Een kritieke tijd

De tijd van het rustig afwachten is voorbij. De Nieuwe Aarde komt eraan. ‘Eindelijk,’ zou ik zeggen. Want ik ben al jarenlang naar dit moment aan het toeleven. Maar heb ik wel een taak op die Nieuwe Aarde? Op 5 november 2006 was de presentatie van mijn boek De dertien tonen van de schepping_._ Ook het medium Thea Terlouw was aanwezig. Zo kwam ik weer in contact met haar. Op 29 januari 2007 kreeg ik via haar een bericht van Leviahnarah, mijn Pleiadische broeder. Hij vertelde mij:

_

‘Het was jouw eigen vrije keuze om terug te keren en je te mengen in het “normale” menselijke proces omdat je wilde ervaren hoe het was in wat je in de sferen voorzag dat er ging komen. Door de dualiteit aan den lijve te ervaren vanuit jouw eigen vrije wil kunnen plannen die in de toekomst liggen beter vorm krijgen. Zonder deze ervaringen zou je (volgens jouw Hoger Zelf) de diepgang missen om een en ander te realiseren. De Nieuwe Aarde, Terra Gaia, heeft zielen zoals jij nodig om een liefdevolle wereld (= vijfde dimensie) te creëren.’__

_ _

Ik vond het fijn om wat van Leviahnarah te horen. Dit raakte mij. Want ik had nog weinig aan het maatschappelijk leven kunnen deelnemen. Telkens ben ik op een zijspoor terechtgekomen. Nu blijkt dat mijn eigenlijke taak pas op de Nieuwe Aarde komt, een Aarde die vrede kent. Des te meer schrok ik toen ik onlangs van Aluna Joy Yaxk’in vernam dat we in april 2014 al beginnen te landen in de frequenties van de Nieuwe Aarde. Dit zou met fysieke symptomen gepaard kunnen gaan en die heb ik al vanaf 11 maart. Het is misschien goed om via de link hieronder de boodschap te bekijken die Aluna Joy van de steroudsten heeft doorgekregen. Eén ding is duidelijk. We zullen nu moeten kiezen tussen de Oude en de Nieuwe Aarde. We kunnen niet meer besluiteloos op een schutting blijven zitten.

earth2

In het voorjaar van 2008 was ik al druk in de weer met die Nieuwe Aarde en wel in verband met de opwarming van de Aarde.  Ik was toen vooral geraakt door een artikel van Steve Rother die in oktober 2007 namens een groep van engelen een boodschap van een zwangere planeet doorgaf. Over de nieuwe boodschap zei hij zelf:

**‘**Hoewel het in dit stadium normaal is voor de Aarde om op te warmen, wordt ze gedwongen haar vibratie sneller te verhogen dan ze aankan. De groep zei dat het diep tragisch zou zijn als we de oorspronkelijke eindtijd van de Aarde in het jaar 2000 waren gepasseerd, enkel en alleen om haar nu te gronde te richten. Het vraagt geen grote opofferingen waar de meeste mensen bang voor zijn, maar wel het bewustzijn en het besef welke voetstappen we in ons dagelijkse leven op de Aarde achterlaten.’

** **

Nog steeds ben ik blij met die boodschap van Rother omdat ik erdoor begrijp hoe de vork in de steel zit. De boodschap heeft oog voor twee kanten aan de zaak. Wat we aan de Aarde zien is dat ze het warm heeft. Dat zou je haar ziekte kunnen noemen. Ze is van slag. Tegelijkertijd geeft de boodschap aan dat Moeder Aarde zwanger is van een nieuwe werkelijkheid. En waar het om draait is dat zij vanwege haar zwangerschap al die vervuiling van broeikasgassen niet meer aankan. Daarom heeft ze NU onze hulp nodig. Zo wordt in de boodschap gesteld: ****‘Het natuurlijke proces van de Aarde is om op te warmen, maar als het te snel gaat tengevolge van de slechte gewoonten van mensen, wordt het heel moeilijk om die vibratieverandering te verdragen. Als een zwangere moeder zal ze zich verdedigen om haar kind te krijgen. Ze ontwikkelt zich net als jullie, maar ze heeft nu jullie hulp nodig.’

Het merkwaardige daarbij was dat de technologieën om in harmonie met de Aarde te leven al ontwikkeld waren. Ze verschenen enkel vanwege de belangen van de gas- en olie-industrie niet op de markt. Verder ging het erom de Aarde als onze moeder te accepteren en onze verbinding met haar te her-inneren. Hierover merkte de groep op:

‘In ieder van jullie ligt een deel van Moeder Aarde. Als je naar dat deel van jezelf luistert, zul je je her-inneren dat het absoluut mogelijk is om geen enkel voetspoor op de Aarde achter te laten… Kijk naar een weide waarin het gras zo helder groen, zo teer en levendig is omdat het nog maar vier dagen oud is. Jullie kunnen in een zodanige harmonische staat zijn, dat het gras wanneer jullie erover lopen, in feite beter wordt van de aanraking van je voeten. Maar eerst moeten jullie geloven dat jullie in volledige harmonie met de Aarde kunnen werken, waarbij in al je behoeften en meer dan dat zal worden voorzien. Zelfs vandaag kunnen jullie over dat gras lopen en iets aan de Aarde toevoegen in plaats van weg te halen.’

42833

Dat onze voetafdruk op planeet Aarde niet harmonisch is heeft Leonardo DiCaprio in zijn filmdocumentaire The 11th Hour duidelijk laten zien. In 2007 was hij van mening dat het donkerste uur van de mensheid nog in het mooiste uur veranderd kon worden. Geldt dit nog steeds zo? Ik denk het wel, maar de tijd begint te dringen. Zelf ben ik niet zo’n held en daarom word ik al enige weken geplaagd door brandende en jeukende plekken op mijn rug. Toen ik de Goddess Cards van Doreen Virtue raadpleegde, trok ik de kaart Brigit met het advies om mij niet langer te verstoppen of terug te trekken. Het was tijd om naar voren te stappen: ‘Het is nu tijd om je macht aan te spreken, want de warmte en het vuur ervan zullen jouw passie doen ontsteken en jou op ontelbare manieren voorwaarts drijven.’

Maria Magdalena was het twee dagen terug roerend met Brigit eens. Ze vertelde mij: ‘De Aarde zucht onder veel ergere energieën dan jouw rug. Ook zij gaat gebukt onder onrecht. Daarom heb ik mijn hoop gevestigd op mensen die de kluisters van het Oude Verbond verbreken om in het Levende Verbond te stappen waarvan ik een personificatie ben. Stap naar voren en laat van je horen. Roep de verloedering een halt toe en wees een licht voor degenen die in de duisternis ronddwalen. Ik ben het met Leviahnarah eens dat deze kostbare planeet zielen zoals jij nodig heeft om een liefdevolle wereld te creëren. Wacht niet langer. De tijd is kritiek.’

Maar hoe pak je dat aan? Gisteren kwam ik in de stad mijn vriendin Simone van Boxtel tegen die met het plan rondloopt om een atelier van de liefde te beginnen. Wat een fantastisch plan! In Amsterdam heeft Huub Oosterhuis al ‘De Nieuwe Liefde’ gerealiseerd. Maar Huub voelt zich nog verbonden met de God van Mozes die het volk van Israël uit de slavernij van Egypte heeft geleid. Maar iedere bevrijding lijkt wel de kiem in zich te dragen van nieuwe knechting. Wie voelt zich nu werkelijk bevrijd in het Midden-Oosten? Is het niet één grote tragedie? In mijn sprookje over het elfde uur zijn het de Zwarte Ruiters die de boel verzieken. Dat is in The Lord of the Rings eveneens het geval. Toen ik het sprookje in de zomer van vorig jaar schreef had ik het idee dat ik die ruiters in mijzelf had overwonnen. Maar daar ben ik niet meer zeker van. De echte bevrijding moet nog komen. Vannacht kon ik niet slapen. Ik pakte mijn pen en schreef op:

‘Voor ieder van jullie is er een plan om bevrijd te worden, niet via oude verhalen, maar via nieuwe ervaringen, ongekend in de geschiedenis van de mensheid. Ook jij kunt vrij gaan staan van de machten die het spel van licht en schaduw nog niet verleerd zijn en op beheersing uit zijn. Het wordt een mooie tijd, omdat er al veel is bereikt. Nu kan het spel van de wijsheid, waarover je in 1995 schreef, gespeeld worden. Eerder kon het niet. De angst heerste en die is nu bezig zich op te lossen.’ Dat zei Brigit ook al: ‘Zelfs in het gezicht van angst kun je nog steeds gaan staan voor jouw idealen en jouw waarheid. Weifel niet en houd vandaag stand!’

Herbert van Erkelens © 4 april 2014

THE LANDING SEQUENCE HAS NOW BEGUN ~ THE COMING “NEW EARTH” PORTAL ~ www.AlunaJoy.com


Reacties

carla on 2014-04-05 06:52:04 +0000

Heel mooi en herkenbaar , dank je wel Herbert!

Reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *