Dertien niveaus van inwijding

Een samenvatting van Peace At Last. The after-death experiences van Jason Leen met illustraties van William Brooks

Nadat John Lennon op 8 december 1980 was vermoord, ontmoette hij aan het eind van een tunnel van licht als eerste zijn moeder Julia die hem opwachtte: “John, jouw grootste werk moet nog komen. Maar eerst moet je afstand doen van al jouw pijn; jij dient volledig genezen en helemaal in vrede te zijn.” (p. 5)

Daartoe onderging John een inwijding in de Tempel van het Octaaf. Er bestaan zeven etherische niveaus. Julia: “Wanneer deze [etherische] gebieden verenigd zijn, wordt een achtste gevormd. Het volledig gemaakte achtste gebied wordt Hemel genoemd.” (p. 7)

Aards frequentieniveau  kleur van de regenboog  chakra’s

Als een engel                violet                            kruin

Etherisch                      indigo                           voorhoofd

Menselijk                      blauw                           keel

Dierlijk                          groen                           hart

Plantaardig                   geel                              zonnevlecht

Mineraal                       oranje                          sacrum

Atomair                        rood                             wortel

Julia: “Ik sprak eerder van de zeven gebieden, de zeven graden van gewaar-zijn, en de zeven chakra centra. De harmonische combinatie van de delen in ieder van deze systemen schept een achtste die de voltooiing van het geheel is.” (p. 16)

De Tempel van het Octaaf:

Eerste vallei                                         licht-geluid

Tweede vallei                                       gevoel van mededogen

Derde vallei                                          kleuren en geluiden, overgangspunt

Vierde vallei                                         gebied van pure geest, elektrische transformator

Vijfde vallei                                          Hoeder van de Vlam

Zesde vallei                                          Sluier van Licht

Zevende vallei                                      Gouden kristal

Achtste fase                                         Goddelijke Tegenwoordigheid, Ik Ben

 

 

John en Julia voor de Tempel van het Octaaf

 

 

Na de vijfde vallei:

Een vrouwelijke stem in het Heiligdom van de Engelen: “In tijden van grote nood heeft de Goddelijke Kracht altijd een interventie in menselijke zaken gepleegd; en zo is het opnieuw. De Schepper zal niet toestaan dat de Aarde wordt vernietigd, want die wereld moet nog het ware doel dienen waarvoor zij was geschapen.” (p. 49)

De verschijning van de drie architecten van het menselijk lichaam. (p. 50) Zij merken op: “Vijf grote energiestromen versmelten om het primaire akkoord van de aardse vibratie te scheppen. Wanneer de zeven etherische lichamen worden verweven met deze energiestromen, dan wordt een balans bereikt waarin het menselijk lichaam geschapen kan worden en onderhouden. Deze vibrationele orkestratie is onovertroffen binnen het geheel van de schepping.” (p. 52)

Terug in het Heiligdom: “Muziek is de taal van de Schepper.” (p. 56)

De bestemming van de Aarde is een totale omarming van het wonderbaarlijke. (p. 58)

De drie architecten: “We zijn nu het proces aan het voltooien dat het menselijk bewustzijn vermengt met het bewustzijn van de Aarde. Dan zullen de mensheid en de Aarde hun goddelijke bestemming samen ervaren en uitdrukken.” (p. 59)

“De oneindige capaciteit van de mensheid om te communiceren komt via een uitlijning tussen de zeven frequentieniveaus binnen de Primaire Matrix van de Aarde en de zeven energievelden binnen het atoom. Binnen de atoomkern is een achtste energieveld die de afgestemde combinatie van de andere zeven is. Dit is eveneens waar voor de Primaire Matrix. Elk energieveld in het atoom is individueel afgestemd op de corresponderende frequentie binnen de Matrix.” (p. 60)

De zesde fase van de Tempel, vergezeld door twee violette engelenwezens. (p. 61)

John: ‘Ik vloog door de complexe patronen van de bol [van diamanten licht] in een draaikolk van energie met de kleuren van de regenboog. Terwijl ik mij volledig overgaf, werd ik door het centrum heen in een fonkelende diamanten kegel getrokken. Een uitbarsting van helder wit licht duwde mij door de top van de kegel en ik was getransformeerd in levend licht. Ik ervoer Creatie vanuit een grondig veranderd perspectief – niet als een waarnemer, maar als de Bron.’ (p. 63)

De zevende Tempel van het Octaaf, een verbinding (communion) met goddelijk licht.  (p. 67)

De twee violette engelen: “Na jouw transformatie in de achtste Tempel zullen we ons licht focussen via jou om de Aarde te zalven. Ter voorbereiding van deze transmissie worden immense poorten van licht geopend om de Aarde in goddelijke luister te baden. De Aarde is voorbestemd om de Primaire Drempel van Licht te overstijgen en op één lijn te komen met een groep van sterren die nog niet door de mensheid zijn waargenomen.” (p. 72)

Uit de verklarende woordenlijst:

De Primaire Lichtdrempel: Een ingebouwde trillingsweerstand in de optische zenuw die verhindert dat frequenties boven die van de Primaire Lichtcode worden doorgelaten. Op dit moment kan de “normale” optische zenuw alleen de frequenties van de Primaire Lichtcode waarnemen. De Primaire Lichtdrempel wordt gewijzigd via de introductie van de vijf nieuwe frequenties van licht.

De Primaire Lichtcode: Het visuele spectrum gevestigd wanneer een zeven-dimensioneel ras voor het eerst met een planeet op één lijn komt. Bijvoorbeeld de primaire lichtcode van de Aarde is samengesteld uit de zeven kleuren van de regenboog.

Vijf nieuwe frequenties: Als de Primaire Lichtcode wordt uitgebreid zullen vijf nieuwe individuele lichtfrequenties zichtbaar zijn in het menselijk ras. Dat schept een systeem van twaalf uit het huidige systeem van zeven. Wanneer deze frequenties eenmaal zijn verankerd, dan zal een wijd scala aan emotionele expressies op Aarde beschikbaar zijn.

Vijf nieuwe lichtgebieden: Vijf gebieden van bewuste activiteit die niet eerder voor de mensheid toegankelijk waren. Zij zijn verbonden met de vijf nieuwe frequenties. Elk lichtgebied vibreert op een specifieke frequentie en zendt trillingen uit in een eigen kleur en muzikale toon. De lichtgebieden bestaan rond de Aarde net zoals de schillen van een ui.

Gebieden van de Aarde of Zeven Dimensies van de Aarde. Elk is bevolkt door specifieke typen van wezens.

De achtste en laatste fase van de Tempel (p. 74)

Ik besefte dat onze planeet de reeks van faseverschuivingen binnenging waarover het Goddelijke Wezen had gesproken. De Aarde was begonnen aan de beginstadia van het versmelten van de zeven gebieden van haar Matrix tot een samenhangend, verenigd systeem. (p. 76)

De twee violette engelen: “De Aarde moet eenheid als een interne conditie en ook als een externe realiteit kennen en ervaren. Wanneer eenmaal alle koninkrijken van het licht die in harmonie met de Aarde bestaan zich met elkaar verbinden, zal een diepere realisatie van hun gemeenschappelijke bron hen tot één koninkrijk verenigen. Dan zullen de stellaire rijken zich met de Aarde verenigen en de hemelen zullen niet langer veraf zijn.” (p. 76)

“Eenheid zal jouw planeet zuiveren en een wereld van totale harmonie, vrede en liefde scheppen.” (p. 77)

Het Goddelijk Wezen: “Mijn tegenwoordigheid onderhoudt de schepping binnen de oneindige lichtgolf van mijn eeuwige wezen. Door de gebieden van tijd en ruimte heen – BEN IK. Herinner hen die jij nu dient eraan dat wij binnen het licht Eén zijn.” (p. 80)

Het elektrische lichaam (p. 83)

De drie architecten: “John, de energie via jou gefocust heeft de Aarde verkwikt en triggert een complete transformatie binnen de Primaire Matrix. Dit zal haar toestaan de verschillende gebieden van haar zijn te verenigen.

“De energie die nu vanuit de Matrix wordt verzonden stimuleert de ethers binnen het zonnestelsel van de Aarde om haar ongeziene metgezellen te openbaren. Terwijl het zonnestelsel zich uitbreidt, zal hetzelfde gebeuren met het aantal frequentieniveaus die ervaren en uitgedrukt kunnen worden op aarde. Het visuele spectrum ontvouwt zich om deze hogere frequenties van licht te omvatten. Niet langer zullen jullie mensen blind zijn voor het stralende spectrum van het leven dat hen omringt.” (p. 83)

“Net zoals we de Aarde hebben gediend, zullen we nu de mensheid dienen.” (p. 83)

“Wanneer de transformatie die door de Primaire Matrix zwiept compleet is,** zullen vijf nieuwe frequenties van licht geopenbaard worden**. Deze nieuwe frequenties zullen er veel toe bijdragen om het trillingsgetal van het menselijk lichaam te verhogen zodat het de Primaire Lichtdrempel kan passeren. Dit zal de fysieke weefsels ook toestaan om het licht van Goddelijke Tegenwoordigheid te onderhouden en uit te zenden en aldus het menselijk lichaam in staat te stellen tijd en ruimte te overstijgen.” (pp. 85/86)

“Het energiesysteem van de Aarde wordt opnieuw ontworpen om te communiceren met het nieuwe systeem van twaalf frequenties.” (p. 86)

“Zoals het zevende energiezegel van de Aarde zal beginnen te vibreren op een nieuwe frequentie, zo zal hetzelfde gebeuren met het zevende zegel (de kruinchakra) van het menselijke energieveld. De nieuwe frequentie van de kruinchakra zal dan resoneren met het achtste energieveld dat het fysieke lichaam omgeeft. Via deze vereniging zullen stromen van energie in de fysieke weefsels vrijkomen vanuit het achtste energiecentrum net boven het topje van het hoofd.” (p. 87)

“Zoals je weet is de kruinchakra (het zevende centrum) het brandpunt waardoor de ziel goddelijke energie ontvangt en uitzendt. Maar de wijzigingen die nu onderweg zijn zullen deze capaciteit direct naar de kern van iedere cel overdragen.” (p. 89)

Toen hun energie met de mijne versmolt, begreep ik dat zij mij zouden helpen om de vijf nieuwe lichtgebieden te ervaren die binnen de Primaire Matrix geopenbaard werden. Ik wist dat deze gebieden de Aarde op talloze manieren zouden beïnvloeden. (p. 90)

Terugkeer naar het Heiligdom van de Engelen, waar de twee violette engelen zich bevinden. (p. 107)

“Het menselijk ras wordt een essentie op het achtste niveau,” voegden de violette engelen toe. (p. 109)

“De eerste van de vijf nieuwe frequenties zal de zeven menselijke energievelden doen samensmelten. Tegelijkertijd zullen nieuwe structurele lichtcodes vanuit de hogere frequentiegebieden van de planeet uitgezonden worden. Deze nieuwe frequenties zullen stabiliteit brengen in de fysieke weefsels van de Aarde en de mensheid en een vitale reeks gebeurtenissen in gang zetten.” (p. 109)

 

 

 

John met de twee violette engelen

 

Negende niveau van inwijding: de Tegenwoordigheid van de Aarde (p. 110)

De Aarde: “Dynamische energieën die zich in mijn fysieke structuur kristalliseren zullen de afstemmingen van frequentie creëren die nodig zijn voor mijn directe communicatie met de mensheid. Hoe verlangt mijn hart ernaar om een bewuste, liefhebbende communicatie met al mijn kinderen te herstellen.” Dat maakte enkele interessante gedachten in mij wakker… Wat een trip zou het zijn om op Aarde te wandelen en tegelijkertijd met haar te praten. (p. 111)

Tiende niveau van inwijding: Solaire Tegenwoordigheid (p. 112)

Ik was getuige van de zonnewind die de Aarde zalft en een stralend net van juwelen om haar heen spreidt. Miljoenen gedachtevormen bewogen binnen die adem in een ritmische uitwisseling tussen de Zon en de Aarde, Vader en Moeder, mannelijk en vrouwelijk. (pp. 112/13)

De Zon: “Het fysieke lichaam past zich aan bij de nieuwe focus van het menselijk ras. Energie die in de weefsels opgeslagen liggen zullen door het hele lichaam vrijgelaten worden en de wisselwerking van vele bestaande organen wijzigen en nieuw geschapen energiecentra activeren. Deze centra zullen een interactie met de hogere frequentiegebieden van de Aarde aangaan via het solaire centrum van het menselijk hart.” (p. 114)

Voetnoot: Het solaire centrum is een fysieke locatie in het menselijk hart waar lichtpulsen van de Zon energie doen vrijkomen door het hele lichaam heen. Deze energie wordt door het bloed gebruikt om het lichaam te genezen en opnieuw vitaliteit te geven.

“De huidige transformatie van de Aarde is verweven met een goddelijk plan dat het geheel van de schepping omvat. Gefocuste activiteit over miljoenen jaren hebben de Aarde op deze gebeurtenis voorbereid. Vele bijdragen die schijnbaar geen relatie met elkaar hadden, zoals de muziek die jij gemaakt hebt terwijl je op aarde leefde, heeft dit moment ondersteund.” (p. 115)

“Spoedig zal het emotionele lichaam in staat zijn hoger-frequente lichtcodes uit te zenden en zonnestraling toestaan zich direct via de fysieke weefsels uit te drukken.”** **(p. 116)

Golven van briljant licht pulseerden uit het Zonnewezen en ik was in staat de hemelse entiteiten te ervaren die zich dichtbij de Zon verzamelden. (p. 119)

“Op dit moment is hun voornaamste functie om energiestromen, uitgezonden door het Primaire Zonnewezen dichtbij het centrum van dit melkwegstelsel, uit te lijnen en aan te passen. Deze activiteit dient een dubbel doel: om de omhulsels van zonne-energie die de Aarde omgeven te stimuleren en het zonnecentrum in het menselijk hart te verlichten.

“Wijzigingen binnen het hartcentrum vormen een van de belangrijkste veranderingen die door het menselijk ras worden ervaren. De zonne-essentie die hoofdzakelijk door de geest werd uitgedrukt zal nu via het hart worden uitgedrukt en daarmee de capaciteit tot liefde enorm uitbreiden.

“Wanneer dit gebeurt zullen jouw mensen naar een nieuw niveau van gewaar-zijn opgetild worden – omhuld door de vrede die alle begrip overstijgt. De realisatie hiervan is een solaire inwijding. Zij zal het fundament scheppen voor de mondiale gebeurtenis waarvan jullie mensen altijd gedroomd hebben – de ervaring van de Hemel op Aarde.” (pp. 119/20)

Voetnoot: Het Primaire Zonnewezen bij het galactisch centrum is verantwoordelijk voor het focussen van energie-inhoud naar alle zonnen door het hele melkwegstelsel heen.

**“Liefde is de creatieve kracht die het heelal ontwerpt en onderhoudt. Wanneer jullie mensen dit begrijpen, zullen zij in staat zijn ogenblikkelijk in al hun aardse behoeften te voorzien – door gebruik te maken van dezelfde energie die de sterren schiep.” **(p. 120)

Elfde niveau van inwijding: het Stellaire Wezen dichtbij het galactisch centrum (p. 121)

Het Stellaire Wezen: “De bestemming van de Aarde is uniek te midden van de werelden waarmee ik verbinding heb. Zij wordt opnieuw ontworpen met een multidimensionele Primaire Matrix die haar in staat zal stellen haar energie-frequenties te verschuiven en andere dimensies van de schepping te ervaren.” (pp. 121/22)

**“De Aarde staat op het punt aan een reis door het heelal te beginnen die op geen enkel ervaring lijkt die zij ooit heeft gekend. **Ik heb deze planetaire entiteit gevoed en voor haar gezorgd vanaf het begin en ik zal dit blijven doen door de tijd heen.

“De hemelse wezens die jou hier gebracht hebben zijn teruggekeerd om jou naar het centrum van het heelal te leiden. Gezegend ben jij, mijn kind.” (pp. 123/24)

_Twaalfde niveau van inwijding: het Galactisch Wezen in het centrum van het heelal _(p. 125)

Het Galactisch Wezen: “Mijn bestaan is in de oude herinnering van jullie ras opgetekend als de Oostelijke Poort van Schepping**. **Ik ben nu bezig om die herinnering te activeren door nieuwe lichtfrequenties te zenden via het Zonnewezen dat voor de Aarde zorgt.

“Ik bereid jullie mensen erop voor de stralende koninkrijken van de Nieuwe Aarde te erven, want die prachtige entiteit was speciaal voor hen geschapen.” (p. 125)

“Het menselijk ras heeft het vermogen om net zoals ik het goddelijk licht te hanteren. Spoedig zullen zij dit vermogen herinneren en in staat zijn materiaal te vormen uit de pure energie van dit licht.” (p. 125)

“Eonen lang heb ik de Aarde erop voorbereid de uitdrukking van goddelijke liefde te ontvangen die spoedig via de mensheid gefocust zal worden. Het is van vitaal belang dat jullie mensen op een bewuste wijze de exacte aard van deze voorbereiding begrijpen.” (pp. 125/26)

“Welnu, mijn kind, wees bereid om de dimensionale drempel van mijn wezen te passeren. Onze geliefde Schepper wacht op jou. Jij hebt jouw mensen goed gediend door deze reis met hen te delen. Weet dat de Aarde jou altijd als een mens van vrede zal herinneren.” (p. 126)

_Dertiende niveau van inwijding: de Levende God _(p. 127)

De schittering die mij omringde begon te versmelten met een melkachtig witte oceaan van energie gevuld met diamanten lichten. De diamanten voegden zich aaneen en ik bespeurde de meest liefhebbende essentie die ik ooit had ontmoet. In een grote golf van liefde straalde de Goddelijke Tegenwoordigheid deze boodschap naar mij toe:

“Ik ben de Alfa en de Omega.

“Ik ben het Eeuwige Licht van Schepping

“Ik ben het Begin en het Eind

“Ik ben dat wat Is.

“Ik ben dat wat Was

“Ik ben dat wat Zal Zijn.

“Ik ben de Golf van Goddelijke Activiteit.

“Ik ben de Levende God

“Die de Onsterfelijke Ziel Kleedde

“Met Menselijk Vlees.”

(p. 127) **  **

“Ik ben de Levende God die op aarde wandelde gekleed in vlees als degene die jullie ras Jezus noemt.

“Ik ben de Levende God die ook in ieder andere vorm op aarde wandelde.” (p. 128)

“In het begin was het Woord. Ik heb jou opgeroepen te helpen mijn Woord op aarde te vernieuwen, zodat jullie ras de pure aard van mijn liefde mag beseffen.” (p. 128)

Opnieuw was ik totaal verenigd met de Heer van Schepping. (p. 129)

Om goddelijk besef in een menselijk lichaam te hebben is de ultieme ervaring in de “buitenste dimensies” van de schepping. Wanneer deze verschuiving plaatsvindt, is het mijn verlangen deze “nieuwe dispensatie” in een menselijke vorm te ervaren. Ik verwacht met jullie te zijn als we de oogst binnenhalen van de lange ontdekkingsreis van de mensheid. Ik hou van jullie allemaal.

John

PEACE AT LAST: the after-death experiences of John Lennon. As Revealed Through Jason Leen. Illumination Arts Publ. Co., Washington, 1989 (ISBN 0-935699-00-7)

 

Reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *