Graancirkels en numerologie

Wat zijn graancirkels, waar komen zij vandaan en wat is hun bedoeling en betekenis? Deze vragen worden beantwoord in De Taal van Graancirkels van Judith K. Moore en Johan Keijser. Johan was samen met zijn vrouw Aleida Hendriks in 1999 twee weken in Engeland voor een cursus over de krachten van de Aarde en de kosmos. Toen hadden ze ook een dag lang een bezoek gebracht aan graancirkels. Dat was hun eerste ervaring. Johan schafte een paar boeken over graancirkels aan waaronder Crop Circles Revealed van Judith Moore en Barbara Lamb. Johan en Aleida kwamen in die tijd regelmatig bij een medium waar zij lessen kregen van meesters als Jezus, Maria, Maria Magdalena en Boeddha. Het was Boeddha die Johan suggereerde een boek te schrijven over de kosmische betekenis van graancirkels.

Later zei hij daarover in Imagine Magazine: ‘Ik heb ter plekke hardop gezegd: “Hoe had u dat gedacht, meester Boeddha? Moet ik zeven jaar in een Tibetaans klooster leren channelen of zo?” En toen zei Boeddha: “Ach nee, wij helpen je wel als het zover is.” Een half jaar later las ik in een blad dat Judith Moore naar Nederland zou komen. Wat ze kwam doen interesseerde mij eigenlijk geen lor, maar ik zag een telefoonnummer en zei bij mezelf: “Die moet ik hebben.” Ik heb gebeld en gezegd: “Reserveer voor mij een half uur met Judith.” Met het idee dat ik Judith zou vragen wat ik met die Nederlandse graancirkels aan moest. Op weg naar Amsterdam kwam in de trein het idee mijn intuïtieve rechterhersenhelft binnen: “Je moet niet vragen hoe jij het moet doen, vraag of zij het [channelen] doen wil.” Dan kan ik er een boek van maken, want ik ben goed in het goochelen met teksten, het organiseren van een boek en het verzamelen van foto’s. Maar zij moet het doen. Nadat ik met haar had kennisgemaakt, viel ze me binnen twee minuten om de nek en zei: “You’ve got a deal.”’

Omdat Johan het resulterende De Taal van Graancirkels in eigen beheer uitgaf, is dit boek sinds zijn overlijden in september 2009 niet meer verkrijgbaar. Wel zag hij nog kans een herziene versie uit te brengen dat Werken met de Graancirkel Codes heet en veel aandacht besteedt aan Engelse graancirkels van 2007 en 2008. In 2011 heb ik een poging ondernomen om het werk van Johan in een Engels manuscript onder te brengen dat uitgebreid ingaat op de numerologie die in graancirkels aanwezig is. Het manuscript is eigenlijk klaar, maar is blijven liggen. Want er lag in maart 2012 nog een tweede manuscript dat inging op de graancirkels van 2009 tot en met 2011 en ook veel aandacht besteedde aan de betekenis van Maria Magdalena voor onze tijd. De Nederlandse versie van dat manuscript is in tweeën gesplitst en inmiddels verschenen als De spiegel van Magdala en Maria Magdalena. De profetes van het Levende Verbond.

Etchilhampton bij Devizes, 25 juli 2011

Etchilhampton bij Devizes, 25 juli 2011

Voor mij is het bijzondere aan graancirkels dat zij uit een andere wereld afkomstig lijken te zijn waarin het getal dertien een sleutelpositie inneemt. Dat is bijvoorbeeld het geval bij de graancirkel die op 25 juli 2011 in de buurt van Etchilhampton bij Devizes ontstond. Judith noemt dit ontwerp ‘de sleutel van David tot de tempel van Salomo.’ Inderdaad zie je dat er twee elkaar doordringende driehoeken in de graancirkel zijn verwerkt. Binnen deze Davidster zijn kleine driehoeken aangebracht op zo’n vernuftige manier dat het geheel een driedimensionale indruk maakt en er in het midden een tweede ster of bloem is verschenen. Op punten waar verschillende lijnen elkaar kruisen zijn een soort lichten aangebracht, dertien in totaal. Alles bij elkaar verwijst het patroon van de graancirkel inderdaad naar de geheimen van het oude Israël.

Het is voor mij als wetenschapper frustrerend om niet te weten wat de cirkelmakers nu precies bedoelen. Maar nog frustrerender is het niet met andere mensen te kunnen delen wat ik wel aan graancirkelvormen beleef. De huidige natuurwetenschap maakt maar spaarzaam gebruik van meetkundige vormen en heeft geen flauw idee hoe de kosmos in elkaar zit. De Jungiaanse psychologie heeft erop gewezen dat er in ieder geval een geest in de materie aanwezig moet zijn, maar is bij de exploratie van het onbewuste niet verder gekomen dan de in vieren gedeelde cirkel als symbool van het Zelf, terwijl in de bijbel de getallen 12 en 13 een centrale rol spelen. Er is nog een heel braakliggend terrein en de cirkelmakers toveren ons meetkundige vormen voor ogen die dit onontgonnen terrein opvullen. Dankzij het werk van Judith en Johan is het mogelijk om de betekenis van die vormen te achterhalen, maar het was ook de ervaring van Johan dat daarvoor bijzonder weinig interesse bestaat.

 Beatles-AllYouNeedIsLove

In mijn boek De dertien tonen van de schepping heb ik een poging ondernomen om de psychologische betekenis na te gaan van de eerste dertien getallen. Daarbij heb ik veel steun gehad aan de Tzolk’in, de heilige Maya-kalender, die een scheppingscyclus van dertien dagen kent. Iedere dag in deze cyclus heeft een eigen betekenis. Toen ik dat boek publiceerde was het 2006 en ik had geprobeerd aan de hand van de Lange Telling van de Maya’s na te gaan of er op 21 december 2012 inderdaad een nieuwe wereld zou aanbreken. Dat was een heel gereken waarbij ook het getal 144.000 een rol speelde, maar ik kwam precies op 21 december 2012 uit als de eerste dag van een nieuwe cyclus. En het gekke is dat mijn leven vanaf die dag inderdaad een andere wending nam. Door wat ik op de laatste dag van de Lange Telling ondernam, vormde die dag de afsluiting van een intensieve periode van onderzoek in mijn leven. Zodra de nieuwe Grote Maya-cyclus begon, kreeg ik andere dromen en binnen een maand tijd was mijn leven veranderd.

Een belangrijke vraag voor mij is of de overige data van de Gregoriaanse kalender ook een betekenis hebben. Daarvoor ben ik te rade gegaan bij de boodschappen die de engel Kryon via het medium Lee Carroll aan de mensheid doorgeeft. Terwijl de kalenders van de Maya goed op kosmische cycli zijn afgestemd, is dat bij de Gregoriaanse kalender niet het geval. Toch zit er wel degelijk een code in. Kryon werkt zelf met een numerologie die nauw aansluit bij ons tientallig stelsel. Zo merkt hij op dat het getal 10 numerologisch reduceert tot het getal 1 en daarmee net zoals 1 voor een nieuw begin staat. Het getal 2 staat voor polariteit en het getal 3 voor actie. Het getal drie werkt als katalysator voor spirituele processen. Het getal vier is bij Jung het getal van heelheid en staat bij Kryon voor structuur, voor fundament. Vijf was voor de volgelingen van Pythagoras het getal van de liefde, terwijl Kryon er het getal van verandering in ziet. Sommige jaren waarvan het jaartal tot vijf reduceert zijn jaren van verandering. Een voorbeeld is het jaar 2012. Zes is het getal van verbinding, van communicatie en gebed. Het getal zeven is het heilige getal en als midden van de Davidster duidt dit getal de vereniging van de twee driehoeken aan die voor het mannelijke en het vrouwelijke principe staan.

Het getal acht staat voor kosmische balans en ook voor verantwoordelijkheid. Door het cijfer 8 op zijn zij te leggen ontstaat de lemniscaat, het symbool voor oneindig. Dit symbool bestaat uit twee lussen en een gemeenschappelijk punt in het midden waardoor ook weer een relatie met het getal drie wordt gelegd. Negen is het getal van voleinding. Een voorbeeld is het jaar 1962 waarin de Beatles hun eerste single Love Me Do opnamen. Het jaar daarop werd president John F. Kennedy vermoord en daarmee brak voor de Verenigde Staten een nieuwe moeizame tijd aan die onder meer door de oorlog in Vietnam werd gedomineerd. De zomer van het jaar 1967 ging de geschiedenis in als de Summer of Love. De Beatles brachten All You Need Is Love uit. Numerologisch was het een jaar van verandering. Volgens De Taal van Graancirkels kwam de hippietijd uit de lucht, uit de ether vallen. Wij ontwaakten uit een diepe duisternis. De eerste graancirkels verschenen en er werd een nieuw bewustzijn naar de Aarde gebracht.

In De Taal van Graancirkels wordt ook het jaar 1987 genoemd. Toen zouden volgens voorspellingen van de Maya’s en de Azteken de negen hellen van ieder 52 jaar zijn afgelopen. Die negen hellen waren in 1519 begonnen met de opmars van de Spaanse veroveraar Hernan Cortes door Midden-Amerika. Tony Shearer had berekend dat op 16 augustus 1987 de negen hellen voorbij zouden zijn. Op 17 augustus zouden de dertien hemelen beginnen. José Argüelles nam de datum van 17 augustus 1987 over in zijn boek The Mayan Factor en als gevolg daarvan werd op die dag over de hele wereld het feest van de Harmonische Convergentie gevierd. Hierover wordt in De Taal van Graancirkels opgemerkt:

‘Een krachtige wijze van verlichting begon in het jaar 1967 en werd toen maximaal rond de tijd van de Harmonische Convergentie in 1987. Maar 1967 was de opening van het eerste portaal voor dit ontwaken. En als je de onderzoeksrapporten bekijkt, zul je ontdekken dat een toename in het aantal verslagen van gewascirkels plaatsvond in de jaren zeventig, omdat de manifestatie van 1967 het Christusbewustzijn binnenbracht.

Er zijn veel leringen over wat wordt genoemd de ruggengraat van Schildpadeiland (de naam die de inheemse Amerikanen gebruiken voor Noord-Amerika). De plaats waar deze cirkels verschenen is een vitaal pulsarpunt (acupunctuurpunt) om de ruggengraat van Schildpadeiland te stimuleren; het was een activering van de oorspronkelijke creatie, of de oerblauwdruk, die geactiveerd moest worden op een met Schildpadeiland verbonden pulsarpunt. Dit deed toen een energie-matrix ontstaan die coderingen vrijgaf door middel van de planetaire ethers (‘love is in the air’), om alle dingen te manifesteren die er in 1967 waren, deze golf van ontwaken, de bloemenkinderen en de vredesbeweging.’

Henwood, 3 augustus 1999

Henwood, 3 augustus 1999

In feite was 1987 enkel het begin van een spiritueel ontwaken. Er waren toen nog 25 jaren te gaan tot 2012. Het jaar 1999 reduceert numerologisch tot 10 en dus tot 1. Daarmee zou dit jaar een nieuw begin moeten aanduiden en dat is aan de graancirkels goed zichtbaar omdat toen een nieuw godsbeeld in de gewassen werd neergelegd, het godsbeeld van Vader, Moeder en Heilige Geest. Dit godsbeeld luidde het einde van het patriarchale tijdperk in waarin de Goddelijke Moeder weinig had te vertellen. De nieuwe Triniteit werd onder meer aangetroffen in de graancirkel die op 3 augustus 1999 bij Henwood werd gevonden en volgens Judith ‘de volledig meetkundige representatie van de Alfa en Omega’ voorstelt. De Alfa en Omega zijn de Moeder- en Vader-energieën van de schepping. Zij kunnen alleen maar door een derde kracht met elkaar in evenwicht worden gebracht. Die derde kracht is de Heilige Geest. Vandaar die driehoek in het midden. Die driehoek stelt tevens een piramide voor:

‘Het centrum van de graancirkel is het oog van God, nu bekeken in de psyche van de mensheid als zijnde in het centrum van de grote piramide, niet aan de top. Het centrum is de bron van ons hart.’ Over de graancirkel merkt in Crop Circles Revealed verder opgemerkt: ‘Dit is het Huis van God zoals het zal worden begrepen in het bewustzijn van alle bewoners van Gaia (Moeder Aarde). Het is de perfecte balans en vereniging van de Heilige Geest. Binnen deze graancirkel bevindt zich de essentie van het goddelijk potentieel van al wat is, al wat was en al wat ooit zijn zal. Het is het smeltpunt waar tijd zich oplost en de droom en de illusie van de derde dimensie versmelten in de God Bron.’

Het eerstvolgende jaar na 1999 dat numerologisch tot 10 reduceerde was 2008 en dat was het jaar waarin Barack Obama voor het eerst werd gekozen tot president van de Verenigde Staten. 2009 reduceert numerologisch tot 11 en dat is een getal dat in de numerologie apart wordt behandeld. De getallen 11 en alle veelvouden van 11, zoals 22, 33, 44 worden meestergetallen genoemd. Zij dragen bijzondere energieën. Kryon verbindt 11 met de betekenis ‘passende verlichting’ (appropriate enlightenment). Het gaat om een verlichting die passend is of op een geschikt moment komt. Dit geldt bijvoorbeeld voor de schok van de elfde september 2001. De elfde september wordt door de Amerikanen als 9-11 geschreven. Kryon meent:

11 is een meestergetal. Meestergetallen spreken van het doel van verlichting. Toen ik in 1989 [een 9-jaar] arriveerde, vertelde ik jullie dat mijn getal “11” was. De numerologische betekenis van Kryon in het Engelse alfabet is simpelweg 11 wat passende verlichting betekent. De 9 is het getal van voltooiing en wanneer je 9 en 11 samenbrengt, zoals in 9:11, krijg je __de voltooiing van passende verlichting. __Wij hebben eerder over die dingen gesproken. Zelfs de grootste tragedies uit jullie tijd, degene die in jullie profetieën niet voorspeld waren, waren diepgaand in de verschuiving van energie die zij in jullie land en op aarde teweegbrachten. Zij lagen op schema en kwamen, op hun eigen manier, op het geschikte moment.’ (Lifting the Veil, p. 107)

Het getal 12 komt veel in de boodschappen van Kryon voor. Twaalf is naar het idee van Kryon nauw met de structuur van de kosmos verbonden. Je hebt twaalf dimensies nodig om het heelal te kunnen beschrijven. Vandaar dat ik twaalf met het bouwplan van de kosmos in verband zie. Gek genoeg komt het getal 13 in de boodschappen van Kryon niet voor. In De Maria Magdalena Code van Gabriela Levin en Reint Gaasstra wordt het getal 11 in verband gebracht met het scheppingsprincipe van baren. Baren is de vrouwelijke vorm van scheppen. Het getal 12 hoort bij bouwen, de mannelijke vorm van scheppen. Het getal 13 heeft volgens Maria Magdalena met leegte en transformatie te maken, met vernieuwen en vernietigen:

‘Dertien is het getal dat bij het vrouwelijke principe hoort. Naast de twaalf aspecten, die met het vorm geven aan het Universum te maken hebben, is het dertiende een aspect dat leegte en transformatie met zich meebrengt. Het vrouwelijke principe is hier onlosmakelijk mee verbonden. Ruimte creëren om te kunnen loslaten, om leegte te ervaren en soms zelfs door dood te gaan, vormt een essentieel element van het bestaan. Jij kunt pas loslaten wanneer je op een diep niveau in jezelf bewust of onbewust het inzicht hebt gekregen dat je deel van een groter geheel uitmaakt, namelijk van het Goddelijke.’ (De Maria Magdalena Code, p. 47)

Daarmee krijgen we schematisch het volgende beeld dat van pas komt bij de duiding van de numerologie in graancirkels, maar ook in ons dagelijks leven een belangrijke rol speelt:

  1. Een nieuw begin                2. Polariteit                            3. Actie, katalysator

  2. Heelheid                             5. Verandering                      6. Gebed en communicatie

  3. Heilige getal                       8. Kosmische balans            9. Voltooiing

  4. Nieuw begin                     11. Passende verlichting        12. Kosmisch bouwplan

  5. Leegte en transformatie

Dit schema heb ik voor het eerst in het samen met Thea Terlouw geschreven Een cirkel doorbroken uit de doeken gedaan. Mijn bijdrage bevat aan de hand van de boodschappen van Kryon een beschrijving van de twaalf lagen DNA in de kern van onze lichaamscellen. Vermoedelijk vormt de structuur van ons DNA de diepere reden voor de betekenis van de eerste dertien getallen. Als wij zelf vanuit ons DNA volgens het principe van 12 en 13 gevormd zijn, dan zijn we inderdaad geschapen naar het beeld van God. Kryon zegt er het volgende over:

‘Jullie DNA draagt inderdaad het beeld van de schepper en weerspiegelt het in ieder opzicht. Op een elegante wijze brengt het dit beeld over aan het menselijk lichaam en toch heeft het een hoog bewustzijn dat zichzelf verbergt, klaar om begrepen te worden door ieder mens die wenst te onderzoeken wat ervoor zorgt dat er überhaupt bewustzijn is. DNA draagt de geschiedenis van creatie met zich mee met inbegrip van het melkwegstelsel waar jullie in zitten. Het is de lijm die klaar staat om de spleten van het brekende menselijke hart op te vullen. Het is de vrede die alle begrip overstijgt. Het is het DNA dat voor bewustzijn verantwoordelijk is en niet het menselijke brein of jullie verzameling genen. Het brein is simpel een orgaan in het hoofd met zenuwverbindingen en de genen zijn kleine chemische fabrieken. Maar DNA schept de instructiesignalen van informatie die het menselijk lichaam gaande houden en de intuïtie die zegt: “Ja, er is een God.” DNA vertegenwoordigt de energie van multidimensionele informatie. Het is niet scheikunde die bewustzijn schept, maar eerder is informatie hiervoor verantwoordelijk en zo is het altijd geweest.’ (The Twelve Layers of DNA, p. 104)

Herbert van Erkelens © 2013


Reacties

Elizabeth Lüschen on 2013-12-05 10:29:13 +0000

Dit is helemaal nieuw voor mij, nooit mee bezig geweest

wordt er door gepakt in ene, mijn interesse is gewekt.

wilde nooit te maken hebben met de donkere kant.

In god zijn wetten wil ik leven. Dit is onbewerkte grond.

Warme groet, Elizabeth.

Reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *