Mijn droom voor ons land

Inspiratie voor de koning en de koningin

Aangepaste versie, 1 augustus 2014

Mijn droom voor Nederland is dat dit het eerste land ter wereld is dat in vrijheid beslist volgens liefde, waarheid en integriteit te gaan leven. Wij gaan stappen zetten naar een nieuwe wereld in vrede. Nu wij onze koning vergezeld laten gaan door een koningin, is het tijd om ook op andere gebieden van het maatschappelijk leven de balans te herstellen. De godsdienstvrijheid die we kennen heeft er in belangrijke mate toe bijgedragen dat wetenschap en religie gescheiden zijn geraakt. Maar hoe kunnen we recht doen aan het fenomeen schepping als wij krampachtig proberen gevoel en verstand, wetenschap en spiritualiteit te scheiden? Als God liefde is, willen wij de wetenschap stimuleren niet alleen met het verstand, maar ook met het hart naar de schepping te kijken.

Wij willen in twijfel trekken dat onze hulp enkel komt van de Heer die volgens psalm 121 hemel en aarde gemaakt zou hebben. Welke man heeft ooit een kind gemaakt zonder medewerking van een vrouw? Komt de schepping niet voort uit de schoot van de Kosmische Moeder? En waarom heeft God wel een Zoon, maar niet een Dochter? Wij willen Maria Magdalena vragen Beschermvrouw van ons land te worden en in stilte 22 juli tot een nationale feestdag verheffen opdat zij haar gaven van liefde, mededogen, geloof en gerechtigheid over ons land kan uitstorten.

SaraHagar

Sara en Hagar, Shalom/Salaam. Door Abi­gail Sarah Bagraim.

Wij treuren om het geweld dat zich in het Midden Oosten afspeelt. Valse goden hebben zich ontfermd over de erfenis van Abraham/Ibrahim en verdeeldheid gezaaid onder de volkeren van het Boek. Wij willen Sara en Hagar vragen als zusters van het Licht naar voren te treden en te verklaren dat hun scheiding de grootste last van hun hart is geweest. Wij willen in herinnering brengen dat de eerste Tempel van Salomo op de plek stond waar koning Salomo en de koningin van Sheba het Levende Verbond bekrachtigd hebben bij het altaar van de Geliefde. De erfenis van Salomo verhuisde naar Ethiopië waar de Leeuw van Juda uiteindelijk ten val kwam om op Jamaica _Songs of Freedom _te gaan componeren. Het is de stem van de Aarde en van de Moeders die nu gehoord dient te worden. Die stem komt onder meer tot ons vanuit het Afrikaanse continent dat de kennis van het vrouwelijke, van de Ark als Vrouwe Sion heeft bewaard. Het vrouwelijke zal hersteld en wakker gekust worden uit haar diepe slaap.

Aceofcups01

Ik droom dat dit het land mag zijn waar het Huis van David met zijn twaalf stammen van Israël het eerste ontwaakt. Bij het bouwen van de toren van Babel is er haat en tweedracht gezaaid tussen de verschillende culturen en er was geen taal meer die van eenheid in verscheidenheid sprak. De twaalf stammen verspreidden zich met de twaalf bekers met levenskrachtenergie van God over de aarde, maar de dertiende beker die de overige twaalf had kunnen verenigen ontbrak. De twaalf ridders van koning Arthur trokken erop uit om de dertiende beker te vinden die de Heilige Graal werd genoemd. Maar het resultaat van deze zoektocht was twijfelachtig en het rijk van Arthur ging te gronde. Nu is de tijd rijp voor het ontwaken van de Graal in ons hart. We beginnen te beseffen dat de kelk van overvloed in ons zelf leeft en kunnen opgelucht onze gehechtheid aan materiële zekerheid achter ons laten. Wij hoeven Paul van Vliet niet meer te vragen aan onze kinderen uit te leggen dat hun een leven vol zorgen wacht. Want we betreden de brug die ons van het bewustzijn van armoede en gebrek naar de tuin van licht en vrede voert waar alle geschenken om ons heen zullen stromen, aan ons gegeven om gul uit te delen aan anderen.

Wij erkennen dat wij naar het beeld van de Elohim geschapen zijn en om die reden twee hersenhelften hebben met ieder een eigen bewustzijn, één mannelijk, de ander vrouwelijk. Als het land van de rede hebben we het linkerbrein uitgenodigd een lineaire wereld te scheppen in de tijd en aan diploma’s, persoonlijke ontwikkelingsplannen en curricula vitae bovenmatig belang toe te kennen. Als het land van het gevoel hebben we het rechterbrein uitgenodigd om mededogen en tolerantie hoog in het vandaal te heffen. We lijden aan het onrecht in de wereld, maar we zijn vergeten beide hersenhelften, die voor de wereld van het doen en de wereld van het zijn staan, actief op elkaar te betrekken. Als het om onderwijs gaat, kiezen we eenzijdig voor het linkerbrein en maken we van Nederlands, Engels en wiskunde het speerpunt van ons beleid. We laten onze leerlingen aan sport doen om de balans weer enigszins te herstellen, maar dat er naast de taal van de wiskunde ook nog muziek bestaat, dat hadden we grotendeels uit het oog verloren, totdat we eindelijk besloten om kwaliteitsnormen op te leggen aan inzendingen naar het Europese songfestival.

De klok is in dit druk bevolkte land met zijn complex openbaar vervoersysteem onmisbaar, maar we hebben dit controlemechanisme ook op scholen geïntroduceerd om alles ordelijk te laten verlopen. We zadelen onze kinderen op met een onderwijssysteem waarin alles tot in detail van bovenaf geregeld is en worden tot onze verrassing in toenemende mate geconfronteerd met kinderen die een verstandelijke beperking zouden hebben. Dat er een gevoelsbeperking aan ons schoolsysteem ten grondslag ligt, vergeten we gemakshalve. In 1917 zag Nescio de God van Nederland met zijn grauwe bakkebaarden eerste klas met een stapel dossiers door Nederland reizen. Hij was ‘de God van allen die geen andere keuze hebben dan werken of vervelen.’ Joost Swarte voorzag deze God in 1997 met een driehoekig hoofd met daarin het Alziend Oog dat alles en iedereen in de gaten wil houden. Thé Lau maakte er op zijn soloalbum uit 2003 dit van: ‘De God van Nederland laat de geest vrij bewegen, maar de greep van zijn strenge hand houdt de stoutste dromen tegen.’

Dichtertje1

Nu wij in Máxima een koningin hebben van Argentijnse komaf, zal de God van Nederland zijn hoofd moeten buigen. Het Alziend Oog hoort ook niet in een hoofd te zitten. Het Oog dient in het hart van Nederland te zitten. Dat wist de vos al in de Kleine Prins van Antoine de Saint-Exupéry. ‘Alleen met het hart kun je goed zien,’ zei de vos tegen de kleine prins. ‘Het wezenlijke is voor de ogen onzichtbaar.’ Vandaar dat de God van Nederland ziende blind is. Hij is de vijand van de dromers en dichters. Maar de greep van zijn strenge hand heeft toch niet een van onze stoutste dromen tegen kunnen houden. Nederland zonder koningin? Ondenkbaar. Ons land is voorbestemd zich naar het Goddelijk Vrouwelijke te keren. Het Huis van Oranje is de spiegel voor wat zich innerlijk in onszelf dient te ontwikkelen.

Dat geldt ook voor het Huis van David. In december 2012 voltooide Ines Ligthart Schenk van atelier The Rose of Jericho in Ede een pasteltekening waarin de Davidster in roze is weergegeven als symbool van het vrouwelijk aspect van de lichtkracht. In deze tijd mag het Huis van David zich erin verheugen dat er een vrouwelijke kracht van wijs­heid, compassie en geloof is opgestaan die onweerstaanbaar is. Dwars door het centrum heen is een straal van licht waarin de levenskrachtenergie zich opricht. De innerlijke zon straalt de levenskracht in alle richtingen uit. De afkomst van Maria Magdalena is een waar mysterie, maar haar betekenis als de vrouwelijke Christus is onmiskenbaar. Zij is gekomen om de liefde van het Goddelijk Vrouwelijke uit te stralen. Zij is gekomen om de naam van David kracht bij te zetten. David betekent in het Hebreeuws de Geliefde. Hij belichaamt het verlangen dat liefde koning zal zijn.

Hulde aan Maria Magdalena

Hulde aan Maria Magdalena. Door Ines Ligthart Schenk.

Ooit werden we door de Canadezen bevrijd van de Duitse bezetters. Nu zijn we voor onze bevrijding op onszelf aangewezen. Toch is er hulp uit onverwachte hoek. ’s Nachts dalen er meetkundige vormen uit de hemel neer die zich op de akkervelden als graancirkels openbaren. Zij nodigen ons uit om ons bewustzijn te verruimen en innerlijk te reizen naar de magische plek waar wetenschap, mythe en de spirituele wereld elkaar ontmoeten. Wij zijn het universum dankbaar dat onze broeders en zusters van de sterren ons in deze kritieke tijd willen helpen bij de genezing van de planeet en de manifestatie van een nieuwe schepping.

De graancirkels vertellen ons dat baanbrekende ontwikkelingen aanstaande zijn. Er is een versnelling in de tijd gaande. Wij gaan een nieuwe Gouden Eeuw tegemoet, maar een andere dan die Eeuw die Amsterdam tot een van de mooiste steden ter wereld heeft gemaakt. Dit keer gaat het om een tijdperk van vrede, vreugde, harmonie en geluk. Er kan een nieuw tijdperk uit ons hart geboren worden als we de vader, de moeder en het kind in ons weten te genezen. Wat we van ons innerlijke kind zouden kunnen leren is midden in de crisis vreugdevol te leven. Dat is terugkeer naar goddelijke schepping, de kracht van het NU. Mijn droom is dat creativiteit spontaan zal zijn en verscheidenheid grenzeloos. Dan zou de profetie van Jesaja alsnog in vervulling gaan: ‘Zie, Ik maak alle dingen nieuw.’

Herbert van Erkelens

Naschrift:

Bij deze nieuwe versie heb ik mij laten inspireren door _Het labyrint van de tijd _van Ton van der Kroon en heb ik bestudeerd hoe de erfenis van koning Salomo via Ethiopië terechtkwam op het eiland Jamaica waar Bob Marley het bijbelse verhaal van bevrijding in apocalyptische tijden levend probeerde te houden.

Nederland als Gidsland en de erfenis van Maria Magdalena

 

 

Reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *