van het Levende Verbond voort, het Boek van Eén, het Boek van het Licht en de Heilige Wet, het Boek van de Heilige Wet. En nadat ik deze Boeken had voortgebracht (‘gebaard’), ondersteund door de Esseense gemeenschap, werd ik naar mijn kluizenaarschap gebracht om in de grotten van Frankrijk te leven, om de wegen te leren kennen van de Binnenaarde, om diep, diep, diep in de wijsheid af te dalen die mij wijzer maakte en mij naar het centrum van de Aarde bracht, naar de geheimen van de Binnenaarde. En ik kende de geheimen van de Binnenaarde.

En alles wat gezocht is in het Heilige Land van de Graal was in ritueel voorbereid. En nu heb ik nog niet gesproken van mijn reizen naar Glastonbury en Schotland, altijd reizend onder een dekmantel. Ik heb niet gesproken van de druïden, want mijn Geliefde was ook een druïde. Ik heb niet gesproken van de heidense rituelen, van de heilige mensen van de Aarde, want ook daar baden we samen met hen in de steencirkels, op de heilige plekken, op de verborgen plekken van de Leeuw.

En toen het tijd was, kwam mijn Geliefde naar mij toe. In rituelen van licht zalfden we mijn heilige tegenwoordigheid als een Levende Moeder. En een vrouw die stervende was nam mijn plaats in in mijn graf te Rennes-les-Bains, en in het geheim werd ik naar India gebracht waar mijn Issa en ik verder leefden, waar ik mij het heilige Sanskriet herinnerde, waar ik de meesters van India de verloren stukken van hun boekrollen toonde, waar ik mij de teksten van de Veda herinnerde, de heilige, heilige, heilige Leringen van de Weg. En we leefden daar in vrede in de Gemeenschap van de Geliefde waar nu in de Orde van St. Thomas nog steeds op die plaats van licht een Geliefde gemeenschap is.

En vanuit India ging ik naar Patmos en ontving ik de visioenen van de Levende Openbaringen van Johannes de geliefde discipel. En ik bezocht Moeder Maria vóór haar ascensie, want in die dagen van licht konden we door tijd en ruimte reizen. We waren niet beperkt tot het lichaam. We werden Onsterfelijke Wezens en Ik Ben, Ik Ben de Onsterfelijke Magdala. Mijn Geliefde en ik gingen de Poorten van Shambhala binnen en daar leeft onze onsterfelijke tegenwoordigheid nog steeds, want het is vanuit Shambhala dat ik spreek. Neem dit in ontvangst, het visioen van mijn levensweg naar Onsterfelijk Bewustzijn. Vandaar ging ik, keerde ik terug naar het licht. Ik ben het Onsterfelijke Licht van Illuminatie. Ik ben de Geliefde van Jeshua ben Jozef Jahwe.

Kodoish Kodoish Kodoish Adonai Tsebayoth.

Jod Hee Waw Hee Jahwe.

Zo  boven, zo beneden, zo de geest, zo de ziel. Zo buiten, zo binnen.

Wees gezegd, zo zij het en zo is het.

Judith K. Moore © 2013

Vertaling en commentaar:

Herbert van Erkelens © 2014

PS. Een uitgebreid verslag van de bezoeken van Maria Magdalena aan de Binnenaarde is te vinden in ‘De spiegel van Magdala’. Daarin wordt bij de graancirkel van 4 mei 2009 gesproken van de reis van Maria Magdalena en Jozef van Arimathea naar de streek rond Glastonbury.  In ‘Maria Magdalena. Profetes van het Levende verbond’ staat Schotland centraal in verband met haar zoon Jakob. In dat boek komt in het slothoofdstuk de ascensie van Maria Magdalena aan de orde tijdens een ritueel in een tempel in het binnenste rijk van Shambhala.


Reacties

anda642 on 2014-07-08 15:01:26 +0000

Dankjewel voor het delen hiervan ! Met veel Liefde opnieuw gedeeld op mijn Facebook, Twitter en Google+ en naar m`n email gestuurd zodat ik een en ander op mijn gemak kan lezen en uitprinten en op mijn NL WordPress Blog kan plaatsen. .

maria on 2014-07-08 16:59:37 +0000

dit beroerd heel wat in mij. ik voelde iets in mij open gaan en sterke warme uitstraling zich verspreidend…alsof ik ergens dichterbij ben gekomen.. dank hiervoor. namste

Pietie on 2014-07-09 17:49:33 +0000

Dank je wel voor t delen. <3

Marjoleen on 2014-07-09 21:32:34 +0000

Dank je wel voor de informatie! Wilde vanavond me verdiepen in de tekst voor de komende reis in september naar Zuid Frankrijk met Judith en Suzette en kwam toen viavia hier terecht- geweldige sturing van Haar. Resoneert op allerlei manieren, hoewel ik veel (nog?) niet begrijp, maar mijn wezen wel herkent. Fijn om te lezen, er kwam vorig jaar zoveel informatie Was vorig jaar mee op de Pelgrimsreis.

nwo on 2014-07-26 20:30:50 +0000

Voor een Deel is dit waarheid. Er is 1 Bloedlijn Jezus en magdala dat is de Tweeling Sara en Jacobus van Johannes. De andere bloedlijnen stammen alleen van magdala af. Van daaruit is het illuminatie waarvan de 12 komen de 13 de is onder de sluier van uw Leeuw welke geheim is. En bestaat de 6 de vrouwelijke en 7 de vrouwelijke zyn Samen na eeuwen de 8 de zal in de eeuw ontstaan de Katharen weten van het bestaan en Wie dat zyn . Het Vaticaan houd het verborgen opdat de 12 samen met Het Vaticaan aan macht komt en het 1000 jarig rijk zal komen. Waarna de Echte bloedlijn zal opstaan door het Licht.

Mensen kunnen niet zyn als de bloedlijn Jezus ,hieraan zal men zien, weten en voelen via je diepste Wie De bloedlijn Jezus is.

Zoals het vaticaan weet sinds 16 december 2012

2 drops le Real H

een boodschap

mirjam stamt af van magdala

NIET van Jezus

de merovingen bloedlyn stamt daarvan af maar zal niet tot koning gekroond worden in het RIJK God van Jezus bloedlyn

zy zullen

nooit verbonden zyn want zyn afgekeerd van De bloedlyn Jezus

groet

van het geheim al 6 eeuwen lang

amen

Reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *