De dochters van Magdala

Pas onlangs kwam ik erachter dat er verschillende dochters van Magdala, verschillende Graalprinsessen zijn. Allen vormen een toegang tot de geheimen van Maria Magdalena. Maar niet alle Graalprinsessen bewandelen daarbij dezelfde weg. Er zijn verschillende types en daarmee is het mysterie voor mij zelf alleen maar groter geworden. Op de een of andere manier zijn zij wel verbonden met de heilige bloedlijn die uit Jezus en Maria Magdalena is voortgekomen.

Maria Magdalena heeft veel moeite gedaan om kinderen op de wereld te zetten. Volgens de gegevens van Judith Moore bleven er vijf in leven. Sara werd in Zuid-Frankrijk geboren samen met Johannes die dood ter wereld kwam. Daarna kwam Jacobus. Met Sara en Jacobus vertrok zij naar Schotland, waar Mirjam geboren werd. Jezus vroeg haar dit kind af te staan aan de bevolking daar, wat een erg moeilijke beslissing voor haar was. Vervolgens werden Jozef en Jakob geboren, allebei in Zuid-Frankrijk. Jozef stond in de lijn van Jozef van Arimathea en Jakob in de lijn van aartsvader Jakob.

Heilige_Bloed_Graal

De vijf kinderen zouden in de terminologie van Het Heilige Bloed en de Heilige Graal van Baigent, Leigh en Lincoln het begin zijn geweest van de wijnstok, van de koninklijke stam van Juda die door de Priorij van Sion beschermd diende te worden. Maar er bestaan ook andere versies van het verhaal. Toen ik onderzoek deed voor de twee boeken over Maria Magdalena, merkte ik dat Judith aan het eind van 2011 in The Book of Love van Kathleen McGowan had zitten lezen. Dat boek is een vervolg op The Expected One. Door ‘Expected One’ als zoekterm in te typen kwam ik de bloedlijn van Graalprinsessen op het spoor, de dochters die van Maria Magdalena afstammen. Is daar iets bijzonders mee?

Jezus en Maria Magdalena hebben inmiddels een miljoen afstammelingen. Dus je zou verwachten dat hun DNA zich al lang met het DNA van de mensheid heeft gemengd. Toch zijn er mensen die een bijzondere band met Jezus en Maria Magdalena claimen. Een van hen is inderdaad Kathleen McGowan. In een Engels boulevardblad vond ik een interview met haar waarin zij beweert van Jezus Christus af te stammen. Dat zou de reden zijn dat zij de volgende droom had:

‘Ik zag een reusachtige groep mensen die zich verdrong op wat Goede Vrijdag bleek te zijn. Tot mijn schrik besefte ik dat zij de menigten waren die de kruisiging van Jezus hadden aanschouwd. Daarop zag ik een kleine, maar schone vrouw met ongelooflijk fijne gelaatstrekken.

Ik zal nooit haar grote, lichtbruine ogen vergeten en de modder die haar gezicht had besmeurd. Ze was gesluierd, maar één haarlok was naar buiten gevallen en ik kon zien dat die lok goudbruin was. Zij hield de hand van een kind vast.

Ik kon niet uit het gezicht opmaken of het een jongen of meisje was. De moeder probeerde het kind in veiligheid te brengen. Terwijl zij zich omdraaide, keek zij smekend in wanhoop naar mij. Het leek alsof zij wilde zeggen, ‘Ik heb je hulp nodig,’ maar er kwamen geen woorden uit haar mond.

Ik probeerde haar te bereiken, maar op dat moment ontwaakte ik terwijl de tranen over mijn gezicht gleden. Onmiddellijk wist ik dat ik Maria Magdalena had gezien in de kolkende menigten die de kruisiging van Jezus volgden. En ik wist dat mijn leven veranderde. Zij had hulp nodig en de enige manier waarop was door haar verhaal te vertellen. Ik kon haar niet in de steek laten.’

Expected One

In Het Magdalena Mysterie, de Nederlandse vertaling van The Expected One, komt deze droom terug als visioen van de fictieve Maureen Paschal. Het kind is dan een meisje dat later Sara-Tamar blijkt te heten. Het meest opvallende verschil met de droom is de zoon: ‘Achter haar stond een jongen, iets ouder en met donkerder ogen dan die van het kleine meisje, maar hij was duidelijk de zoon van deze vrouw.’

Die zoon wordt Johannes-Jozef genoemd. Zijn vader is Johannes de Doper. Dan heeft Maria Magdalena bij McGowan ook nog een zoon van Jezus, genaamd Jeshua-David. Dit zou het geheim van de Franse lelie zijn met zijn drie bladen: ‘De Franse lelie is, zoals je nu weet, het symbool van Maria Magdalena. De bloem symboliseert haar nakomelingen. Er zijn er drie, vandaar de drie blaadjes.’

Omdat er nakomelingen zijn die van Johannes de Doper afstammen, heb je eigenlijk meteen twee bloedlijnen die elkaar niet liggen. En dat verleent aan het boek van McGowan de spanning die een thriller nodig heeft. De zoektocht naar de Heilige Graal wordt bij haar opgevat als de zoektocht naar een specifieke afstammeling van Maria Magdalena.

‘De meeste graalridders behoorden tot de goddelijke bloedlijn en ze wisten allemaal heel goed wat die nalatenschap betekende. Ze waren op zoek naar een specifieke afstammeling: een Graalprinses die ook wel de Voorzegde (de Voorspelde) wordt genoemd. Zij is de dochter die de sleutel in haar bezit heeft, die ze allemaal wilden hebben.’ Die sleutel zou moeten leiden naar het verborgen evangelie van Maria Magdalena.

-x-x-x-x-x-

Er zijn graalridders die in het echt naar de Graalprinses hebben gezocht. Een van hen was Laurence Gardner, auteur van o.a. The Magdalene Legacy. Die man probeerde daartoe stambomen samen te stellen. Een keer waren Judith Moore en Laurence Gardner beiden in het Engelse Glastonbury. Judith hoorde dat Gardner een boodschap voor haar had. Zij liep op hem af en vroeg: ‘Denk je dat jij ooit die Prinses zult kunnen vinden?’ ‘Ik weet het niet,’ antwoordde hij, ‘jij zou haar kunnen zijn.’ Daarna overleed Gardner zonder zijn Graalprinses te hebben gevonden.

Ik vermoed dat zowel Kathleen McGowan als Judith Moore er aanspraak op maken de gezochte Graalprinses te zijn. Van Judith weet ik dat zij een meer overtuigend levensverhaal van Maria Magdalena tevoorschijn heeft gebracht dan McGowan. Maar de laatste bleef wel in haar eigen mythe geloven. Zij vond haar graalridder in Filip (of Philip) Coppens, de meest bekende grenswetenschapper uit de lage landen. Zij trouwden op 22 juli 2012 in Rennes-le-Château, het dorp waar pastoor Bérenger Saunière ontdekkingen rond Maria Magdalena heeft gedaan die nooit helemaal zijn opgehelderd. 22 juli is de feestdag van Maria Magdalena. Lang duurde hun huwelijksgeluk niet. Op 30 december van hetzelfde jaar overleed Coppens aan een agressieve vorm van kanker.

CoppensMcGowan

Philip Coppens en Kathleen McGowan op hun huwelijksdag.

Pas nu begrijp ik dat ik zelf ook zo’n graalridder ben geweest zoals die in Het Maria Magdalena Mysterie wordt beschreven. Aanvankelijk ging ik met Judith Moore een samenwerking aan om haar uit te dagen met een Nieuwe Kabbala te komen. Maar vanaf het begin stond Maria Magdalena centraal en dat leidde uiteindelijk ook tot een verwijdering tussen ons. Ik was geraakt door het aanbod van Maria Magdalena om de getuige van mijn weg naar heelheid te zijn. Ik nodigde haar uit te komen en tot mijn verrassing deed zij dat ook nog. Dat was aan het begin van de lente in 2011 tijdens een workshop met Judith.

Een jaar later liet Maria Magdalena via een gemeenschappelijke kennis van ons weten dat zij als vrouwelijke Christus een vrouwelijke taal wilde. Ik voelde daar wel voor, maar Judith niet. Het verwarrende was dat Maria Magdalena beide keuzes respecteerde. Met mij ging ze verder op de weg naar heelheid, terwijl ze met Judith voortging op de oude weg. Aanvankelijk had ik dat niet door. Maar Maria Magdalena ging mij leren om in een andere taal te gaan schrijven. Daardoor werd de communicatie met Judith moeizamer. Tijdens onze workshop van mei 2013 werd ik zelfs ziek en wist ik niet hoe ik verder moest. Mijn dochter Laura raadde mij daarop aan een sprookje te schrijven.

Rond die tijd had ik via email contact met een vrouw in de Verenigde Staten die van de Spaanse troubadourskoning Alfonso X afstamde. Ze was ooit geraakt door het boek _Servants of the Grail _van Philip Coppens en zij wist dankzij Coppens dat zij tot de graaldynastie behoorde. Zij wilde daar niet aan herinnerd worden, maar door ons contact kreeg zij wel een prachtige droom waarin de Ronde Tafel van koning Arthur werd omringd door vrouwen, twaalf waren mediaal begaafd en twaalf krijgshaftig. Dit waren in zekere zin allemaal Graalprinsessen. Zij komen in het werk van McGowan en Moore voor als profetessen en als types zoals Jeanne d’Arc die echt een zwaard hanteren.

Kort nadat ik deze droom tot mij had laten doordringen schiep ik de graalridder Joël die nog nooit van Maria Magdalena heeft gehoord en ook helemaal niet geïnteresseerd is in verborgen evangeliën. Wat hem wel bezig houdt is de liefde en hij draagt een ring bij zich die hem naar een andere werkelijkheid zal brengen. Daar ontmoet hij koningin Guinevere met twaalf jonkvrouwen rond de Ronde Tafel en tenslotte Sara, de verloren Graalprinses. Sara is de dochter van Jezus en Maria Magdalena en wat zij aan Joël gaat leren is het pad van de hoofse liefde.

Nadat ik het sprookje voltooid had, leerde ik in september 2013, opnieuw via email, een vrouw kennen in Zuid-Frankrijk die zich nauw met Maria Magdalena verbonden voelt. Zij liet mij weten dat de Graalcodes 2008 voor haar belangrijk waren. Daar had ik nog nooit van gehoord. Toen ik dat intypte bij Google, kwam ik bij een boodschap van de aartsengel Michaël over de hoofse liefde uit. Pas toen vernam ik dat de troubadourscultuur uit de Provence een relatie had gehad tot Maria Magdalena. Die verbinding ontbreekt bij Judith en zodoende had ik een andere ingang nodig om die alsnog te vinden. Michaël legt via Celia Fenn uit dat de Graalcodes ons in staat stellen om de energie van de vrouwelijke Christus in onszelf te verankeren. De Graal is in ons, maar graalridders dienen een weg af te leggen voordat zij de Graal kunnen ervaren. Die weg was de dienst aan de Vrouwe:

‘De ‘Vrouwe’ was de draagster van de energie van de goddelijke Moeder Godin en door haar te dienen kon de man zijn pad naar Goddelijkheid vinden, doordat hij door haar zuiverheid en schoonheid het Goddelijk Vrouwelijke in zichzelf kon aanvaarden.’

Dat zou de weg naar de Graal, de kelk van overvloed, zijn: ‘Als geheel zult u leren om schoonheid, waarheid en liefde te dienen en door deze dienst zult u leren om de zachte, liefdevolle en verzorgende energieën van het Moeder-aspect van de Bron weer te verankeren in uw gemeenschap. Zo zult u zorg en overvloed scheppen voor allen.’

Wat mij persoonlijk aan de boodschap van Michaël raakt is dat deze weg naar heelwording oorspronkelijk door Maria Magdalena naar Zuid-Frankrijk is gebracht: ‘Wij willen hier eenvoudigweg zeggen dat jullie de ‘Heilige Graal’ zijn en wanneer jullie je bewustzijn verhogen tot jullie vermogen van Menselijke Engel, dan volbrengen jullie de zoektocht en worden jullie de Graal. Dit was de kern van de leer van Maria Magdalena die zij naar Zuid-Frankrijk bracht om gedeeld te worden met heel de mensheid, als een gave van het Licht uit de Bron.’

De gave van de Graal mocht ons niet bereiken. Duizend jaar lang heeft de Roomse kerk iedereen vermoord die de leer van Maria Magdalena vertolkte. Vandaar dat we nu alleen maar verhalen kennen en geen leer: ‘Vanwege de vervolging door diegenen die een pad van macht en overheersing hadden gekozen werd de waarheid van de Magdaleense verborgen en gecodeerd in verhalen en liederen en gedichten, die werden doorgegeven van generatie op generatie.’

Joelcover

 Een ontwerp van Laura voor de omslag van het sprookje.

Blijkbaar ben ik dankzij het sprookje van het ene type Graalprinses overgestapt op het andere. Ik ben minder bezig met het leven van Maria Magdalena, maar onderzoek wat zij hier en nu voor ons persoonlijk kan betekenen. Tegelijkertijd weet ik dat de heilige bloedlijn van bijzonder belang is. Maria Magdalena en vele andere Esseense vrouwen hebben kinderen in de wereld gezet die het geheim van de Ronde Tafel met zich mee droegen. Dat was de meest betrouwbare manier om de waarheid in een tijd van vervolging door te geven.

De geheime evangeliën van Maria Magdalena zijn verloren gegaan bij de vervolging van de Katharen door de Roomse Kerk. Want ook al waren zij een onderdeel van de schat van Montségur, zij konden nergens meer in een open en veilige omgeving geraadpleegd worden. Maar het nageslacht van Jezus en Maria Magdalena vermeerderde zich en volgens Judith zit de Graal verborgen in het DNA van deze groep mensen. En dankzij die Graalcode kan de mensheid alsnog ontwaken uit de nachtmerrie van geweld en onderdrukking.

Om deze reden wil ik toch één keer het volle licht laten schijnen op Maria Magdalena zelf, zoals zij tweeduizend jaar terug de moeder werd van een heilig nageslacht. Zodra ik dat in het Soefi-huis in Haarlem uit de doeken heb gedaan, is er nog uitgebreid gelegenheid om ook op de kwestie van de Graalprinsessen in te gaan. Uiteindelijk waren die er niet geweest als de zoektocht naar de Graal niet in ons DNA en daarmee in het collectief onbewuste was verankerd.

Herbert van Erkelens

Lezing over Maria Magdalena in Soefi-huis

De Graalcodes van 2008 (vertaling door Jolanda Klaassen, Projects of Light)

De droom van Kathleen McGowan in de Daily Mail:

‘I’m a descendant of Jesus Christ’ | Mail Online


Reacties

maria on 2014-06-18 17:30:53 +0000

Heel aannemelijk wat je hier verhaalt. Veel geloofwaardiger voor mij en al de andere ‘oude’ verhalen. Die zaten dicht vogens mij. Bij Gowan heb ik dit wat je beschrijft het meeste uigehaald. Ook al zat het dan in een triller.Er sprak meer van het mysterie uit dan wat ik tot nu toe al tegengekomen ben.Het verheugd me zelfs wat je schrijft. Op facebook ben ik ook iemand tegekomen die beweerd Maria Magdalena te zijn. : Laura Magdalene Eisenhouwer. Is zij je bekend?

groetjes en dank voor wat je hier deelt.

Maria

Herbert on 2014-06-23 11:18:48 +0000

Laura Eisenhower wordt door Judith genoemd als Graalprinses. Ik ken nog veel meer Maria Magdalena’s. Ze spelen ieder een eigen rol bij de terugkeer van het goddelijk vrouwelijke in ons leven. Herbert

Yvonjana on 2014-06-27 07:15:37 +0000

Geen woord dus over het Magdalen-Manuscript zoals aan Tom Kenyon en Judi Sion rechtstreeks werd doorgegeven en door hen in boekvorm werd uitgegeven.

Dat verhaal rechstreeks van haar is voor mij zo aannemelijk omdat het ook gaat om de Alchemie van Horus en de Seks-Magie van Isis. Daar immers heeft de Kerk alleen maar over gelogen en bedrogen. Dat zelfs tot nu aan toe.

De Kerk wou niet dat wat dat zelf weer gingen ontdekken en dat al sinds het concilie in 354 na Christus mede veroorzaakt door Constatijn de Grote.

Dit is zo sterk dat ik enorm daardoor geraakt wordt, in mijn DNA herken ik dit dus.

elizabeth on 2014-12-01 14:41:06 +0000

Maria Magdalena was de Voornaamste Apostel van Jezus Christus, het DNA van dat Nageslacht zal over Bijzondere Bloed vertakkingen beschikken,die Aan de Wereld iets te Melden hebben, de Kerk zal daar niet Blij mee zijn, als een Vrouw meer te vertellen zal Hebben dan Hun, want de Heilige Geest zal aan die DNA kinderen veel Informatie verstrekken.die de Bisschop niet zal krijgen.de Duivel beheerst de Kerk, Liegen en Bedriegen zijn eigenschappen van de Duivel, de Vader van de Leugen.

leasang on 2015-03-27 20:44:22 +0000

AB – rhesusfactor bloedgroep en de stamboom met de h

1 x per 50 jaar dnA wat afstamt Van de vrouwelijke bloedlijn Jezus en maria magdalena.

Ze bestaan echt, en er zijn er 2

Aangezien er zelden een vrouwelijke afstammeling is.

Als je het wilt geloven.

Het Vaticaan weet wie het zijn, en geloof het of niet.

Wij zijn het.

Zoek en gij zult vinden wanneer het geloofd wordt wanneer de tijd er klaar voor is.

Je mag het op je pagina zetten.

En nee de bloedlijn zit niet in ieder van ons dat is alleen de heilige geest.

De bloedlijn is echt dna en wij hebben als enige het bloed.

Niemand anders.

Amen.

Triscot Ronde on 2015-03-28 15:22:53 +0000

Beste Herbert bedankt voor dit stuk.De keizers van Ethiopie hebben er nooit een geheim van gemaakt af te stammen van koning David en koningin Beth(huis van)Sheba in de bloedlijn van hun zoon koning Salomo en koningin van Sheba door hun zoon Menelik.De ethiopische geschiedenis leert ons tevens dat meeste kerken door de keizerinnen en koninginnen zijn gebouwd en dat zij in tijden van oorlog met hun man meestreden zoals bijvoorbeeld keizerin Taitu vrouw van keizer Menelik II ,die in1896 als eerste afrikaanse leger ,de Italianen versloeg.Dit was de eerste poging de Ark te bemachtigen de tweede poging was in 1935 onder Mussolini.Ook de Britten probeerde het eens in 1869 zij vielen het land binnen vermoorde keizer Theodorus in zijn bergvesting Magdala en namen velen heilige objecten mee vooral manuscripten .De kroonprins Alemayu werd ontvoerd naar Engeland en aan koningin Victoria gegeven(men zegt voor ,heilige bloed,rituelen)hij stierf onder verdachte omstandigheden op vijftien jarige leeftijd en ligt bij Windsor Castle begraven.Ondanks herhaaldelijk verzoek van de latere keizer Haile Selassie weigert Engeland het stoffelijk overschot terug te geven,wel kreeg de keizer scepters en manuscripten zoals Kebra Nagast terug.Met dit schrijven hoop ik dat men het geloof van de Rastafari wat meer studie en respect wil geven.

elizabeth on 2015-05-02 15:43:16 +0000

Het is maar goed dat dat het Lichaam het DNA van Jezus Christus opgevaren is Ten Hemel, God wist dat het Nageslacht door de Kerk vermoord zou worden, er zou een Jacht komen, want die Bloedlijn mensen zouden boven hun komen te staan, omdat ze door de Geest al een Opleiding genieten, wat de Pastoors en Paus nooit zal krijgen, ze weten al meer, omdat ze Bloedlijn zijn.beziet het als een Moeder Vogel haar kleintjes laat uitvliegen, zo werkt de Geest.ook, omdat je Familie bent, en het kan doorgeven.Maria Magdalena was de Grootste Apostel van de Here Jezus, en zij moest de Mannen iets Leren en vertellen wat Jezus Sprak.wel een vernedering voor Petrus die de Here Jezus 3 keer Verraadde met Ik ken U Niet, dat zou Maria Magdalena nooit gedaan Hebben..

J on 2015-06-13 09:16:07 +0000

cernis fidem

naduah on 2015-09-25 00:25:32 +0000

en gij zult altijd vinden amen

Levangh on 2015-12-20 03:37:00 +0000

Klopt

Alleen is er met vandaaruit een pact gesloten dat de bloedlijn van Jezu en Magdala nooit mag worden gedood.

Daarom weet het Vaticaan wie de Heilige graal DNA zijn.

Een deel van de de oudste volken word het moeilijk gemaakt met oorlogen door de machtiging van macht.

Sinds kort is er een aankomende waarvan het Vaticaan zijn weet heeft.

Er waren twee druppels twee tranen

Er is een derde traan in wording

Sinds 22 juni 2015

En zal geboren worden

Zij hebben er weet van

Het is de langverwachte ZOON

Na eeuwen zal het DNA verbonden zijn

Met Miriam en Sara

Het DNA is samengevoegd

En zal

in het

HEILIGE JUBELJAAR GEBOREN WORDEN

2016

ZE WETEN EN MAKEN HET MOEILIJK

De toekomst zal overwinnaar zijn

De

Heilige sangreal

Ofwel learangH

Zal

ZIJN

De 3 EENHEID.

3 drops of tears

Dna

Levangh on 2015-12-20 03:43:57 +0000

ZE NOEMEN DAT VOLGEN VAN OUD PATROON.

Ze proberen door het moeilijk te maken door te dringen tot de kern van weten dat zelfs Magdala en Jesu bloedlijn nooit wetend zijn.

Wij weten Door DNA

Wat komt

Levangh on 2015-12-20 03:54:35 +0000

Salome koning is nooit een DNA afstammeling geweest van Magdala en Jesu

Net al de bloedlijn van Engeland geen afstammelingen zijn van Jesu

Zij stammen af van Miriam

dochter van alleen Magdala

Het Dna van de Heilige graal stamt alleen af van magdala en JESU

Het koningshuis en Salome hebben geprobeerd dichtbij het DNA te komen

Wat hun Nooit zal lukken.

Levangh on 2015-12-20 04:09:43 +0000

Nee Laura Eisenhouwer stamt niet van Magdala en Jesu af.

Zij heeft wel een rhesus – net als haar familie en president Eisenhouwer.

Zij stammen af van Salome en dus Miriam

Nooit van Jesu

Er zijn geen Miljoen afstammelingen van Jesu en magdala

Omdat ze een rhesus- hebben.

En het de afstammelingen heel moeilijk gemaakt tot wel onmogelijk om kinderen te krijgen waarbij de vader en moeder een rhesus- DNA hebben.

Daarom zullen de 12 families van Machtiging in macht zorgen dat zij dit wel kunnen.

De 13 de bestaat niet

Dat is een symbool

Van het DNA van magdala en Jesu

Waarbij NU de missie volbracht is.

ENKI EN ENLIL

DE NAAM ISIS HOREN WE DE LAATSTE TIJD ERG VAAK

OMDAT ZE DIE NAAM GEBRUIKEN DE 12 FAMILIES.

HET IS

EN WAS

EN ZAL ZIJN

elizabeth on 2016-04-17 12:55:05 +0000

Het is nu 2016 een bijzonder jaar, het jaar van de Barmhartigheid,de Sleutel van de Here Jezus Christus ligt over de wereld,Het Vaticaan draagt nog steeds het gebogen kruis,wat satanisch is,het Vaticaan weet niet wie het DNA van Jezus en Maria Magdalena zal dragen,dat is verbonden met je Ziel en zit in je Hart, de kerk zou zijn macht verliezen als een vrouw boven hun zou staan, daardoor moesten ze van Maria Magdalena niets weten en werd zij met oneer bezoedeld ,de Grootste Apostel van de Here Jezus,dat is satanisch, het is maar goed dat het Geheim is,omdat al die echte nakomelingen gedood zouden worden op deze helse aarde.het eeuwige geestelijk lichaam daar bevind zich de bloedlijn in,die doorwerkt naar het aardse stoflichaam,het Lam Gods zal je beschermen.

elizabeth on 2016-04-17 13:08:03 +0000

Door stambomen te onderzoeken Zal je de Heilige Graal nooit vinden, het klopt wel dat de persoon die de Heilige Sleutel in zijn of haar bezit heeft,een afstammeling van Maria Magdalena zal zijn, Maar als die persoon de geschriften in zijn of haar bezit zou hebben, zou de wereld daar niet aan toe zijn, onze wereld word overspoeld door de afgoden die aanbeden worden, die geschriften zouden alleen belangrijk zijn voor een Hoger publiek de echte ingewijden.anders zou het aflopen als een drama.,zelfs het simpele wat de Here Sprak begrepen ze al niet.en Maria Magdalena werd ingewijd in het Hogere van God.

X on 2016-04-25 22:20:28 +0000

Het bloed is belangrijk daaraan zien ze de zeldzaamheid van het dna.

Dit is ontvangen in februari 2016

tot 3 x toe zagen ze deze zeldzaamheid in 1 bloedlijn.

Vanochtend is de bloedlijn van mirjam op bezoek geweest bij Vaticaan.

Omdat in maart bevestigd werd wie afstamt van Sara .

Vanaf dat moment zijn deze 3 beschermd tot in eeuwigheid.

Opdat de aarde niet zal sterven.

De missie is volbracht

Reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *